Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közszolgálati tisztviselők továbbképzési rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közszolgálati tisztviselők továbbképzési rendszere"— Előadás másolata:

1 Közszolgálati tisztviselők továbbképzési rendszere
Készítette: Hoschek Csilla Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály

2 Jogszabályi háttér A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény § A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.(IX.28.) korm.rendelet A közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 12/2013. (III.14.) KIM utasítás

3 Intézményrendszer Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
KIH (személyügyi központ) Közigazgatási Továbbképzési Kollégium irányítás szabályozás - tervezési rendszer működtetése - tervkészítő alkalmazás - monitoring - követelmények - programok minősítése - névjegyzékek Nemzeti Közszolgálati Egyetem Munkáltató közig. szervek - közszolgálati továbbképzés,vezetőképzés kifejlesztése - képzés megvalósítás - Oktatók felkészítése - Minősítés - TVP működtetése - MIR rendszer - Egyéni képzési tervek - Intézményi képzési terv - Belső képzések lebonyolítása - Képzésteljesítés nyilvántartása Felsőoktatási, Felnőttképző intézmények - Szakmai és kompetenciafejlesztő programok kialakítása - Képzés megvalósítás

4 2014-2017 közötti 4 éves továbbképzési időszak
A Korm. rendelet több rendelkezése január 1-jén lépett hatályba. A továbbképzés 4 éves időszakokban történik, az első időszak a közötti. Továbbképzési kötelezettség kezdete: → alapvizsga letételét követő nap → alapvizsga letétele alóli mentesség esetén a próbaidő leteltét követő nap

5 A továbbképzés rendszere
Időarányos teljesítés Továbbképzési kötelezettség nem teljesítése: jogszabály nem tartalmazza, KIM állásfoglalás várható Továbbképzési időszak megszakadása, megszűnése megszakad, ha a jogviszony megszűnik Időarányos teljesítés: Korm. Rendelet 11. § (2) részletesen szabályozza pl. tartós külszolgálat, GYES, GYED, tartós távollét megszűnik, ha az öregségi nyugdíjkorhatárhoz 5 évnél rövidebb idő van hátra

6 Tanulmányi pontok 1. Meghatározott számú tanulmányi pont elérése a 4 év alatt Felsőfokú végzettség: 128 pont Középfokú végzettség: 64 pont

7 Besorolásban történt változások
1. Középfokú→Felsőfokú: tanulmányi pont nő 2. Szakvizsga letétele: arányok változása rendszer automatikusan kiszámolja

8 Tanulmányi pontok megoszlása 1.
273/2012. Korm. rend. 9.§ (5) → Szakvizsgával nem rendelkező tisztviselő: 96 óra közszolgálati továbbképzés (szakvizsgára felkészülés) 32 óra szakmai továbbképzés → Szakvizsgával rendelkező tisztviselő: 32 óra közszolgálati továbbképzés 96 óra szakmai továbbképzés

9 Tanulmányi pontok megoszlása 2.
→ Közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező vezető: 96 óra közszolgálati továbbképzés (szakvizsgára felkészülés) 32 óra vezetőképzés → Közigazgatási szakvizsgával rendelkező vezető: 32 óra közszolgálati továbbképzés 96 óra vezetőképzés

10 Tanulmányi pontok megoszlása 3.
→ Középfokú végzettség: - 16 óra közszolgálati továbbképzés - 48 óra szakmai továbbképzés

11 Tanulmányi pontok aránya
A továbbképzési programok pontértékét a 12/2013. (III.14.) KIM utasítás alapján az NKE állapítja meg, a KTK által meghatározott kritériumrendszer alapján. A kritériumrendszer főbb értékelési szempontjai: óraszám, Képzés típusa (minősített vagy belső), Képzési forma (jelenléti, e-tananyag, vegyes), Alkalmazott számonkérések, A képzés végén megszerezhető dokumentum típusa. A továbbképzési programok pontértékét a programjegyzék tartalmazza Óraszám és pontszám nem azonos! Normatív hozzájárulás összegének átváltása pontokra

12 Tervezés 1. Január 31.: normatív hozzájárulás fizetése az NKE részére (tárgyév január 1-jén foglalkoztatott létszám alapján Illetményalap 73%-a Február 18.:intézményi tervek megküldése a kormányhivatalnak(szakigazgatási szerv, járás, önkormányzat) Február 21.: intézményi éves továbbképzési terv megküldése a KIH-nek (összesítve) → egyéni tervek alapján(elkészítésénél figyelemmel kell lenni a teljesítményértékelés során meghatározott követelményekre-január 31!) →rendszer az intézményi tervet automatikusan elkészíti →nyomtatás, munkáltatói aláírás

13 Tervezés 2. A Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése szabályozza a tervkészítés monitoring folyamatát A közigazgatási szervek az éves tervek végrehajtásának eredményeiről, tapasztalatairól, adatairól szóló értékelő jelentés megküldése a tárgyévet követő március 15-ig Az értékelő jelentést a közigazgatási szervek a személyügyi központ által kiadott útmutató alapján állítják össze (folyamatban van az útmutató elkészítése).

14 Továbbképzési programok 1.
Közszolgálati tisztviselő továbbképzési kötelezettsége kizárólag a továbbképzési programjegyzéken lévő továbbképzéssel (közszolgálati, szakmai továbbképzés, vezetőképzés, szakvizsga) teljesíthető. A programjegyzék elérhetőségei: Az NKE VTKI honlapján a Továbbképzés menüben (www.vtki.uni-nke.hu) A programkereső oldalon (https://tvp.uni-nke.hu, https://probono.uni-nke.hu)

15 Továbbképzési programok 2.
A továbbképzési programok 3 fő csoportja: Közszolgálati továbbképzési programok Szakmai- és kompetenciafejlesztő továbbképzési programok Vezetőképzési programok → normatív hozzájárulás csak a közszolgálati (beleértve a szakvizsga díját is) és a vezetőképzési programokat tartalmazza → szakmai képzés( ingyenes, fizetős)

16 Továbbképzési programok típusai
Közszolgálati továbbképzési programok (csak az NKE nyújthatja) Vezetőképzési programok (csak az NKE nyújthatja) 9 db 224 db Szakmai és kompetenciafejlesztő továbbképzési programok Minősített szakmai és kompetenciafejlesztő programok (felsőoktatási és felnőttképző intézmények) Belső továbbképzések (közigazgatási szervek) Kb. 500 db Kb. 50 db

17 Közszolgálati továbbképzés
108 db, általános szakmai és funkcionális közigazgatási tématerületet lefedő e-tananyag (pl. oktatásigazgatás, foglalkoztatáspolitika, szervezeti kommunikáció, stb.) 108 db, jelenléti konzultációval kiegészített, általános szakmai és funkcionális közigazgatási tématerületet lefedő továbbképzési program 6 db önkormányzati témájú közszolgálati e-tananyag 2 db közigazgatási szakvizsga program (kötelező és választható tantárgyak külön)

18 A közigazgatási szakvizsgára vonatkozó speciális szabályok
A közigazgatási szakvizsga része a továbbképzési rendszernek Azon tisztviselők esetében, akiknek van továbbképzési kötelezettségük, és utánuk a közigazgatási szerv évre normatív hozzájárulást fizetett, a évben elvégzendő közigazgatási szakvizsga díját a normatíva tartalmazza, tehát nem kell külön befizetni a vizsgadíjat. Az ő esetükben a vizsgaszervező kormányhivatalokkal az NKE számol el, a lebonyolított szakvizsgák száma alapján. A szakvizsga a programjegyzéken 1 kötelező és 5 választható közszolgálati továbbképzési programként szerepel. Az 5 választható tárgyból egyet kell választani. A kötelező tantárgyi képzés tanulmányi pontértéke 25, a választható tantárgyi képzés pontértéke 5. 18

19 Önkormányzati tisztviselők közszolgálati képzése
Az önkormányzati tisztviselők esetében, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium döntése alapján, a közszolgálati követelményrendszer része egy önkormányzati tárgyú (e-learning típusú) közszolgálati program elvégzése. Ezt 6 program közül választhatja ki a tisztviselő (Fenntartható önkormányzat 1-6. című programok). A felület csak akkor enged a tisztviselő képzési tervébe más közszolgálati programot felvenni, ha a 6 program közül legalább egy már rögzítésre került a tisztviselő képzési tervében. 19

20 Vezetőképzések Magában foglalja: - a vezetői utánpótlás képzés
- a vezető rendszeres továbbképzés - a vezető magas szintű kiválósági képzés Vezetőképzések 2014: Tematikus tréningek (4 db) 20 óra, 2 napos tréning + e-learning Programonként 6-6 modulból lehet választani Kizárólag szakvizsgával rendelkező vezetőknek 1 vezető 1 programot választhat 40 tanulmányi pont E-tananyagok ( 5 db) Vezetők számára releváns témák (pl. vezetői önismeret, szervezeti kommunikáció) 8-12 órás e-tananyagok 16 tanulmányi pont

21 Szakmai továbbképzések
Képző intézmények: NKE felnőttképző és felsőoktatási intézmények közigazgatási szervek belső továbbképzései (ágazati belső képzőintézményének képzése is igénybe vehető). Az NKE szakmai továbbképzéseinek főbb típusai: EU és nemzetközi tárgyú képzések 1 napos konferenciák, 100 fő/program, 2014 őszén, 6 tanulmányi pont Elektronikus információbiztonsági képzések E-tananyagok, Ibtv. alapján, 8 / 16 / 32 tanulmányi pont Szakirányú továbbképzések (KAB ügyintéző, integritás tanácsadó stb.) Jelenléti képzés, 2-4 félév, 48 tanulmányi pont TÜK felkészítő Jelenléti, 14 óra, 24 tanulmányi pont Egyéb, specifikus közigazgatási jelenléti képzések (pl. hivatásetikai alapok, alapjogvédelem, költségvetési gazdálkodási gyakorlatok, fenntartható fejlődés)

22 Szakmai továbbképzésekre vonatkozó speciális szabályok
→A minősített szakmai továbbképzések: díja megtalálható a programjegyzéken A díjat a képző intézmény által meghatározott módon, a képző intézmény részére kell megfizetni. →A belső továbbképzések közül a tisztviselő csak az alábbi szabályok szerint választhat képzést: a) Ha a belső továbbképzés tulajdonosa egyben a közszolgálati tisztviselő munkáltatója is. b) Ha a képzés tulajdonosa a munkáltató közigazgatási szerv szervezetrendszerét kiszolgáló belső képzőintézmény (Rendelet 8. § (2) bek. a) pont). c) A közigazgatási szerv jogosult az általa megvalósított továbbképzéseket bármely helyi önkormányzat köztisztviselője számára belső továbbképzésként nyújtani. (8. § (6) bek.).” 22

23 E-tananyagok TVP-n keresztül Több elemből áll: Szakanyag Tématérkép
Diasor Audio/videó anyag Fogalomtár Ellenőrző feladatsor Keresési lehetőség

24 Változások 1. Igénybe vett tanulmányi pont>befizetett normatíva ↓
NKE részére a különbözet befizetése (a következő évi normatíva fizetéssel egyidőben?→még nincs döntés)

25 Változások 2. Igénybe vett tanulmányi pont<befizetett normatíva ↓
következő évben felhasználható (fel nem róható ok!) nem használható fel (pl. az egyéni tervben szerepel, de a tisztviselő nem végzi el a képzést→Kttv. 81.§

26 Változások 3. FONTOS: A VÁLTOZÁSOK FOLYAMATOS NYOMONKÖVETÉSE ÉS RÖGZÍTÉSE AZ EGYÉNI KÉPZÉSI TERVEKBEN! Nincs meghatározva milyen időszakonként (nagy létszámú szervek esetén ajánlott rövid időszakonként átvezetni a változásokat, NKE ajánlása szerint negyedévente célszerű rögzíteni a változásokat)

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Közszolgálati tisztviselők továbbképzési rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések