Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A performansz, mint kommunikatív eszköz a kortárs művészetben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A performansz, mint kommunikatív eszköz a kortárs művészetben"— Előadás másolata:

1 A performansz, mint kommunikatív eszköz a kortárs művészetben
Készítette: Horányi Anna Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi kar

2 A PERFORMANSZ PROBLÉMAKÖRE
Nincs eddig átfogó tudományos, összefoglaló mű  erősen kutatásra szoruló terület Módszertan: kultúrpolitikai és műfajtörténeti áttekintés Alkotás-lélektani, esztétikai, művészetfilozófiai probléma Műfajelmélet, társművészetek, alkotástörténetek

3 KUTATÁSI KIINDULÓPONT
as évek, a performansz kezdetei, Magyarország, Szentendre Cél: részben lezárt, jelentős életművek történeti áttekintése A performansz határfelületeinek megvizsgálása, stílusjegyek, technikák, eszközök  avantgárd művészeti törekvések Kultúrfogalom eredete és a kortárs művészettel való kapcsolata Performer-performansz-közönség kommunikatív viszonya

4 VAJDA LAJOS STÚDIÓ

5 A DOLGOZAT FŐBB TÉMAKÖREI
A performansz fő jegyei a képzőművészetben (festészetben), Időbeliség és térbeliség, változók és véletlenek, A performansz tradíciói, a performansz mint ritualizált cselekvés Színház és a performansz, valóság és fikció, illúzió és jelenlét A performansz kezdetei Magyarországon, performer típusok

6 A TÉMA FELÉPÍTÉSE A performansz mint műfaj, avantgárd hatások
Képzőművészeti, színházi előzmények társadalmi események hatásai (Orfeo csoport, női identitás) Happeningek Magyarországon, Szentendre mint művészeti bázis Képzőművészet és színház a performanszban Nemzetközi Performance és Nehéz Zenei Fesztivál fesztivál Társművészetek: tánc, film, zene

7 A KOMMUNIKATÍV ESZKÖZ Több, mint kommunikáció, közvetlen direkt üzenet
Megszólít, megérint, akár a nyelv, performatív aktus Montázzsal dekódolt üzenet Művészeti forma és eseményművészet, a folyamaton van a hangsúly Közösségi kultúra iránti igény Kapcsolati háló: performer - performer, performer - performansz, performansz – közönség, performer – közönség (szubjektum – objektum, jelölő - jelölt)

8 AKCIÓ REAKCIÓ INTERAKCIÓ
VÖRÖS NÉGYZET

9 „VÖRÖS TENGEREN ÁTKELŐ IZRAELITÁK”
„ Az izraeliták már átmentek, az egyiptomiak pedig vízbefulladtak.” dán arcképfestő: „ Kierkegaard hangulata.” „ Vörös tér.” Geometrikus művészet alkotása: „ Vörös négyzet” metafizikus festmény : „Nirvána” Matisse-tanítvány képe: „Vörös terítő” Giorgone által alapozott, de meg nem festett mű Ólommal festett felület, nem műalkotás-dolog

10 KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET – FESTÉSZET
Nem irányzat, hanem, művészeti felfogás Szabad manipulálás, új formák, anyagok, magatartásformák A mű fizikai, metafizikai jellege a művön túl is folytatódik Process art, intermediális szemlélet Dadaizmus, szürrealizmus Futurizmus: happening, kiáltvány Fluxus, pop art

11 AKCIÓ HAPPENING PERFORMANSZ BODY ART
ESEMÉNYMŰVÉSZETEK AKCIÓ HAPPENING PERFORMANSZ BODY ART

12 A „PERFORMANCE” JELENTÉSRÉTEGEI
Előadóművészet Teljesítmény Performatív emberi tevékenység Konkrét művészeti forma Színházi előadás

13 A PERFORMANSZ LÉTJOGOSULTSÁGA
Feladata egy probléma megjelenítése asszociációk, emlékezés, vizuális gondolkodás, művészi technika segítségével Időben és térben kiterjesztett mozgó kép, vizualitás Jelenlét, életszerűség és élő kapcsolat Tabuk és új szabályok

14 ESZKÖZÖK, MEGNYILVÁNULÁSI MÓDOK
Gesztusművészet, zavarbaejtés, provokáció Átértelmezett valóság Személyiségművészet Időben és térben kiterjesztett mozgó képről, vizualitás Jelenlét Szabad önkifejezés, megnyilvánulás, gondolatcsere, önmaga jelentését kutatva Állandó gondolati fejlődésleghaladóbb művészeti ág Intenzív, sűrített pillanatok, változók és véletlenek Interdiszciplináris, multimediális szituációk

15 BEFOGADÓI ATTITŰD Élménytükrözés, állandó motívumok
Műsorkészítés, művészeti tevékenység, akció Mikor van vége egy performansznak???

16 A PERFORMANSZ, MINT RITUÁLIS CSELEKVÉS
Hermann Nitsch: a performansz „filmforgatókönyv jellegű tradicionálisan megvilágított jelenlét” ritualizált elemek: mutatványok, kakasviadalok, szertartások vad, elementáris részvételek ”Aztán az utca! Dionüszoszi látvány! Reggeli sétálókkal telve, magas lélek könyököl ki valamennyi szemen. A mozgást a tudat baletté koreografálja, a léptek zaja finom zenévé szintetizálódik…”Sétálunk a dionüszoszi után, így dolgozunk. Munkánk információk sugárzása és vétele…” (Najmányi László: A félelem háza - video-játék szinopszis)

17 PERFORMANSZ ÉS SZÍNHÁZ
1. „itt és most”, folyamat 2. visszavonhatatlan cselekedetek 3. küzdelem 4. beavatás, státusváltás a résztvevők számára, 5. a tér konkrét és szerves használata 6. valós aktusok 1. nem hierarchikus, minden elem egy szinten jelenik meg 2. változó elemek 3. „bármi megtörténhet” is írásba fektetve 4. sok az ismétlés, szekvencia, túlzás

18 PERFORMANSZ ÉS SZÍNHÁZ
Grotowski szent színháza: test vagyok, és testem van, élmény A színészi test visszaszerzi auráját A színész a nézővel egy térben, önfeltáró folyamat A test energiát termel Artaud kegyetlen színháza: érzékelés az ész helyett Sztanyiszlavszkij, Mejerhold Kabaré és utcaszínház Valóság - fikció Színész – néző

19 TEST ÉS TEATRALITÁS Test, mint médium
„Nem egy helyen táncolok, hanem a helyet táncolom” A tér nem műalkotás hanem esemény Physical theatre, a test mint dolog, a test mint tudat Időbeliség, testiség, térbeliség, hangzóság

20 A TEST, MINT MEGTESTESÜLÉS HAJAS TIBOR
Halál-élet, tudat - tudatalatti Jelentésközvetítés helyett hatáskiváltás

21 HAJAS TIBOR

22 A NŐ, MINT PERFORMER Marina Abramovics

23 A NŐ, MINT PERFORMER Ladik Katalin

24 A TÁNC SPIRITUALITÁSA CORPUS ET SPIRITUS
Nem dokumentál, hanem megjelenít Ösztönös cselekvések improvizatív módon Rituálé és mítoszteremtés Orkesztika: kinetika, ritmika, dinamika és szimbolika, tértan (plasztika), időtan (ritmika), erőtan (dinamika) és jelentéstan (mimika)

25 ORKESZTIKA

26 A KENTAÚR - LÉT Kétértelműség, valóság és fikció, hatalom és alázat
Skizoid, változatlan alakban Egzisztenciális életösszefüggés megteremtése és az eljátszhatóvá tett életgyakorlat. Ellentétes időintervallumok, valóság és fikció

27 A MAGYARORSZÁGI KEZDETEK
Bécsi akcionizmus hatása 1967 első magyarországi happeningek, Altorjay, Szentjóby, Najmányi, Erdély Jelentős vidéki akciók: Balatonboglár, Szentendre Politikai hatások – „KMK” és „TTT”

28 ORFEO CSOPORT Bábszínház, képzőművészet, zene

29 NAJMÁNYI ÉS A KOVÁCS ISTVÁN STÚDIÓ
Improvizáció, informális keretek Hangjátékok, mozgásszínházi etűdök Teoretikus probléma művészi formában

30 HALÁSZ PÉTER ÉS A SQUAT THEATRE

31 MONTÁZS ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
Nemcsak az összeszerelés, hanem a befogadóra tett hatás fontos A film legsajátosabb, legérzékenyebb vonása, de a festészet újkori irányzata is erre épít Montázs asszociációk – dada, futurista, szürrealista: a lényeg megmutatása, az átmenet a fő „A mű jelentését nem megfejtenünk kell, hanem hatásában érvényre juttatni. A tudat és a gondolkodás pedig összefügg a montázzsal”

32 „Ami nem fejez ki semmit, tágan értelmezhető”
A képzőművészet: egyszemélyes happening Színházi hagyomány: közösség, társulatban, drámák, zárt reprezentáció Kiállításmegnyitóba burkolt performansz „Ami nem fejez ki semmit, tágan értelmezhető”

33 INDIGÓ - Interdiszciplináris Gondolkodás

34 FELUGOSSY LÁSZLÓ SZIRTES JÁNOS

35 LACA

36 SZIRTES JÁNOS

37 BUKTA IMRE - Az anyag szakralitása, életszagok

38 ZENE Bódy Gábor: A kutya éji dala Bizottság, Vágtázó Halottkémek
Underground, katasztrófazenekarok

39 NEMZETKÖZI PERFORMANCE ÉS NEHÉZ ZENEI FESZTIVÁL
A performansz népszerűsítése Közösség és közönségteremtés Közös cselekvésekkommunikatív eszköz

40 MŰVÉSZETMALOM

41 A PERFORMANSZ MINT JELENMŰVÉSZET
Jelenlét, életszerűség, élő kapcsolat Kulturális misszió, intellektuális tevékenység, aktuális Globális problémák, kisebbségi helyzetek, környezetszennyezés, energiafelhasználás foglalkozni ma már egy performansz témája, tematikája is lehet

42 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A performansz, mint kommunikatív eszköz a kortárs művészetben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések