Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Horányi Anna Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Horányi Anna Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi kar."— Előadás másolata:

1 Készítette: Horányi Anna Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi kar

2 Nincs eddig átfogó tudományos, összefoglaló mű  erősen kutatásra szoruló terület Módszertan: kultúrpolitikai és műfajtörténeti áttekintés Alkotás-lélektani, esztétikai, művészetfilozófiai probléma Műfajelmélet, társművészetek, alkotástörténetek

3 1960-80-as évek, a performansz kezdetei, Magyarország, Szentendre Cél: részben lezárt, jelentős életművek történeti áttekintése A performansz határfelületeinek megvizsgálása, stílusjegyek, technikák, eszközök  avantgárd művészeti törekvések Kultúrfogalom eredete és a kortárs művészettel való kapcsolata Performer-performansz-közönség kommunikatív viszonya

4

5 A performansz fő jegyei a képzőművészetben (festészetben), Időbeliség és térbeliség, változók és véletlenek, A performansz tradíciói, a performansz mint ritualizált cselekvés Színház és a performansz, valóság és fikció, illúzió és jelenlét A performansz kezdetei Magyarországon, performer típusok

6 A performansz mint műfaj, avantgárd hatások Képzőművészeti, színházi előzmények társadalmi események hatásai (Orfeo csoport, női identitás) Happeningek Magyarországon, Szentendre mint művészeti bázis Képzőművészet és színház a performanszban Nemzetközi Performance és Nehéz Zenei Fesztivál fesztivál Társművészetek: tánc, film, zene

7 Több, mint kommunikáció, közvetlen direkt üzenet Megszólít, megérint, akár a nyelv, performatív aktus Montázzsal dekódolt üzenet Művészeti forma és eseményművészet, a folyamaton van a hangsúly Közösségi kultúra iránti igény Kapcsolati háló: 1.performer - performer, 2.performer - performansz, 3.performansz – közönség, 4.performer – közönség (szubjektum – objektum, jelölő - jelölt)

8

9 1.„ Az izraeliták már átmentek, az egyiptomiak pedig vízbefulladtak.” 2.dán arcképfestő: „ Kierkegaard hangulata.” 3.„ Vörös tér.” 4.Geometrikus művészet alkotása: „ Vörös négyzet” 5.metafizikus festmény : „Nirvána” 6.Matisse-tanítvány képe: „Vörös terítő” 7.Giorgone által alapozott, de meg nem festett mű 8.Ólommal festett felület, nem műalkotás-dolog

10 Nem irányzat, hanem, művészeti felfogás Szabad manipulálás, új formák, anyagok, magatartásformák A mű fizikai, metafizikai jellege a művön túl is folytatódik Process art, intermediális szemlélet Dadaizmus, szürrealizmus Futurizmus: happening, kiáltvány Fluxus, pop art

11 AKCIÓ HAPPENING PERFORMANSZ BODY ART

12 Előadóművészet Teljesítmény Performatív emberi tevékenység Konkrét művészeti forma Színházi előadás

13 Feladata egy probléma megjelenítése asszociációk, emlékezés, vizuális gondolkodás, művészi technika segítségével Időben és térben kiterjesztett mozgó kép, vizualitás Jelenlét, életszerűség és élő kapcsolat Tabuk és új szabályok

14 Gesztusművészet, zavarbaejtés, provokáció Átértelmezett valóság Személyiségművészet Időben és térben kiterjesztett mozgó képről, vizualitás Jelenlét Szabad önkifejezés, megnyilvánulás, gondolatcsere, önmaga jelentését kutatva Állandó gondolati fejlődés  leghaladóbb művészeti ág Intenzív, sűrített pillanatok, változók és véletlenek Interdiszciplináris, multimediális szituációk

15 Élménytükrözés, állandó motívumok Műsorkészítés, művészeti tevékenység, akció Mikor van vége egy performansznak???

16

17 Performansz 1. „itt és most”, folyamat 2. visszavonhatatlan cselekedetek 3. küzdelem 4. beavatás, státusváltás a résztvevők számára, 5. a tér konkrét és szerves használata 6. valós aktusok Színház 1. nem hierarchikus, minden elem egy szinten jelenik meg 2. változó elemek 3. „bármi megtörténhet” is írásba fektetve 4. sok az ismétlés, szekvencia, túlzás

18 Grotowski szent színháza: test vagyok, és testem van, élmény A színészi test visszaszerzi auráját A színész a nézővel egy térben, önfeltáró folyamat A test energiát termel Artaud kegyetlen színháza: érzékelés az ész helyett Sztanyiszlavszkij, Mejerhold Kabaré és utcaszínház Valóság - fikció Színész – néző

19

20 Halál-élet, tudat - tudatalatti Jelentésközvetítés helyett hatáskiváltás

21

22

23

24 Nem dokumentál, hanem megjelenít Ösztönös cselekvések improvizatív módon Rituálé és mítoszteremtés Orkesztika: kinetika, ritmika, dinamika és szimbolika, tértan (plasztika), időtan (ritmika), erőtan (dinamika) és jelentéstan (mimika)

25

26 Kétértelműség, valóság és fikció, hatalom és alázat Skizoid, változatlan alakban Egzisztenciális életösszefüggés megteremtése és az eljátszhatóvá tett életgyakorlat. Ellentétes időintervallumok, valóság és fikció

27 Bécsi akcionizmus hatása 1967 első magyarországi happeningek, Altorjay, Szentjóby, Najmányi, Erdély Jelentős vidéki akciók: Balatonboglár, Szentendre Politikai hatások – „KMK” és „TTT”

28 Bábszínház, képzőművészet, zene

29 Improvizáció, informális keretek Hangjátékok, mozgásszínházi etűdök Teoretikus probléma művészi formában

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Bódy Gábor: A kutya éji dala Bizottság, Vágtázó Halottkémek Underground, katasztrófazenekarok

39 A performansz népszerűsítése Közösség és közönségteremtés Közös cselekvések  kommunikatív eszköz

40

41 Jelenlét, életszerűség, élő kapcsolat Kulturális misszió, intellektuális tevékenység, aktuális Globális problémák, kisebbségi helyzetek, környezetszennyezés, energiafelhasználás foglalkozni ma már egy performansz témája, tematikája is lehet

42


Letölteni ppt "Készítette: Horányi Anna Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések