Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetségsegítő Tanács

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetségsegítő Tanács"— Előadás másolata:

1 Tehetségsegítő Tanács
A Tehetségsegítő Tanács olyan helyi, vagy térségi kezdeményezésre létrejött szerveződés, amely a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a szükséges erőforrások bővítésének lehetőségeit. Tevékenységével hozzájárul a tehetségbarát társadalom kialakításához.

2 Tehetségsegítő Tanács feladata
A Tehetségsegítő Tanácsok feladata, hogy intézményi, helyi, térségi, megyei vagy regionális szinten összefogják az adott terület tehetségsegítő kezdeményezéseit, és egyeztető, döntéshozó, véleményformáló fórumként kialakítsák az adott területen folyó tehetségsegítő tevékenységek optimális együttműködését.

3 Tehetségsegítő Tanácsok
Helyi együttműködés: sokszor új vonalak mentén Értékleltár: válasz-lehetőségek a nem várt helyzetekre Tehetségfejlesztő közösség: a tehetség nem kallódik el A jövő értékeinek szervezése a térségben 3

4 A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS HELYE A TEHETSÉGGONDOZÁS HÁLÓZATÁBAN

5 A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK FUNKCIÓI
Szakmai funkció Társadalompolitikai funkció Gazdasági funkció Erőforrás-bővítő funkció

6 A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK TERÜLETI SZERVEZŐDÉSI SZINTJEI
Helyi szint  Helyi szintű Tehetségsegítő Tanácsról beszélünk abban az esetben ha:  Egy településen folyó tehetségsegítő munka segítésére jön létre a szakmai-társadalmi összefogás. Egy nagyobb intézményen belüli különféle szervezeti egységek tehetségsegítő munkájának összehangolása és segítése érdekében hozzák létre a tanácsot. Ilyenek lehetnek többcélú közoktatási intézmények vagy felsőoktatási intézmények.

7 A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK TERÜLETI SZERVEZŐDÉSI SZINTJEI
Térségi szint Regionális szint Országos szint Az Országos Tehetségsegítő Tanács feladatait a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal közösen látja el.

8 Miért hasznos a tehetségsegítő tanácsok megalakítása?
A tehetségsegítésben dolgozó szakemberek nem maradnak magukra, kiszámíthatóbb és egyre bővülő támogatói körben dolgozhatnak. Kapcsolódnak a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program hálózatához Egy-egy térségben áttekinthetőbbé válnak a tehetségsegítés különböző tartalmi és szervezeti keretei

9 Miért hasznos a tehetségsegítő tanácsok megalakítása?
Könnyebben megszervezhető a tehetségesek megfelelő programokba irányítása, mentorálása. Jobban megszervezhető a tehetségesek követése, kisebb az elkallódás veszélye. (pl. esetleges iskolaváltás esetén,vagy lakóhelyváltozás következtében) A tehetségesek hamarabb kerülnek kapcsolatba a gazdaság szereplőivel, nagyobb esély kínálkozik a képességük hasznosítására. Az adott térségben hozzájárulhat a tehetséges fiatalok közösségeinek megszerveződéséhez, a bekapcsolódásához a társadalmi és gazdasági folyamatokba. Új lehetőségek nyílnak meg a helyi társadalom szereplőinek együttműködésében, a tehetségbarát társadalom kialakításában.

10 A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK MEGSZERVEZÉSE
A megalakulás kezdeményezése A Tehetségsegítő Tanácsok létrehozására alapvetően több irányból indulhat kezdeményezés. A tehetségprogramokban résztvevő szakemberek, szervezetek részéről. Ilyenek lehetnek a tehetségpontok, tehetséggondozó műhelyekben dolgozók, vagy együttműködő mentorok.  Kezdeményezők lehetnek a programokban résztvevők, a tehetséges fiatalok önszerveződési formái. Az önkormányzatok, az önkormányzatok különböző szintű társulásai.  Felsőoktatási intézmények.  Szakmai szolgáltató intézmények.   Civil szervezetek, egyházak és ezek különböző szintű együttműködési formái.

11 A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK MEGSZERVEZÉSE
Előkészítés A kezdeményező, vagy kezdeményezők kinyilvánítják elkötelezettségüket a tehetségsegítés és a tehetségbarát társadalom építése érdekében. Áttekintik a tervezett illetékességi területükön a tehetségsegítés hagyományait, jelenleg működő programjait.  Elvégzik a partnerek azonosítását.

12 A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK MEGSZERVEZÉSE
A megalakulás dokumentumai  Az alakuló ülést, a megalakulását kezdeményező, vagy kezdeményezők készítik elő.   A Tehetségsegítő Tanács alakuló ülésére az alábbi dokumentumokat célszerű beterjeszteni:  A tanács célkitűzései, szervezeti felépítése. (javaslat a téma- vagy munkacsoportokra) A partneri hálózat bemutatása. Éves munkaterv. A tanács ügyrendje. Javaslat a tanács vezetőire, és titkárára (a munkacsoportok vezetőire). javaslat a felügyelő bizottság tagjaira

13 A Tehetségsegítő Tanács Ügyrendjében meghatározandók
 A Tehetségsegítő Tanács Ügyrendje   1. Általános rendelkezések  a TT neve  a TT címe  az Ügyrend célja  2. A TT jogállása 3. A TT feladat- és hatásköre 4. A TT összetétele 5. A TT tagjainak jogai és kötelességei - elnök, titkár, felügyelő bizottság elnöke - 6. Összeférhetetlenség 8. A TT működési rendje

14 EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA
2010.április 21. – Szándéknyilatkozat: „A Magyar Géniusz Program keretében létre kívánjuk hozni az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanácsát” Bencés Gimnázium és Szakközépiskola Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

15 EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA
2010.december 8. – megalakult az EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium Diósgyőri Református Általános Iskola Görög Katolikus Általános Iskola Jókai Mór Református Általános Iskola Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Kisboldogasszony Óvoda Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet

16 EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA
2011-ben csatlakoztak az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanácsához: Fáy András Görög Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola Balázs Győző Református Líceum Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2013 január elején csatlakoztak az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanácsához: Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Pittypalatty-völgyi Református Körzeti Általános, Két tannyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola Református Pedagógiai Szakszolgálat

17 Az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanácsának célkitűzései
Szakmai konzultáció a tehetséggondozás terén Pedagógiai, módszertani tapasztalatok átadása Az általános és a középiskolai tehetséggondozás összehangolása, (6 és 8 osztályos gimnáziumok) Egységes mérés-értékelési rendszer kidolgozása Adatbázis létrehozása a tehetséges tanulókról A tehetséges tanulók kísérése, követése A tehetséges tanulók mentorálása Az iskolai szakkörök nyitottá tétele

18 Az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanácsának célkitűzései
Együttműködés a tehetségazonosítás terén Pszichológiai mérések megszervezése Pedagógus továbbképzések közös szervezése Tehetség-tanácsadás a szülők számára Közös projektek indítása Pályázatírás-koordinálás, segítés, együttműködés Jó gyakorlatok bemutatása, átadása Tehetségsegítés partneri hálózat bővítése Tehetségnap szervezése, tehetségpontok kialakítása

19 Csatlakozás az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanácsához
Az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanácsához a „Szándéknyilatkozat” aláírásával csatlakozhat bármely egyházi fenntartású közoktatási intézmény, amely tehetségsegítő tevékenységet végez, és az előzőekben megjelölt célok megvalósításában együtt kíván működni.

20 Csatlakozás az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanácsához
A Tehetségsegítő Tanács munkájában részt venni kívánó szervezet eddigi tehetséggondozó tevékenységének bemutatása szükséges , - vagy annak bemutatása szükséges, hogy milyen indokok, előzetes elképzelések alapján kíván csatlakozni a Tehetségsegítő Tanácshoz. (Szándéknyilatkozat)

21 Az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanács működése
szakmai konzultációkat tart pedagógus műhelyfoglalkozásokat szervez (vendégeink, meghívott előadóink voltak: Kormos Dénes, Franz J.Mönks, Dr. Balogh László, Bajor Péter, Dr.Csermely Péter) a Magyar Géniusz Program keretében pedagógus továbbképzéseket szervez Tehetségnapokat szervez tehetséggondozó szakköröket tart tehetséggondozó táborokat szervez tehetségdiagnosztikai felméréseket végez tehetség-tanácsadást tart a szülők számára.

22 Az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanács működése
A programban résztvevő iskolák száma: 18(7 középiskola,11 általános iskola) - Minden iskolában van tehetségkoordinátor Több iskolában a program keretében alakul meg a tehetséggondozó munkacsoport a tehetségkoordinátor vezetésével tehetségkoordinátor megszerezte a Tehetségfejlesztő pedagógus kiegészítő diplomát. 3 pedagógus jelenleg végzi a kiegészítő diplomát adó tehetségfejlesztő pedagógus szakot (4 félév). 5 pedagógus végzett 120 órás szakirányú pedagógus továbbképzést, 12-en 60 órás, 53-an 30 órás, és 21-en 15 órás tehetség témakörű továbbképzésről kaptak tanúsítványt.

23 EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA
-Tehetséges diákok diagnosztizálása és mentorálása a miskolci egyházi fenntartású iskolák közös programjain A tehetséges tanulók felismerése, és tehetségük fejlesztése Lehetővé teszi és megvalósítja a különböző iskolafokozatok és iskola típusok közötti együttmű-ködést a tehetséges tanulók fejlesztésének érdekében.

24 EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA
-Figyelmet fordít a diákok motivációjára, a kreativi-tásra, és a család, a tanulói környezet (kortárs hatás) alakítására. -A szaktárgyi fejlesztés mellett hangsúlyos az egész személyiség fejlesztése, a tanuló gyenge oldalának fejlesztése is és a közösség fejlesztése is valamint lazító programok szervezése. -Közös adatbázis létrehozásával lehetővé teszi a különböző iskolák pedagógusainak együttműködését tehetség fejlesztő munkájuk összehangolását.

25 EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA
Az 5. évfolyamra járó tanulók tehetségdiagnosztikai felmérése. Tehetség-tanácsadás a felmérésben részt vett tanulók szüleinek. Adatbázis létrehozása az általános iskolai tanulókról „tehetség útlevél” készítése a középiskolákba felvett általános iskolai tanulókról. Az egyházi iskolák tanulói részvételével „Tehetség nap”-ok szervezése. Vetélkedők, sportversenyek szervezése.

26 EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA
Közös programok, versenyek: Városi hittanverseny Miskolci Ökumenikus Tehetségnap- a középiskolák tanulói számára Quo vadis országos szavalóverseny Hit éve szavalóverseny Liturgikus felolvasó verseny Miskolci Ökumenikus Tehetségnap – az általános iskolák tanulói számára (1-8. évfolyam) Diákpünkösd Miskolci egyházi iskolák sportnapja

27 EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA
Tehetségdiagnosztikai felmérés A Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet tehetségfejlesztési szakértőjével május-juniusban az 5. évfolyam tanulóinak tehetségdiagnosztikai felmérését végeztük kérdőívekkel: Iskolai motiváció Tanulási stílus Önértékelés Szorongás Osztályfőnöki kérdőív Szülői kérdőív

28 EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA
A TEHETSÉGÚTLEVÉL segíti a szeptembertől középiskolában tanuló diákok hatékony tehetséggondozását azzal, hogy hasznos pedagógiai információkkal segíti az új osztályfőnököket, lehetővé teszi számukra az új diákok jobb és korábbi megismerését. A tanulók általános iskolai tanárai a TEHETSÉGÚTLEVÉL elkészítésével átadják pedagógiai tapasztalataikat a középiskolás tanároknak. A TEHETSÉGÚTLEVELET az általános iskolai osztályfőnök vagy a tehetségkoordinátor készíti el, és az általános iskola igazgatója küldi el az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanácsához Az Egyházi Iskolák Tehetségsegítő Tanácsa továbbítja a középiskolák igazgatóinak.

29 EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA
A tehetségútlevél készítésekor az alábbi azonosítási eszközt használjuk: Az átlagon felüli intellektuális képességnek a tanulási jellemzők csoportja felel meg. A motivációs és a kreativitási jellemzők változatlanok maradtak. A skála negyedik eleme, a vezetői – társas jellemzők csoportja nem szerepel az eredeti modellben. A tehetségútlevél 1. része a Renzulli – Hartman skála. A táblázatokat a tanuló osztályfőnöke tölti ki minden egyes tanulóról külön-külön. A tehetségútlevél 2. része egy táblázatból áll, amely a tanuló általános és speciális tehetség területeit, tanulási stílusát, különleges képességeit, a szülői hátterét, és mentorát tartalmazza. Információt nyújt a tanuló esetleges problémáiról az új osztályfőnökének és igazgatójának. A táblázatot a tanuló osztályfőnöke, vagy a tehetségkoordinátor tölti ki, felhasználva a mellékelt „szóbank”-ot.

30 EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA
A POTENCIÁLISAN TEHETSÉGES GYERMEKEK MEGTALÁLÁSA Nevezze meg, hogy az Ön által ebben az évben tanított 5. osztályos gyermekek közül kik azok, akiket az alábbiakban felsorolt területek tekintetében az első helyre tenne! Ha az adott gyermekről úgy véli, hogy nem csak egy képességterületen ő a legjobb, a nevét többször is leírhatja.  A legtöbb ötlet:__________________________________________________  A legeredetibb ötletek:____________________________________________ A legkidolgozottabb ötletek:________________________________________  A legsokoldalúbb:_________________________________________________  A legjobb humorérzékű:____________________________________________  A legjobb „elemző”:________________________________________________ A legtöbb szokatlan kérdés feltevője:__________________________________ A leggyorsabban „kapcsoló”:_________________________________________  A legnagyobb tudású:______________________________________________  A leggazdagabb szókincsű:__________________________________________  A leginkább önálló:________________________________________________

31 EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA
Érdeklődés, szabadidő   Van-e kedvenc tantárgyad? Mi az?   Nyertél-e már valamilyen versenyen? Milyen versenyen?   Milyen tanórán kívüli elfoglaltságaid vannak jelenleg?(sport, szakkör stb. – akár az iskolában, akár másutt )  Mit csinálsz otthon, amikor nem tanulsz (a tévézésen és számítógépezésen kívül)? Pl. van-e hobbid, gyűjtesz-e valamit stb. Van-e olyan szabadidős tevékenységed, amit megszállottan végzel?     Milyen tévéműsorokat nézel?   Milyen könyveket szeretsz, ill. miket olvastál az utóbbi fél évben? (a kötelezőn kívül)    Könyvtári tag vagy-e? Hol? Milyen gyakran jársz könyvtárba?   Milyen újságokat, folyóiratokat szoktál nézegetni?   Milyen szakmát, hivatást szeretnél majd választani?   Mi az, amivel egyáltalán nem szeretsz foglalkozni?

32 EGYHÁZI ISKOLÁK TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSA
Köszönöm a megtisztelő figyelmet.


Letölteni ppt "Tehetségsegítő Tanács"

Hasonló előadás


Google Hirdetések