Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szlovákiai magyarokkal szembeni előítéletek megjelenése napjaink Szlovákiájában Kocsis Nikoleta – Spátay Anna Országos Tudományos Diákköri Konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szlovákiai magyarokkal szembeni előítéletek megjelenése napjaink Szlovákiájában Kocsis Nikoleta – Spátay Anna Országos Tudományos Diákköri Konferencia."— Előadás másolata:

1 A szlovákiai magyarokkal szembeni előítéletek megjelenése napjaink Szlovákiájában Kocsis Nikoleta – Spátay Anna Országos Tudományos Diákköri Konferencia Budapest2011

2 Az előadás tematikája  A téma jelentősége és aktualitása  A két nemzet közötti probléma gyökerei  Anyag és módszer – tartalomelemzés és kérdőíves felmérés  A vizsgálatok eredménye  Következtetések és javaslatok

3 A téma jelentősége és aktualitása  Népszerű téma a médiában  Ellentétek a két nép között  Politikai csatározások tárgya  A kisebbségben élő magyarok helyzete

4 A szlovák-magyar viszony sajátosságai A probléma gyökerei – Szlovák oldalon területféltés – magyar oldalon a kisebbségi magyarok asszimilálása  A probléma gyökerei – Szlovák oldalon területféltés – magyar oldalon a kisebbségi magyarok asszimilálása  Szlovák bizalmatlanság – magyar lenéző magatartás  Szlovák-magyar vita politikai szemszögből  Szlovák-magyar tényleges viszony meghatározása egy felmérés segítségével

5 Anyag és módszer Tartalomelemzés  az elemzett napilap – Hospodárske noviny, Sme  2008. szeptember 11. – december 18.: 98 darab cikk  2010. június 15. – szeptember 15.: 79 darab cikk  a magyarok szó beírása Kérdőíves felmérés  a kérdőívek kitöltésének helye – Csallóköz  a kérdőívet kitöltött diákok nemzetisége  a kérdések típusai  a kitöltött kérdőívek száma – nehézségek a kitöltetés során

6 A tartalomelemzés eredménye A 2008-ban és 2010-ben elemzett cikkek hangulati értékelése Forrás: saját vizsgálat, 2008, 2010 Az eredmény változásának lehetséges okai: változások a szlovák kormányban

7 Forrás: saját vizsgálat, 2008, 2010 Az eredmény változásának lehetséges okai: változások a szlovák kormányban A magyarokra vonatkozó kifejezések hangulati értékelése 2008-ból és 2010-ből A tartalomelemzés eredménye

8 kifejez é sekmennyis é g Magyar radikalizmus /szélsőségesség 29 Auton ó mia 22 Nacionalizmus, nacionalista14 Fasiszta, fasizmus12 Vesz é ly 11 Trianon10 Magyarellenes10 Sovinizmus, soviniszta9 K ö zter ü leten csak a szlov á k nyelv haszn á lata 9 N á ci, neon á ci 8 A Jobbik7 Magyar G á rda 7 Fesz ü lts é g 6 A Benesi dekr é tumok 6 Nem tudnak szlov á kul 5 kifejez é sekmennyis é g Auton ó mia 17 Kettős á llampolg á rs á g 12 Hat á ron t ú li, kisebbs é gi 9 Kapcsolatok a k é t orsz á g k ö z ö tt 5 Orb á n 5 Nacionalizmus, nacionalista 4 A trianoni szerződ é s 4 Rasszista 4 Csőd 4 Forint 4 Szimb ó lumok, jelk é pek 3 Jelentős v á ltoz á s 3 P á nik 3 Fesz ü lts é g 3 Nem v á rhat ó javul á s 3 A magyarokra vonatkozó leggyakrabban előforduló kifejezések a 2008-as és 2010-es tartalomelemzések során Forrás: saját vizsgálat, 2008, 2010

9 A kérdőíves felmérés kiértékelése Forrás: saját vizsgálat, 2010 Az eredmény feltételezett okai: egyre több szlovák beköltözése gyakoriak a vegyes házasságok

10 A kérdőíves felmérés kiértékelése Forrás: saját vizsgálat, 2010 Az eredmény feltételezett okai: egyre több szlovák beköltözése magyar gyerekek száma a szlovák általános iskolákban

11 A kérdőíves felmérés kiértékelése Forrás: saját vizsgálat, 2010 Az eredmény feltételezett okai: szlovák nyelv használata a szlovákok közelében ellenséges szlovákok északon

12 A kérdőíves felmérés kiértékelése Forrás: saját vizsgálat, 2010 Az eredmény feltételezett okai: az országban szlovák többség van kevesebb atrocitás éri a szlovákokat mint a magyarokat önként települnek a szlovákok a többségben magyar lakta városokban

13 A kérdőíves felmérés kiértékelése Feszültséget okozna Önnek szlovákokkal /magyarokkal együttdolgozni? Forrás: saját vizsgálat, 2010 Az eredmény feltételezett okai: rokoni ill. baráti kapcsolatok magas aránya a szlovákokat kevesebb atrocitás éri, mint a magyarokat

14 A kérdőíves felmérés kiértékelése Problémát jelentene Önnek összeházasodni egy szlovákkal/magyarral? Forrás: saját vizsgálat, 2010 Az eredmény feltételezett okai: rokoni ill. baráti kapcsolatok magas aránya vegyes házasságok aránya

15 A kérdőíves felmérés kiértékelése Forrás: saját vizsgálat, 2010 Az eredmény feltételezett okai: rokon ill. barát vegyes házasságok a szlovákokat kevesebb atrocitás éri, mint a magyarokat egymás mellett élnek békében

16 Következtetések és javaslatok A szlovák -magyar konfliktus felnagyítása a média által  A szlovák -magyar konfliktus felnagyítása a média által  A viszony rendezésre vár – szlovákok és magyarok véleménye  Kormányváltás lehetséges hatásai  Az ellentét mérsékelhető  Az ellentétes csoportok közötti kapcsolat kialakítása

17 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A szlovákiai magyarokkal szembeni előítéletek megjelenése napjaink Szlovákiájában Kocsis Nikoleta – Spátay Anna Országos Tudományos Diákköri Konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések