Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Építésfelügyelet - építéshatóság feladatmegosztás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Építésfelügyelet - építéshatóság feladatmegosztás"— Előadás másolata:

1 Építésfelügyelet - építéshatóság feladatmegosztás

2 Törvények (Ötv, Ket, Étv, Kötv módosultak) Kormányrendeletek
JOGSZABÁLYOK Törvények (Ötv, Ket, Étv, Kötv módosultak) Kormányrendeletek anyagi jogszabályok (OTÉK módosult) végrehajtási utasítások új „kódexek” Építésügyi Kódex Településügyi Kódex Örökségvédelmi Kódex egyéb módosult rendeletek FOGALMAK MAGYARÁZATA

3 A KÖZIGAZGATÁSI REFORM SZERVEZETI ALAPELVEI
MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK államigazgatás II. fokú ügyek KORMÁNYABLAKOK JÁRÁSI HIVATALOK államigazgatás I. fokú ügyek államigazgatás állampolgár közvetlen kapcsolat egyablakos és e- ügyintézés Törvényességi és szakmai felügyelet ÖNKORMÁNYZATOK helyi közügyek

4 ! AZ ÉPÍTÉSÜGY SZERVEZETEI A KÖZIGAZGATÁSBAN 2013 MEGYEI
KORMÁNYHIVATALOK 20 ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALOK (20) SZAKIGAZGATÁSI SZERV ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA II.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM II.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET II.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG 9 kormányhivatalban JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK 190+23 ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL 57+2 SZAKIGAZGATÁSI SZERV I.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM I.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET I.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG ÖNKORMÁNYZATOK ! ÚJ ELJÁRÁSOK összevont telepítési településképi véleményezési településképi bejelentési (közterület-alakítási terv) megosztott feladatkör FŐÉPÍTÉSZ JEGYZŐ I.FOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁG

5 AZ ÉPÍTÉSÜGY SZERVEZETEI PEST MEGYÉBEN 2013
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI és ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL TÖRZSHIVATAL JÁRÁSI HIVATALOK ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALOK 6+1 JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI és ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL ÉRD JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL CEGLÉD, GÖDÖLLŐ, SZENTENDRE, VÁC, SZIGETSZENTMIKLÓS, GYÁL Több járási illetékesség Építésügyi és építésfelügyeleti hatáskör

6 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK JOGRENDJE 2012 ÉPÍTÉSÜGYI RENDELETEK
FEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉS TERÜLET- FEJLESZTÉSI tv TERÜLET- RENDEZÉSI tv Étv ÖRÖKSÉG- VÉDELMI tv VILÁG- ÖRÖKSÉG tv OTK OTrT országos ÉPÍTÉSÜGYI RENDELETEK BATrT Balaton JOGAL- KOTÁSI tv ÁGAZATI JOG- SZABÁLYOK regionális OTÉK MEGYEI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK MEGYETERV TELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK TSZT HÉSZ települési ITS, IVS fővárosi kerületi FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI IVS FSZKT BVKSZ KVSZ KSZT értékvédelmi rendeletek

7 ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATOK ESZKÖZEI
rendeletalkotás - HÉSZ egyedi építési ügyek ügyféli jogállás ELV: ÖNKORMÁNYZATTÓL FÜGGETLEN ÉPÍTÉSHATÓSÁG részben teljesül, két elsőfokú építéshatóság várható: településképi véleményezési eljárás – feltételekkel jegyzők járási hivatalok építésügyi és örökségvédelmi szakigazgatási szervei állam- igazgatás önkormányzat helyi adottságok érvényesítése önkormányzatok véleményezési joga egységesség normativitás ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES KÖR VÁLTOZÁSA

8 ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATKÖR
JÁRÁSI SZÉKHELY JEGYZŐJE Általános építéshatósági ügyek Engedélyezési eljárások építési engedélyezési eljárás összevont telepítési eljárás OTÉk-től való eltérés engedélyezésének eljárása használatba vételi eljárás bontási engedélyezési eljárás Tudomásulvételi eljárás jogutódlás használatbavételi eljárás vészhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele Egyéb eljárások településképi véleményezési eljárás településképi bejelentési eljárás kötelezések (építési engedéllyel összefüggésben)l hatósági bizonyítvány kiadása szakhatósági eljárás 343/2006. (XII.23.) Korm. rend.

9 JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALOK
ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATKÖR JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALOK ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG kiemelt jelentőségű ügy összevont telepítési eljárás integrált eljárás, ha van építésügyi hatósági eljárás is kihirdetett vészhelyzetben Étv. 4. § (3a) szerinti ügyek Kizárások (összeférhetetlenség) hírközlési sajátos építményfajták (antenna, antennatartó szerkezetek stb.) sajátos építményfajták (eltérő szabályozás hiányában) szakhatóság (kiemelt ügyek) ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁG „hagyományos”építésfelügyeleti feladatok bontás tudomásul vétele építésfelügyeleti hatóság „felkutatja” szabálytalan építési tevékenység engedély nélküli építés/bontás „kötelezések” (kérelemre, hivatalból,megkeresésre) 343/2006. (XII.23.) Korm. rend. ÖRÖKSÉGVÉDELMI, RÉGÉSZETI HATÓSÁGI ÉS SZAKHATÓSÁGI ÜGYEK (ÉRDI JÁRÁSI ÉÖH)

10 Érdi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
ELSŐFOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATKÖR Érdi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztály (megyei illetékesség!!!) ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI, SZAKHATÓSÁGI FELADATOK műemlékek műemléki jelentőségű területen új épület és meglévő bővítése szakhatósági (meghatározott építési engedélyezési eljárásokat megelőzően) ha nincs összevont telepítési eljárás I. szakasza (THSZ) ALKALMAZÁSA az építésügyi kódexben meghatározott építési engedélyezési eljárásokat megelőzően ha nincs összevont telepítési eljárás I. szakasza (THSZ)

11 MÁSODFOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI JOGKÖR
PMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály építésügyi és örökségvédelmi hatósági jogkör cím: 1051 Budapest, Városház u. 7. 1364 Budapest, Pf. 270. PMKH Építésfelügyeleti Osztály építésfelügyeleti jogkör cím: 1052 Budapest, Sas u. 19. 1373 Budapest, Pf. 557.

12 PONTOS CÍMZÉS Tájékoztatás megküldése (építési, bontási, használatba vételi engedély) Építkezés megkezdésének előzetes bejelentése JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALOK Összeférhetetlenség bejelentése – kizárási ok tudomásul vétele PMKH ÉPÍTÉSÜGYI és ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL (hivatalvezető) 1051 Budapest, Városház u. 7. Örökségvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok, településrendezési eszközök módosítása stb. PMKH Érdi Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Örökségvédelmi Osztály

13 TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK településképi véleményezési településképi bejelentési (közterület-alakítási terv) TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS POLGÁRMESTER GYAKOROLHATJA 15 nap ALKALMAZÁSA az építésügyi kódexben meghatározott építési engedélyezési eljárásokat megelőzően ha nincs összevont telepítési eljárás I. szakasza (THSZ) FELTÉTELEI önkormányzati rendelet az eljárás részleteiről, amelyben meghatározza a véleményezés módját (főépítész, tervtanács) a véleményezés szempontjait tervtanács működésének részleteit A VÉLEMÉNYEZÉS SORÁN VIZSGÁLANDÓ környezetbe illeszkedés, építészeti jelleg, látvány, helyi értékre hatás településrendezési eszköznek való megfelelés az épület homlokzatának, tetőzetének kialakítási módját a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit közterületen folytatott építési tevékenység esetén a burkolatok, műtárgyak, köztárgyak, növényzet, világítás és hirdető-berendezések MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, POLGÁRMESTERI VÉLEMÉNY TARTALMA ÉS INDOKLÁSA

14 ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK
TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK településképi véleményezési településképi bejelentési (közterület-alakítási terv) TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS POLGÁRMESTER GYAKOROLHATJA 15 nap ALKALMAZÁSA az építésügyi kódex szerint építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek FELTÉTELE önkormányzati rendelet az eljárás részleteiről, amelyben meghatározza az eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenységeket reklámok elhelyezése rendeltetésváltozás helyi rendeletben meghatározott POLGÁRMESTERI DÖNTÉS tudomásul vétel - kikötésekkel vagy anélkül megtiltja, ha a formai követelményeknek nem felel meg MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA KÖZTERÜLETALAKÍTÁSI TERV szakmai kezdeményezésre lett mellékletben meghatározott a tartalom helyi önkormányzati rendelet

15 ÉPÍTÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK ÖSSZEVONT TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS
összevont telepítési eljárás két szakasza ÖSSZEVONT TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS telepítési hatásvizsgálati szakasz integrált építési engedélyezési szakasz I. SZAKASZ: THSZ TELEPÍTÉSI HATÁSVIZSGÁLATI SZAKASZ ALKALMAZÁSA beruházói kérelem az építésügyi kódex szerinti ügydöntő hatóság eljárása részben kapcsolódik a településrendezési eszközök módosításához I. elvi keretengedély telekalakítási engedély termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye az erdő területi igénybevételének engedélye régészeti feltárási engedély környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély II. SZAKASZ: IÉSZ INTEGRÁLT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY kiváltja az alábbi önálló eljárásokat: egységes környezethasználati engedélyezési eljárás építési engedélyezési eljárás OTÉK előírástól való eltérés engedélyezési eljárása a telepítési engedély nem jogosít: környezethasználat megkezdésére építési tevékenységre a telepítési engedély jogosít: régészeti feltárás megkezdésére

16 EGYSZERŰSÖDŐ ELJÁRÁSOK
TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX EGYSZERŰSÖDŐ ELJÁRÁSOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TARTALOMTÓL FÜGGŐEN Az Étv 9. § helyett (9/A,B,C,D §) Kormányrendelet Településügyi kódex teljes – új tervek egyszerűsített - módosítás tárgyalásos - kiemeltek TELJES ELJÁRÁS SZAKASZAI záró tárgyalás TÁJÉKOZTATÁSI VÉLEMÉNYEZÉSI EGYEZTETÉSI ELFOGADÁSI 13 JANUÁRTÓL- RENDEZÉSI TERVEK- ELJÁRÁSOK államigazgatási szervek partnerségi terv adatszolgáltatás köti a véleménye konzultatív tervtanács civil vélemények zárása Képviselő- Testület döntése

17 A FŐVÁROS ÉS AZ AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉSEI KIVÉTELÉVEL!
ÁTMENETI IDŐSZAK ÁTMENETI KORSZAK VAN RRT 1998 HÉSZ 2003 A FŐVÁROS ÉS AZ AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉSEI KIVÉTELÉVEL! általános időpont Ötv Étv OTÉK kapcsolódó kormányrendeletek folyamatban lévő településrendezési eszköz módosítás befejezése régi szabály és eljárás módosult előírások alkalmazásának kezdete jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítása, régi szabályok, de új eljárás OTÉK új településrendezési eszközök készítése: új szabályok és új eljárás jelenleg hatályos településrendezési eszközök alkalmazása, módosítás nélkül új településrendezési eszközök

18 ÚJ JOGSZABÁLYOK HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJAI ÁTMENETI IDŐSZAK
PEST MEGYE AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉSEIN HATÁRIDŐ BATrT jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítása, régi szabályok, de új eljárás OTÉK folyamatban lévő településrendezési eszköz módosítás befejezése régi szabály és új eljárás új településrendezési eszközök alkalmazhatóak új településrendezési eszközök készítése: új szabályok és új eljárások

19 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI
AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JELENLEG TSZT ÉS HÉSZ A TELEPÜLÉS EGÉSZÉRE EGY RENDELET ÉS TÖBB SZABÁLYOZÁSI TERV VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI, LEHETŐSÉGEI SZERINT ÚJ HÉSZ-EK ÖNÁLLÓ RENDELETEKKEL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVVEL (TSZT MÓDOSÍTÁSSAL, VAGY ÚJ TSZT ALAPJÁN) ÚJ TSZT ÉS HÉSZ ÁLTALÁNOS LAP, TSZT ÉS HÉSZ ÉS AZ ÁTMENET

20 TERVTANÁCSOK Országos TT Területi TT Helyi TT másodfokú tervtanács
nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyek I. és II. bírságkategóriába tartozó műemlékek örökségvédelmi kormányrendelet Országos TT Településrendezési eszközök Másodfokú tervtanács III. bírságkategóriába tartozó műemlékeke Örökségvédelmi kormányrendelet Világörökségi és műemléki jelentőségű terület Területi TT Önkormányzati rendelet alapján Helyi TT Főépítész (településképi véleményezési és bejelentési eljárás) TSZT, REND.SZAB. HATÁRIDŐK 190/2009. (IX.15.) 252/2006. (XII.7.) 40/1999. (IV.23.)

21 ELÉRHETŐSÉGEINK Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda, Építésfelügyeleti Osztály 1051 Budapest Sas u. 19. mb. hivatalvezető: Marsalné Kovács Judit járási építésügyi hivatalok koordinátora: Kiss Andor Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 1052 Budapest, Városház u. 7. osztályvezető: Mohácsikné Takács Sarolta

22 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Építésfelügyelet - építéshatóság feladatmegosztás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések