Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nemzeti Környezetügyi Intézet valamint a Körös-vidéki Kirendeltség bemutatása Tóthné Ambrus Éva Gyula, 2012. 06. 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nemzeti Környezetügyi Intézet valamint a Körös-vidéki Kirendeltség bemutatása Tóthné Ambrus Éva Gyula, 2012. 06. 12."— Előadás másolata:

1 A Nemzeti Környezetügyi Intézet valamint a Körös-vidéki Kirendeltség bemutatása Tóthné Ambrus Éva Gyula, 2012. 06. 12.

2 A szervezet megalakulása A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakulása: a 300/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján 2012. január 1-vel a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (VKKI) jogutódlással 2 szervezet alakult

3 VKKI jogutód szervezetek KÖR-NeKI Belügyminisztérium irányítása alatt Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alatt

4 A Nemzeti Környezetügyi Intézet Jogállása: önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, központi költségvetési szerv Jogállása: önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, központi költségvetési szerv Szervezeti kialakítása: NeKI Főigazgatóság (Budapest) + 12 területi kirendeltség; a kirendeltségek a NeKI Főigazgatóság területi végrehajtási szervei Szervezeti kialakítása: NeKI Főigazgatóság (Budapest) + 12 területi kirendeltség; a kirendeltségek a NeKI Főigazgatóság területi végrehajtási szervei Célja: komplex környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi szakmai háttérintézmény Célja: komplex környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi szakmai háttérintézmény Hivatása: hogy országos hálózattal rendelkező, komplex háttérintézményként segítse a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és más ágazati államigazgatási és önkormányzati szervek munkáját, a közigazgatás eredményességét Hivatása: hogy országos hálózattal rendelkező, komplex háttérintézményként segítse a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és más ágazati államigazgatási és önkormányzati szervek munkáját, a közigazgatás eredményességét

5 A Nemzeti Környezetügyi Intézet szervezeti felépítése Titkárság Főigazgató Környezetállapot és és stratégiai Főo. Gazdasági igazgató Pénzügy Gondnok Víziközmű Főo. Projekt pénzügyi management. Környezetvédelmi szabályozási és Hatásvizsgálati Főo. Levéltár Múzeum 12 területi szerv Informatikai Főo. Vízgyűjtő-gazdálkodásiFőo. Nemzetközi Kapcsolatok O. Jogi O. Személyügy Belső ellenőr Projekt Ir. O.

6 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai A 347/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet, ill. a vonatkozó Alapító okiratban foglaltak alapján – a vízügyi államigazgatási tevékenység részeként -, a NeKI látja el a vízgazdálkodás és vízminőség-védelem terén jelentkező uniós, és hazai kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges, alapvető fontosságú operatív feladatokat. A 347/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet, ill. a vonatkozó Alapító okiratban foglaltak alapján – a vízügyi államigazgatási tevékenység részeként -, a NeKI látja el a vízgazdálkodás és vízminőség-védelem terén jelentkező uniós, és hazai kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges, alapvető fontosságú operatív feladatokat.

7 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai A szervezet ellát továbbá az Alapító okiratában foglalt, egyéb kiemelt, környezetvédelemi és természetvédelemi operatív feladatokat is. A szervezet ellát továbbá az Alapító okiratában foglalt, egyéb kiemelt, környezetvédelemi és természetvédelemi operatív feladatokat is. A NeKI tevékenységéhez kapcsolódó, vonatkozó, környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályok várhatóan még ez évben módosításra kerülnek.

8 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai, azok jellege szerint A környezet és az egyes környezeti elemek állapotának értékelése, környezeti adatok gyűjtése, adatbázisok működtetése, EU jelentések készítése A környezet és az egyes környezeti elemek állapotának értékelése, környezeti adatok gyűjtése, adatbázisok működtetése, EU jelentések készítése Stratégiai tervezés, kidolgozás és végrehajtás Stratégiai tervezés, kidolgozás és végrehajtás Kutatás, elemzés, előkészítő, javaslattevő, közreműködő, véleményező, felügyeleti funkciók Kutatás, elemzés, előkészítő, javaslattevő, közreműködő, véleményező, felügyeleti funkciók Jogszabályok előzetes és utólagos hatásvizsgálata Jogszabályok előzetes és utólagos hatásvizsgálata

9 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan vízgyűjtő-gazdálkodási: vízgyűjtő-gazdálkodási: –VKI Intézkedési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása –felszíni, felszín alatti víztestek adatainak felülvizsgálata, a 2013. évi víztest kijelölés előkészítése –hidromorfológiai monitoring végrehajtása és területi koordinálása –védett területek nyilvántartása (beleértve a távlati vízbázisokat) –közreműködés a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv megfelelőségi vizsgálatában –közreműködés VKI projektekben –közreműködés VKI-val kapcsolatos jogszabályok módosításában, előkészítésében Vízgazdálkodási szakterületen:

10 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan –VIZIR üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez szakmai irányítás, koordináció, valamint adatok aktualizálása –a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepció és program, a kiemelt térségek és megyék területrendezési tervek véleményezése –vízállapot-értékelési feladatok integrált vízkészlet-gazdálkodási: integrált vízkészlet-gazdálkodási: –vízrajzi monitoring koordinálása, javaslatok az országos vízrajzi hálózat működtetésére és fejlesztésére –vízkészlet-gazdálkodás elemeinek (vízigény, vízkészlet, kapacitások), nyilvántartása és értékelése

11 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan –távlati vízbázisok adatainak lekérdezése és mennyiségi állapotértékelése –közreműködés a szárazság és aszály, valamint sivatagosodás munkacsoport munkájában, részvétel az üléseken: ENSZ és/vagy EU –közreműködés a vízkészlet-gazdálkodási munkacsoport munkájában, részvétel üléseken: ICPDR és/vagy határvízi –közreműködés vízkészlet-gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok módosításában, előkészítésében, háttéranyagok elkészítésében –közreműködés a vízgazdálkodási szakterület minőségügyi és műszaki szabályozásában

12 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan monitoring feladatok ellátása: monitoring feladatok ellátása: –a kémiai állapot (veszélyes anyagok) minősítésére alkalmas minősítő-rendszer készítése –a biológiai minőségi elemeket támogató kémiai jellemzők minősítésére alkalmas minősítő-rendszer készítése –a biológiai állapot minősítésére alkalmas minősítő- rendszer készítése –együttműködés az Európai és a Nemzeti Szabványügyi Testülettel a vízvizsgálati szakterületen

13 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan Víziközmű szakterületen: víziközmű (ivóvízminőség-javító, szennyvizes) nemzeti programokkal kapcsolatos operatív feladatok ellátása víziközmű (ivóvízminőség-javító, szennyvizes) nemzeti programokkal kapcsolatos operatív feladatok ellátása a víziközmű szakterületi OSAP adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása a víziközmű szakterületi OSAP adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása TESZÍR adatbázis gondozása, szakmai honlap üzemeltetése TESZÍR adatbázis gondozása, szakmai honlap üzemeltetése közreműködés a víziközmű információs rendszerek fejlesztésével összefüggő feladatellátásban közreműködés a víziközmű információs rendszerek fejlesztésével összefüggő feladatellátásban víziközmű kormányzati beruházások keretében a NeKI-re háruló beruházói és koordinációs szakterületi feladatok ellátása víziközmű kormányzati beruházások keretében a NeKI-re háruló beruházói és koordinációs szakterületi feladatok ellátása

14 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan VM igénye szerinti közreműködés az ivóvízminőség javítását szolgáló nemzeti és regionális programok előkészítésében és végrehajtásában VM igénye szerinti közreműködés az ivóvízminőség javítását szolgáló nemzeti és regionális programok előkészítésében és végrehajtásában Közreműködés az EU tagsággal kapcsolatos víziközmű szakterületi feladatok végzésében, az EU Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtását szolgáló feladatok ellátásában Közreműködés az EU tagsággal kapcsolatos víziközmű szakterületi feladatok végzésében, az EU Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtását szolgáló feladatok ellátásában

15 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan Környezetvédelmi és természetvédelmi szakterületi feladatok ellátása: levegőtisztaság-védelemmel levegőtisztaság-védelemmel zaj- és rezgés elleni védelemmel zaj- és rezgés elleni védelemmel integrált szennyezés megelőzéssel és –ellenőrzéssel integrált szennyezés megelőzéssel és –ellenőrzéssel környezeti hatásvizsgálattal és engedélyezéssel, környezeti hatásvizsgálattal és engedélyezéssel, hulladékgazdálkodással hulladékgazdálkodással környezettechnológiával környezettechnológiával és egyéb környezetvédelmi adatbázisok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása és egyéb környezetvédelmi adatbázisok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása környezetvédelmi programok véleményezése környezetvédelmi programok véleményezése egyes természetvédelmi feladatok ellátása egyes természetvédelmi feladatok ellátása

16 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan Aktuális környezetvédelmi feladatok: Aktuális környezetvédelmi feladatok: –2013-tól kezdődően éves környezeti állapotjelentés Magyarországra –az emberi egészségre, a klímára, és az ökológiai rendszerekre egyaránt veszélyt jelentő anyagok csökkentése érdekében komplex szakmai stratégia módszertanának megalkotása – VM megbízás –ökológiai lábnyom módszertanának kidolgozása – VM megbízás –a légszennyezettség csökkentését célzó szakpolitikai és jogi stratégia) koncepciójának és vizsgálati tervének elkészítése

17 A Nemzeti Környezetügyi Intézet Körös- vidéki Kirendeltsége (KÖR-NeKI) az KÖR-NeKI kirendeltség 22 státusszal alakult meg az KÖR-NeKI kirendeltség 22 státusszal alakult meg jelenleg engedélyezett, betölthető státuszok: 15 db jelenleg engedélyezett, betölthető státuszok: 15 db illetékességi területe az Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságéval megegyező illetékességi területe az Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságéval megegyező az KÖR-NeKI kirendeltség székhelye: Gyula, Városház u. 26. az KÖR-NeKI kirendeltség székhelye: Gyula, Városház u. 26. a szakmai állomány bővítése jelenleg folyamatban van: a szakmai állomány bővítése jelenleg folyamatban van: –környezetvédelmi ügyintéző –víziközmű ügyintéző

18 10 290 km 2 A KÖR-NeKI illetékességi területe az KÖVIZIG-ével azonos

19 A NeKI kirendeltségek feladatai - vízgazdálkodás Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéssel kapcsolatos feladatok: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéssel kapcsolatos feladatok: –VGT-felülvizsgálat kidolgozásának munkaprogramja, az ütemterv elkészítése és közzététele, a társadalmi konzultáció lehetőségének biztosítása - területi közreműködés (2012. évben) –a 2009. december 22-én közzétett VGT-ben szereplő intézkedési program teljesítésében elért előrehaladásról közbenső jelentés elkészítése, majd az Európai Bizottság elé terjesztése - területi közreműködés (2012. évben) –Közreműködés a Nitrát Direktíva szerinti jelentés elkészítésében

20 A NeKI kirendeltségek feladatai - vízgazdálkodás az éves VKI monitoring hálózat felülvizsgálata (területi közreműködés) az éves VKI monitoring hálózat felülvizsgálata (területi közreműködés) a víztestek kijelölése és jellemzése: felülvizsgálat megkezdése a víztestek kijelölése és jellemzése: felülvizsgálat megkezdése vízbázisok védőterületeinek, távlati vízbázisok adatainak térinformatikai megjelenítése vízbázisok védőterületeinek, távlati vízbázisok adatainak térinformatikai megjelenítése Országos Környezeti Kármentesítési Program területi végrehajtása Országos Környezeti Kármentesítési Program területi végrehajtása

21 A NeKI kirendeltségek feladatai - vízgazdálkodás Integrált vízkészlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok: Integrált vízkészlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok: –Országos Statisztikai Adatgyűjtéssel kapcsolatos teljes körű feladatellátás (OSAP 1375, 1694) –felszín alatti vízmérleg készítése –felszíni vízmérleg készítése, jellemző hidrológiai adatok megadása, felszíni vízkészletek kiértékelése –a lehetséges víznyerő területek távlati ivóvízbázissá nyilvánítása, és ezen vízbázisok vízkészletének felhasználható állapotban tartása –KTV Felügyelőség, vagy egyéb hatóság megkeresése esetén szakvélemények készítése a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben foglaltaknak megfelelően –vízrajzi feladatokban való közreműködés, adatszolgáltatás (másodlagos adatfeldolgozásból származó adatok)

22 A NeKI kirendeltségek feladatai - víziközmű OSAP 1376, 1378 adatlapok bekérése, feldolgozása OSAP 1376, 1378 adatlapok bekérése, feldolgozása BOI5 adatszolgáltatás bekérése, azok alapján a szennyvíztisztító telepek kapacitás felülvizsgálata BOI5 adatszolgáltatás bekérése, azok alapján a szennyvíztisztító telepek kapacitás felülvizsgálata TESZÍR adatbázis területi szintű gondozása, éves aktualizálása TESZÍR adatbázis területi szintű gondozása, éves aktualizálása víziközmű online rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó területi szintű feladatok ellátása víziközmű online rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó területi szintű feladatok ellátása VM útmutatás alapján közreműködés az ivóvízminőség javítását célzó nemzeti és regionális programok előkészítésében, végrehajtásában, nyomon követésében, valamint a kapcsolódó adatgyűjtésben, adatfeldolgozásban, adatszolgáltatásban VM útmutatás alapján közreműködés az ivóvízminőség javítását célzó nemzeti és regionális programok előkészítésében, végrehajtásában, nyomon követésében, valamint a kapcsolódó adatgyűjtésben, adatfeldolgozásban, adatszolgáltatásban

23 A NeKI kirendeltségek feladatai - víziközmű a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló vonatkozó rendelet szerint fürdővízminőség felügyelethez kapcsolódóan, közreműködés az ad hoc regionális fürdővíz-minőségügyi bizottság munkájában a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló vonatkozó rendelet szerint fürdővízminőség felügyelethez kapcsolódóan, közreműködés az ad hoc regionális fürdővíz-minőségügyi bizottság munkájában a kistelepülések szennyvíztisztító telepi csatlakozását megalapozó agglomerációs vizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátása, a kistelepülések szennyvíztisztító telepi csatlakozását megalapozó agglomerációs vizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátása, pályázatok szakmai véleményezése a TVT Szakmai Bizottság állásfoglalásának kialakítása pályázatok szakmai véleményezése a TVT Szakmai Bizottság állásfoglalásának kialakítása

24 A NeKI kirendeltségek feladatai - víziközmű Magyarország Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programjából adódó feladatok ellátása, közreműködés a kapcsolódó adatgyűjtésben, adatfeldolgozásban, adatszolgáltatásban Magyarország Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programjából adódó feladatok ellátása, közreműködés a kapcsolódó adatgyűjtésben, adatfeldolgozásban, adatszolgáltatásban a szennyvízelvezetési agglomerációk kijelölésével kapcsolatos feladatok ellátása, az agglomerációs beadványok bírálata, TVT Szakmai Bizottság elé történő beterjesztése, megfelelősség esetén felterjesztés a NeKI Főigazgatóság felé a szennyvízelvezetési agglomerációk kijelölésével kapcsolatos feladatok ellátása, az agglomerációs beadványok bírálata, TVT Szakmai Bizottság elé történő beterjesztése, megfelelősség esetén felterjesztés a NeKI Főigazgatóság felé előkészítést követően, a nemzeti és regionális ivóvizes és szennyvizes programok összehangolása a tervezett pályázati konstrukciókkal előkészítést követően, a nemzeti és regionális ivóvizes és szennyvizes programok összehangolása a tervezett pályázati konstrukciókkal

25 A NeKI kirendeltségek feladatai - víziközmű víziközműves szakterületi értékelések elvégzése a vízellátás, szennyvízcsatornázás, -tisztítása, szennyvíziszap- kezelés/elhelyezés tekintetében regionális, megyei és települési szinten víziközműves szakterületi értékelések elvégzése a vízellátás, szennyvízcsatornázás, -tisztítása, szennyvíziszap- kezelés/elhelyezés tekintetében regionális, megyei és települési szinten

26 A NeKI kirendeltségek feladatai Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok: Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok: –levegőtisztaság-védelemmel, –zaj- és rezgés elleni védelemmel, –integrált szennyezés megelőzéssel és –ellenőrzéssel, –környezeti hatásvizsgálattal és engedélyezéssel, –hulladékgazdálkodással, –környezettechnológiával, –és egyéb környezetvédelmi adatbázisok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, –települési környezetvédelmi programok véleményezése, –egyes természetvédelmi feladatok ellátása

27 A NeKI kirendeltségek feladatai - TVT Területi Vízgazdálkodási Tanács működtetése: Területi Vízgazdálkodási Tanács működtetése: – titkársági feladatok ellátása –TVT munkaterv szerinti működtetése –Területi Vízgazdálkodási Tanács, Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács, Eseti Szakmai Bizottságok szakmai munkájában való közreműködés, Megvalósíthatósági Tanulmányokat bíráló Szakmai Bizottság elnöki feladatainak ellátása

28 A NeKI kirendeltségek feladatai - egyéb Projektekben való részvétel Projektekben való részvétel Környezeti nevelés, oktatás (Víz Világnap szervezése, ismeretterjesztő és szakmai előadások megtartása, szakdolgozatok külső konzulensi feladataianak ellátása, szakmai gyakorlatok szervezése, óraadás stb.) Környezeti nevelés, oktatás (Víz Világnap szervezése, ismeretterjesztő és szakmai előadások megtartása, szakdolgozatok külső konzulensi feladataianak ellátása, szakmai gyakorlatok szervezése, óraadás stb.) TeSZEDD hulladékgyűjtési akció szervezésében társ- közreműködés TeSZEDD hulladékgyűjtési akció szervezésében társ- közreműködés Területfejlesztési koncepciók, területrendezési tervek véleményezése Területfejlesztési koncepciók, területrendezési tervek véleményezése Közreműködés a NeKI szakmai munkájához kapcsolódó jogszabályok véleményezésben, előkészítésében Közreműködés a NeKI szakmai munkájához kapcsolódó jogszabályok véleményezésben, előkészítésében KTVF megkeresése esetén belföldi jogsegély keretében hatósági eljárásokban való közreműködés KTVF megkeresése esetén belföldi jogsegély keretében hatósági eljárásokban való közreműködés

29 Az KÖR-NeKI céljai a Nemzeti Környezetügyi Intézet Alapító okiratában, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben szereplő, alaptevékenységekhez kötődő feladatok ellátása, a szakminisztérium és a NeKI központi igazgatóság irányítása mellett a vízgazdálkodás, víziközmű (települési vízgazdálkodás), környezetvédelem és természetvédelem szakterületeken a Nemzeti Környezetügyi Intézet Alapító okiratában, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben szereplő, alaptevékenységekhez kötődő feladatok ellátása, a szakminisztérium és a NeKI központi igazgatóság irányítása mellett a vízgazdálkodás, víziközmű (települési vízgazdálkodás), környezetvédelem és természetvédelem szakterületeken nívós, szakmailag elismert szervezet kialakítása nívós, szakmailag elismert szervezet kialakítása a feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése a kirendeltségen a feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése a kirendeltségen

30 A KÖR-NeKI céljai hatékony, konstruktív szakmai együttműködés kialakítása a vízügyi igazgatóságokkal, a vízügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségekkel, a nemzeti park igazgatóságokkal és egyéb szakmai, területi területi szervekkel, víziközmű üzemeltetőkkel és önkormányzatokkal hatékony, konstruktív szakmai együttműködés kialakítása a vízügyi igazgatóságokkal, a vízügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségekkel, a nemzeti park igazgatóságokkal és egyéb szakmai, területi területi szervekkel, víziközmű üzemeltetőkkel és önkormányzatokkal területi jelenlét biztosítása területi jelenlét biztosítása pályázati tevékenység pályázati tevékenység hazai és nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon való aktív részvétel hazai és nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon való aktív részvétel

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A Nemzeti Környezetügyi Intézet valamint a Körös-vidéki Kirendeltség bemutatása Tóthné Ambrus Éva Gyula, 2012. 06. 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések