Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Módszertani ellenőrzés 2010

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Módszertani ellenőrzés 2010"— Előadás másolata:

1 Módszertani ellenőrzés 2010
Ellátotti dokumentáció

2 Szakosított ellátások:
A megye 15 településén 37 szolgáltatás ellenőrzését kellett elvégeznem. Alapszolgáltatások: Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat Étkeztetés Házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás Utcai szociális munka Nappali ellátás (idős és fogyatékos) Szakosított ellátások: Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona)

3 Az ellátotti dokumentáció jogszabályban szabályozott
Az ellátotti dokumentáció jogszabályban szabályozott. Egy része finanszírozási szerződés mellékleteként előírt, kötelezően vezetendő.

4 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat
Jellemzően hiányzik a pénzkezelési szabályzat, amely meghatározza a pénz átvételének és elszámolásának módját. Bizalmi viszony kialakult, probléma még nem volt a szóban forgó településeken, de javasolt ennek a bevezetése a későbbiekben előforduló problémák kiküszöbölésére.

5 Étkeztetés Kérelem: CII. Rész – a jövedelmi adatokra vonatkozóan, kitöltik az intézmények. Nyilatkozat: több helyen hiányzott. Nyilvántartás: /törzskönyv/ melynél elvárás papír alapon, sorszámozott, hitelesített, lefűzött. Ezek közül a leggyakrabban a lefűzött formátum hiányzik. Több helyen tapasztaltam, hogy nem tartalmazza a nyilvántartás a kötelező elemeket. Különösen TAJ szám, állampolgárság, bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállást, tartásra köteles személyt. Gyakori, hogy a minden elemet tartalmazó nyilvántartás nincs kitöltve és éppen az imént felsorolt adatok hiányoznak. Értesítés: alapszolgáltatásban több helyen nem iktatják, illetve nem dokumentálják a kiküldését. Megállapodás: általában jók, tartalmuk az elvárásoknak megfelelő. A 15 napon belüli megküldés a fenntartó felé vegyes, inkább nemleges. Otthon közeli ellátásra vonatkozó igénybevételi napló, melynek vezetési módja lehet papír alapú vagy elektronikus. A szolgáltatók vezetik, bár volt olyan település, ahol június hónapban még nem hallottak róla, s ebből következően nem is vezették.

6 Házi segítségnyújtás Kérelem: rendelkeznek vele A; B; CII lapokat vezetik. Nyilvántartás: u.a. mint az étkeztetésnél Egyszerűsített előgondozási lapot mindenhol használják, formátuma megfelelő. Értesítés: u.a. mint az étkeztetésnél Megállapodás: általában megfelelő tartalmú, mindenhol van. Egyéni gondozási terv, illetve ha indokolt, akkor ápolási terv: minden ellenőrzött intézményben vezetik, jellemzően a gondozási feladatok megfogalmazódnak és a gondozási célok is jelen vannak. Kevésbé láttam a módszereket, azon belül hiányzik az ellátott bevonása a tevékenységekbe, az együtt végzett munka. Nem jellemző az időbeli ütemezés – sablonosnak tűnik, fél, 1 évente átnézik a gondozási terveket, aláírják. Ritkán találkoztam érdemi értékeléssel, eredmények leírásával. Az ellenőrzés sem szolgálja azt a célt, amit kellene, a lapokat aláírják. Gondozási napló: abszolút vegyes, hogy gondozóként vagy ellátottanként vezetik. Több helyen bevezették már a tevékenységi kódokat, jellemzően hagyományosan vezetik. Tapasztalatom ezzel kapcsolatosan az, hogy sablonos, nem mindig életszerű.

7 Nappali ellátás Kérelem: A; B; CI rész, ha étkezik CII rész is kitöltendő. Amennyiben térítési díj önkéntes fizetési nyilatkozat rendelkezésre áll, akkor a C rész nem kell. Nyilvántartás: u.a. Nyilatkozat: volt ahol hiányzik. Megállapodás: speciális, ha étkeztetést is igénybe vesz, ez több helyen is hiányos volt – vagy külön megállapodás nappali ellátásra és étkeztetésre, vagy egy megállapodás tartalmazza a nappali ellátást és az étkeztetést. Egyéni gondozási terv: mely az igénybevételtől számított egy hónapon belül elkészül, mindenhol használják, viszont ez is sablonos nagyon sok helyen. Otthon közeli ellátás: u.a. Látogatási és eseménynapló: volt ahol nem volt hitelesítve. Az idősek klubjainál az étkeztetés oszlopát nem kell kitölteni. Mentálhigiénés ellátás: általában az eseménynaplóban van dokumentálva, illetve az egyéni esetkezelés az egyéni gondozási tervben.

8 Fogyatékosok nappali intézménye: tökéletesen egyénre szabottan készítik az egyéni gondozási tervet, melyet teljes körű állapotfelmérés előz meg. Mindenhol megtalálható volt – a fogyatékosság fennállását igazoló országos szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye vagy szakorvosi lelet

9 Támogató szolgáltatás
Havi összesítő adatlap személyi segítés idejéről Szállítási adatfelvételi lap Szállítási elszámoló adatlap Havi nyilvántartás a tényleges feladatmutató számításáról Információszolgáltatási napló Diszpécser napló – nem kötelező, de javasolt (sok helyen asztali naptár helyettesíti)

10 Utcai szociális munka A nyilvántartást és a gondozási lapot vezetik.

11 Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
Kérelem: minden intézményben megfelelő Értesítés: voltak hiányosságok (Szt. 95§) Nyilvántartás: több esetben nem tartalmazta a kötelező elemeket Várólista Előgondozás: I. és II. dokumentációja az e célt szolgáló adatlapon Megállapodás: 15 napon belül általában nem küldik meg a fenntartónak Egyéni gondozási terv Ápolási terv Mentálhigiénés dokumentáció Leltár, nyilvántartás kiadott ruházatról: I/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 48§ Egészségügyi ellátás dokumentációja: egészségügyi személylap (raktári száma A ) Korlátozó intézkedések: nem jellemző a protokoll kialakítása. Nincs mindenhol nyomtatvány! Elhunytakkal kapcsolatos teendők

12 Összegzés Vannak intézmények, melyek példaértékű dokumentációt vezetnek. A nem állami fenntartású szolgáltatók precíz dokumentációval rendelkeznek. A kistelepüléseken, apró falvakban vannak a legnagyobb hiányosságok.

13 Köszönöm a figyelmet! 13


Letölteni ppt "Módszertani ellenőrzés 2010"

Hasonló előadás


Google Hirdetések