Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Preparációs alapok Dr. Borbély Judit 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Preparációs alapok Dr. Borbély Judit 2007."— Előadás másolata:

1 Preparációs alapok Dr. Borbély Judit 2007

2 Csonkelőkészítés A fog választott formára alakítása preparációs eszközökkel fogpótlás (szóló korona vagy fix- ill. kivehető- fogpótlás horgonykorona) készítése során. A forma kiválasztását a klinikai körülmények és a készítendő fogpótlás anyaga határozzák meg. (Boucher's Clinical Dental Terminology, 4th ed, p239)

3 Rögzített fogpótlás terminológia
„Klinikai körülmények a tanlaborban” Schillingburg alapelvei Preparációs eszközök Preparáció-koronatípus

4 Rögzített fogpótlások terminológia
extrakoronális Teljes borítókorona Részleges borítókorona Héjkerámia Inlay Onlay Híd,sín intrakoronális

5 Teljes borító korona Extrakoronális restauráció
a klinikai korona hiányzó részét anatómikus formájával pótolja a preparált felszíneket borítja foghiányt nem pótol

6 Teljes borító korona A fixen rögzített híd horgonya
A pillérekre a páciens számára oldhatatlan kapcsolattal rögzülő fogmű, melynek kiterjedése nem nagyobb, mint a természetes fogaké összekötőrész Hídtest (pótfog) Horgony Csonkelőkészítés! Pillér Alap Hídtagok = horgonyok + pótfogak

7 Teljes borító korona indikációi (rögzített fogpótlástan)
Meggyengült fogszövetek védelme Esztétika helyreállítása vagy javítása Funkció helyreállítása Horgonykorona fix fogpótláshoz

8 Klinikai körülmények „Ideális körülmények!” Mulázs
Mikromotor: rpm (turbina: rpm)

9 Csonkelőkészítés alapelvei
Fog keményszövetek védelme Retenció és stabilitás biztosítása Korona szerkezeti tartósságának biztosítása Széli záródás biztosítása Parodontium védelme

10 Fog keményszövetek védelme
Adott koronatípushoz a lehetőség szerinti legkevesebb foganyag feláldozására kell törekedni! Előkészítéskor a pulpa sérülését el kell kerülni! A fogat preparáció közben a hőártalomtól védeni kell! A fogpótlás a maradék zománc és dentinállomány védelmét szolgálja! Hőártalom, túl összetérő vagy túl „rövid” falak : keringési zavar, odontoblast károsodás, hyperaemia, pulpitis, necrosis

11 Retenció és stabilitás
Előkészítéskor a fogat úgy kell alakítani, hogy biztosítsa a készítendő fogpótlás retencióját és stabilitását. A csonkelőkészítés geometriai konfigurációja A retenció a behelyezési irányben (preparáció hossztengelyében) ható elmozditó erőkkel szembeni ellenállás A stabilitás az oldal irányú (ferde) kimozdító erőkkel szembeni ellenállás A retenció és stabilitás összefüggő, elválaszthatatlan tulajdonságok

12 Taper- falak összetérése
Párhuzamosan preparált axiális falak –retenció Megfelelően összetérő axiális falak biztosítják a restauráció behelyezését Összetérő falak: -láthatóvá teszi a falak preparácós formáját -biztosítja, hogy ne legyen alámenős rész -becementezéskor pontos elhelyezést biztosít Két szemközti felület 3 fokos inklinációs szöggel preparálva (preparáció hossztengelyéhez viszonyítva)= 6 fokban összetérő falak

13 Konvergencia szög & Axiális inklináció
CA: konvergencia szög Preparáció occlusalis konvergenciája (falak összetérősége) AI: axiális inklináció Preparált felszín dőlésszöge a fog hossztengelyéhez (preparáció hossztengelyéhez) viszonyítva Két szemközti preparált felszín axiális inklinációja = konvergencia szög Szimmetrikus preparáció: CA= 2 X AI

14 Preparációs eszközt az axiális fal előkészítésekor a behelyezési iránnyal párhuzamosan tartva a fal dőlésszöge= AI preparációs eszköz The Journal of Prosthetic Dentistry October 2003Volume 90 issue 4

15 12:01 = 5.5 fok 12 fok ne legyenek alámenős részek Cél:10-22 fok

16 Retenció és stabilitás
Occlusogingivális hossz: retenció és stabilitás! Nagyobb preparált felszín és magasabb preparált fal (min.3mm) nagyobb retenció és stabilitás Rögzítő cement-mechanikai kapcsolat a restauráció és a preparált fal között(preparált felszín stabilizációs barázdával növelhető) & ferde irányú erőkkel szemben a forgástengelytől apikális cement hat Minnél alacsonyabb a fal annál fontosabb az inklináció: kevésbé összetérő falak fokozott stabilitás & stabilizációs barázda Rövid, összetérő falak = könnyen eltávolítható restauráció Hosszú, „párhuzamosan” preparált falak, „egyértelmű” behelyezési irány & stabilizációs barázda!!

17 Korona szerkezeti tartóssága Okkluzális redukció (funkcionális csücsök)
Megfelelő falvastagság funkcionális csücskök területén is! Vékony fal & perforáció Túl nagy axiális hajlásszög & keményszövet destrukció, kisebb retenció és stabilitás Túl vastag fal & okklúziós hiba

18 Korona szerkezeti tartóssága
Okklúziós „harmónia” & okklúziós felszínre ható erőkkel szemben ellenálló korona Funkcionális csücsök-tartó csücsök redukció: Öntött fém: 1.5 mm funkcionális csücsök 1.0 mm támasztó csücsök Fém-kerámia: mm funkcionális csücsök mm támasztó csücsök Porcelán jacket korona: 2.0 mm redukció- incizális él

19 Korona szerkezeti tartóssága Axiális redukció
Elegendő hely a korona falvastagságának (anyagának) Normál axiális kontúr véd a parodontális elváltozásoktól Ne legyenek túl vékony, gyenge falak Ne legyen túldimenzionált (hasas) a restauráció

20 Parodoncium védelme Pontos illeszkedés ”elálló szélű” korona!
Tisztíthatóság! Lenyomatvételkor reprodukálható legyen Széli záródás vonala zománcban (ha lehet)! Szupragingivális széli záródás (ha lehet)! Szubgingivális váll 2mm-rel az alveolusszél felett (hámtapadás a fognyakon:epitheliális és kötőszöveti sejtek tapadása)

21 Vállképzés célja Hely biztosítása a leplezés számára
Preparált és preparálatlan felszín egyértelmű elkülönítése Parodoncium védelme Korona megtámasztása

22 Széli záródás Tangencionális Slice-knife-edge
Ferde, Markons féle, bevel Kombinált Lépcsős, derékszögű vállas Legömbölyített, Orthon,Chamfer

23

24 Tangenciális,Knife edge, slice:
Legkevesebb foganyag feláldozás Nincs határozott széli záródási vonal, preparált felszín határát fogon és mintán is nehéz követni Vékony koronaszélt mintázni, önteni nehéz Túldimenzionált, hasas korona Csak dőlt fogon (dőlés irányában lévő axiális falon) - foganyag megőrzése miatt indikált!

25 Derékszögű váll -Shoulder
Csak porcelán jacket koronához! Mechanikailag kedvező megtámaszkodási felület Megfelelő hely biztosítása a széli záródás vonalában Sok foganyag feláldozás Ha fém: nehéz megönteni 90 fok- belső szöglet-stressz koncentráció- korona fraktúra Lekerekített- Radial shoulder: lekerekített belső szöglet Kombinált (shoulder with a bevel):fémszegély

26 Chamfer Pontos széli záródási vonal, elegendő hely a korona falvastagságához Könnyen mintázható, önthető, szkennelhető Lekerekített szöglet- kisebb stresszkoncentráció Chamfer gyémánt, torpedó, lekerekített végű gyémánt& axiális redukció Lekerekített szögletek: (chamfer, large radius chamfer, rounded shoulder) kerámia restauráció! Kombinált = Chamfer with a bevel: fémkerámia, fémszegély

27 Csonkelőkészítés: Fog keményszövetek és pulpa védelme és esztétikus, ellenálló korona közti egyensúly! Koronatípus meghatározza (fogpótlás anyaga): redukció mértéke, széli záródás vonala Választott formára alakítás: preparációs eszközökkel


Letölteni ppt "Preparációs alapok Dr. Borbély Judit 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések