Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HIERONYMUS BOSCH S'Hertogenbosch, 1450 k. - S'Hertogenbosch, 1516.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HIERONYMUS BOSCH S'Hertogenbosch, 1450 k. - S'Hertogenbosch, 1516."— Előadás másolata:

1 HIERONYMUS BOSCH S'Hertogenbosch, 1450 k. - S'Hertogenbosch, 1516

2 2 Németalföldi festő. Életét szülőhelyén, a békés holland városban, s'Hertogenboschban töltötte. 1474-tő1 jegyezték fel nevét a városi levéltárban és a Miasszonyunk Testvériség irataiban; 1486-tól 1516-ig e közösség tagja volt. A fentieken kívül szórványos adatok maradtak fenn róla, nem ismerjük mesterét, utazásait, nincsenek datált vagy datálható festményei, ikonográfiája szokatlan, sőt gyakran érthetetlen. Témái csakúgy, mint a Van Eyck-féle hagyomány aprólékos, ragyogó ékszerszerű felületkidolgozásával ellentétes, szabad, festői ecsetkezelése elválasztja a flamand festészet fővonalától Bosch képeit mélységes pesszimizmus hatja át, ami híven fejezi ki a végéhez közeledő középkor emberének kétségbeesését. Megszállottan foglalkoztatta a bűn és a romlottság, az ördög csapdái az óvatlan emberi lélek veszélyes életútján, a pokol tüzének kínjai. Hatalmas fantáziával ábrázolta a kísérteties világot, a jó és a rossz örökös harcának színterét. Képeit furcsa szörnyetegek és gonosz gyümölcsöket termő, förtelmes növények népesítik be, fantasztikus építmények és különös ásványi formák lepik be a lángokban álló tájakat. Bármily nehéz is művészetét értelmezni, képeit kora ortodox vallási hiedelmeinek összefüggésében kell megvizsgálni. Ikonográfiájának számos forrása fellelhető a korabeli nyelvben, a közmondásokban, népi hiedelmekben, a késő középkori prédikációkban és látomásos költészetben

3 3 Műveinek időrendje erősen vitatott, általában a korai alkotásokhoz sorolják néhány bibliai tárgyú és didaktikus jellegű zsánerképét, amelyekre a merev, ügyetlenül elhelyezett alakok és a kemény ecsetvonások jellemzők. A zsánerképek témáit - A bolondok hajója (1485-1505, Párizs, Louvre), a Kőoperáció (1490 k., Madrid, Prado) és A hét főbűn (1480 k., Madrid, Prado) - a korabeli gúnyiratokból merítette. A kuruzslók, a szélhámosok, a gazdagok, a buja szerzetesek és apácák vétkeit állítja pellengérre Kőoperáció

4 4 A szemfényvesztő Olaj, fa, 53 x 65 cm. Musée Muncipal, Saint-Germain-en-Laye

5 5 A kőoperáció (A kőmetszés vagy A balgaság gyógyítása) A sarlatán orvos fején ott a tölcsér olaj, fa 48 x 35 cm Prado, Madrid

6 6 A bolondok hajója olaj, fa 57,8 x 32,5 cm Louvre, Párizs

7 7 A paráznaság és a falánkság allegóriája olaj, fa 35,8 x 32 cm Yale University Art Gallery, New Haven

8 8 Háromkirályok olaj, fa 74 x 54 cm Philadelphia Museum of Art, Philadelphia

9 9 Ecce homo olaj, fa 75 x 61 cm Stadtische Galerie, Frankfurt am Main

10 10 Ecce homo olaj, fa 52 x 53,9 cm Philadelphia Museum of Art, Philadelphia

11 11 Töviskoronázás Olaj, fa, 165 x 195 cm Monasterio de San Lorenzo, El Escorial

12 12 Töviskoronázás olaj, fa 73 x 59 cm National Gallery, London

13 13 Keresztet vivő Krisztus olaj, fa 57,2 x 32 cm Kunsthistorisches Museum, Bécs

14 14 Keresztvitel olaj, fa 150 x 94 cm Palacio Real de Madrid, Madrid

15 15 Krisztus a kereszten olaj, fa 73,5 x 61,3 cm Musées Royaux des Beaux-Arts, Brüsszel

16 16 A házaló olaj, fa 71,5 cm Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam

17 17 Működésének középső szakaszára teszik két jelentős szárnyasoltárát: Az utolsó ítélet (Bécs, Gemáldegalerie der Akademie der bildenden Künste) és A szénásszekér (Madrid, Prado) címűt, mindkettő 1485-1500 között készült. Az utolsó ítélet középső táblája fantasztikus pokolbéli tájat ábrázol, amelyet elárasztanak az ördögök és egyéb ijesztő tárgyak és lények: a tüzes verem és kemence, egy bizarr építmény és kínzóeszköz, a félig állat, félig ember szörnyalak. Állati formák és élettelen tárgyak egyesülnek különös szörnyalakokká; az irtóztató hatást fokozza az arányok megdöbbentő egymásmellettisége: egy nyíllal keresztüldöfött tojás csizmás lábakon siet el. Némelyik ábrázolása hagyományos, középkori szimbólumokból alakult ki, és a középkori kéziratok groteszk illusztrációi is inspirálták, Bosch termékeny fantáziája azonban előzményekhez nem köthető Az utolsó ítéletA szénásszekér

18 18 Utolsó ítélet triptychon, olaj, fa 167 x 247 cm Gemaldegalerie der Akademie der bildenden Künste in Wien, Bécs

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 Földi paradicsom Fölszállás az égi Paradicsomba olaj, fa 86,5 x 79 cm Palazzo Ducale, Velence

24 24 A pokol Az elkárhozottak bukása olaj, fa 86,5 x 79 cm Palazzo Ducale, Velence

25 25 A szénásszekér belső és külső szárnyán a Teremtés és a Kiűzetés látható belül, a Pokol pedig kívül. A középső táblán seregnyi démon húzza a pokol felé a szénásszekeret, amelynek tetején szerelmespárok vannak. A szekér mögött egyházi és állami méltóságok lovagolnak, mellette rakoncátlan csőcselék küzd maroknyi szénacsomókért. A festmény tárgya az emberi kapzsiság és romlottság, a témát feltehetőleg egy korabeli közmondásból merítette: a széna az élet anyagi javainak értéktelenségét jelképezi

26 26 A szénásszekér diadalútja triptychon Olaj, fa 147 x 232 cm, Prado, Madrid

27 27

28 28

29 29 A szénásszekér Egy triptichon középső táblája Olaj, fa, 135 x 100 cm, Monasterio de San Lorenzo, El Escorial

30 30 A házaló A szénásszekér triptychon külső oldala olaj, fa 135 x 90 cm Monasterio de San Lorenzo, El Escorial

31 31 Bosch egyik legtalányosabb triptychonja a Gyönyörök kertje (1500-1505 k., Madrid, Prado). Valószínűleg 1500 után készült, és tárgya csaknem biztosan a testi vágy, mint halálos vétek. A középső táblát ismét az ember teremtése, illetve a pokol veszi közre. A kép centrumában az elbűvölően finom tájkép gyöngyházfényű vörös és kék színekben pompázik. A kicsi, ruhátlan alakok szinte dekoratív mintát alkotnak, különféle szexuális tevékenységekben merülnek el, faliszőnyegek mintáira emlékeztető a zsúfoltság. Állatokon lovagolnak, kis tavakban és patakokban fickándoznak, ízes gyümölcsöket majszolnak, és óriási madarakon üldögélnek. A részletek csaknem kizárólag a korabeli folklórból vett erotikus jelképek, amelyek egészen bizonyosan a romlottságot és nem az ártatlanságot fejezik ki. A szépség a bűn csábító és megtévesztő gyönyöreit hangsúlyozza, a finom gyümölcsök pedig az érzéki öröm múlandóságát jelképezikGyönyörök kertje

32 32 A gyönyörök kertje Triptychon, olaj, fa 220 x 389 cm Prado, Madrid

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38 A teremtés Gyönyörök kertje- triptychon külső oldala olaj, fa 220 x 195 cm Prado, Madrid

39 39 Különösen késői művein Boscht erősen foglalkoztatták a remetéket és szent életű embereket kísértő és gyötrő dolgok, akik életüket elmélkedéssel és testük sanyargatásával töltötték, hogy majdan Istennel egyesüljenek. Ilyen tárgyú festményeinek csúcspontja a ragyogó színű, szignált Szent Antal megkísértése, (1500 k., Lisszabon, Museu Nacional de Arte Antiga). A történet részleteit a Szentek élete és a Legenda Aurea szolgáltatta. Az oldalszárnyak hagyományos jeleneteket mutatnak: a szentet démonok támadják meg, barátai eszméletlen állapotban, kiszabadítják, meztelen ördög-királynő csábítja. A középső tábla viszont jóval összetettebb, és részleteit sokféle módon értelmezték. Szent Antal áldásra emelt kézzel térdel egy romos sír előtt, a pusztában történt megkísértéseket jelképező ördöghad veszi körül. Ijesztően szorongatják, és sok emberi, állati formákból és élettelen elemekbő1 összetett alak között láthatóSzent Antal megkísértése

40 40 Szent Antal megkísértése Triptychon, olaj, fa, 130,5 x 225 cm Museo Nacional de Arte Antigna, Lisszabon

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45 Szent Antal megkísértése A triptychon külső oldala olaj, fa 131 x 53 cm Museo Nacional de Arte Antigna, Lisszabon

46 46 Bosch hagyományos, vallásos tárgyú képeket is festett, például Jézus életét, főleg passiójeleneteket. Egyik legrejtélyesebb műve A királyok imádása szárnyasoltár (1510 k., Madrid, Prado). Roskadozó kunyhó előtt játszódik le az esemény, és az építményben fenyegető arcú, bizarr öltözetet viselő férfiak leselkednek. Jelenlétükre nincs kielégítő magyarázat, de a jó és a rossz örök harcára utalnak. A három szárnyat összekapcsoló, pompás panorámatájképen is visszatérnek a mindent elárasztó rossz jelképei.A királyok imádása

47 47 A királyok imádása triptychon olaj, fa 138 x 138 cm Prado, Madrid

48 48 A feltehetően késői, félalakos passiósorozatok jelentése jóval világosabb, ezeken a képeken Bosch a Jézus alázatossága és üldözőinek durvasága közötti ellentétet aknázza ki. Az utolsó a Keresztvitel (1515-16 k., Gent, Museum voor Schone Kunsten), ahol a csőcselékben groteszk, visszataszító, torz és gonosz arcok tűnnek fel, közöttük Jézus zárkózott és nyugodt marad. A gonosz legyőzését ígéri vállán a kereszttel, és ez talán Bosch üzenete is Keresztvitel

49 49 Keresztvitel olaj, fa 76,7 x 83,5 cm Musée des Beaux-Arts, Gent

50 50 Szent Jeromos A triptychon középső táblája olaj, fa 86 x 60 cm Palazzo Ducale, Velence

51 51 Imádkozó Szent Jeromos (Bűnbánó Szent Jeromos) olaj, fa 77 x 59 cm Musée des Beaux-Arts, Gent

52 52 Keresztelő Szent János a pusztában olaj, fa 48,5 x 40 cm Museo Lázaro Galdiano, Madrid

53 53 Szent János Patmosz szigetén olaj, fa 63 x 43,3 cm Gemaldegalerie, Berlin

54 54 Szent Kristóf olaj, fa 113 x 71,5 cm Museo Boymans-van Beuningen, Rotterdam

55 55 Szent Antal megkísértése olaj, fa 70 x 51 cm Prado, Madrid

56 56 2010


Letölteni ppt "HIERONYMUS BOSCH S'Hertogenbosch, 1450 k. - S'Hertogenbosch, 1516."

Hasonló előadás


Google Hirdetések