Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyiség és vizsgálata Dr

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyiség és vizsgálata Dr"— Előadás másolata:

1 A személyiség és vizsgálata Dr
A személyiség és vizsgálata Dr. Berghammer Rita SE Magatartástudományi Intézet

2 Mi a személyiség? Egy életszakaszon belül viszonylag állandó pszichés sajátosságok összessége. Pszichofizikai rendszerek dinamikus szerveződése, amelyek meghatározzák az egyén viselkedését és gondolkodását. Fejlődését meghatározzák: veleszületett adottságok (temperamentum, újdonságkeresés), társadalmi-történelmi környezet (követelmények), személyes környezet (utánzás, modellkövetés), önszabályozás (szelektív hatás)

3 Személyiségelméletek
Extravertált labilis (hiszteroid) impulzív nyugtalan sértődékeny stabil (egészséges) aktív élénk szociábilis Introvertált (kényszeres) szorongó merev tartózkodó békés megbízható megfontolt 1. Strukturális megközelítés Freud: Id →Ego←Superego (az Én az ösztön-én és felettes én szorításában van) 2. Dimenzionális megközelítés Spektrumon mérhető tulajdonságok Big five: extraverzió, labilitás, nyitottság,lelkiismeretesség, együttműködés (barátságosság). Eysenck:

4 3. Tipológiai megközelítés
- Kretzschmer: a csont- és izomrendszeri alkat alapján: leptoszom, atlétikus, piknikus Berne: I am OK – you are OK: egészséges I am OK – you are not OK: antiszociális I am not OK – you are not OK: depressziós I am not OK – you are OK: szorongó

5 Érzelmi reakciók ill. kondicionált reflexek Intenzi-tása Tartós-sága
Hippokratész – Galenus (Pavlov) Érzelmi reakciók ill. kondicionált reflexek Kiváltható-sága Intenzi-tása Tartós-sága Kolerikus (féktelen) + Szangvinikus (élénk) - Melankolikus (gyenge) Flegmatikus (nyugodt)

6 Személyiségzavarok Korábban: „pszichopátia” – nem szorong, nem szeret, nem tanul a tapasztalataiból. Az élmény és a viselkedés olyan tartós mintázata, amely észrevehetően eltér az egyén kultúrájának elvárásaitól. Megnyilvánul a gondolkodásmódban, érzelemvilágban, kapcsolatokban. Összesen kb.10%. Serdülőkortól felismerhető. Szerhasználattal korrelál. A környezetnek probléma.

7 Különc típus Paranoid: általános bizalmatlanság, gyanakvás,
az ellenségességi attitűd szélsőséges formája. Sokszor megsértődik, a terapeutára is. Az „ellenőrzést” rosszul viseli (rossz compliance). Kezelés: kognitív: helyzetekre más magyarázatok. Szkizoid: szegényes érzelmek, a kapcsolatok elutasítása, intimitásra való képtelenség. Kezelés: csoport- ill. családterápia, önkifejezés bátorítása.

8 Különc folyt. Szkizotípiás: bizarr gondolkodásmód, babonák, fantáziák.
Kezelés: kognitív: realitásvizsgálat, csoport: szociális készségek tréningje.

9 Agresszív típus Antiszociális: társadalmi normák felrúgása, empátia hiánya, hazudozás, lelkiismeret hiánya. Érdek nélkül is becsap és kihasznál másokat. Kezelés: nehéz (nincs szenvedés, nincs motiváció). Viselkedésterápia (jutalom, büntetés). Borderline: mindenben instabil. Határok átlépése, drog és viselkedési addikciók. Kezelés: érzelmek felismerése és szabályozása – ennek tréningje csoportosan.

10 Agresszív folyt. Hisztrionikus: a figyelem felkeltésére való törekvés.
Teátrális, hangulatkeltő, csábító, provokatív. Kezelés: csoportban fogékony a visszajelzésekre. Nárcisztikus: nagyzásos elképzelések, hatalom és csodálat iránti igény, fölényre törekvés. Kezelés: az énközpontúság miatt nehéz, de a sikeresség érdekében a realitáshoz közelíteni.

11 Szorongásos típus Elkerülő: szociális gátlás, félelem a meg nem feleléstől, a kritikától, a kockázatvállalástól. Kezelés: kognitív: önértékelés javítása. Dependens: félelem a szeparációtól, alárendelődés. Sokszor kér eü. segítséget is. Kezelés: csoportban vállaljon szerepeket. Kényszeres: sokat foglalkozik a szabályokkal, mindent rendszerez, aggodalmas, körülményes. Tárgyakhoz ragaszkodik. Kezelés: kognitív: az ésszerűség fokozása.

12 A személyiség vizsgálata
Exploráció viselkedéses reakciók (pl. óráját nézi), szófordulatok (pl. kicsinyítés), emlékek (pl. ellenségesség) Projektív tesztek nem egyértelmű ingeranyagba belevetített fantáziák (érzelmek, motivációk) Kérdőívek, tünetlisták egy-egy tünetcsoportra kérdeznek rá (pl. depresszió, szorongás, társas támogatás, kapcsolati stressz, munkahelyi stressz)


Letölteni ppt "A személyiség és vizsgálata Dr"

Hasonló előadás


Google Hirdetések