Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jahve nyilai (démonok a Deut. 32:19-25-ben) Készítette: Gér András László (Károli Gáspár Református Egyetem – Hittudományi Kar)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jahve nyilai (démonok a Deut. 32:19-25-ben) Készítette: Gér András László (Károli Gáspár Református Egyetem – Hittudományi Kar)"— Előadás másolata:

1 Jahve nyilai (démonok a Deut. 32:19-25-ben) Készítette: Gér András László (Károli Gáspár Református Egyetem – Hittudományi Kar)

2 Jahve nyilai 5Móz 32:19-25 nem a legismertebb szakasz Akkori ismeretanyag   mai ismeretanyag Nyelv, etimológia, vallástörténeti összehasonlítás

3 Bevezetés – Mózes éneke 5Mózes = Deuteronomium Jósiás kora Kr.e. 641-609 (12-26. + 5-11. & 27-28. fejezetek) Fogság kora Kr.e. 597/587-538 (5- 28. + 1-4. & 29-33. fejezetek) Mózes éneke: korai szöveg ősi képekkel – késői beillesztés Kánaáni szubsztrátum + izraeli nem-hivatalos vallásosság Eleszett nyomok…

4 Az ószövetségi „démonológiáról” Nincsen egységes terminológia A *démon-hit: „domesztikálva”: szeráfok A kánaáni hit istenei: az Ószövetségben Jahvét szolgáló démonok Pl. Rešef/Rašpu, Deber/Dabru és Qudšu, stb.

5 Vallástörténeti szempont Kánaáni szubsztrátum vallása  bibliai monoteizmus 1) szinkretizmus 2) alárendelés 3) fogalommá süllyesztés

6 A szöveg fordítása 19. S látta Jahve s megvetette haragjából fiait és lányait. 20. S mondta: elrejtem arcom előlük, meglátom, mi [lesz] a végük, mert elzüllött nemzedék ők, fiak [akikben] nincs hit bennük. 21. Ők féltékennyé tettek engem azzal, ami nem isten, s megharagítottak engem a hiábavalóságaikkal, s én féltékennyé teszem őket azzal, ami nem nép, bolond népséggel haragítom őket. 22. Mert tűz lobban haragom által, és lángol a Še’ôl aljáig, megemészti a földet és gyümölcseit, és lángba borítja a hegyek alapjait. 23. Rosszat gyűjtök ellenük, nyilaim bevégeztetem bennük 24. M e zê rā‛āb ûl e ḥ umê rešef w e qe ṭ eb m e rîrî w e šen-b e hēmôt ’ăšalla ḥ -bām ‛im- ḥ ămat zō ḥ ălê ‛āfār. 25. Kívül kard pusztít, a szóbában rettegés, ifjút és szűzet, csecsemőt az öreg korúval.

7 A nyíl - חץ ḥ ē ṣ : √ ḥ ā ṣ ah (vágni, kettévágni, -osztani) és √ ḥ ā ṣ a ṣ (szétosztani) ugariti ḥẓ (szerencsés), ódélarab ḥẓ y (kegy, jóindulat), az arab ḥ a ẓẓ (jószerencse, sors, végzet) Jób 6:4 - Šadday nyilainak mérgét issza Jób lelke 38. zsoltár - Jahve nyilai: fizikai rosszullét, mentális zavarok Zsolt 91:5-6 - repülő nyíl - ḥ ē ṣ yā‛ûf KTU 1.82:3 - Rašpu nyila / Rašpu, a nyíl ura CIS 1.10 - ’adon Rešef- ḥ ē ṣ [~Apollón]

8 Ra ‛ ab - רעב Héber rā‛āb, asszír rûbatu, ugariti rġb, arab raġiba, aġuba. Ezékiel 5:16 - Rā‛āb nyilai Ez 6:11-12; 12:16 - ḥ ereb, Deber, Rā‛āb Ez 14:21 - a gonosz állatok ( ḥ ayyâ rā‛â ), kard ( ḥ ereb), Deber Jer 42:16,17,22; 44:13,18,27 - ( ḥ ereb), Deber, Rā‛āb Jer 5 - ḥ ereb, Māwet, Rā‛āb

9 Lahmu - לחמו #1 √l ḥ m I – harcolni ugariti l ḥ m √II - háborúval van összefüggésben moábi l ḥ m – csata föníciai √l ḥ m – harcolni szír lo ḥ em – fenyegetni arab √la ḥ ama II. VI. törzs - harchoz csatlakozni, leszúrni héber √l ḥ m II. - evéssel, étkezéssel függ össze ugariti √l ḥ m I. és arab √la ḥ ama - hússal megetet ugariti l ḥ m fn – kenyér, hús, élelem héber le ḥ em – kenyér arab la ḥ m – hús

10 Lahmu - לחמו #2 Bír 5:8: lā ḥ em še‛ārîm – kapuk la ḥ mu-ja mezopotámiai la ḫ mū – šēdu-k Betlehem - la ḥ mu háza v. La ḥ ay háza arámi lu ḥ mā – terror Héber l e ḥ umê – csata, harc

11 Resef - רשף Ebla ra-sa-ap - khtonikus Egyiptom r-š-p(-w) – háborúk és gyógyítás Ugarit Rašpu – dögvész, az alvilág bejáratának őrzője ~ Nergál nyugat-sémi változata Ciprus - Apolló = Rešef Zsolt 78:48 – Bārād társa a pusztításban Hab 3:5 - a témáni ’Ĕlôah kisérete Deberrel Jób 5:7 - b e nê rešep = démonok

12 Qeteb - קטב #1 Héber √q ṭ b (Ósz-ben 4x fordul elő - Deut 32:24; Zsol 91:6; Ézs 28:2; Hós 13:14) arab √q ḍ b - levág, lemetsz zsidó arámiban tulajdonnév (Qe ṭ eb), köznévként: tüske dél-arab qa ṭ īb – himlő

13 Qeteb - קטב #2 Hós 13:14b - Māwet-nek Deber-je, Š e ’ôl- nak Qe ṭ eb-je van Zsolt 91:6 - Deber bā’ōfel Qe ṭ eb ṣ ohŏrāyim yāšûd  LXX: δαιμονιον μεσημβρινον (šēd) Ézs 28:2b - nézd, ’Adōnāyé a hatalmas és erős, mint Bārād szélvésze (śa‛ar), mint Qe ṭ eb vihara (zerem). Ugarit KTU 1.5 II:24 q ẓ b Môt fia

14 Meriri - מרירי #1 héber √mrr I. - „keserűnek lenni”; „erősnek lenni” héber √*mrr II. - „mellőz, elhalad” sémi √mr I. - „keserűnek lenni” és „erősnek lenni” sémi √mr II. - „elmellőzni” sémi √mr III. - erősség, áldás (?) akkád √marāru(m) I. - „keserűvé válni”, „keserűvé tenni”, akkád √marāru(m) II. - „feltörni [ásással]”  marru(m) II. „ásó, lapát” uruki ráolvasásokon szereplő mi-ir-ra-’ - méreg arab √marra II. - „keserű, keserű lesz, keserűvé tesz”  murr fn. „keserűség, fájdalom”; mirra fn. „keserűség, epe”; „fizikai erősség, erő” ugariti √mr II. - „erősnek lenni, parancsolni” ugariti mrr - „erősség, áldás, parancs”; mr - fájdalom, bánat

15 Meriri - מרירי #2 Ex 15:23, Num 33.8-9 - Mārâ (‛Ain Hawāra) KTU 1.2:3:11-12 - lšd mr ymm („a tenger keserű földje”) Jób 3:5 - mrîrê yôm = „a nap démonja” Rasi, Ibn Ezra: mrîrê // Zsolt 91:6 keserűséget okozó démon fizikai mentális jellemzőjében is

16 További kifejezések šen-behēmôt – mitikus káosz-szörny, LXX: θηριον ‛im- ḥ ămat zō ḥ ălê ‛āfār – porban csúszó (ld. Gen 3); arab zu ḥ al = Szaturnusz

17 Alternatív fordítások #1. „elgyötörve Rā‛ābtól és La ḥ mûtól, Rešeftől és Qe ṭ ebtől, Merîrîtől és a Behēmôt fogától, rájuk küldöm mérgével a porban csúszót [is].” #2. „a kiszórtak: Rā‛āb és La ḥ mû, Rešef és Qe ṭ eb, Merîrî és Behēmôt foga, rájuk küldöm mérgével a porban csúszót [is].”

18 összegzés Rā‛āb, La ḥ mû, Rešef, Qe ṭ eb és Merîrî természetfeletti létezők Kánaáni szubsztrátum vallási képzetei + nem-hivatalos vallásosság Izraelben  „domesztikáláson” esett át Jahve totális hatalommal rendelkezik, ítél és büntet; irányítja a démonokat, de meg is óvhat tőlük.

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Jahve nyilai (démonok a Deut. 32:19-25-ben) Készítette: Gér András László (Károli Gáspár Református Egyetem – Hittudományi Kar)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések