Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tábi Tamás Gyógyszerhatástani Intézet D AGANATOS B ETEGSÉGEK G YÓGYSZEREI II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tábi Tamás Gyógyszerhatástani Intézet D AGANATOS B ETEGSÉGEK G YÓGYSZEREI II."— Előadás másolata:

1 Tábi Tamás Gyógyszerhatástani Intézet D AGANATOS B ETEGSÉGEK G YÓGYSZEREI II.

2 Hatásmechanizmus: Alkiláló szerek – direkt kötődés a DNS bázisokhoz Keresztkötés – lánctörés Bázis lehasadása – lánctörések Hibás bázispárosodás – mutagén hatás Apoptózis indukció Ciklus-specifikus hatás DNS K ÁROSÍTÓ D AGANATELLENES S ZEREK Rezisztencia: Fokozott inaktiváció – glutation Fokozott repair Apoptózis elmaradás

3 Hatásmechanizmus: Bifunkciós alkiláló szerek Keresztkötés – lánctörés Aktiváció enzimatikusan A LKILÁLÓ S ZEREK – M USTÁRNITROGÉNEK C YCLOPHOSPHAMID, I FOSFAMID

4 A LKILÁLÓ S ZEREK – M USTÁRNITROGÉNEK Cyclophospham id CYP Hidroxi-CPA Aldo-PA Karboxi- PA INAKTÍV PA-mustár AKTÍV H2OH2O ADexonukleá z Akrolein TOXIKU S +

5 Toxicitás: Csontvelő-károsodás Hányinger-hányás, alopecia Haemorrhagiás cystitis – akrolein – kivédhető mesnával Neurotoxicitás – klór-acetaldehid A LKILÁLÓ S ZEREK – M USTÁRNITROGÉNEK C YCLOPHOSPHAMID, I FOSFAMID Klinikai alkalmazás: Lymphomák, leukaemiák Solid tumorok (emlő, ovarium, here, SCLC) Immunszuppresszió

6 Hatásmechanizmus: Monofunkciós alkiláló szer Mikrotubulus funkció gátlása Ösztrogén hatás A LKILÁLÓ S ZEREK – M USTÁRNITROGÉNEK E STRAMUSTIN Toxicitás: Ösztrogén hatások: gynecomastia, impotencia, ödéma Klinikai alkalmazás: Prostata c.

7 Hatásmechanizmus: Bifunkciós alkiláló szerek Jó agyi penetráció A LKILÁLÓ S ZEREK – N ITROZOUREÁK C ARMUSTIN, F OTEMUSTIN Toxicitás: Csontvelő-károsodás Erős emetogén potenciál Klinikai alkalmazás: Agyi daganatok S TREPTOZOTOCIN Hatásmechanizmus: Glukózhoz kapcsolt monofunkciós alkiláló szer Insulinomák kezelésére

8 A LKILÁLÓ S ZEREK – D IAZOMETÁNOK Hatásmechanizmus: Metabolikus (CYP) / hidrolitikus aktiváció Monofunkciós metiláló reagens Mutagén hatás – másodlagos daganatok D ACARBAZIN, T EMOZOLOMID Toxicitás: Csontvelő-károsodás Hányinger-hányás Klinikai alkalmazás: Lymphomák, melanoma Agyi daganatok

9 A LKILÁLÓ S ZEREK – M ITOMYCIN Hatásmechanizmus: Enzimatikus aktiváció – redukció Polifunkciós alkiláló antibiotikum – keresztkötések Szabadgyök-képzés, lánctörések M ITOMYCIN Toxicitás: Csontvelő-károsodás Mucositis, hányinger-hányás Klinikai alkalmazás: Gyomor c.

10 B LEOMYCIN Hatásmechanizmus: DNS interkaláló antibiotikum Vas ionok komplexálása Szabadgyök-képzés, lánctörések G 2 -fázis specifikus hatás B LEOMYCIN Toxicitás: Tüdőkárosodás (pneumonitis, fibrosis) – kumulatív Klinikai alkalmazás: Heredaganat

11 P LATINA S ZÁRMAZÉKOK Hatásmechanizmus: Hidrolízis – cisz aqua komplex DNS keresztkötések – DNS szintézis gátlás C ISPLATIN, C ARBOPLATIN, O XALIPLATIN

12 P LATINA S ZÁRMAZÉKOK C ISPLATIN, C ARBOPLATIN, O XALIPLATIN Toxicitás: fehérjék „platinálása” Nagyon erős emetogén – akut és megkésett hányás – cisplatin Vesekárosodás, halláskárosodás – cisplatin Neurotoxicitás – oxaliplatin, cisplatin Csontvelő-károsodás – carboplatin Klinikai alkalmazás: Solid tumorok: pl. ovarium c., hererák, cervix c., hólyagrák, tüdő daganatok, fej-nyak t., mellrák Colorectalis c. – oxaliplatin

13 T OPOIZOMERÁZOK

14 T OPOIZOMERÁZ G ÁTLÓK – C AMPOTECINEK Hatásmechanizmus: Topo I gátlás – egyes lánctörések Transzkripció és replikáció gátlás Az egész sejtciklus alatt hatnak I RINOTECAN, T OPOTECAN Toxicitás: Csontvelő-károsodás Hasmenés Klinikai alkalmazás: Colorectalis c. Ovarium- és kissejtes tüdőrák

15 T OPOIZOMERÁZ G ÁTLÓK – A NTRACIKLINEK Hatásmechanizmus: DNS interkaláció Topo II gátlás – kettős lánctörések S-fázisban a leghatékonyabb, de minden osztódó sejtre hat D OXORUBICIN, D AUNORUBICIN, E PIRUBICUN, I DARUBICIN, M ITOXANTRON Rezisztencia: MDR transzporter expresszió

16 T OPOIZOMERÁZ G ÁTLÓK – A NTRACIKLINEK Toxicitás: Csontvelő-károsodás Kardiotoxicitás – vaskelátorok és szabadgyököket generálnak – dexrazoxannal mérsékelhető Klinikai alkalmazás: AML Lymphomák és leukaemiák, emlő-, ovarium-, tüdő- és más solid daganatok, sarcomák D OXORUBICIN, D AUNORUBICIN, E PIRUBICUN, I DARUBICIN, M ITOXANTRON

17 T OPOIZOMERÁZ G ÁTLÓK – P ODOPHYLLINEK Hatásmechanizmus: Topo II gátlás – kettős lánctörések Apoptózis indukció S / G 2 -fázis specifikus hatás E TOPOSID Rezisztencia: MDR transzporter expresszió Toxicitás: Csontvelő-károsodás Klinikai alkalmazás: Here- és tüdő daganatok, lymphomák

18 M ITOTIKUS O RSÓKRA H ATÓ S ZEREK – V INCA A LKALOIDOK Hatásmechanizmus:  -Tubulin dimerek megkötése Tubulin polimerizáció gátlás M-fázis specifikus hatás V INCRISTIN, V INBLASTIN, V INORELBIN Rezisztencia: MDR transzporter expresszió Toxicitás: Csontvelő-károsodás – vinblastin, vinorelbin Neurotoxicitás – vincristin Klinikai alkalmazás: Leukaemiák, lymphomák, solid tumorok – vincristin Hererák, lymphomák – vinblastin NSCLC, emlő daganat – vinorelbin

19 M ITOTIKUS O RSÓKRA H ATÓ S ZEREK – T AXÁNOK Hatásmechanizmus: Tubulin polimerizáció fokozása Depolimerizáció gátlása P ACLITAXEL, D OCETAXEL Rezisztencia: MDR transzporter expresszió Toxicitás: Csontvelő-károsodás Neurotoxicitás Allergiás reakció Klinikai alkalmazás: Emlő-, ovarium-, prosztata- és tüdő (NSCLC) daganatok, Kaposi sarcoma

20 Citosztatikus daganatellenes szerek

21 D AGANATOK H ORMONTERÁPIÁJA Hormonterápia: Hormonfüggő szövetek daganatai esetében Hormonreceptor pozitív sejtek Citosztatikus hatás Növekedés gátlás és/vagy apoptózis indukció – tartós kezelés Alkalmazás: Kemoterápiával kombinálva Adjuváns terápiaként Palliatív célból Toxicitás: A citotoxikus szereknél sokkal kedvezőbb Krónikus kezelés során problémás Rezisztencia: Hormonérzékenység / hormonfüggőség elvesztése

22 D AGANATOK H ORMONTERÁPIÁJA Gesztagének: M EDROXYPROGESTERON, M EGESTROL Endometrium és emlő daganatok Cachexia, anorexia Antiösztrogének: T AMOXIFEN, T OREMIFEN, F ULVESTRANT Emlő daganatok – posztmenopauzális Aromatáz gátlók: L ETROZOL, A NASTROZOL, E XEMESTAN Emlő daganatok – posztmenopauzális LHRH analógok: B USERELIN, L EUPRORELIN, G OSERELIN, T RIPTORELIN Prostata c. Emlő daganatok – pre- és posztmenopauzális Antiandrogének: C YPROTERON, F LUTAMID, N ILUTAMID, B ICALUTAMID Prostata c.

23 D AGANATOK H ORMONTERÁPIÁJA Glukokortikoidok: D EXAMETHASON, M ETHYLPREDNISOLON Leukaemiák, lymphomák Retinoidok: B EXAROTEN Lymphoma

24 D AGANATOK C ITOKINTERÁPIÁJA Immunmoduláns terápia: A citokinek befolyásolják az immunrendszer működését Hatásmechanizmus: Fokozott makrofág és NK-sejt aktivitás Direkt antiproliferatív hatás Mellékhatás: Influenzaszerű tünetek – paracetamollal csökkenthető Leukopenia I NTERFERON ALFA – lymphomák, leukaemiák Hatásmechanizmus: Fokozott T C - és NK-sejt aktivitás Mellékhatás: Súlyos hypotonia, tüdőödéma, szívinfarktus, stroke A LDESLEUKIN – IL-2 – vesesejtes c., melanoma

25 E GYÉB I MMUNMODULÁNSOK Hatásmechanizmus: Immunmoduláns hatás: fokozott T-sejt aktivitás Angiogenezis gátlás Apoptózis indukció Mellékhatás: Thrombosis, vérkép eltérések Szedáció, neuropathiák T HALIDOMID, L ENALIDOMID Klinikai alkalmazás: Myeloma multiplex

26 D AGANATOK B IOLÓGIAI T ERÁPIÁJA Alapelvek: A malignus transzformációban központi szerepet játszó szabályozási útvonal specifikus gátlása – célzott terápia Szelektivitás – a normál szövetekben a redundáns növekedési és osztódási útvonalak kompenzálják a gátlást, de a tumor- sejtek erősen függnek a mutálódott útvonal működésétől Csak a betegek egy részénél hatékony – mutációra pozitív Növekedés gátlás és/vagy apoptózis indukció – tartós kezelés Csoportok: Tumor antigén elleni antitestek Növekedési faktor útvonalakat gátló szerek Angiogenezis gátlók Proteaszóma gátlók

27 D AGANATOK B IOLÓGIAI T ERÁPIÁJA

28 T UMOR A NTIGÉN E LLENI A NTITESTEK Hatásmechanizmus: Tumorok felszíni antigénjeinek kötése Komplement aktiváció, ADCC – citotoxikus hatás Fokozzák a sejtek érzékenységét citotoxikus szerekre Helyi sugárhatás A LEMTUZUMAB – anti-CD 52 – CLL R ITUXIMAB – anti-CD 20 – B sejtes NHL I BRITUMOMAB – 90 Y-anti-CD 20 – B sejtes NHL Mellékhatás: Lymphocytopenia Allergiás reakciók

29 N ÖVEKEDÉSI F AKTOR Ú TVONAL G ÁTLÓK Túlélés

30 EGFR Ú TVONAL G ÁTLÓK Mellékhatás: Bőrkiütések, hasmenés – EGFR gátlók Kardiotoxicitás – Trastuzumab C ETUXIMAB, P ANITUMUMAB – anti-EGFR – colorectalis c. E RLOTINIB – EGFR-kináz gátló – NSCLC, pancreas c. T RASTUZUMAB – anti-HER-2 – emlő daganat L APATINIB – EGFR/HER-2-kináz gátló – emlő daganat

31 BCR-ABL K INÁZ G ÁTLÓK Hatásmechanizmus: ATP analóg tirozin-kináz gátlók Spektrum: BCR-ABL kináz, PDGF-R kináz, c-Kit kináz I MATINIB, N ILOTINIB, D ASATINIB

32 P HILADELPHIA K ROMOSZÓMA

33 BCR-ABL K INÁZ G ÁTLÓK

34 Hatásmechanizmus: ATP analóg tirozin-kináz gátlók Spektrum: BCR-ABL kináz, PDGF-R kináz, c-Kit kináz Proliferáció gátlás, apoptózis indukció I MATINIB, N ILOTINIB, D ASATINIB Klinikai alkalmazás: CML, Ph + ALL GIST Rezisztencia: Kináz mutációja – csökkent kötődés Nilotinib, dasatinib esetén ritkább Mellékhatás: Ödéma, hányinger, bőrkiütések

35 E GYÉB K INÁZ G ÁTLÓK Hatásmechanizmus: multikináz gátlók ATP analóg tirozin-kináz gátlók Spektrum: PDGF-R kináz, VEGF-R kináz, Raf PDGF-R és Ras-MAPK útvonal gátlás Angiogenezis gátlás S UNITINIB – vesesejtes c., GIST S ORAFENIB – vesesejtes c., hepatocell. c. Hatásmechanizmus: mTOR gátló mTOR-kináz gátló PI3K-AKT útvonal gátlás T EMSIROLIMUS – vesesejtes c., köpenysejtes lymphoma

36 A NGIOGENEZIS G ÁTLÓK Hatásmechanizmus: Anti-VEGF antitest Angiogenezis gátlás Csökkenti a vaszkuláris permeábilitást – csökkent intersticiális nyomás – szerek jobb penetrációja a tumorba B EVACIZUMAB Mellékhatás: Alvadási zavar – vérzés v. thrombosis Hypertonia, szívelégtelenség, proteinuria Sebgyógyulás gátlása Klinikai alkalmazás: Colorectalis-, emlő-, vesesejtes c. és NSCLC (Retinopathiák – Ranibizumab)

37 P ROTEASZÓMA G ÁTLÓK Hatásmechanizmus: Proteaszóma gátlás Szabályozó fehérjék lebomlása gátolt Károsodott fehérjék lebomlás gátolt B ORTEZOMIB Mellékhatás: Neuropathia Klinikai alkalmazás: Myeloma multiplex

38 D ETOXIKÁLÓ ÉS T ÁMOGATÓ S ZEREK M ESNA – akrolein indukálta haemorrhagiás cystitis D EXRAZOXAN – antraciklin indukálta kardiotoxicitás P ALIFERMIN – stomatitis F ILGRASTIM, P EGFILGRASTIM – neutropenia E RYTHROPOETIN – anaemia L EUKOVORIN – methotrexat rescue R ASBURICASE – hyperuricaemia TLS következtében Hányáscsillapítás – 5-HT 3 -antagonisták, NK 1 - antagonisták, M ETOCLOPRAMID, D EXAMETHASON Hypercalcaemia kezelése – biszfoszfonátok

39


Letölteni ppt "Tábi Tamás Gyógyszerhatástani Intézet D AGANATOS B ETEGSÉGEK G YÓGYSZEREI II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések