Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektrodiagnosztika Ingeráram diagnosztika

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektrodiagnosztika Ingeráram diagnosztika"— Előadás másolata:

1 Elektrodiagnosztika Ingeráram diagnosztika
EBHKT II. Elektrodiagnosztika Ingeráram diagnosztika

2 Elektrodiagnosztika A fizikális vizsgálattal már megismert anatómiai és funkcionális eltéréseket alátámasztja. A betegség lefolyásának menetét mennyiségi összehasonlításra alkalmas adatokkal egészíti ki. Az ideg és izom tevékenység elektromos regisztrálását végzi. Az ingeráramot felhasználva az idegek és izmok ingerelhetőségét vizsgálja. Alkalmazásának szakmai területei: Az orvosi szakma által alkalmazott ú.n. nemophysiológiai vizsgálatok: EEG => electroencephalographia EP => Evoced Potentials – kiváltott potenciál technika EMG => Electromyographia ENG => Electroneurographia

3 Elektrodiagnosztika A gyógytornász/fizioterápeuta szakma által alkalmazott vizsgálatok: Alacsony és középfrekvenciájú áramokkal végzett indirekt ingerlési tesztek: A motoros perifériás ideg ingerelhetőségének vizsgálata, annak kiderítésére, hogy az elektromos inger továbbítására képes-e az ideg az általa ellátott izmokba. Történhet: Galván árammal Neofarád árammal Középfrekvenciás árammal. Alacsony és középfrekvenciájú áramokkal végzett direkt ingerlési tesztek: A harántcsíkolt izmok, izomhas felől történő ingerlése annak kiderítésére, hogy az izom képes-e a kontrakcióra.

4 Elektrodiagnosztika A gyógytornász/fizioterápeuta szakma által alkalmazott vizsgálatok
Galván-farád teszt Galvánáram => hosszútartamú négyszög impulzus. Farád áram = ma Neofarád => tetanizáló impulzusáram. 50 Hz frekvenciájú 1 ms (rövidtartamú) egyenáramú impulzusok sorozata, 19 ms szünettartammal. I/t => intenzitás /tempus görbe diagnosztika => ingeráram erősség / ingeridő kapcsolata (Strength / duration) Háromszög/négyszög görbe felvétele Reobázis mérés Akkomodációs küszöb mérés Akkomodációs kvóciens számítása Direkt chronaxia mérés Középfrekvenciás diagnosztika Lange szerint

5 Neurophysiológiai vizsgálatok (orvosi)
EEG = Electroencephalographia Módszer: A fejbőrre elhelyezett elektródákkal történik az agykérgi tevékenység elvezetése frontális, centrális, temporális, parietalis helyekről. Az EEG jellegzetes frekvenciájú, amplitúdójú és morfológiájú hullámok sorozatából áll. Frekvenciájuk szerint megkülönböztetünk alfa, béta, téta, delta hullámokat. Alkalmazás: Eszméletvesztéses, eszméletlen állapotokban. EP = Evoked Potentials => Kiváltott válasz vizsgálat Az ismétlődő kiváltó inger az idegrendszerben elektromos válaszokat hoz létre a cortexig vezető pálya meghatározott pontjain. Az így előidézett változás (kiváltott potenciál) regisztrálható.

6 Neurophysiológiai vizsgálatok (orvosi)
SEP : Somatosensoros kiváltott válasz Az érzőrendszert vizsgálja a perifériás ideg, a plexus, a gerincvelő, az agytörzs és a agyféltekék területén. A n.medianus, n.peroneus, n.tibialis elektromos ingerlését alkalmazzák a somatosensoros pályák vizsgálatához. Alkalmazás: gerincsérülések BAEP: Agytörzsi acusticus kiváltott potenciál Brain Stem Auditory Evoked Potentials Módszer: Koppanó hangingert alkalmaz a n.acusticusból és az agytörzsből származó elektromos válasz regisztrálására. Alkalmazás Eszméletlenség agytörzsi erdetének igazolására. VEP (Visual Evoked Potentials) => Vizuális kiváltott potenciál Fényingert alkalmaznak az occipitalis területről származó válasz kiváltására. A két szem együttes és külön-külön történő ingerlésével. Alkalmazás: A n.opticus állapotára lehet következtetni.

7 Neurophysiológiai vizsgálatok (orvosi)
Mágneses ingerlés Módszer: Elektromágneses erőtér változás hatására a mozgatórendszer corticalis, spinalis és perifériás sejtjeiben akciós potenciál keletkezik.Így fájdalmatlanul ingerelhető, és elvezethető a koponycsonton keresztül a mozgatókéreg, a cervicalis és lumbális plexus motoros rostja, vagy kötésen keresztül a perifériás ideg. A választ a végtagokon elhelyezett elektródák segítségével regisztrálják Felsővégtagon – thenar Alsóvégtagon – extensor digitorum brevis felett elhelyezett elektródákkal Alkalmazás: Meglévő válasz kizárja az agyhalált.

8 Neurophysiológiai vizsgálatok (orvosi)
EMG => Electromyographia Módszer: A vizsgálandó izomba, bőrön keresztül bevezetett steril elektród segítségével akciós potenciálokat oszcilloszkópon tanulmányoznak. Jellegzetes hullám formák elkülönítésével következtetnek az izmok denervációjára. Nyugalomban, minimális és maximális erőkifejtés állapotában történik a jelek értékelése. Nyugalmi állapotban. Fiziológiás esetben nincs aktivitás Denervációnál spontán kisülések észlelhetők Gyenge erőkifejtésnél: Jellegzetes motoros egységpotenciálok keletkeznek (amplitudo, fázis, tartam) Informálnak az alsó motoros neuron és az izomrost működéséről. Maximális erőkifejtésnél: Nagyszámú motoros egységpotenciál alkotja az interferencia mintát Súlyos rostveszteségnél csak egy-egy akciós potenciál jelentkezik.

9 Neurophysiológiai vizsgálatok (orvosi)
Alkalmazás A traumás eredetű ideg-izom károsodás keletkezése után nappal. hetenkénti ismétléssel A legkülönbözőbb eredetű és lokalizációjú idegsérülésnél a károsodott izmok azonosítására használják. Az izmok szegmentalis beidegzésének ismeretében a radicularis sérülések kimutatására is alkalmas. ENG => Electroneurographia Módszer A perifériás ideg felett alkalmazott elektromos inger hatására perifériás és centrális irányba haladó impulzus jön létre. A motoros roston továbbított ingerület hatására létrejött válasz az ellátott izomról vezethető el. Az érzőroston továbbított ingerület hatására létrejött válasz az ideg más pontján elhelyezett elektróda párral regisztrálható. Az ingerület vezetésének sebessége tájékoztat az ideg állapotáról. A sebesség kiszámítása: út / idő. Az út az ingrelés pontja és a válasz pontja közötti távolság Az idő az ingerkeltés időpontjától mért latencia idő, vagyis az izompotenciál megjelenésének időpontjáig mért idő. A vezetési sebesség csökkenése a myelin hüvely károsodására utal. Axon károsodásnál a sérült rostok nem vezetnek. Ép rostokon a vezetési sebesség fiziológiás.

10 Ingeráram diagnosztika Gyógytornász / fizioterápeuta szakma által alkalmazott tesztek
Indirekt ingerlésnél alkalmazható vizsgálati módszerek A perifériás idegek ingerlése ott, ahol közvetlenül a bőr alatt fekszik: Galván árammal: Megszakítóval ellátot differens lektródát alkalmazunk. Reakció meglétét, hiányát, a szükséges áram intenzitást értékeljük. Neofarád árammal: Reakció meglétét vagy hiányát és jellegét értékeljük. Középfrekvenciás árammal Direkt ingerlésnél alkalmazott módszerek Galván-farád teszt Galván áram A rángás karakterét figyeljük: Ép beidegzésű izom – villám szerű Denervált izom – féreg szerű Izomhas felől katód, vagy anód felől kapunk-e tisztább kontrakciót, milyen áram intenzitással A Plüger féle rángás szabály: KZ-AZ-KNY-ANY Ép izomnál: KZR < AZR Elfajult izomnál: KZR > AZR

11 Ingeráram diagnosztika Gyógytornász / fizioterápeuta szakma által alkalmazott tesztek
Farád teszt => Neofarád teszt = 50 Hz frekvenciájú 1 ms-os tetanizáló impulzussal létrehozott izomkontrakció Egészséges izomnál – promt reakció (hirtelen tetanikus összehúzódás) Átmeneti parézisnél – renyhe féregszerű összehúzódás Súlyos bénulásnál – nincs reakció, vagy átütés jön létre I / t görbe diagnosztika Motoros küszöb feletti, minimális ingereket alkalmazunk. Meghatározott impulzus tartamokhoz keressük azt az áramintenzitást, amely minimál rángást vált ki. Tehát 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.05 ms-hoz keressük azt az áramintenzitást ami minimál rángást vált ki. Ezt koordináta rendszerben ábrázoljuk. Felvesszük a négyszögű I/t görbét, melynek első lépése rheobasis meghatározása. Felvesszük a háromszögű I/t görbét, melynek első lépése az akkomodációs küszöb (vagy akkomodáció) meghatározása Ezekből kiszámítható az alkalmazkodási hányados (akkomodációs kvóciens)

12 Alkalmazkodási hányados = Akkomodációs quociens
Ingeráram diagnosztika Gyógytornász / fizioterápeuta szakma által alkalmazott tesztek A rheobasis (mA)-ben Elektromos impulzusok küszöb áramerőssége egy minimális izomrángás kiváltásához. Alkalmazkodási hányados = Akkomodációs quociens α érték DIC = háromszögű impulzus karakterisztika RIC = derékszögű impulzus karakterisztika Chronaxia : a rheobasis kétszeresével mért minimális impulzus tartam, amely kontrakciót vált ki. Chronaxia elbírálása: Fokozott ingerlékenység 0,05 ms Normális ingerlékenység 0,05-1 ms Részleges sérülés 3-20 ms Teljes elhalás 20 ms

13 Ingeráram diagnosztika Gyógytornász / fizioterápeuta szakma által alkalmazott tesztek
A normál I/t görbe karakterisztikája Rheobázis 2-8 mA Chronaxia: 0,1-0,7 ms Akkomodációs hányados: 3-6 Négyszögű I/t görbe lapos ms-ig itt az emelkedés előtt található a hasznos idő Háromszögű I/t görbe magasabb intenzitást kíván, 1000 ms-200 ms-ig 3-6-szorosa a rheobázis értékének. A görbe kezdetben lejt, a legmélyebb pontján van a hasznos idő. Lange szerinti középfrekvenciás teszt Ép beidegzésű izomnál – van kontrakció Károsodott beidegzésű izomnál – nincs kontrakció


Letölteni ppt "Elektrodiagnosztika Ingeráram diagnosztika"

Hasonló előadás


Google Hirdetések