Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rigó Csaba kormánymegbízott Zala Megyei Kormányhivatal .

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rigó Csaba kormánymegbízott Zala Megyei Kormányhivatal ."— Előadás másolata:

1 Rigó Csaba kormánymegbízott Zala Megyei Kormányhivatal .
A járási rendszer kialakítása Zala megyében Tájékoztató értekezlet Zala megyei polgármesterek, jegyzők és a MÁK tagjai részére szeptember 13. Rigó Csaba kormánymegbízott Zala Megyei Kormányhivatal .

2 Járásszerkezet kialakítása
1299/2011.(IX.1.) Korm.határozat a járások kialakításáról: az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége államigazgatási szervek illetékességi területe a járásokhoz igazítása járási hivatalok, mint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységei A járási hivatalok kizárólag államigazgatási ügyeket vesznek át, önkormányzati feladatokat nem. A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt legfőbb cél a az államigazgatás szerveinek járási szintű integrálása, az önkormányzat és államigazgatási feladat- és hatáskörök szétválasztása, hosszú távon stabil járás létrehozása. a járási kormányhivatalokhoz kerülnek főszabály szerint a jegyző - kivételesen a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője - hatáskörébe tartozó államigazgatási, valamint a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. 2

3 Járások kialakításának alapelvei
A járások, járási kormányhivatalok kialakításának időpontja január 1. A járások kialakítása vegye figyelembe az országon belüli településszerkezeti különbségeket. A járásrendszer bevezetése lehetőség szerint járuljon hozzá az ország hátrányos helyzetű térségeinek felzárkóztatásához. A járások területe a megyék határaihoz metszés nélkül igazodjon. A járási székhely olyan település legyen, ahol már kiépült az államigazgatási infrastruktúra. A járáson belül a székhelytől legtávolabb levő település lehetőség szerint ne legyen messzebb 30 kilométernél, a székhely kijelölésénél figyelembe kell venni a közlekedési infrastruktúra és a közúti-vasúti megközelíthetőség szempontjait, a tömegközlekedési lehetőségeket. Az egymáshoz közeli, megfelelő adottságú települések esetében a jelentősebb igazgatási infrastruktúrával és/vagy központi elhelyezkedéssel rendelkező legyen a járás székhelye. 3

4 Járások kialakításának alapelvei
A járásokban járási hivatalok, a fővárosban kerületi hivatalok működjenek, amelyek legyenek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségei. A járási hivatalok és a kerületi hivatalok (a továbbiakban együtt: járási hivatalok) kialakítása az államigazgatási feladatokat ellátó szervek – a fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségei és a polgármesteri hivatalok – bázisán, a működési feltételek és szervezeti kapacitás feladatokat követő átcsoportosításával történjen. A járási hivatalok szervezeti egységeként működő járási kormányablakok kialakítása tegye lehetővé, hogy az ügyfelek a hivatali ügyintézés lehetőségéhez gyorsan és egyszerűen hozzáférjenek. Rendelkezni kell a feladatátadással összefüggő vagyon tulajdonjogi rendezéséről is. A meglévő ügyintézési helyszíneket lehetőség szerint fenn kell tartani. 4

5 J Járások Zala megyében
Terület: 3.784,4 km2 Népesség: fő Járások száma: 6 Települések száma: 258 (A pontos beosztást a 218/2012.(VIII.13.) Korm.rendelet tartalmazza) 5

6 Járások kialakítása Tárcák feladata: a területi államigazgatási szerveik, szakigazgatási szervek illetékességi területének felülvizsgálata Bíróságok: az illetékességi területüket a járásokhoz igazítják, DE nem lesz bíróság minden járásban Önkormányzatok: valamennyi polgármesteri hivatalt és körjegyzőséget érintő átfogó felmérés. A felmérést a KIM koordinálja. Magába foglalja a vagyonelemek, az ügyintézők, személyi állomány, ellátott ügykörök felmérését is.  Kormányhivatal feladata: ÁROP projekt keretében több munkacsoport (jogi munkacsoport, informatikai, költségvetési és humánpolitikai munkacsoport) működik, amelyek előkészítik a járások kialakítását a hatáskörök, a személyi állomány, a vagyonelemek átadását. Járási biztosok: járási (fővárosi kerületi) hivatalainak felállítása előkészítésére, valamint az átadás-átvételi megállapodás előkészítésére határozott időre, de legkésőbb december 31-ig a kormánymegbízott nevezheti ki. 6

7 Járások kialakítása Járási biztosok jogosultak:
polgármesterrel és jegyzővel közvetlenül egyeztetni, a települési önkormányzat vagyonleltárát és a felmérés eredményeit megismerni, a megállapodás alapján ingyenes használatba kerülő ingó- és ingatlan vagyonelemeket közvetlenül megtekinteni, a használatba kerülő ingatlanokba belépni, az ingyenes használatba kerülő ingó és ingatlan vagyonelemekre vonatkozó szerződésekbe betekinteni, az ingyenes használatba kerülő ingatlanokon szükséges esetleges átalakítási, felújítási munkálatok során az önkormányzat képviselőjével együttműködni, egyeztetni. 7

8 Járások kialakítása Országosan 175 járási, 23 fővárosi kerületi hivatal (1983-ban 83 járás volt, Zalában 4) Kb. 300 kormányablak (okmányirodák száma 304, városoké 327) Jogállását a járási hivatalokról szóló törvény szabályozza Cél: a jelenlegi ügyintézési helyszínek fenntartása A járásszékhelyek olyan településeken lesznek, amelyek létező államigazgatási intézményi kapacitással rendelkeznek A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga leltár szerint, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, január 1-jén a feladat ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása jegyzőkönyv felvételével történik, melyre január 1-jével kerül sor. 8

9 Járások kialakítása Járási hivatalok felépítése:
Hivatalvezető: felsőfokú végzettség, 5 év közigazgatási gyakorlat. Közigazgatási gyakorlatnak minősül az OGY képviselői és PM tisztség. Hivatalvezető-helyettes: főosztályvezető-helyettes besorolású kormánytisztviselő. Felsőfokú igazgatásszervező, jogász, okleveles közigazgatási menedzser, illetve egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdász. Az összes államigazgatási ügy 46,5%-a, az összes hatósági ügyteher 40,3 %-a kerülhet át a járásokhoz 2013-tól. Szakmai irányítás: megosztott : kormánymegbízott, a megyei szakigazgatási szervek vezetői, okmányirodai feladatokért felelős központi szerv vezetője. Járási hivatalok szervezete: A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja. A járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. 9

10 Járások kialakítása Zala megyében
A járási hivatal törzshivatala: Titkárság – funkcionális létszám Kirendeltség Települési ügysegédek Okmányiroda A járási hivatal szakigazgatási szervei az alábbiak: a) a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására, b) a járási építésügyi hivatal az építés-felügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátására, c) a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az élelmiszer biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve a falugazdász-hálózat útján ellátott egyes földművelésügyi feladatok ellátására, d) a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására, e) a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására, a járási népegészségügyi intézet a népegészségügyi feladatok ellátására. A járási hivatalok felépítése 10

11 Járási szakigazgatási szervek
Járási hivatal Járási szakigazgatási szervek Járási gyámhivatal Járási építésügyi hivatal Állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerv Járási földhivatal Járási hivatal munkaügyi kirendeltsége Járási népegészségügyi intézet Törzshivatal Kirendeltség Települési ügysegéd okmányirodák 11

12 Járások kialakítása Zala megyében
Legkésőbb II. félévétől 10 kormányablak kerül kialakításra, de korábban is élnénk a lehetőséggel. A polgármesterek részéről maximális együttműködést és segítőkészséget tapasztaltunk. Minden városban garantált az ügyfelek részéről a könnyű megközelíthetőség mind tömegközlekedéssel mind egyéb közlekedési eszközzel. Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Hévíz városok frekventált és jó állapotú ingatlanokat ajánlanak fel járási székhely illetve kormányablak létesítési célokra. Zalaegerszegen és Nagykanizsán a tervek szerint 2 helyen is működik majd kormányablak. Kormányablak elhelyezésére több helyen a leendő járási hivatal épületében kerül sor (pl. Zalaegerszeg, Zalaszentgrót). Hévízen és Zalakaroson több üdülővendég is igénybe veszi a szolgáltatást (1,5 millió vendégéjszaka/év). Rövid idő alatt több Zala megyei városban is kialakítható kormányablak az ingatlanok kedvező állapota miatt (pl. Zalaegerszegen, Hévízen, Keszthelyen és Lentiben). 12

13 Járások kialakítása Zala megyében
A járási kormányhivatalok megalakulása szempontjából legfontosabb lépés: A létszám átvételéről, illetőleg az ingyenes használatba kerülő ingatlan és ingó vagyonról szóló megállapodások mielőbbi megkötése. 2. A járási hivatalok létszáma kialakítása során figyelembe veendő főbb szempontok: az adott járás területén – a statisztikai adatszolgáltatások alapján – megállapított ügyiratforgalom, az adott járás lakosság száma, az adott járásban meglévő gazdasági potenciál, mint a járási hivatal ügyfélforgalmát meghatározó tényezők. 13

14 Járások kialakítása Zala megyében
A járási hivatalok kialakítása, megalakulása nem eredményez, nem eredményezhet a közigazgatásban létszám emelkedést. Országosan főt érint a járási hivatalok kialakítása. Zala megye vonatkozásában az önkormányzatoktól átvételre kerülő státuszok száma jelenleg még nem ismert. A kormányhivatal jelenlegi szakigazgatási szerveinek járási kirendeltségein dolgozó kormánytisztviselői közül a járási átszervezés során kb. 260 fő érintett. A kormányhivatal a megállapításra kerülő létszámot az önkormányzati hivataloktól teljes körben át kívánja venni. Az előzetes egyeztetések arra engednek következtetni, hogy a státuszok átvétele során egyezség születhet az érintett önkormányzatok polgármestereivel, jegyzőivel. 14

15 Járások kialakítása Zala megyében
Főszabály szerint az önkormányzati hivatal a feladattal együtt az annak ellátásához jogszabályi képesítési előírásoknak megfelelő ügyintézőt köteles átadni. Amennyiben az adott önkormányzat nem tud a funkció ellátására megfelelően képesített ügyintézőt átadni, abban az esetben a felmentéssel összefüggő költségek az önkormányzati hivatalt terhelik és üres státuszt kell biztosítania. Az önkormányzati ügyintéző átvételével együtt kerül sor az általa használt technikai eszközök átadás-átvételére is. Az ügyintézők a továbbiakban az általuk áthozott eszközökkel fognak dolgozni, tehát alapfeltétel, hogy az egyénen kívül a járási hivatal is képes és alkalmas legyen a feladat ellátására. Vonatkozik mindez a közös használatú technikai eszközökre is (pl. nagy teljesítményű nyomtató-, másológép, személygépkocsi, stb.). 15

16 Járások kialakítása Zala megyében
A járási hivatalok felállítása során az önkormányzati hivataloktól jól felkészült, szakmailag magabiztos szakembereket és a feladatellátást segítő, megfelelő technikai eszközöket várunk annak érdekében, hogy az ügyfelek az átalakulásból csak a pozitív irányú változást érzékeljék. A kormányhivatalnak az átadás-átvétel során minden esetben célja és szándéka az önkormányzatokkal való egyezségre törekvés, a megállapodások megkötése. Amennyiben nem születik egyezség – akár a státusz, akár az ingó vagy ingatlan vagyon használat vonatkozásában -, a kormányhivatal határozatban rendelkezhet az érintett ügyintéző és vagyoni kör átadás-átvételről. 16

17 Járások kialakítása Zala megyében
Az átadás-átvétel törvényi határideje október 31. A kormányhivatal által kijelölt járási biztosok legkésőbb szeptember 30-ig felkeresi valamennyi önkormányzatot, annak érdekében, hogy minél előbb megkötésre kerülhessenek a megállapodások. Az eddig tapasztalt maximális együttműködő készség és megállapodásra való hajlam arra enged következtetni, hogy a törvényi határidőt megelőzően az eljárások végére pont kerül. A megállapodásokat a polgármesterek csak abban az esetben írhatják alá, amennyiben a képviselő testületek azok tartalmát megtárgyalták és jóváhagyták. A megállapodások mellékleteként a polgármesterek teljességi nyilatkozatot írnak alá, amelyben felelősséget és garanciát vállalnak a megállapodások szakszerű és megalapozott előkészítéséért. 17

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
18


Letölteni ppt "Rigó Csaba kormánymegbízott Zala Megyei Kormányhivatal ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések