Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatási Főosztály az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatási Főosztály az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.)"— Előadás másolata:

1 Oktatási Főosztály az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.)
Korm. rendelet 41-41/D. §-ai értelmében az OKTATÁSI HIVATAL regionális igazgatóságainak egyes feladatai 2011. január 1-től az illetékes megyei/fővárosi kormányhivatalhoz kerültek át.

2 307/2006. (XII. 23. ) Korm. rendelet 325/2010. (XII. 27. ) Korm
307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet OKTATÁSI HIVATAL Kormányhivatal Törzshivatal *Törv. Ell. és Felügyeleti Főosztály *Hatósági Főosztály *Pénzügyi Főosztály * *Oktatási Főosztály OH Regionális Igazgatóságai A mostanság gyakori „visszarégiósítással” ellentétben esetünkben Soha-nem-volt megyei szintű feladattelepítés történt: ki kellett és ki kell építeni a főosztályt, a hatáskörök gyakorlásának eljárásait el kell sajátítani, az új típusú feladatokat meg kell tanulni Minden megyében: 13+7

3 A KÖZOKTATÁSSAL KAPCSOLATOS MEGYEI SZINTŰ FELADATOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 307/2006. (XII.23.) Kormányrendelet az Oktatási Hivatalról 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 100/1997. (VI. 13) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény

4 A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót.
Hogyan indultunk? Donald H. McGannon A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót. A feladatot, nem pedig magunkat kell komolyan vennünk . Peter Ustinov

5 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 1.
2011. január 1-től Elsőfokú hatósági döntés meghozatala /Ket./ - egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése; - kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelölése ; - nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő iskola továbbműködtetésének engedélyezése; * - osztályindítási tilalom alóli felmentés - egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattétele tárgyában.(2010.június 29-től)

6 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 2.
2011. január 1-től Egyéb hatáskörök, feladatok a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottság működtetése; Másodfokú döntéshozatal: SNI /Ket. alapján; figyelemmel A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 3. ütemében, augusztus 1-jén hatályba lépő rendelkezéseire (szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő szerepe; a 2. hivatalból történő felülvizsgálat: OH közreműködési köt.;…/

7 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 3.
2011. július 1-től „működést engedélyező szerv” A működő, a nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények nyilvántartásba vételi eljárása, működési engedélyének kiadása, nyilvántartása; adatszolgáltatás Június végén: átadás-átvétel a jegyzőktől, főjegyzőtől Július-augusztus: 12 folyamatban lévő ügy, ~100 keletkezett ügyirat: eljárás lefolytatása/lezárása Ket. alapján + a von. jsz. Továbbiakban: Hatósági ellenőrzés a működés, az alkalmazási feltételek, a nyilvántartások, a normatív hozzájárulás igénylése/elszámolása tárgyában!

8 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 4.
Fenntartó Kapcsolatok Egyház Jegyzőkkel: átadás fizikailag és végzésben, jogerőre emelkedés miatt stb. Fenntartókkal Szakhatóságokkal Szakértőkkel Székhely szerinti Kormányhivatalokkal KIR OH * jogszabályokkal Alapítvány Közalapítvány Közhasznú T. Egyesület Nonprofit Kft.

9 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 5.
2011. július 5-től* Szakmai vizsgaszervezés engedélyezésének eljárása: szakértők kijelölése helyszíni szemle nyilvántartásba vétel jogorvoslat… Szeptember 1. után: Szakmai vizsgák hatósági ellenőrzése

10 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 6.
2011. Szep-tember 1-től Hatósági ellenőrzés: a) az egyenlő bánásmód követelménye, b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása, c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelem, a tanulói óraterhelés, d) az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítása, e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetése és valódisága, a költségvetési támogatás igénylése, f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések megléte, g) az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, az adatok nyilvánosságra hozatala, h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartása a nevelési-oktatási intézményekben

11 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 7.
2011. Szep-tember 1-től ***GJ Szabálysértési hatósági jogkör gyakorlása A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek – diákok, pedagógusok, oktatók - kedvezményeivel, igazolványaival, annak nyilvántartásával összefüggő ügyek* A nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok* A Kt.-ben meghatározott önkormányzati intézkedési terv (minimum szint alatt teljesítő iskolák) kapcsán: felhívás, jóváhagyás, hatósági ellenőrzés

12 Kívánságoldal Hatósági, törvényességi ügyekben
a lehető legkevesebbet találkozzunk!

13 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 8.
2011. Szep-tember 1-től Országos mérésekkel kapcsolatos feladatok Helyszíni tájékoztató Minőségbiztosítók képzése és beosztása Ügyelet a mérések ideje alatt OH adatszolgáltatása alapján intézmények felhívása, intézkedési terv jóváhagyása Adatbázisok, szoftverek: Érettségi szoftver, DARI, KIR, KIFIR, KAIRO, ADAFOR OKTV – középiskolai tanulmányi versenyekhez kapcsolódó feladatok Adategyeztetés az iskolákkal, iskola-OH szerződéskötés előkészítése Egyes versenyek feladatlapjainak tárolása/átadása KH megbízott személy szervezése a fordulók helyszínére

14 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 9.
2011. Szep-tember 1-től Érettségi vizsgákkal kapcsolatos feladatok Hatáskör előtt: intézménykijelölés, szoftverek, jelentkezés! Jelentkeztetés Vizsgabeosztás Megbízások, szerződések, tájékoztató füzetek készítése Érettségi vizsgák KSZ/ESZ Észrevételek Teljesítés igazolások Ellenőrzés Gazdasági ügyek

15 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 10.
2011. Szep-tember 1-től Őszi vizsgaidőszak Csak a kijelölt intézményekben! (www.oh.gov.hu) Fenntartói kijelölés (OH által elfogadott) KH által kijelölt intézmények Vizsgaelnöki felkészítő: Miskolc, októbere ( régi tipusú jelentkezés nem !) Jelentkezési lap: https://www.oh.gov.hu/dari/vet.php

16 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 11.
2011. Szep-tember 1-től Érettségi vizsgákkal kapcsolatos feladatok Pl. Érettségi vizsgák alatt Írásbeli: ügyelet biztosítása az Okt.Főo-n Észrevételek kezelése ESZ írásbeli tételek javítóközponti –és visszaszállítása, visszaosztás ESZ szóbeli dokumentumok előállítása, szétosztása, kiszállítása Megtekintés biztosítása, felüljavítás Törvényességi kérelmek kezelése Telefonos ügyfélszolgálat: adatmódosítás, eredményrögzítés Összesítő kimutatások készítése

17 „Részletek” Tájékoztató a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények nyilvántartásba vételével, és működésének megkezdéséhez szükséges engedély kiadásával kapcsolatos eljárásról NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI ELJÁRÁS NYILVÁNTARTÁSBA VETT ADATOK MÓDOSÍTÁSA NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉS A MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY KIADÁSA A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS ( mellékletként részletesen ! ) A közeljövőben a közoktatás területén olyan jogszabályi változások várhatók, melyek a fentiekben részletezett kormányhivatali eljárásokat is érinthetik, ezért a nyilvántartásba vételi, illetve a működési engedély iránti kérelmek benyújtását megelőzően szíveskedjenek megkeresni hivatalunk munkatársait, akik tájékoztatást adnak a hatályos jogszabályi rendelkezésekről.

18 „Részletek” A közoktatási intézmények által nyilvántartott és kezelt dokumentumok és szabályzatok (mellékletként részletesen is !) Tájékoztató a január 1-jével, illetve egyes, az ebben az időpontban ismert jogszabályok alapján év folyamán hatályba lépő, a közoktatási intézményeket és fenntartóikat hangsúlyosan érintő változásokról

19 Hevesi Zoltán Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Jó egészséget, jó munkát, sok sikert a es tanévben is ! KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! Hevesi Zoltán Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály


Letölteni ppt "Oktatási Főosztály az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések