Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatási Főosztály az Oktatási Hivatalról szóló az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 41-41/D. §-ai értelmében Korm. rendelet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatási Főosztály az Oktatási Hivatalról szóló az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 41-41/D. §-ai értelmében Korm. rendelet."— Előadás másolata:

1 Oktatási Főosztály az Oktatási Hivatalról szóló az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 41-41/D. §-ai értelmében Korm. rendelet 41-41/D. §-ai értelmében az OKTATÁSI HIVATAL regionális igazgatóságainak egyes feladatai 2011. január 1-től az illetékes megyei/fővárosi kormányhivatalhoz kerültek át.

2 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet OKTATÁSI HIVATAL OH Regionális Igazgatóságai Kormányhivatal Törzshivatal * Törv. Ell. és Felügyeleti Főosztály *Hatósági Főosztály *Pénzügyi Főosztály * * Oktatási Főosztály * Minden megyében: 13+7

3 A KÖZOKTATÁSSAL KAPCSOLATOS MEGYEI SZINTŰ FELADATOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 307/2006. (XII.23.) Kormányrendelet az Oktatási Hivatalról 307/2006. (XII.23.) Kormányrendelet az Oktatási Hivatalról 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 100/1997. (VI. 13) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

4 Hogyan indultunk? Donald H. McGannon Donald H. McGannon Donald H. McGannon Donald H. McGannon Peter Ustinov Peter Ustinov

5 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 1. 2011.január1-től Elsőfokú hatósági döntés meghozatala /Ket./ - egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése; - kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelölése ; - nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő iskola továbbműködtetésének engedélyezése; * - osztályindítási tilalom alóli felmentés - egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattétele tárgyában.(2010.június 29-től)

6 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 2. 2011.január1-től Egyéb hatáskörök, feladatok - a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottság működtetése; a független vizsgabizottság működtetése; - Másodfokú döntéshozatal: SNI /Ket. alapján; figyelemmel A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 3. ütemében, 2011. augusztus 1-jén hatályba lépő rendelkezéseire (szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő szerepe; a 2. hivatalból történő felülvizsgálat: OH közreműködési köt.;…/

7 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 3. 2011.július1-től „működést engedélyező szerv” A működő, a nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények nyilvántartásba vételi eljárása, működési engedélyének kiadása, nyilvántartása; adatszolgáltatás Június végén: átadás-átvétel a jegyzőktől, főjegyzőtől Július-augusztus: 12 folyamatban lévő ügy, ~100 keletkezett ügyirat: eljárás lefolytatása/lezárása Ket. alapján + a von. jsz. Továbbiakban: Hatósági ellenőrzés a működés, az alkalmazási feltételek, a nyilvántartások, a normatív hozzájárulás igénylése/elszámolása tárgyában!

8 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 4. FenntartóKapcsolatok Egyház - Jegyzőkkel: - átadás fizikailag és végzésben, jogerőre emelkedés miatt stb. - Fenntartókkal - Szakhatóságokkal - Szakértőkkel - Székhely szerinti Kormányhivatalokkal - KIR - OH *jogszabályokkal Alapítvány Közalapítvány Közhasznú T. Egyesület Nonprofit Kft.

9 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 5. 2011.július5-től* Szakmai vizsgaszervezés engedélyezésének eljárása: - szakértők kijelölése - helyszíni szemle - nyilvántartásba vétel - jogorvoslat… Szeptember 1. után: Szakmai vizsgák hatósági ellenőrzése

10 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 6. 2011. Szep- tember 1-től Hatósági ellenőrzés: a) az egyenlő bánásmód követelménye, b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása, c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelem, a tanulói óraterhelés, d) az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítása, e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetése és valódisága, a költségvetési támogatás igénylése, f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések megléte, g) az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, az adatok nyilvánosságra hozatala, h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartása a nevelési-oktatási intézményekben

11 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 7. 2011. Szep- tember 1-től ***GJ Szabálysértési hatósági jogkör gyakorlása A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek – diákok, pedagógusok, oktatók - kedvezményeivel, igazolványaival, annak nyilvántartásával összefüggő ügyek* A nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok* A Kt.-ben meghatározott önkormányzati intézkedési terv (minimum szint alatt teljesítő iskolák) kapcsán: felhívás, jóváhagyás, hatósági ellenőrzés felhívás, jóváhagyás, hatósági ellenőrzés

12 Kívánságoldal

13 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 8. 2011. Szep- tember 1-től Országos mérésekkel kapcsolatos feladatok Helyszíni tájékoztató Minőségbiztosítók képzése és beosztása Ügyelet a mérések ideje alatt OH adatszolgáltatása alapján intézmények felhívása, intézkedési terv jóváhagyása Adatbázisok, szoftverek: Érettségi szoftver, DARI, KIR, KIFIR, KAIRO, ADAFOR OKTV – középiskolai tanulmányi versenyekhez kapcsolódó feladatok Adategyeztetés az iskolákkal, iskola-OH szerződéskötés előkészítése Egyes versenyek feladatlapjainak tárolása/átadása KH megbízott személy szervezése a fordulók helyszínére

14 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 9. 2011. Szep- tember 1-től Érettségi vizsgákkal kapcsolatos feladatok Hatáskör előtt: intézménykijelölés, szoftverek, jelentkezés! Jelentkeztetés Jelentkeztetés Vizsgabeosztás Vizsgabeosztás Megbízások, szerződések, tájékoztató füzetek készítése Megbízások, szerződések, tájékoztató füzetek készítése Érettségi vizsgák KSZ/ESZ Érettségi vizsgák KSZ/ESZ Észrevételek Észrevételek Teljesítés igazolások Teljesítés igazolások Ellenőrzés Ellenőrzés Gazdasági ügyek Gazdasági ügyek

15 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 10. 2011. Szep- tember 1-től Őszi vizsgaidőszak Csak a kijelölt intézményekben! (www.oh.gov.hu) www.oh.gov.hu Fenntartói kijelölés (OH által elfogadott) KH által kijelölt intézmények Vizsgaelnöki felkészítő: Miskolc, 2011. októbere ( régi tipusú jelentkezés nem !) Jelentkezési lap: https://www.oh.gov.hu/dari/vet.php https://www.oh.gov.hu/dari/vet.php https://www.oh.gov.hu/dari/vet.php

16 A KORMÁNYHIVATAL közoktatási feladatai 11. 2011. Szep- tember 1-től Érettségi vizsgákkal kapcsolatos feladatok Pl. Érettségi vizsgák alatt Írásbeli: ügyelet biztosítása az Okt.Főo-n Észrevételek kezelése ESZ írásbeli tételek javítóközponti –és visszaszállítása, visszaosztás ESZ szóbeli dokumentumok előállítása, szétosztása, kiszállítása Megtekintés biztosítása, felüljavítás Törvényességi kérelmek kezelése Telefonos ügyfélszolgálat: adatmódosítás, eredményrögzítés Összesítő kimutatások készítése

17 „Részletek ” Tájékoztató a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények nyilvántartásba vételével, és működésének megkezdéséhez szükséges engedély kiadásával kapcsolatos eljárásról NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI ELJÁRÁS NYILVÁNTARTÁSBA VETT ADATOK MÓDOSÍTÁSA NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉS A MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY KIADÁSA A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS ( mellékletként részletesen ! ) A közeljövőben a közoktatás területén olyan jogszabályi változások várhatók, melyek a fentiekben részletezett kormányhivatali eljárásokat is érinthetik, ezért a nyilvántartásba vételi, illetve a működési engedély iránti kérelmek benyújtását megelőzően szíveskedjenek megkeresni hivatalunk munkatársait, akik tájékoztatást adnak a hatályos jogszabályi rendelkezésekről.

18 „Részletek ” A közoktatási intézmények által nyilvántartott és kezelt dokumentumok és szabályzatok A közoktatási intézmények által nyilvántartott és kezelt dokumentumok és szabályzatok (mellékletként részletesen is !) Tájékoztató a 2011. január 1-jével, illetve egyes, az ebben az időpontban ismert jogszabályok alapján 2011. év folyamán hatályba lépő, a közoktatási intézményeket és fenntartóikat hangsúlyosan érintő változásokról Tájékoztató a 2011. január 1-jével, illetve egyes, az ebben az időpontban ismert jogszabályok alapján 2011. év folyamán hatályba lépő, a közoktatási intézményeket és fenntartóikat hangsúlyosan érintő változásokról (mellékletként részletesen is !)

19 Hevesi Zoltán Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály


Letölteni ppt "Oktatási Főosztály az Oktatási Hivatalról szóló az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 41-41/D. §-ai értelmében Korm. rendelet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések