Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fejezetek a sejtbiológiából Teloméra és telomeráz. Sejtmagvacska 2011. 11. 28. Dr. Tóth Sára SE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fejezetek a sejtbiológiából Teloméra és telomeráz. Sejtmagvacska 2011. 11. 28. Dr. Tóth Sára SE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet."— Előadás másolata:

1 Fejezetek a sejtbiológiából Teloméra és telomeráz. Sejtmagvacska 2011. 11. 28. Dr. Tóth Sára SE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

2

3 Telomérák kimutatása in situ hibridizációval

4 A teloméra ismétlődő (repetitív) szekvenciákban gazdag Teloméra ~ 30 repeatSzubtelomerikus régió ~ 2000 repeat

5 Egészséges szomatikus sejtekben a telomérák osztódásról osztódásra rövidülnek

6 De vannak kivételek: csírasejtek és tumorsejtek

7

8 S fázis (DNS szintézis)  2 replikációs villa  primáz  RNS primer  DNA polimeráz 5’  3’  monomerek: dezoxinukleozid trifoszfátok  leading (vezető) és lagging (elmaradó) szál  primer kivágása  ligáz  szemi-konzervatív  2 replikációs villa  primáz  RNS primer  DNA polimeráz 5’  3’  monomerek: dezoxinukleozid trifoszfátok  leading (vezető) és lagging (elmaradó) szál  primer kivágása  ligáz  szemi-konzervatív Azonos DNS molekulák

9

10 A telomeráz RNS dependens DNS szintézist végez; reverz transzkriptáz

11 A telomeráz fő részei a TERT = az enzim, és a TERC = az RNS templátot tartalmazza a TERT felépítése

12

13

14 A telomérák sajátos szerveződésű és szerkezetű DNS-t tartalmaznak G-gazdag Visszahurkolódó Shelterin komplex jellemzi („sapkázás)

15 A teloméra térszerkezete G-kvadruplex

16

17 A visszahurkolódás korlátozza a telomeráz telomérához való hozzáférését

18 A teloméra szerkezete és a komponensek hibái által okozott betegségek

19 A telomérahossz telomeráz általi fenntartása

20

21

22 Bizonyos tumorokat (telomeráz negatívak) alternatív teloméra hosszabítás (ALT) jellemez, amely homológ rekombináción alapul

23 PML body A PML testecske egyik lehetséges funkciója az alternatív teloméra hosszabbítás

24 A telomérák és a hisztonmódosulások – kromatinszerkezet kapcsolata

25 A telomérák és a hisztonmódosulások – kromatinszerkezet kapcsolata

26 A telomérák és a hisztonmódosulások – kromatinszerkezet kapcsolata

27 Az emlős telomérák és szubtelomerikus régiók epigenetikus módosulásai Epigenetikus jelenségek : a DNS szekvenciát nem érintő, de expresszióját befolyásoló jelenségek pl. DNS metiláció, hiszton módosulások, kromatin remodellezés

28 A nem jól működő, illetve rövid telomérák feltételezett szerepe az emberi betegségekben

29 A rövid telomérákkal kapcsolatos - a csontvelő működés zavarával járó - kórképek

30 A teloméra rövidülés az öregedés és a rák kapcsolata

31 Az öregedés, a rák és a telomérák kapcsolata

32 Werner-szindróma

33 A TERT-tel (telomeráz) transzformált dermális fibroblasztok folyamatosan osztódnak, míg a Werner szindrómás sejtek általában 20 osztódást követően leállnak az osztódással. A Werner-szindrómára jellemző sejtfenotípus megfordítható telomeráz expresszáltatásával

34 Teloméra rövidülést gyorsító tényezők Sterssz Dohányzás Kövérség Korai öregedéssel járó kórképek Ataxia telangiectasia (ATM) Werner szindróma (WR) Bloom szindróma (BLM) Dyskeratosis congenita (KC1, TERC) Aplasztikus anémia (TERC, TERT) Fanconi anémia (Fans gének) Nijmegen kromoszómatörési szindróma (NBN)

35 Daganat- és áttétképzés kapcsolata a teloméra rövidüléssel

36 Terápiás lehetőségek  Telomeráz gátlás  Aktív immunterápia  Telomérát roncsoló ágensek  Szuicid génterápia  Telomeráz expressziót vagy biogenezist gátló szerek

37 Terápiás lehetőségek I.

38 Terápiás lehetőségek II.

39 Egyéb sejtmag alkotók: sejtmagvacska

40 NO = nukleolusz organizátor = FC = fibrilláris centrum PG = pars granulosa = GK = granuláris kompartment PF = pars fibrosa = DFK= denz fibrilláris kompartment NAC = nukleolusz asszociált kromatin A sejtmagvacska részei

41

42 Nucleolar organizer region = NOR = nukleolusz organizátor régió: Ismétlődő rDNS szekvenciákból áll

43 Kétéltű oocyta lámpakefe kromoszómái Génamplifikáció  rDNS sokszorozódás  sok rRNS

44 A sejtciklus során a sejtmagvacskát érintő változások szétesés fúzió

45 Sejtmagvacska fúzió

46 A riboszóma keletkezés kinetikája és az rRNS splicingja

47 rRNS szintézis a sejtmagvacskában

48 A sejtmagvacskában zajló folyamatok rRNS szintézis rRNS érés (splicing) riboszóma alegység összeszerelés snoRNA= small nucleolar RNA

49 A riboszómák keletkezése és funkciója

50 A prokaryota és eukaryota riboszómák összehasonlítása

51 NDF = nucleolar derived foci; PNB = prenucleolar body; PR= perichromosomal region A sejtmagvacska és a mitózis

52 A sejtmagvacska fehérjéinek funkcionális megoszlása emberi növényi

53 Riboszóma alegységek összeszerelődése

54 Riboszóma alegységek összeszerelődése II.

55 Az rRNS érésében szerepe van a snoRNS-ek által irányított bázismódosításoknak (uridin–pszeudouridin  csere és metiláció) is

56 A Myc protoonkogén által kódolt fehérje mindhárom RNS polimeráz transzkripcióját serkenti, ezáltal a riboszóma bio- genezis mindhárom komponensének lértrejöttéhez hozzájárul

57 A riboszóma biogenezis lépéseinek hibái tumorképződéshez vezethetnek

58 A sejtciklus alatt számos fehérje akkumulálódik a magvacskában

59

60 HDM2(MDM2) = ubiquitin ligáz p53 = tumor szuppresszor p14ARF = tumor szuppresszor Normális sejtDNS károsodás és/vagy onkogén aktiválódás A p53 és a magvacska kapcsolata

61 A TIF-IA jelenléte nélkülözhetetlen a sejtmagvacska meglétéhez TIF-IA = transcription intermediary factor MDM2 = HDM2 = ubiquitin ligáz

62 A TIF IA génkiütés a magvacska szerkezetének megváltozásához vezet vad génkiütött

63 A TIF IA génkiütött sejtek magvacskájából kiszabaduló fehérjék a sejtmagban oszlanak el vad génkiütött vad génkiütött

64 A RNS interferencia (RNAi) és a H3 hisztonmetiláció befolyásolja sejtmagvacska számot

65 EPIGENETIKUS MECHANIZMUSOK Transzkripciós Hiszton módosítások DNS metiláció Poszt-transzkripciós RNAi= RNS interferencia miR= mikro-RNS lincRNS = large intergenic non-coding RNS

66 RNS INTERFERENCIA (RNAi) – GÉN INAKTIVÁCIÓ: SPECIFIKUS GÉNEK ÉS FELTEHETŐEN ENDOGÉN VÍRUSOK, TRANSZPOZONOK, RETROVÍRUSOK

67 Indukáló dsRNS Új dsRNS Cél RNS vagy Széttekerés? siRNS DICER = dsRNS-függő endonukleáz RdRP = RNS-függő RNS polimeráz DICER RdRP Primer kapcsolódás RNS INTERFERENCIA/ POSZT-TRANSZKRIPCIONÁLIS GÉNCSENDESÍTÉS 1

68 RNS INTERFERENCIA/ POSZT-TRANSZKRIPCIONÁLIS GÉNCSENDESÍTÉS 2 mRNS degradáció Nincs fehérje expresszió homológ mRNS siRNS (small interfering RNS) Kétszálú RNS oligonukleotid 21-23 nt TT 3’ túlnyúló szál RISC (RNS induced silencing complex)

69 RNAi vad

70 A RNS interferencia (RNAi) és a H3 hisztonmetiláció befolyásolja sejtmagvacska számot

71 A RNS interferencia (RNAi) és a H3 hisztonmetiláció befolyásolja sejtmagvacska számot

72

73 A nukleoszóma kapcsolata más betegségekkel

74 45,X0 karyotípus

75 Turner- szindróma 139,5 cm

76 Turner szindróma Pterygium colli

77 Turner- szindróma Hydrops fetalis

78 RPS4 = kis riboszóma alegység proteint kódoló gén Az alacsony termet magyarázatául szolgáló hipotézis

79

80 Nucleostemin egy őssejt specifikus nukleáris komponens

81 A sejtmagvacska nucleosteminjének kimutatása


Letölteni ppt "Fejezetek a sejtbiológiából Teloméra és telomeráz. Sejtmagvacska 2011. 11. 28. Dr. Tóth Sára SE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések