Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis"— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis
Szántó Ilona szociális igazgatási szakreferens Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális Főosztály

2 Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis
Az állami foglalkoztatási szerv az aktív korúak ellátására jogosult személyekről elektronikus nyilvántartást vezet. Egységes ügyviteli program a közös ügyfélkörre elektronikus információcsere biztosítása egy központi rendszeren keresztül, ügyféladatok elektronikus továbbítása a közös ügyfelekkel kapcsolatos ügyviteli folyamatok dokumentálása, hatóságok közötti elektronikus adatcsere papíralapú ügyintézés, postázás kiváltása internet alapú, Web-s szolgáltatással elérhető Az Adatbázist alkalmazók: munkaügyi kirendeltségi ügyintézők és az önkormányzati ügyintézők. Fenntartója: a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

3 Kirendeltségi ügyintézői feladatok
ÁFSZ - Integrált Munkaügyi Rendszer (IR) alkalmazása, ebből kerülnek „feltöltésre” az Adatbázis törzsadatai Az IR- országos adatbázis, bármelyik kirendeltségről ugyanaz érhető el, de illetékességi körbe tartozó személyi adatokról FSZH központi szerveréről működik Az összes munkaügyi folyamat megjelenik Az ügyfél „életútja” nyomon követhető, az ügyfél iratanyag „költöztetése” is elektronikusan történik

4 Rendszeradminisztrátor feladatai
Rendszeradminisztrátor - hivatalával közszolgálati jogviszonyban álló ügyintéző Feladatai: Felhasználóként felvenni az aktív korúak ellátásával foglalkozó ügyintézőket Amennyiben jogosulatlan használatot tapasztal azt haladéktalanul köteles jelezni mind a jegyző, mind az FSZH felé Azon jogosultat levenni, akinek munkaviszonya megszűnt, aki a továbbiakban nem látja el az aktív korúak ellátásával kapcsolatos tevékenységet. Ha a felhasználó hosszabb idejű szabadságát tölti, vagy tartósan betegállományban van, akkor a helyettesítőt a rendszeradminisztrátor felveszi a jogosultak közé, a felhasználó jogosultságát a munkába visszatérés után ismét vissza tudja állítani. Egyidejűleg a helyettesítendő személy jogosultságát megszünteti. A felhasználó ügyintéző adatainak a módosítása Saját adataiban bekövetkező változás estén FSZH felé való jelzés

5 A jegyző feladatai az FSZH felé jelezni az alábbi változásokat írásban: - ha a rendszeradminisztrátor munkaviszonya megszűnik, - a jegyző visszavonja a feladat ellátására vonatkozó megbízatását, - település megszűnését/ összeolvadását/ szétválását illetve új település létrejöttét. Az FSZH az új rendszeradminisztrátor részére újabb hozzáférési jogosultságot ad ki, melyet tértivevényes levélben küld meg

6 Önkormányzati ügyintézői feladatok
az aktív korúak ellátására jogosultakról adatközlés a kirendeltség felé elektronikusan (2008. december 31. állapotról ig), folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében tájékoztatás, adattovábbítás, adatrögzítés, határozatok megállapításának rögzítése, együttműködési megállapodás betartása az informatikai rendszer napi használata Hozzáférési jogosultság (felhasználónév, jelszó) = illetékességi körben

7 FSZH feladatai fejlesztése folyamatos Albacomp Zrt.
jelszó kiadása és a hozzáférés biztosítása üzemeltetés, karbantartás, országos statisztikai adatszolgáltatás

8 Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis használata

9 Bejelentkezés Felhasználónév és jelszó beírása Önkormányzat bejelölése
Kis és nagybetűk eltérése, alulvonás Első belépéskor jelszó módosítása Jelszómódosítás kritériumai (legalább 8 karakter, kisbetűt, nagybetűt, számot is tartalmaznia kell, felhasználónév, jelszó egyezősége)

10 Bejelentkezéssel kapcsolatban felmerült kérdések, problémák
Körjegyzőség esetén jelszó igénylés-településenkénti hozzáférési jogosultság Lehet-e ugyanazon személy a rendszeradminisztrátor a körjegyzőség településein?-igen Körjegyzőség esetében az ügyintéző belépve az illetékes önkormányzat mezőben a körjegyzőség másik települése szerepel-felasználó karbantartás menüpont, felhasználó eltávolítása, másik településnél felvétele

11 Adatbázis nyitó oldala

12 Ügyfélkeresés, ügyféladatok módosítása
Kereső mező alján információ arról, hogyan lehet keresni az Adatbázisban illetékességi területhez tartozó ügyfelek keresése Eredménylista – kiválasztás vagy új ügyfél felvitele Illetékes ügyfél tekintetében az ügyféladatok módosítása

13 Ügyfél kereséssel kapcsolatban felmerült kérdések, problémák
Hibaüzenet, mely szerint az ügyfél már szerepel az Adatbázisban-ügyfél kereső használata, csak TAJ számra keresve, illetékesség szerinti keresés kikapcsolt állapotban Hajléktalan ügyféllel kapcsolatos hibaüzenet, mely szerint „az irretációnak nem egy eleme van”-csak településszintű lakcím, vagy csak tartózkodási hely rögzítése+hajléktalan jelölőnégyzet

14 Gyakorlat (a gyakorlatok során két településhez szükséges belépési azonosítók megadása)
Bejelentkezés teszt-oldalra, jelszómódosítás Ügyfélkeresés TAJ szám alapján Ügyfél rögzítése (egy ügyfél rögzítése A településhez és két ügyfél rögzítése B településhez) B településen a 2. ügyfélhez kérelem, megállapító határozat, és értesítés közcélú foglalkoztatásról rögzítése

15 Hajléktalanokra vonatkozó szabályok
Általános szabály: az ellátásra vonatkozó jogosultságot továbbra is a tartózkodási hely szerint jegyző állapítja meg és az együttműködési kötelezettség teljesítése is e szerinti illetékes szervvel áll fenn, de az ellátást a főjegyző folyósítja. Fővárosban: a főjegyző állapítja meg az ellátást és a közfoglalkoztatást is ő szervezi, illetve az együttműködés az általa kijelölt szervvel történik.

16 Ki a hajléktalan? Szt. 4. § (2) bekezdése szerint
E törvény 6. §-a és a II-III. Fejezet alkalmazásában hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. A meghatározás alapján jellemzően két ponton fordulnak elő eltérő gyakorlatok: - a bejelentett lakóhely értelmezésében és - abban, hogy a hajléktalan szállásra bejelentett személyek hajléktalannak tekinthetők-e vagy sem.

17 A hajléktalan kérelmező
3 esetben tekinthető a kérelmező hajléktalannak: a kérelmezőnek a lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártyája) szerint nincs bejelentett lakóhelye (azaz nincs állandó lakcíme) a kérelmezőnek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártyája) szerint csak településszintű lakóhelye van a kérelmező bejelentett lakóhelye a hajléktalan szálló (tehát állandó lakcíme a hajléktalan szálló). amennyiben a kérelmező rendelkezik bejelentett lakóhellyel (azaz van állandó lakcíme), nem tekinthető hajléktalannak. Ebben az esetben az állandó lakóhely szerinti települési önkormányzat az illetékes.

18 Főjegyző illetékessége
A főjegyző csak abban az esetben illetékes, ha a kérelmezőnek nincs állandó bejelentett lakóhelye és a fővárosban tartózkodik, vagy ha a kérelmező bejelentett lakóhelye a főváros területén lévő hajléktalan szállók egyike. Az összes többi esetben a települési önkormányzat az illetékes, azzal a kitétellel, hogy csak a fentiekben meghatározott esetekben tekintheti hajléktalannak a kérelmezőt.

19 Hajléktalan személyek együttműködési kötelezettsége
A hajléktalan személy a) számára az a települési önkormányzat szervez közcélú munkát, amelynek jegyzője az ellátásra való jogosultságot megállapította, b) együttműködési kötelezettsége az ellátást megállapító jegyző székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel, illetve együttműködésre kijelölt szervvel áll fenn. Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az (5) bekezdés szerint a főjegyző állapította meg, a hajléktalan személy részére a) a fővárosi önkormányzat szervez közcélú munkát, és együttműködési kötelezettsége az általa megjelölt tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn, b) a 37/B. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó hajléktalan személy 37/D. § (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettsége a fővárosi önkormányzat által kijelölt szervvel áll fenn.

20 Ügyintézés menüpont

21 Kérelem rögzítése Elérése: Ügyintézés menüpont/Önkormányzati ügyfél adatok/Új kérelem/új eljárás megindítása

22 Kérelem rögzítésével kapcsolatos kérdések, problémák
Költözés rögzítése, amikor az ügyfélnek van másik településen nyitott jogosultsága-kérelem rögzítése az újonnan illetékessé vált önkormányzatnál->jogosultság lezárása az előző önkormányzatnál->megállapító határozat rögzítése az új önkormányzatnál Kérelem rögzítésénél hibaüzenet, mely szerint nem illetékes az adott önkormányzat- az ügyfélnek van másik településen nyitott jogosultsága: hibaüzenet bezárása új lakcím megadása

23 Gyakorlat Kérelem rögzítése az A településre rögzített ügyfélhez (A település azonosítóival belépve) Kérelem rögzítése a B településre rögzített 1. ügyfélhez (A település azonosítóival belépve)=eltérő lakcímű ügyfél esetében illetékesség rögzítése Kérelem rögzítése a B településre rögzített 2. ügyfélhez (A település azonosítóival belépve) = költöztetés, illetékesség átadása, átvétele

24 Határozatok rögzítése
Rögzítendő határozatok: Megállapító,továbbfolyósító(saját erőből történő elhelyezkedés esetén),megszüntető,elutasító Határozatok rögzítésének sorrendisége

25 Határozatok rögzítése kapcsán felmerült kérdések, problémák
Milyen típusú ellátásokat kell rögzítni?-aktív korú ellátottakat, egészségkárosodottakat( ei dátummal) is 2009. év eleji felülvizsgálat rögzítése-megállapító határozatként RSZS-sel kötött megállapodás-RSZS megszüntető határozat->új eljárás megindítása->megállapító határozat Keresőtevékenység rögzítése-továbbfolyósító határozat felvitele

26 Gyakorlat RSZS Megállapító határozat rögzítése az A településre rögzített ügyfél ügyében RÁT megállapító határozat rögzítése ugyanahhoz az ügyfélhez (RSZS ügyfél megállapodást köt közcélú foglalkoztatásban való bevonás érdekében) Értesítés rögzítése közcélú foglalkoztatásba lépésről Értesítés módosítása közcélú munkaszerződés hosszabbításáról Közcélú foglalkoztatás tényleges végének rögzítése

27 Értesítések rögzítése
Elérése: Kapcsolódó ügyiratok/értesítések Közfoglalkoztatás rögzítésére szolgál Menete: közfoglalkoztatás kezdete, végének, közfoglalkoztatás megszűnésekor tényleges végének rögzítése

28 OMMF értesítések Elérése: Kapcsolódó ügyiratok/OMMF értesítések
OMMF határozatok keresése OMMF határozatok lekötése

29 Értesítések rögzítésével kapcsolatos felmerült kérdések, problémák
Hogyan lehet a kirendeltségnek üzenetet küldeni? - program használata során a rögzítésekről automatikusan képződnek üzenetek Hogyan lehet rögzíteni a közfoglalkoztatás tényleges befejezésének dátumát? – kiválasztva a rögzített értesítést a részletek fülre kattintva a tényleges vége dátum kitöltése

30 Lekérdezések menüpont
Adatbázisból lekérdezhető adatok: nem jogerős döntések felülvizsgálandó megállapító határozattal rendelkező ügyfelek lekérdezése eltérő lakcímű ügyfelek lekérdezése nem befejezett közfoglalkoztatások lekérdezése

31 Kiegészítő funkciók menüpont
Eseménynapló: esemény típusa szerinti lekérdezések adott időintervallumban Felhasználó karbantartás: aktív korúak ellátásával foglalkozó ügyintézők felvitele, eltávolítása, felhasználó módosítása, jelszó módosítása Ügyfél szegmentáció: ügyfél szegmentációt bekapcsolva az üzenetek azon felhasználó számára jelennek meg a nyitóoldalon, amely ügyfelek legutolsó kérelmét/eljárás megindítását az adott ügyintéző rögzítette

32 Hibabejelentés Menete:
hibajelentéseket a nyitóoldalon található hibabejelentő űrlapon a címre küldve visszaigazolás a bejelentésről, hozzáférési jogosultság a hibajelentés menetének nyomon követéséhez üzenet a hiba megoldásáról, hibaelhárítás értékelése

33 Interfész kapcsolat Duplikált adatrögzítés elkerülése
Az önkormányzati szoftverbe egyszer már rögzített adatokat nem kell az Adatbázisba ismételten felvinni. Hibalehetőségek minimalizálása A többszöri adatrögzítés során keletkező, elsősorban gépelésből eredő hibák kiküszöbölése. Élőmunkát nem igényel A folyamat elindítását követően az adatátadás automatikusan (fél-automatikusan) történik emberi beavatkozás nélkül.

34 Interfész kapcsolat kialakításában részt vevő szociális programfejlesztők
Abacus Bt. Geoview Systems Kft. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ Intermap Kft. Kimera Kft. Közszolgálati Szoftverház Kft. Ritek Zrt. Szám-Adó Kft.

35 Tanúsítványok Az EADAT eléréséhez szükséges tanúsítvány egy szoftver, amit le kell futtatni azokon a gépen, amelyiken a szociális programon keresztül szeretnék használni a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázist. Az adatvédelem miatt van szükség a tanúsítványra, mely a szociális program használata közben „igazolja” az Adatbázis felé az adatok továbbításakor azt, hogy az önkormányzatnak az informatikai szoftveréből kerülnek át az adatok. Ezt a szoftvert minden jegyzőnek (vagy az általa megbízott személynek) személyesen kell majd átvenni az FSZH-ban, és egyúttal alá kell írnia egy olyan megállapodást, melyben a jegyző szavatolja, hogy illetéktelen személyt nem enged hozzáférni a tanúsítványhoz. A tanúsítványok kiadásáról, és annak időpontjáról az FSZH Rendszerüzemeltetése elektronikus úton értesíti majd az illetékes jegyzőket.

36 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis"

Hasonló előadás


Google Hirdetések