Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Állatasszisztált terápia hatása az „autizmussal élők” szociális interakciójában Készítette:Témavezető: Lábadi Mária Dr. M. Ivaskó Lívia Szabó Zita egyetemi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Állatasszisztált terápia hatása az „autizmussal élők” szociális interakciójában Készítette:Témavezető: Lábadi Mária Dr. M. Ivaskó Lívia Szabó Zita egyetemi."— Előadás másolata:

1 Állatasszisztált terápia hatása az „autizmussal élők” szociális interakciójában Készítette:Témavezető: Lábadi Mária Dr. M. Ivaskó Lívia Szabó Zita egyetemi adjunktus SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

2 Autizmus Kutatást motiváló tényezők –Mélyebb megértés –Általános elmeszerveződés megismerése További okok (Győri Miklós, 2002) –Magas előfordulási gyakoriság –humánspecifikusság Célunk: a lovasterápiai helyzetek kommunikációs folyamatainak feltérképezésével az állatterápia fontosságának hangsúlyozása

3 Autizmus 1960-as évektől vizsgálják Első leírások: Kanner (1943) és Asperger (1944) Körülhatárolás nehézsége További tényezők (Baron-Cohen, 2000) (1)Áltudományos elméletek (2) Járulékos zavarok (3) Összekeverhető más zavarokkal

4 Autizmus Wing-féle triász fontossága (Wing & Gould, 1979; Wing, 1996) (1) Reciprok társas interakció (2) Reciprok társas kommunikáció (3) Képzelet – rugalmas viselkedésszervezés és érdeklődés Három nagy kognitív magyarázat (1)Naiv tudatelméleti deficit hipotézise (Pl. Baron-Cohen, Leslie és Frith, 1985) (2)Végrehajtó-működés zavar hipotézise (Pl. Ozonoff, 1994; Russel, 1997) (3)Gyenge centrális koherencia feltételezése (Pl. Frith és Happé, 1994) Általános nyelvhasználat sérülése: PRAGMATIKA

5 Állatasszisztált terápia Gyógypedagógiai célú lovaglás és lovagoktatás (Bozori Gabriella) –Célorientált –Terapeuta irányít A ló kiemelt szerepe (Kardos Edina, 2009) (1) koterapeuta (2) „tükör”

6 A felhasznált elméleti keret Naiv tudatelmélet –Mentális állapotok, szándékok felismerése –viselkedés Ez a hipotézis öt szempontból lényeges (Baron- Cohen-től, Leslie-től és Frith, 1985) (1) a ToM sérülése az autizmusban univerzális, minden esetben jelentkezik (2) más fejlődési zavarra nem jellemző (3) meggyarázza ez az elmélet az autizmust (4) ez egy elsődleges deficit, nincs más alapvető és korai kognitív deficit, ami előidézné (5) a ToM sérülés lényege az autizmusban a mentális állapotok reprezentációjának képtelenségén alapul

7 A felhasznált elméleti keret Felülvizsgálat ( Győri Miklós, 2002) (1) jól teljesítők problémája (2) hiányzó kapcsolatok (3) egyéb leírt kognitív deficitek (4) és a neurális háttér bonyolultsága Tomasello: közös figyelem (Moore és Dunham, 1995)

8 A felhasznált elméleti keret Dennett (1996): intencionalitás Sperber és Wilson: relevancia elmélet (1986/1995) –Informatív szándék: {I} feltevéshalmaz kölcsönösen nyilvánvalóvá tétele –Kommunikatív szándék: informatív szándék kölcsönösen nyilvánvalóvá tétele

9 A vizsgálat célja Kommunikációs folyamatok feltérképezése Foglalkozások jelenetekre való bontása Az intencionalitás jellegének felderítése

10 Hipotézisek Feltételezzük, hogy (1) hogy a terápiás foglalkozáson egyaránt megvalósul a közös figyelem aktusa a diadikus és a triadikus vonatkozásában (2) a terápiás (ló hátán történő) verbális megnyilatkozások során az autista személy informatív és kommunikatív szándékot is produkál (3) a foglalkozás során az egyén verbális és nemverbális jelzései összhangban állnak egymással (4) az egyén képes ok-okozati összefüggéseket verbálisan kinyilvánítani a segédeszközként használt könyv alapján (5) az autista egyén a terápiás foglalkozásokon intencionális ágensnek tekinti a terapeutát és az állatot

11 Alanyok bemutatása Alanyaink: 2 korosztály Autizmussal élők –22 éves fiú (SZ.L.), 21 éves lány (H.X.) –11 éves lány (Á.K.), 8 éves fiú (K.M.) Tipikusan fejlődőek –23 éves lány –9 éves és 8 éves fiú

12 Thomas és Chess (1989) viselkedési temperamentum típusai Autizmussal élőkK.M. (8 éves)Könnyen kezelhető Á.K. (11 éves)Lassan oldódó H.X. (21 éves)Nehezen kezelhető SZ.L. (22 éves)Könnyen kezelhető Kontrollszemélyek8 évesKönnyen kezelhető 9 évesKönnyen kezelhető 23 évesKönnyen kezelhető

13 Kutatási módszer és eszközök bemutatása Helyszín: Szeged, magántelek udvara Időtartam: 2010 szeptember-december Támogató: Szivárvány Autizmus Egyesület Kvalitatív kutatási módszer –Szülők, terapeuta: egyéni, félig strukturált interjú –Alanyok: hang-és képanyagrögzítés, megfigyelés

14 Kutatási módszer és eszköz bemutatása Segédeszköz: Kende Márta: Öt történet három mackóról (Minerva, 1983.) Kutatási nehézségek: (1) alanyok bizalmának elnyerése (2) környezeti tényezők

15

16 Eredmények K.M. és Á.K. terápiás eredményeinek összevetése a kontrollszemélyekkel –közös figyelem: Á.K. tekintetkövetése problémás –K.M., Á.K. csak a kommunikatív szándékot azonosították sikerrel –K.M.: fluens, heves gesztikuláció, Á.K.: tőmondatok, korlátozott nemverbális kommunikáció –Verbális és nem verbális jegyek összhangja –K.M.-nél a ló intencionalitása problémás

17 Történetmesélés

18

19 Otthoni és terápiás eredmények összevetése K.M. (8 éves) –Összetett mondatok –Hangsúlyos nemverbális jegyek –Repetitív fordulatok –Intencionalitás problémás –Ló nélkül nem látszódik a probléma Á.K. (11 éves) –Tőmondatok (max. 3-4 szó) –Kommunikatív és informatív szándék ill. intencionalitás megléte –Figyelem fenntartása problémás –Ló = jutalom, motiváció

20 Eredmények H.X. és SZ.L. terápiás eredményeinek összevetése a kontrollszemélyekkel –Tőmondatok, szemkontaktus –Intencionalitás a terapeuta és az állat felé

21

22

23 Közös figyelem (diadikus)

24

25 Közös figyelem (triadikus)

26

27 Verbális és nonverbális jelzések összhangja

28

29 Eredmények Informatív és kommunikatív szándék Történetmesélés különbsége

30 Otthoni és terápiás eredmények összevetése H.X. (21 éves) –Otthon rosszabb teljesítmény –Verbalizálás problémája + segítő ingerek alkalmazása –Intencionalitás problémája –echolália –Ló = koterapeuta, motivációt adó, verbalizálást elősegítő szerep SZ.L. (22 éves) –Rosszabb teljesítmény? –Nyelvtani hibák, echolália –Intencionalitás problémája + segítő ingerek alkalmazása –Ok-okozati viszonyok felismerése –Ló = koterapeuta

31 Konklúzió (1) hogy a terápiás foglalkozáson egyaránt megvalósul a közös figyelem aktusa a diadikus és a triadikus vonatkozásában (2) a terápiás (ló hátán történő) verbális megnyilatkozások során az autista személy informatív és kommunikatív szándékot is produkál (3) a foglalkozás során az egyén verbális és nemverbális jelzései összhangban állnak egymással (4) az egyén képes ok-okozati összefüggéseket verbálisan kinyilvánítani a segédeszközként használt könyv alapján (5) az autista egyén a terápiás foglalkozásokon intencionális ágensnek tekinti a terapeutát és az állatot


Letölteni ppt "Állatasszisztált terápia hatása az „autizmussal élők” szociális interakciójában Készítette:Témavezető: Lábadi Mária Dr. M. Ivaskó Lívia Szabó Zita egyetemi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések