Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KORMÁNYABLAK, JÁRÁSI HIVATALOK- ÚJ UTAKON A KÖZIGAZGATÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KORMÁNYABLAK, JÁRÁSI HIVATALOK- ÚJ UTAKON A KÖZIGAZGATÁS"— Előadás másolata:

1 KORMÁNYABLAK, JÁRÁSI HIVATALOK- ÚJ UTAKON A KÖZIGAZGATÁS
Czunyiné dr. Bertalan Judit Kormánymegbízott Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2013. május 24.

2 JÓ ÁLLAM KIALAKÍTÁSA Cél: Államigazgatás Egyik eszköze: Egyszerűbb
Átláthatóbb Hatékonyabb Államigazgatás Egyik eszköze: Szervezeti integráció

3 A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁS ÁTALAKÍTÁSA A JÓ ÁLLAM PROGRAM KERETÉBEN
A Cél: egyablakos ügyintézés bevezetése, az államigazgatás egyszerűbb, hatékonyabb, átláthatóbb működésének megteremtése Elemei: I. Fővárosi, megyei kormányhivatalok működése II. Kormányablakok III. Járások kialakítása

4 KORMÁNYHIVATALOK LÉTREJÖTTE
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és a megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény létrehozta a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, mint a kormány általános hatáskörű államigazgatási szervét. A Kormány kiemelt célkitűzése a közigazgatás hatékonyságának növelése, amelynek egyik hangsúlyos eleme az a korábbiaknál összefogottabban, ellenőrzöttebben és költségtakarékosan működő területi államigazgatás megteremtése, ezáltal a Kormány területi feladatellátása hatékonyságának és eredményességének megvalósítása. A törvény célja volt ennek érdekében a széttagoltan működő területi államigazgatás szervezetrendszerének átalakításai. A megyei és fővárosi kormányhivatalok a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok átalakulásával jöttek létre, ebbe szakigazgatási szervként épülnek be meghatározott területi államigazgatási szervek. A létrejövő fővárosi és megyei kormányhivatalokban elsősorban a funkcionális feladatellátás egységesül, az integrálásra kerülő szervek szakmai autonómiája és az ágazati szakmai irányítás érintetlenül hagyásával. A hatékonyabb szervezeti struktúra bázisa tehát a megyei és fővárosi kormányhivatal. Területi szinten a funkcionális feladatok ellátására nem jött létre külön szervezet, hanem a kormányhivatalon belüli szervezeti egység látja el a funkcionális feladatokat (pl. beszerzések, karbantartás, felújítás). A kormányhivatal jogállása: a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, mely egyaránt jelent államigazgatási feladatot ellátó, irányító, ellenőrző szerepkört és a Kormány kormányzási feladataiban történő részvételt. A hivatalok felett osztott irányítás érvényesül, azaz a közigazgatási és igazságügyi miniszter szervi – és bizonyos ügyekben fennálló szakmai – irányító jogköre mellett minden ágazat az adott ügycsoportok tekintetében szakmai irányítóvá válik.

5 FŐVÁROSI, MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK MŰKÖDÉSE - 2011
Belső működés kialakítása: Funkcionális és szakmai feladatok szétválasztása (törzshivatal -szakigazgatási szerv) Egységes: belső szabályzatok, arculat, központi (KIM) szabályozás (SZMSZ, gépjármű szabályzat, iratkezelési szabályzat, illetményrendszer elvei) Szervezeti átalakítás Regionális illetékesség megszüntetése: Oktatási főosztály –2011. július 1. (szociális és gyermekvédelmi feladatok átvétele a jegyzőktől) Munkaügyi központ október 1. (belső szervezeti átalakítás a Start Munka Program feladatainak végrehajtására)

6 FŐVÁROSI, MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK MŰKÖDÉSE - 2012
Védelmi bizottság elnöki feladatainak átvétele (2012. január 1.) Törvényességi felügyelet a helyi önkormányzatoknál (2012. január 1.) Rehabilitációs szakigazgatási szerv kialakítása (2012. július 1.) Szervezet működésének további racionalizálása, elhelyezés integrálása Felkészülés a január 1-től jelentkező feladatokra járási hivatalok működésének megkezdése közreműködés a Kormányablak rendszer fejlesztésében

7 A JELENLEGI SZERVEZET KIALAKULÁSA
2011. január 1. Kormányhivatal létrejötte 2011. július 1. Oktatási Főosztály megalakulása 2012. január 1. Megyei Intézményfenntartó Központ létrejötte 2012. április 15. Szabálysértési feladatok átkerülése 2012. július 1. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv létrejötte 2012. szeptember 21. Kulturális örökségvédelmi feladatok átvétele 2013. január 1. Járási hivatalok kialakítása A Kormányhivatal létrejöttekor a közigazgatási hivatal létszáma 63 fő volt. Szakigazgatási szervek 14 volt január 1-én, a Munkaügyi Központ október 1-vel csatlakozott. 7 főosztály : Pénzügy, Informatika, Koordinációs és Szervezési, Humánpolitikai, Törvényességi ellenőrzési, Hatósági, melynek része az integrált ügyfélszolgálat + kormánymegbízotti kabinet MIK sajátos jogállású Szabálysértés 11 fővel került átvételre. RSZSZ június 1-i létrejötte KÖH szeptember 21. Járások: 301 státusz

8 KORMÁNYHIVATALOK ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI
hatósági tevékenység, helyi és nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyelete, a területi államigazgatást érintő funkcionális feladatok, a kormányzás területi feladataiban való részvétellel összefüggő feladatok (koordináció, ellenőrzés, beszámolás stb.), egyéb feladatok (képzés, informatika stb.) A kormányhivatalok fő államigazgatási feladatai öt nagy csoportba sorolhatóak: a hatósági tevékenység, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyelete, a területi államigazgatást érintő funkcionális feladatok, a kormányzás területi feladataiban való részvétellel összefüggő feladatok (koordináció, ellenőrzés, beszámolás stb.), valamint egyéb feladatok (képzés, informatika stb.). Annak érdekében, hogy a Kormány a megyei kormányhivatalok útján a területi államigazgatás teljes rendszerére rálátással bírjon, a kormányhivatalok koordinációs jogköre az integrációra nem kerülő szervekre is kiterjed.

9 KORMÁNYHIVATAL SZAKIGAZGATÁSI SZERVEI
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Földhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Igazságügyi Szolgálat Közlekedési Felügyelőség Munkaügyi Központ Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Szakigazgatási Szerv Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Szociális és Gyámhivatal Járási Hivatalok (6) 2011. Január 1-vel a csatlakozó, a fővárosi, megyei kormányhivatal szervezeti egységeként működő szakigazgatási szerveket a Kormány rendeletben állapította meg. A 2010-ben létező 33 szakigazgatási szervből eddig tizennégyet integráltak a kormányhivatalokba+ RSZSZ létrejötte, így összesen 15 szakigazgatási szerv van. A szakigazgatási szerv speciális jogállásának lényege, hogy a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja.

10 KORMÁNYHIVATAL SZERVEZETI ÁBRÁJA
| A kormányhivatalt általános hatáskörére figyelemmel a Kormány a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter útján és a kormánymegbízott közreműködésével irányítja. A kormányhivatal speciális struktúrájában adódó vezetési elv: a kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott vezetése alatt álló szervezeti egységekből (összefoglaló néven törzshivatal), továbbá ágazati szakigazgatási szervekből áll.

11 A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁS ÁTALAKÍTÁSA A JÓ ÁLLAM PROGRAM KERETÉBEN
A Cél: egyablakos ügyintézés bevezetése, az államigazgatás egyszerűbb, hatékonyabb, átláthatóbb működésének megteremtése Elemei: I. Fővárosi, megyei kormányhivatalok működése II. Kormányablakok III. Járások kialakítása

12 KORMÁNYABLAKOK MÚLTJA
2011. január 3. Az egyablakos ügyintézési rendszer kialakításának első állomásaként megnyíltak a kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati irodái, a Kormányablakok Az ország 29 pontján, az irodák ügyfélbarát nyitvatartással, (munkanapokon reggel 8 óra és 20 óra között ) Az ügyfélszolgálati irodák 29 ügykörrel indultak, kiemelt feladatuk, hogy az államigazgatási ügyekben teljes körű tájékoztatás nyújtsanak az ügyfelek részére. A Kormányablakokban 300 jól képzett, ügyfélszolgálati vizsgát tett kormánytisztviselő kezdett dolgozni. A megyei, fővárosi kormányhivatalok keretei között kialakított integrált ügyfélszolgálati irodák hatósági eljárásokban és szolgáltatásokban működnök közre. A hatóságokhoz való könnyebb hozzáférést biztosító irodákban lehetőség van: - a hatósági eljárások széles körét érintően kérelmek benyújtására, - az eljárások széles körét érintően a díjak, illetékek megfizetésére, - a több hatóság engedélyét igénylő tevékenységek egyablakos elintézésére, - az ügyfelek több hatósági nyilvántartásban is szereplő adataiban bekövetkezett változások egyablakos bejelentésére, – más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez történő hozzáférés biztosítására, hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról való másolatkészítésre, adatszolgáltatásra, valamint széles körű tájékoztató és – akár elektronikus – ügysegédi feladatok ellátására.

13 KORMÁNYABLAKOK JELENE
2011. január 3: Ügyintézés, ügyindítás, általános tájékoztató funkció 2011. október: ügykörök száma kétszeresére nőtt (61 ügykör) (cél : végére egyablakos ügyintézés) 2011-ben ügyfél ügyben vette igénybe a Kormányablakok szolgáltatásait 2011. heti átlag: 4192 ügyfél, 5030 ügy 2012. januári heti átlag: 6219 ügyfél, 7069 ügy

14 KORMÁNYABLAKOK JÖVŐJE
Az egyablakos ügyintézés lehetősége minél több állampolgár életét könnyítse meg, ezért folyamatosan bővül nemcsak az ügykörök, hanem a Kormányablakok helyszíneinek száma is A járási székhelyeken is létrejönnek a Kormányablakok év végére. 2014→ 300 kormányablak 2013. december 31-ig: állampolgárok, vállalkozások számára egyablakos ügyintézés lehetősége Élethelyzet alapon szervezett szolgáltatás országosan egységes szakmai standardok alkalmazása személyes, telefonos és elektronikus csatornák 2013 második felétől mintegy 300 kormányablakkal számolnak, melyek reggel nyolctól este nyolcig tartanak nyitva. A fővároson kívül a megyeszékhelyeken, a járási központokban, valamint azokon a településeken lehet majd találkozni a kormányablakokkal, ahol eddig is működött okmányiroda. Valójában egy-egy kormányablak 5-12 konkrét ablakot jelent, melyek mögött a megfelelő ügycsoportra felkészített szakemberek dolgoznak. A kormányablakok munkatársainak kiválasztásánál lényeges szempont a szakmai ismereteken felül az ügyfélszolgálati jártasság, melyre vonatkozóan a kollégák felkészítése jelenleg is zajlik. További cél mintegy 30 ezer munkaállomás egységes szoftver- és hardverkörnyezettel való ellátása úgy, hogy a jövőben minden alkalmazás egyszerűen elérhető legyen az összes munkaállomáson. A kormányablakok által megtesítesített ügyfélszolgálat eddig szinte teljesen hiányzott a magyar közigazgatásból. Mint ahogy a szolgáltatói attitűd is csak foltokban jelent meg mostanáig. A kormányablakok célja az állampolgár, az állampolgár által működtetett vállalkozás mind széleskörűbb kiszolgálása. Ha felbukkan egy ügy, ne csak annyit tudjunk mondani, hogy nem ránk tartozik, legalább azt is, hogy kire - jelölte meg a minimális célt a szakember.

15 A TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁS ÁTALAKÍTÁSA A JÓ ÁLLAM PROGRAM KERETÉBEN
A Cél: egyablakos ügyintézés bevezetése, az államigazgatás egyszerűbb, hatékonyabb, átláthatóbb működésének megteremtése Elemei: I. Fővárosi, megyei kormányhivatalok működése II. Kormányablakok III. Járások kialakítása

16 JÁRÁS: AZ ÁLLAMIGAZGATÁS LEGKISEBB TERÜLETI EGYSÉGE
Járások, járási hivatalok kialakításának folyamata: 2011. nyara: kutatóintézeti tanulmány készült 1299/2011.(IX.1.) Korm. határozat a járások kialakításáról 2012. január 10-29: Járási koncepció és a járási térképek társadalmi egyeztetése: 757 beérkezett vélemény 2012. június 30: Járásokkal összefüggő jogszabályok 2012. július 1-december 31: Járások fizikai kialakításának a megvalósítása 2013. január 1: Járási hivatalok felállítása

17 JÁRÁSI HIVATALOK Alapvető célok: Jogszabályi környezet
Kormányzati felelősség: államigazgatási feladatok –államigazgatási szervezet Területi beosztás alapegysége: igazodási terület Jogszabályi környezet - 1299/2011.(IX.01.) Kormányhatározat évi XCIII. törvény - 218/2012.(VIII.13.) Kormányrendelet 175 járás + 23 fővárosi kerületi hivatal

18 JÁRÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI:
A járás területe: méretgazdaságosság, településszerkezet, térszervező funkció, államigazgatási területi egységek összhangja, megyehatár metszése nélkül A járás székhelye:államigazgatási infrastruktúra, polgármesteri hivatalok bázisán jön létre, gyors és könnyű hozzáférés biztosítása (max. 30 km) A járási hivatal feladatköre: államigazgatási feladatok (területi, jegyzői), egyéb A járási hivatal szervezete: megyei kormányhivatal szervezeti egysége, államigazgatási feladatokat ellátó szervek bázisán, ügyintézési helyszínek fenntartása, Kormányablak (járási székhelyek, okmányirodai települések)

19 JÁRÁSI HIVATALOK ELŐKÉSZÍTÉSE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN
2012. szeptember 17- október 4 : Tárgyalások, egyeztetések, a megye valamennyi településével egyeztető tárgyalás zajlott, 2012. szeptember 24-november 30: Társadalmi párbeszéd, a megye valamennyi településén lakossági tájékoztatás tartottunk, 2012. október 31-ig: Megállapodások megkötése a településekkel, 76 településből 58 településsel kötöttünk megállapodást, melyből 15 ügysegéd elhelyezésére vonatkozott 2012. november 15: Határozat meghozatala, ahol nem került sor megállapodás megkötésére-1 település 2012. december 31. személyi anyagok és a folyamatban lévő ügyek átadása 2013. január 1. birtokbaadások 2013. január 31. üzemeltetési megállapodások megkötése

20 JÁRÁSI HIVATALOK KIALAKÍTÁSA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN
Komárom-Esztergom Megyében - 6 járási hivatal (Esztergom, Kisbér, Komárom, Oroszlány, Tata, Tatabánya) 3 kirendeltség Komárom: Bábolna, Esztergom: Dorog, Nyergesújfalu 51 településen települési ügysegéd 301 fő, melyből 10% funkcionális

21 KOMÁROM-ESZTEGOM MEGYE JÁRÁSI TÉRKÉPE

22 JÁRÁSI HIVATALOK FELADATAI
Települési önkormányzatok jegyzőitől átvett államigazgatási ügyek kb. 47 %-a A járási hivatalok szakigazgatási szervei - járási gyámhivatal - járási építésügyi hivatal - járási hivatal állategészségügyi- és élelmiszerellenőrző szakigazgatási szerve - járási földhivatal - járási hivatal munkaügyi kirendeltsége - járási népegészségügyi intézet

23 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JÁRÁSI HIVATALOK I.
Esztergomi Járási Hivatal: Okmányirodai Osztály Hatósági Osztály Járási Gyámhivatala Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Járási Földhivatala I-II. Járási Munkaügyi Kirendeltség Járási Építésügyi Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete Kisbéri Járási Hivatal: Kisbéri Járási Hivatal : Okmányirodai Osztály Hatósági Osztály Járási Gyámhivatala Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Járási Munkaügyi Kirendeltsége

24 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JÁRÁSI HIVATALOK II.
Komáromi Járási Hivatal: Okmányirodai Osztály Hatósági Osztály Járási Gyámhivatala Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Járási Földhivatala Járási Munkaügyi Kirendeltsége Járási Építésügyi Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete Oroszlányi Járási Hivatal: Okmányirodai Osztály Hatósági Osztály Járási Gyámhivatala Járási Munkaügyi Kirendeltsége

25 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JÁRÁSI HIVATALOK III.
Tatai Járási Hivatal: Okmányirodai Osztály Hatósági Osztály Járási Gyámhivatala Járási Földhivatala Járási Munkaügyi Kirendeltsége Tatabányai Járási Hivatal: Okmányirodai Osztály Hatósági Osztály Járási Gyámhivatala Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Járási Földhivatala Járási Munkaügyi Kirendeltsége Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete

26 Köszönöm a figyelmet! Czunyiné dr. Bertalan Judit Tel.: (34)515-100


Letölteni ppt "KORMÁNYABLAK, JÁRÁSI HIVATALOK- ÚJ UTAKON A KÖZIGAZGATÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések