Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nemzeti Környezetügyi Intézet valamint a Körös-vidéki Kirendeltség bemutatása Tóthné Ambrus Éva Gyula, 2012. 06. 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nemzeti Környezetügyi Intézet valamint a Körös-vidéki Kirendeltség bemutatása Tóthné Ambrus Éva Gyula, 2012. 06. 12."— Előadás másolata:

1 A Nemzeti Környezetügyi Intézet valamint a Körös-vidéki Kirendeltség bemutatása
Tóthné Ambrus Éva Gyula,

2 A szervezet megalakulása
A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakulása: a 300/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján 2012. január 1-vel a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (VKKI) jogutódlással 2 szervezet alakult

3 VKKI jogutód szervezetek
KÖR-NeKI Belügyminisztérium irányítása alatt Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alatt

4 A Nemzeti Környezetügyi Intézet
Jogállása: önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, központi költségvetési szerv Szervezeti kialakítása: NeKI Főigazgatóság (Budapest) + 12 területi kirendeltség; a kirendeltségek a NeKI Főigazgatóság területi végrehajtási szervei Célja: komplex környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi szakmai háttérintézmény Hivatása: hogy országos hálózattal rendelkező, komplex háttérintézményként segítse a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és más ágazati államigazgatási és önkormányzati szervek munkáját, a közigazgatás eredményességét

5 A Nemzeti Környezetügyi Intézet szervezeti felépítése
Főigazgató Titkárság Informatikai Főo. Belső ellenőr Jogi O. Projekt Ir. O. Nemzetközi Kapcsolatok O. Gazdasági igazgató Pénzügy Környezetállapot és stratégiai Főo. Környezetvédelmi szabályozási és Hatásvizsgálati Főo. Vízgyűjtő- gazdálkodási Főo. Víziközmű Főo. Gondnok Projekt pénzügyi management. Személyügy Levéltár 12 területi szerv Múzeum

6 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai
A 347/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet, ill. a vonatkozó Alapító okiratban foglaltak alapján – a vízügyi államigazgatási tevékenység részeként -, a NeKI látja el a vízgazdálkodás és vízminőség-védelem terén jelentkező uniós, és hazai kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges, alapvető fontosságú operatív feladatokat.

7 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai
A szervezet ellát továbbá az Alapító okiratában foglalt, egyéb kiemelt, környezetvédelemi és természetvédelemi operatív feladatokat is. A NeKI tevékenységéhez kapcsolódó, vonatkozó, környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályok várhatóan még ez évben módosításra kerülnek.

8 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai, azok jellege szerint
A környezet és az egyes környezeti elemek állapotának értékelése, környezeti adatok gyűjtése, adatbázisok működtetése, EU jelentések készítése Stratégiai tervezés, kidolgozás és végrehajtás Kutatás, elemzés, előkészítő, javaslattevő, közreműködő, véleményező, felügyeleti funkciók Jogszabályok előzetes és utólagos hatásvizsgálata Ad1.A környezet és az egyes környezeti elemek állapotának az értékelése, környezeti adatok gyűjtése: pl. szakterületi OSAP adatgyűjtések; adatbázisok működtetése: OKKP rendszer és alrendszerei működtetése Ad2. Stratégiai tervezés: pl. vízgyűjtő-gazdálkodási tervek; kidolgozás: műszaki szabványok; végrehajtás: pl. EU Víz Keretirányelv intézkedési programjainak teljesítése Ad3. Kutatás: szakmai megalapozó anyagok, hatástanulmányok készítése; elemzés: pl. vízhasználatok gazdasági elemzése; előkészítő: pl. Ivóvízminőség-javító Program, Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program; javaslattevő: pl. szakpolitikai stratégiák és jogalkotás; közreműködő: pl. hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása; véleményező: pl. településrendezési tervek; felügyeleti: pl. OKKP

9 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan
Vízgazdálkodási szakterületen: vízgyűjtő-gazdálkodási: VKI Intézkedési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása felszíni, felszín alatti víztestek adatainak felülvizsgálata, a évi víztest kijelölés előkészítése hidromorfológiai monitoring végrehajtása és területi koordinálása védett területek nyilvántartása (beleértve a távlati vízbázisokat) közreműködés a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv megfelelőségi vizsgálatában közreműködés VKI projektekben közreműködés VKI-val kapcsolatos jogszabályok módosításában, előkészítésében

10 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan
VIZIR üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez szakmai irányítás, koordináció, valamint adatok aktualizálása a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepció és program, a kiemelt térségek és megyék területrendezési tervek véleményezése vízállapot-értékelési feladatok integrált vízkészlet-gazdálkodási: vízrajzi monitoring koordinálása, javaslatok az országos vízrajzi hálózat működtetésére és fejlesztésére vízkészlet-gazdálkodás elemeinek (vízigény, vízkészlet, kapacitások), nyilvántartása és értékelése

11 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan
távlati vízbázisok adatainak lekérdezése és mennyiségi állapotértékelése közreműködés a szárazság és aszály, valamint sivatagosodás munkacsoport munkájában, részvétel az üléseken: ENSZ és/vagy EU közreműködés a vízkészlet-gazdálkodási munkacsoport munkájában, részvétel üléseken: ICPDR és/vagy határvízi közreműködés vízkészlet-gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok módosításában, előkészítésében, háttéranyagok elkészítésében közreműködés a vízgazdálkodási szakterület minőségügyi és műszaki szabályozásában

12 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan
monitoring feladatok ellátása: a kémiai állapot (veszélyes anyagok) minősítésére alkalmas minősítő-rendszer készítése a biológiai minőségi elemeket támogató kémiai jellemzők minősítésére alkalmas minősítő-rendszer készítése a biológiai állapot minősítésére alkalmas minősítő-rendszer készítése együttműködés az Európai és a Nemzeti Szabványügyi Testülettel a vízvizsgálati szakterületen

13 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan
Víziközmű szakterületen: víziközmű (ivóvízminőség-javító, szennyvizes) nemzeti programokkal kapcsolatos operatív feladatok ellátása a víziközmű szakterületi OSAP adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása TESZÍR adatbázis gondozása, szakmai honlap üzemeltetése közreműködés a víziközmű információs rendszerek fejlesztésével összefüggő feladatellátásban víziközmű kormányzati beruházások keretében a NeKI-re háruló beruházói és koordinációs szakterületi feladatok ellátása

14 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan
VM igénye szerinti közreműködés az ivóvízminőség javítását szolgáló nemzeti és regionális programok előkészítésében és végrehajtásában Közreműködés az EU tagsággal kapcsolatos víziközmű szakterületi feladatok végzésében, az EU Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtását szolgáló feladatok ellátásában

15 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan
Környezetvédelmi és természetvédelmi szakterületi feladatok ellátása: levegőtisztaság-védelemmel zaj- és rezgés elleni védelemmel integrált szennyezés megelőzéssel és –ellenőrzéssel környezeti hatásvizsgálattal és engedélyezéssel, hulladékgazdálkodással környezettechnológiával és egyéb környezetvédelmi adatbázisok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása környezetvédelmi programok véleményezése egyes természetvédelmi feladatok ellátása

16 A Nemzeti Környezetügyi Intézet feladatai az egyes szakterületekhez kapcsolódóan
Aktuális környezetvédelmi feladatok: 2013-tól kezdődően éves környezeti állapotjelentés Magyarországra az emberi egészségre, a klímára, és az ökológiai rendszerekre egyaránt veszélyt jelentő anyagok csökkentése érdekében komplex szakmai stratégia módszertanának megalkotása – VM megbízás ökológiai lábnyom módszertanának kidolgozása – VM megbízás a légszennyezettség csökkentését célzó szakpolitikai és jogi stratégia) koncepciójának és vizsgálati tervének elkészítése

17 A Nemzeti Környezetügyi Intézet Körös-vidéki Kirendeltsége (KÖR-NeKI)
az KÖR-NeKI kirendeltség 22 státusszal alakult meg jelenleg engedélyezett, betölthető státuszok: 15 db illetékességi területe az Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságéval megegyező az KÖR-NeKI kirendeltség székhelye: Gyula, Városház u. 26. a szakmai állomány bővítése jelenleg folyamatban van: környezetvédelmi ügyintéző víziközmű ügyintéző

18 A KÖR-NeKI illetékességi területe az KÖVIZIG-ével azonos
km2

19 A NeKI kirendeltségek feladatai - vízgazdálkodás
Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéssel kapcsolatos feladatok: VGT-felülvizsgálat kidolgozásának munkaprogramja, az ütemterv elkészítése és közzététele, a társadalmi konzultáció lehetőségének biztosítása - területi közreműködés (2012. évben) a december 22-én közzétett VGT-ben szereplő intézkedési program teljesítésében elért előrehaladásról közbenső jelentés elkészítése, majd az Európai Bizottság elé terjesztése - területi közreműködés (2012. évben) Közreműködés a Nitrát Direktíva szerinti jelentés elkészítésében

20 A NeKI kirendeltségek feladatai - vízgazdálkodás
az éves VKI monitoring hálózat felülvizsgálata (területi közreműködés) a víztestek kijelölése és jellemzése: felülvizsgálat megkezdése vízbázisok védőterületeinek, távlati vízbázisok adatainak térinformatikai megjelenítése Országos Környezeti Kármentesítési Program területi végrehajtása

21 A NeKI kirendeltségek feladatai - vízgazdálkodás
Integrált vízkészlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok: Országos Statisztikai Adatgyűjtéssel kapcsolatos teljes körű feladatellátás (OSAP 1375 , 1694) felszín alatti vízmérleg készítése felszíni vízmérleg készítése, jellemző hidrológiai adatok megadása, felszíni vízkészletek kiértékelése a lehetséges víznyerő területek távlati ivóvízbázissá nyilvánítása, és ezen vízbázisok vízkészletének felhasználható állapotban tartása KTV Felügyelőség, vagy egyéb hatóság megkeresése esetén szakvélemények készítése a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben foglaltaknak megfelelően vízrajzi feladatokban való közreműködés, adatszolgáltatás (másodlagos adatfeldolgozásból származó adatok)

22 A NeKI kirendeltségek feladatai - víziközmű
OSAP 1376, 1378 adatlapok bekérése, feldolgozása BOI5 adatszolgáltatás bekérése, azok alapján a szennyvíztisztító telepek kapacitás felülvizsgálata TESZÍR adatbázis területi szintű gondozása, éves aktualizálása víziközmű online rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó területi szintű feladatok ellátása VM útmutatás alapján közreműködés az ivóvízminőség javítását célzó nemzeti és regionális programok előkészítésében, végrehajtásában, nyomon követésében, valamint a kapcsolódó adatgyűjtésben, adatfeldolgozásban, adatszolgáltatásban

23 A NeKI kirendeltségek feladatai - víziközmű
a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló vonatkozó rendelet szerint fürdővízminőség felügyelethez kapcsolódóan, közreműködés az ad hoc regionális fürdővíz-minőségügyi bizottság munkájában a kistelepülések szennyvíztisztító telepi csatlakozását megalapozó agglomerációs vizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátása, pályázatok szakmai véleményezése a TVT Szakmai Bizottság állásfoglalásának kialakítása

24 A NeKI kirendeltségek feladatai - víziközmű
Magyarország Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programjából adódó feladatok ellátása, közreműködés a kapcsolódó adatgyűjtésben, adatfeldolgozásban, adatszolgáltatásban a szennyvízelvezetési agglomerációk kijelölésével kapcsolatos feladatok ellátása, az agglomerációs beadványok bírálata, TVT Szakmai Bizottság elé történő beterjesztése, megfelelősség esetén felterjesztés a NeKI Főigazgatóság felé előkészítést követően, a nemzeti és regionális ivóvizes és szennyvizes programok összehangolása a tervezett pályázati konstrukciókkal

25 A NeKI kirendeltségek feladatai - víziközmű
víziközműves szakterületi értékelések elvégzése a vízellátás, szennyvízcsatornázás, -tisztítása, szennyvíziszap-kezelés/elhelyezés tekintetében regionális, megyei és települési szinten

26 A NeKI kirendeltségek feladatai
Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok: levegőtisztaság-védelemmel, zaj- és rezgés elleni védelemmel, integrált szennyezés megelőzéssel és –ellenőrzéssel, környezeti hatásvizsgálattal és engedélyezéssel, hulladékgazdálkodással, környezettechnológiával, és egyéb környezetvédelmi adatbázisok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, települési környezetvédelmi programok véleményezése, egyes természetvédelmi feladatok ellátása

27 A NeKI kirendeltségek feladatai - TVT
Területi Vízgazdálkodási Tanács működtetése: titkársági feladatok ellátása TVT munkaterv szerinti működtetése Területi Vízgazdálkodási Tanács, Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács, Eseti Szakmai Bizottságok szakmai munkájában való közreműködés, Megvalósíthatósági Tanulmányokat bíráló Szakmai Bizottság elnöki feladatainak ellátása

28 A NeKI kirendeltségek feladatai - egyéb
Projektekben való részvétel Környezeti nevelés, oktatás (Víz Világnap szervezése, ismeretterjesztő és szakmai előadások megtartása, szakdolgozatok külső konzulensi feladataianak ellátása, szakmai gyakorlatok szervezése, óraadás stb.) TeSZEDD hulladékgyűjtési akció szervezésében társ-közreműködés Területfejlesztési koncepciók, területrendezési tervek véleményezése Közreműködés a NeKI szakmai munkájához kapcsolódó jogszabályok véleményezésben, előkészítésében KTVF megkeresése esetén belföldi jogsegély keretében hatósági eljárásokban való közreműködés

29 Az KÖR-NeKI céljai a Nemzeti Környezetügyi Intézet Alapító okiratában, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben szereplő, alaptevékenységekhez kötődő feladatok ellátása, a szakminisztérium és a NeKI központi igazgatóság irányítása mellett a vízgazdálkodás, víziközmű (települési vízgazdálkodás), környezetvédelem és természetvédelem szakterületeken nívós, szakmailag elismert szervezet kialakítása a feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtése a kirendeltségen Ad2 személyi állomány kialakítása, eszközök biztosítása, a kirendeltség állományának egységes elhelyezése a VIZIG épületen belül).

30 A KÖR-NeKI céljai hatékony, konstruktív szakmai együttműködés kialakítása a vízügyi igazgatóságokkal, a vízügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségekkel, a nemzeti park igazgatóságokkal és egyéb szakmai, területi területi szervekkel, víziközmű üzemeltetőkkel és önkormányzatokkal területi jelenlét biztosítása pályázati tevékenység hazai és nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon való aktív részvétel

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A Nemzeti Környezetügyi Intézet valamint a Körös-vidéki Kirendeltség bemutatása Tóthné Ambrus Éva Gyula, 2012. 06. 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések