Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió farmakovigilancia szabályozása Dr. Horváth Dóra Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi és Európai Ügyek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió farmakovigilancia szabályozása Dr. Horváth Dóra Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi és Európai Ügyek."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió farmakovigilancia szabályozása Dr. Horváth Dóra (dora.horvath@nefmi.gov.hu) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi és Európai Ügyek Egészségügyi Ágazati Főosztálya

2 Farmakovigilancia 1970.”Hatékony gyógyszer nincs kockázat nélkül. Nem lehet ismerni az összes kockázatot a forgalmazás előtt.” Committee on Safety of Drugs - UK1970.”Hatékony gyógyszer nincs kockázat nélkül. Nem lehet ismerni az összes kockázatot a forgalmazás előtt.” Committee on Safety of Drugs - UK A farmakovigilancia rendszerek célja, hogy a gyógyszereknek a betegek egészségét vagy a közegészséget érintő kockázatairól, így különösen a gyógyszer alkalmazásából eredő mellékhatásokról információt lehessen gyűjteni.A farmakovigilancia rendszerek célja, hogy a gyógyszereknek a betegek egészségét vagy a közegészséget érintő kockázatairól, így különösen a gyógyszer alkalmazásából eredő mellékhatásokról információt lehessen gyűjteni. Információk kiértékelése, kockázatok minimalizálása, szükséges intézkedések meghozatal. Információk kiértékelése, kockázatok minimalizálása, szükséges intézkedések meghozatal.

3 A Gyógyszerkódex Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve az emberi felhasználású gyógyszerek közösségi kódexéről Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve az emberi felhasználású gyógyszerek közösségi kódexéről Átfogó szabályozási keret, amely kiterjed az alábbi területekre - Forgalomba hozatal -Gyártás és import -Címke és betegtájékoztató -Gyógyszerek osztályozása -Nagykereskedelem -Reklámozás és tájékoztatás -Farmakovigilancia -Felügyelet és szankciók

4 A gyógyszerkódex irányelv Az Irányelv – olyan uniós jogszabály, amely tagállamokat valamilyen cél elérésére kötelezi anélkül, hogy az eszközt meghatározná. (Ellentétben a rendelettel amely közvetlenül hatályos a tagállamokban) Tehát az irányelvek végrehajtásához (implementációjához) további jogalkotásra van szükség a tagállamok vagy az Európai Bizottság részéről. Az implementáló jogszabályok - Európai Parlament és a Tanács 726/2007/EK rendelete az unió által engedélyezett gyógyszerekről és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról - 2005. évi XCV. törvény az emberi felhasználású gyógyszerekről… - 2006. évi XCVIII. Törvény - a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól - végrehajtó miniszteri rendeletek (pl. 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról)

5 Hatályos farmakovigilanciai rendelkezések -Jelentéstétel az orvosok és eü-i szakemberek részéről, -Tagállami farmakovigilancia rendszerek létrehozása, -Forg.hoz engedélyes rendelkezésére áll egy fv. felelős személy -Forg.hoz engedélyes nyilvántartási és jelentéstételi kötelezettsége (PSUR) -Jelentés az Eurdravigilance adatbázisba a hatóságon keresztül -Iránymutatások (Eudralex IX. kötet) -Tájékoztatás a hatóságok között és az engedélyes felé az engedély, felfüggesztésére/visszavonása/módosítása tekintetében -Súlyos feltételezett mellékhatások (bejelentés 15 napon belül) egyéb feltételezett mellékhatás 90 nap 4+4 OJ oldal !!!

6 A farmakovigilancia új európai uniós szabályozása - előzmények 2008. december – Közösségi gyógyszercsomag (farmakovigilancia, gyógyszerhamisítás, vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatás) Farmakovigilancia javaslat: -A 2001/83/EK irányelv farmakovigilancia tekintetében történő módosítása (farmakovigilancia irányelv) -A 726/2004/EK rendelet farmakovigilancia tekintetében történő módosítása (farmakovigilancia rendelet) Uniós tárgyalás menete: -Cseh, svéd, spanyol elnökség kiemelt prioritású javaslatként tárgyalta. -2010 júniusában megállapodást ért el a javaslatról az EP és a Tanács

7 A farmakovigilancia új európai uniós szabályozása 2010. decembere – két új jogszabály -A 2001/83/EK irányelv farmakovigilancia tekintetében történő módosítása (farmakovigilancia irányelv) -A 726/2004/EK rendelet farmakovigilancia tekintetében történő módosítása (farmakovigilancia rendelet) Összesen kb. 40 OJ oldal !!! Alkalmazás: 2012. július 2-tól (rendelet), 2012. július 21-től (irányelv) Irányelv esetében transzpozíció szükséges!

8 8 EU farmakovigilancia rendszer szereplői MAH / szponzor Hatóságok Egészségügyi szakemberek Betegek farmakovigilancia

9 9 MAH feladatai  Farmakovigilancia rendszer kiépítése és fenntartása  Farmakovigilancia rendszer kiépítése és fenntartása  QPPV (Qualified Person Responsible for Pharmacovigilance) foglalkoztatása  Egyedi mellékhatások jelentése illetékes hatóságok felé (meghatározott időn belül, elektronikusan)  PSUR beadás  Haszon-kockázat folyamatos értékelése  Szükséges intézkedések (hatósági kérésre vagy önként pl. PASS, kísérőiratok módosítása, kivonás/felfüggesztés)

10 10 Orvos, gyógyszerész (eü. szakemberek) feladatai  Az észlelt nemkívánatos események jelentése a nemzeti hatóság / MAH felé (minél részletesebb esetleírás)  Az alkalmazási előírást, a DHPC leveleket, oktatási csomagot elolvasni és figyelembe venni 2005. évi XCV. törvény 18. § (1) A forgalomba hozatali engedély jogosultja, valamint a gyógyszert alkalmazó orvos, illetve a kiszolgáltatást végző gyógyszerész köteles az általa észlelt vagy tudomására jutott mellékhatásokat haladéktalanul a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek bejelenteni, ha az a) a gyógyszer alkalmazási előírásában nem szerepel, b) súlyos és nemkívánatos, illetve c) a gyógyszer további alkalmazását megakadályozza.

11 11 Beteg „feladatai”  Betegtájékoztatót elolvasni  Észlelt nemkívánatos események jelentése kezelőorvos felé (illetve az OGYI-nak vagy MAH-nak)

12 12 Spontán mellékhatás jelentések OGYI adatok

13 13 Spontán jelentések száma 1millió lakosra számítva (2007 – 2009)

14 14 „Gyerek” jelentések száma 1 millió lakosra számítva (2007,2008, 2009 év átlaga) DE included children 0-15 and did not provide the numbers of vaccines´ reports

15 15 HP és MAH jelentések aránya (összes jelentés 2007 – 2009)

16 16 Kik jelentik a mellékhatásokat? Ország% Kórházi gyógyszerész Közforg. gytárban dolgozók Kanada88,3+- USA68+- Ausztrália40,3+± Hollandia40,2-+ Japán39?+ Spanyol ország 25,9++ Van Grootheest et al; Res Soc Adm Pharm 2005;1:126-33

17 17 Spontán bejelentések Posztmarketing klin. vizsgálatok Epidemiológiai vizsgálatok Szignál : jelzés, új mellékhatás Kísérőiratok módosítása Lehetséges új mellékhatás azonosítása

18 Farmakovigilancia irányelv – főbb rendelkezések I.  Mellékhatás: a gyógyszerek által kiváltott káros, nem kívánt hatás. ►tág értelmezés (törölve a folytatás! ….amely az emberen történő alkalmazáskor a megelőzéshez, a felismeréshez vagy a betegségek kezeléséhez, illetve az élettani funkciók helyreállítása, javítása vagy módosítása érdekében használt szokásos adag mellett lép fel.)

19 Farmakovigilancia irányelv – főbb rendelkezések II. Az engedélyesre és a hatóságokra háruló részletesebb kötelezettségek: Farmakovigilancia-rendszer kialakítása és működtetéseFarmakovigilancia-rendszer kialakítása és működtetése Adott esetben kockázatkezelési rendszer működtetéseAdott esetben kockázatkezelési rendszer működtetése A gyógyszer biztonságosságának folyamatos figyelemmel kísérése A gyógyszer biztonságosságának folyamatos figyelemmel kísérése Mellékhatások jelentése (lásd később)Mellékhatások jelentése (lásd később)

20 Farmakovigilancia irányelv – főbb rendelkezések III. Forgh. engedélyezés kiegészítő feltételei (fv intézkedések, engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsg., használat korlátozása stb.) Kivételes forgalomba hozatali engedélyezés feltételei (nem változik) Forgalomba hozatalt követően előírt követelmények - engedélyezést követő gyógyszerbiztonsági vizsgálat (PASS) - gyógyszerrel kapcs. aggodalmak, a betegséggel kapcsolatos új információk miatt

21 Farmakovigilancia irányelv – főbb rendelkezések III. Létrejönnek a nemzeti internetes gyógyszerportálok és az európai internetes gyógyszerportál ( ≠ Eudravigilance adatbázis) Közzé kell tenni: a nyilvános értékelő jelentéseket és azok összefoglalását, az alkalmazási előírást és a betegtájékoztatót, a kockázatkezelési tervek összefoglalóit, a kiegészítő monitorozás alatt álló gyógyszerek jegyzékét) Engedélyes általi közlemények előzetes (és nem szimultán!) bemutatása a hatóságok részére.► Szükséges egységes hatósági kommunikáció.

22 Uniós Farmakovigilancia eljárások (sürgősségi eljárás, PSUR értékelés) közös vonásai PRAC értékelés CMDh CMPH Európai Bizottság határozata Tagállami végrehajtás Csak nemzeti, MRP, DC engedélyek Min. 1 db centrális engedély konszenzus Többségi vélemény megküldése javaslat PRAC véleménytől eltérést mindig indokolni!!!

23 Farmakovigilancia irányelv – főbb rendelkezések IV. Időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések (PSURs) szükség esetén több gyógyszerre közös: - referencia dátum - frekvencia - értékelés - intézkedések (hivatalból is) - PSUR-ok egységes nyilvántartása egy EMA adattárházban (repository) Eljárás: 60 nap + 30 nap + 15 nap Tagállam/előadó értékelő jelentést készít – a MAH és a hatóság észrevételeket tehet – PRAC ajánlást fogad el – végső döntést a koordinációs csoport vagy a CHMP hozza

24 Farmakovigilancia irányelv – főbb rendelkezések V. Engedélyezést követő gyógyszerbiztonsági vizsgálatok (PASS) Cél: - a promóció kizárása, a vizsgálati eredmények megfelelő hasznosítása Cél: - a promóció kizárása, a vizsgálati eredmények megfelelő hasznosítása -Önkéntes és kötelező PASS -Vizsgálati terv jóváhagyatása a tagállami hatóságnál, vagy a farmakovigilanciai kockázatértékelő bizottságnál (PRAC). (letter of consent) -Módosítások bejelentése -Vizsgálati eredmények értékelése -Az engedélyes felhívása a módosítási kérelem stb. benyújtása iránt

25 Farmakovigilancia irányelv – főbb rendelkezések VI. Sürgősségi uniós eljárás Amennyiben a farmakovigilanciával kapcsolatos tevékenységekből származó adatok értékelése eredményeképpen sürgős fellépésre van szükség,  ha forgalomba hozatali engedély felfüggesztését vagy visszavonását tervezik;  ha azt tervezik, hogy megtiltják egy gyógyszer forgalmazását;  ha azt tervezik, hogy elutasítják egy forgalomba hozatali engedély megújítását;  ha egy forgalomba hozatali engedély jogosultja biztonsági aggályok miatt megszakította vagy meg akarja szakítani egy forgalmazását;  új ellenjavallatok feltüntetésére, az ajánlott dózis csökkentésére vagy a javallatok korlátozására van szükség. - bejelentések egységes kezelése, eljárás kiterjesztése más (jellemzően azonos hatóanyagú) gyógyszerekre, -és egységes kivizsgálása, -egységes intézkedés. - Indokolt esetben nyilvános közmeghallgatás (Public hearing) !!! - Indokolt esetben nyilvános közmeghallgatás (Public hearing) !!!

26 Farmakovigilancia irányelv – főbb rendelkezések VII. Spontán jelentések -Az engedélyes által közvetlenül az Eudravigilance adatbázisba, minden olyan feltételezett mellékhatást, amelyet nem ír le a szakirodalom. -A tagállamok közvetlenül az Eudravigilance adatbázisba minden olyan feltételezett mellékhatást, amelyet az egészségügyi szakemberek vagy a beteg jelentenek be. Az Eudravigilance-hez hozzáfér -minden tagállami hatóság. Az előfordulás országa azonnali értesítést is kap. -az engedélyes, csak a gyógyszerére vonatkozóan.

27 Farmakovigilancia rendelet – főbb rendelkezések I.  Létrejön a farmakovigilanciai kockázatértékelő bizottság (pharmacovigilance risk assessment committee – PRAC (tagállami hatóságok, EP, és Európai bizottság) Véleményétől csak indokolással térhet el a Cmdh és a CMPH  Megerősödik az EudraVigilance adatbázis szerepe  Létrejön az intenzív monitorozás alatt álló gyógyszerek listája SPC/PIL: „Ez a gyógyszer intenzív monitorozás alatt áll” + sablonszöveg, és szimbólum. kötelező az új hatóanyagú vagy biológiai gyógyszerek esetében!!!

28 „A ma jelentése a holnap biztonsága!”


Letölteni ppt "Az Európai Unió farmakovigilancia szabályozása Dr. Horváth Dóra Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi és Európai Ügyek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések