Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZENTGOTTHÁRDI FEGYVERSZÁLLÍTÁSI BOTRÁNY sajtóvisszhangja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZENTGOTTHÁRDI FEGYVERSZÁLLÍTÁSI BOTRÁNY sajtóvisszhangja"— Előadás másolata:

1 A SZENTGOTTHÁRDI FEGYVERSZÁLLÍTÁSI BOTRÁNY sajtóvisszhangja
A Pesti Napló,a Népszava és a Times alapján Készítette:Császár Ildikó DE BTK, III. évfolyam, történelem BA Konzulens: Dr. Barta Róbert, egyetemi docens

2 Témaválasztás indoka:
Két világháború közötti időszak külpolitikája A Bethlen-kormány egyik legsúlyosabb diplomáciai botránya A sajtó és a valóság viszonya A nagyhatalmak és a kisantant viszonya Magyarországhoz Kevésbé feldolgozott ügy

3 Felhasznált források:
Bethlen István gróf beszédei és írásai. II.kötet. Bp., 1933. Halmosy Dénes (szerk.): Nemzetközi szerződések Bp., 1983. Karsai Elek: Iratok az ellenforradalom történetéhez Bp., 1967. Népszava január-július Ormos Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós.I.kötet. Bp., 2000. Pesti Napló január; április; január-július Szinai Miklós, Szűcs László (szerk.): Horthy Miklós titkos iratai. Budapest, Kossuth, 1962 Times, január-június

4 Szakirodalom: Fülöp Mihály, Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században. Bp., Aula,1998. Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája Bp., Kossuth,1969. Ormos Mária: Bethlen koncepciója az olasz-magyar szövetségről ( ). In: Történelmi Szemle,1971/1-2. Romsics Ignác. 'Bethlen István külpolitikája ' In: Századok,1990/5-6. Romsics Ignác: Bethlen István. Bp., Osiris,1999. Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Bp., Osiris, 2001. Zsiga Tibor: A szentgotthárdi fegyverbotrány. Szombathely, Pannon Műhely Kft.,1990.

5 A szentgotthárdi fegyverszállítási botrány a Népszövetségi Tanács 49
A szentgotthárdi fegyverszállítási botrány a Népszövetségi Tanács 49. ülésszakaszán. (Kelen Imre karikaturista rajza a Pesti Naplóban)

6 Dolgozatom szerkezete
1.fejezet:Témaválasztásom indoklása, a megválaszolandó kérdések 2. fejezet:Olasz-magyar kapcsolat 2.1.Miért éppen Olaszország? 2.2.Olasz-magyar szerződés

7 Dolgozatom szerkezete
3. fejezet: A botrány és a sajtó 3.1. A kisantant és a francia lapok támadása „Léon Blum támadja, a francia sajtó harcias szándékkal vádolja Magyarországot a szentgotthárdi eset miatt” (Pesti Napló, január 6.) „A kisantant nem foglalkozik a szentgotthárdi vámafférral” (Pesti Napló, január 13.) „Most a kisantant intervenciója következik.” (Népszava, 1928.január 22.)

8 Dolgozatom szerkezete
3.2. A taktikázások hónapja „The machine-guns in Hungary. Appeal to League Council.”(Times, február 1.) „Pénteken árverezik a szentgotthárdi vagonok anyagát„(Pesti Napló, február 22.) (Népszava, 1928.február 29.)

9 Dolgozatom szerkezete
3.3. A Népszövetségi Tanács márciusi ülése és a döntés „ Európában nincsen béke. Az egyes államok között a feszültség és az idegesség állandó. Itália az elán. Franciaország a kisantant államok protektora. Németország a hidegen számító nyugodt szfinksz és Csehország az ügyes kulisszatologató szerepében tavasztól-őszig és ősztől-tavaszig irányítják a minden sarkában recsegő öreg Európa politikáját.” (Pesti Napló, 1928, március 4.) „Most még ötvagonnyi fegyver érkezett, holnap azonban már talán súlyosabb események adódnak elő, amelyek a békét még jobban veszedelmeztetni fogják.” (Népszava, március 4.) (Pesti Napló, március 10.) „A Népszövetségi Tanács előtti sikeres magyar szereplést Lord Rothermere magának tudja be.” (Pesti Napló, március 13.)

10 Dolgozatom szerkezete
3.4. A népszövetségi ülés utáni sajtóvisszhang „A géppuskák ügyében hozandó megoldás meg fogja mutatni, vajon van-e elegendő reális hatalma a Népszövetségnek.” (Népszava, április 5.) „Ami a szentgotthárdi incidenst illeti,- mondja gróf Bethlen István- nyugodtan várjuk a Népszövetség által kiküldött hármas bizottság elhatározását… Éppen olyan nyugalommal várjuk be igazunk tudatában a Népszövetség júniusi végleges döntését is.” (Pesti Napló,1928. április 8.) „A hármas bizottság az incidenst igyekezni fogja csekélyarányúnak föltüntetni, mert a Népszövetségnek nem szabad a győztes államok zsandárjává válnia, hanem a kiengesztelődés és a pacifikáció szellemét kell képviselnie.”(Népszava, április 28.) „Genfben nyílt ülésben rontottak neki a magyar megbízottaknak, hogy mi vagyunk a világ békéjének megrontói.” (Népszava, június 14.)

11 Dolgozatom szerkezete
4.fejezet: Összegzés és a fontosabb megállapítások A Népszava leginkább kisantant és francia lapvéleményeket közölt támadó jellegűek A Pesti Napló törekedett arra, hogy a botrány igazi súlyát eltusolja,így olyan cikkekből is idézett, melyek Magyarországot védték.Times, Daily Telegraph, Deutsche Allgemeine Zeitung, Deutsche Tageszeitung stb. A Times az angol kormány álláspontját hűen tükrözte, igyekezett kommentár nélkül közölni az eseményeket. Franciaország ellentmondásos véleményeket alkotottA sajtóban támadta Magyarországot, míg a diplomáciai körökben inkább a gyors elrendezést szorgalmazta. Több esetben eltérő eredményeket jelenített meg a két vizsgált magyar lap. A külföldi sajtó nem tudta befolyásolni a Népszövetséget. A Pesti Napló és a Népszava kiállt Magyarország mellett.

12 A kutatás folytatása, bővítése
Külföldi sajtóorgánumok felhasználása A hirtenbergi fegyverszállítás- MA képzésben

13 Válasz az első opponensi bírálatra:
„A felhasznált szakirodalom jól válogatott, az opponensnek azonban hiányérzete is van.” „A legfontosabb megállapítások természetesen szerepelnek a dolgozatban, ám elszórtságuk olykor zavaró.” „A dolgozatban bőségesen találhatónál is több forráskritika szükségeltetik. Például arról, hogy a diskurzusba bevont külföldi lapokból megjelenített anyagokban milyen különbségek találhatók a Pesti Hírlapban, illetve a Népszavában.” „A Times bevonása messzemenően indokolt, ugyanakkor nem derül ki, hogy a szerző magából a lapból, vagy annak a hazai lapokban megjelent kivonatából dolgozott-e?”

14 Válasz a második opponensi bírálatra:
„Talán a legnagyobb problémát maga a témaválasztás jelenti.” „…három sajtóorgánum cikkei alapján kívánja feldolgozni. Ezáltal sajnos a szerző saját magát kormányozza zsákutcába, ugyanis eleve leszűkíti önálló mozgásterét.” „A választott témát szerencsésebb lett volna úgy feldolgozni, hogy minden jelentősebb hazai és nemzetközi szakirodalom, amelyek közé a vizsgált három folyóirat is beletartozik, felhasználásával átfogó, összehasonlító elemzésre nyílt volna lehetőség.”


Letölteni ppt "A SZENTGOTTHÁRDI FEGYVERSZÁLLÍTÁSI BOTRÁNY sajtóvisszhangja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések