Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Építésfelügyelet - építéshatóság feladatmegosztás 2013.04.11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Építésfelügyelet - építéshatóság feladatmegosztás 2013.04.11."— Előadás másolata:

1 Építésfelügyelet - építéshatóság feladatmegosztás 2013.04.11.

2 JOGSZABÁLYOK 2013. 01.01. Törvények (Ötv, Ket, Étv, Kötv módosultak) Kormányrendeletek anyagi jogszabályok (OTÉK módosult) végrehajtási utasítások új „kódexek” Építésügyi Kódex Településügyi Kódex Örökségvédelmi Kódex egyéb módosult rendeletek

3 MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK JÁRÁSI HIVATALOK KORMÁNYABLAKOK államigazgatás II. fokú ügyek államigazgatás I. fokú ügyek helyi közügyek államigazgatás állampolgár közvetlen kapcsolat egyablakos és e- ügyintézés ÖNKORMÁNYZATOK Törvényességi és szakmai felügyelet A KÖZIGAZGATÁSI REFORM SZERVEZETI ALAPELVEI

4 MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK 20 JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK 190+23 ÖNKORMÁNYZATOK II.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALOK (20) SZAKIGAZGATÁSI SZERV ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA II.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET II.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG I.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM FŐÉPÍTÉSZ I.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET I.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL 57+2 SZAKIGAZGATÁSI SZERV JEGYZŐ I.FOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁG megosztott feladatkör 9 kormányhivatalban ÚJ ELJÁRÁSOK  összevont telepítési  településképi véleményezési  településképi bejelentési  (közterület-alakítási terv) ! AZ ÉPÍTÉSÜGY SZERVEZETEI A KÖZIGAZGATÁSBAN 2013

5 AZ ÉPÍTÉSÜGY SZERVEZETEI PEST MEGYÉBEN 2013 PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI és ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL JÁRÁSI HIVATALOK JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI és ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL ÉRD JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL CEGLÉD, GÖDÖLLŐ, SZENTENDRE, VÁC, SZIGETSZENTMIKLÓS, GYÁL Több járási illetékesség Építésügyi és építésfelügyeleti hatáskör ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALOK 6+1

6 OTrT TSZT ÁGAZATI JOG- SZABÁLYOK országos BATrT regionális fővárosi KSZT Étv OTÉK kerületi ÉPÍTÉSÜGYI RENDELETEK ÖRÖKSÉG- VÉDELMI tv értékvédelmi rendeletek MEGYETERV BVKSZ KVSZ VILÁG- ÖRÖKSÉG tv TERÜLET- FEJLESZTÉSI tv JOGAL- KOTÁSI tv Balaton HÉSZ települési FSZKT ITS, IVS TELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK TELEPÜLÉSRENDEZÉSFEJLESZTÉS OTK MEGYEI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI IVS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLET- RENDEZÉSI tv AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK JOGRENDJE 2012

7 önkormányzat állam- igazgatás ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATOK ESZKÖZEI részben teljesül, két elsőfokú építéshatóság várható:  helyi adottságok érvényesítése  önkormányzatok véleményezési joga  rendeletalkotás - HÉSZ  egyedi építési ügyek  ügyféli jogállás  egységesség  normativitás ELV: ÖNKORMÁNYZATTÓL FÜGGETLEN ÉPÍTÉSHATÓSÁG ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES KÖR VÁLTOZÁSA  jegyzők  járási hivatalok építésügyi és örökségvédelmi szakigazgatási szervei településképi véleményezési eljárás – feltételekkel

8 Általános építéshatósági ügyek  Engedélyezési eljárások  építési engedélyezési eljárás  összevont telepítési eljárás  OTÉk-től való eltérés engedélyezésének eljárása  használatba vételi eljárás  bontási engedélyezési eljárás Tudomásulvételi eljárás jogutódlás használatbavételi eljárás vészhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele Egyéb eljárások településképi véleményezési eljárás településképi bejelentési eljárás kötelezések (építési engedéllyel összefüggésben)l hatósági bizonyítvány kiadása szakhatósági eljárás343/2006. (XII.23.) Korm. rend. ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATKÖR JÁRÁSI SZÉKHELY JEGYZŐJE

9 ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATKÖR ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG  kiemelt jelentőségű ügy  összevont telepítési eljárás  integrált eljárás, ha van építésügyi hatósági eljárás is  kihirdetett vészhelyzetben  Étv. 4. § (3a) szerinti ügyek  Kizárások (összeférhetetlenség)  hírközlési sajátos építményfajták (antenna, antennatartó szerkezetek stb.)  sajátos építményfajták (eltérő szabályozás hiányában)  szakhatóság (kiemelt ügyek) ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁG  „hagyományos”építésfelügyeleti feladatok  bontás tudomásul vétele  építésfelügyeleti hatóság „felkutatja” szabálytalan építési tevékenység engedély nélküli építés/bontás „kötelezések” (kérelemre, hivatalból,megkeresésre) 343/2006. (XII.23.) Korm. rend. JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALOK ÖRÖKSÉGVÉDELMI, RÉGÉSZETI HATÓSÁGI ÉS SZAKHATÓSÁGI ÜGYEK (ÉRDI JÁRÁSI ÉÖH)

10 ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATKÖR ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI, SZAKHATÓSÁGI FELADATOK  műemlékek  műemléki jelentőségű területen új épület és meglévő bővítése szakhatósági (meghatározott építési engedélyezési eljárásokat megelőzően)  ha nincs összevont telepítési eljárás I. szakasza (THSZ) ALKALMAZÁSA  az építésügyi kódexben meghatározott építési engedélyezési eljárásokat megelőzően  ha nincs összevont telepítési eljárás I. szakasza (THSZ) Érdi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztály (megyei illetékesség!!!)

11 MÁSODFOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI JOGKÖR PMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály építésügyi és örökségvédelmi hatósági jogkör cím: 1051 Budapest, Városház u. 7. 1364 Budapest, Pf. 270. PMKH Építésfelügyeleti Osztály építésfelügyeleti jogkör cím: 1052 Budapest, Sas u. 19. 1373 Budapest, Pf. 557.

12 PONTOS CÍMZÉS Tájékoztatás megküldése (építési, bontási, használatba vételi engedély) Építkezés megkezdésének előzetes bejelentése JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALOK Összeférhetetlenség bejelentése – kizárási ok tudomásul vétele PMKH ÉPÍTÉSÜGYI és ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL (hivatalvezető) 1051 Budapest, Városház u. 7. Örökségvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok, településrendezési eszközök módosítása stb. PMKH Érdi Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Örökségvédelmi Osztály 1051 Budapest, Városház u. 7.

13  településképi véleményezési  településképi bejelentési  (közterület-alakítási terv) TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS FELTÉTELEI  önkormányzati rendelet az eljárás részleteiről, amelyben meghatározza a véleményezés módját (főépítész, tervtanács) a véleményezés szempontjait tervtanács működésének részleteit ALKALMAZÁSA  az építésügyi kódexben meghatározott építési engedélyezési eljárásokat megelőzően  ha nincs összevont telepítési eljárás I. szakasza (THSZ) POLGÁRMESTER GYAKOROLHATJA 15 nap A VÉLEMÉNYEZÉS SORÁN VIZSGÁLANDÓ  környezetbe illeszkedés, építészeti jelleg, látvány, helyi értékre hatás  településrendezési eszköznek való megfelelés  az épület homlokzatának, tetőzetének kialakítási módját  a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit  az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit  közterületen folytatott építési tevékenység esetén a burkolatok, műtárgyak, köztárgyak, növényzet, világítás és hirdető-berendezések MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, POLGÁRMESTERI VÉLEMÉNY TARTALMA ÉS INDOKLÁSA

14  településképi véleményezési  településképi bejelentési  (közterület-alakítási terv) TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS FELTÉTELE  önkormányzati rendelet az eljárás részleteiről, amelyben meghatározza az eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenységeket ALKALMAZÁSA  az építésügyi kódex szerint építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek POLGÁRMESTER GYAKOROLHATJA 15 nap  tudomásul vétel - kikötésekkel vagy anélkül  megtiltja, ha a formai követelményeknek nem felel meg MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA  reklámok elhelyezése  rendeltetésváltozás  helyi rendeletben meghatározott POLGÁRMESTERI DÖNTÉS KÖZTERÜLETALAKÍTÁSI TERV  szakmai kezdeményezésre lett  mellékletben meghatározott a tartalom  helyi önkormányzati rendelet

15 ÉPÍTÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK ÖSSZEVONT TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS I. elvi keretengedély  telekalakítási engedély  termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye  az erdő területi igénybevételének engedélye  régészeti feltárási engedély  környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély ALKALMAZÁSA  beruházói kérelem  az építésügyi kódex szerinti ügydöntő hatóság eljárása  részben kapcsolódik a településrendezési eszközök módosításához  környezethasználat megkezdésére  építési tevékenységre  telepítési hatásvizsgálati szakasz  integrált építési engedélyezési szakasz összevont telepítési eljárás két szakasza a telepítési engedély nem jogosít: a telepítési engedély jogosít:  régészeti feltárás megkezdésére II. SZAKASZ: IÉSZ INTEGRÁLT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY  egységes környezethasználati engedélyezési eljárás  építési engedélyezési eljárás  OTÉK előírástól való eltérés engedélyezési eljárása kiváltja az alábbi önálló eljárásokat: I. SZAKASZ: THSZ TELEPÍTÉSI HATÁSVIZSGÁLATI SZAKASZ

16 TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX EGYSZERŰSÖDŐ ELJÁRÁSOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK államigazgatási szervek Az Étv 9. § helyett (9/A,B,C,D §) Kormányrendelet Településügyi kódex TARTALOMTÓL FÜGGŐEN  adatszolgáltatás  köti a véleménye  teljes – új tervek  egyszerűsített - módosítás  tárgyalásos - kiemeltek TÁJÉKOZTATÁSI partnerségi terv konzultatív tervtanács VÉLEMÉNYEZÉSIELFOGADÁSI EGYEZTETÉSI civil vélemények zárása TELJES ELJÁRÁS SZAKASZAI Képviselő- Testület döntése záró tárgyalás

17 ÁTMENETI KORSZAK VAN Ötv Étv OTÉK kapcsolódó kormányrendeletek ÁTMENETI IDŐSZAK 2013.01.01. 2018.12.31. 2013.01.01. jelenleg hatályos településrendezési eszközök alkalmazása, módosítás nélkül általános időpont módosult előírások alkalmazásának kezdete RRT 1998 HÉSZ 2003 2013.12.31. 2015.12.31. folyamatban lévő településrendezési eszköz módosítás befejezése régi szabály és eljárás jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítása, régi szabályok, de új eljárás új településrendezési eszközök új településrendezési eszközök készítése: új szabályok és új eljárás A FŐVÁROS ÉS AZ AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉSEI KIVÉTELÉVEL! OTÉK 2012.08.06.

18 ÚJ JOGSZABÁLYOK HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJAI ÁTMENETI IDŐSZAK PEST MEGYE AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉSEIN 2013.01.01. 2018.12.31. jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítása, régi szabályok, de új eljárás HATÁRIDŐ BATrT új településrendezési eszközök készítése: új szabályok és új eljárások folyamatban lévő településrendezési eszköz módosítás befejezése régi szabály és új eljárás új településrendezési eszközök alkalmazhatóak 2015.12.31. OTÉK 2012.08.06.

19 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JELENLEG TSZT ÉS HÉSZ A TELEPÜLÉS EGÉSZÉRE EGY RENDELET ÉS TÖBB SZABÁLYOZÁSI TERV VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI, LEHETŐSÉGEI SZERINT ÚJ TSZT ÉS HÉSZ ÚJ HÉSZ-EK ÖNÁLLÓ RENDELETEKKEL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVVEL (TSZT MÓDOSÍTÁSSAL, VAGY ÚJ TSZT ALAPJÁN)

20 Önkormányzati rendelet alapján Területi TT másodfokú tervtanács nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyek I. és II. bírságkategóriába tartozó műemlékek örökségvédelmi kormányrendelet  190/2009. (IX.15.) 252/2006. (XII.7.) 40/1999. (IV.23.) Településrendezési eszközök Másodfokú tervtanács III. bírságkategóriába tartozó műemlékeke Örökségvédelmi kormányrendelet Világörökségi és műemléki jelentőségű terület Országos TT Helyi TT TERVTANÁCSOK Főépítész (településképi véleményezési és bejelentési eljárás)

21 ELÉRHETŐSÉGEINK Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda, Építésfelügyeleti Osztály 1051 Budapest Sas u. 19. mb. hivatalvezető: Marsalné Kovács Judit marsal.judit@pmkh.hu járási építésügyi hivatalok koordinátora: Kiss Andor kiss.andor@pmkh.hu Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 1052 Budapest, Városház u. 7. osztályvezető: Mohácsikné Takács Sarolta mtakacs.sarolta@pmkh.hu

22 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Építésfelügyelet - építéshatóság feladatmegosztás 2013.04.11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések