Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KONTROLLING © - 6. TÉMAKÖR: AZ ELLENŐRZÉS ÉS BEAVATKOZÁS JELENTŐSÉGE A HATÉKONY KONTROLLINGBAN –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KONTROLLING © - 6. TÉMAKÖR: AZ ELLENŐRZÉS ÉS BEAVATKOZÁS JELENTŐSÉGE A HATÉKONY KONTROLLINGBAN –"— Előadás másolata:

1

2 KONTROLLING © - 6. TÉMAKÖR: AZ ELLENŐRZÉS ÉS BEAVATKOZÁS JELENTŐSÉGE A HATÉKONY KONTROLLINGBAN –

3 © Ellenőrzés fajtái Ellenőrzés Állami Végrehajtói hatalom Igazságszolgáltatás Törvényhozói hatalom Piaci tulajdonosi Felügyelőbizottsági Belső ellenőrzés Könyvvizsgálat

4 © Komplex vezetői ellenőrzés Eredmény ellenőrzés Munkaköri ellenőrzés KontrollingÉrtékelemzésHálótervezés Információs teszt Korszerű ellenőrzési módszerek

5 © Ellenőrzés fogalma Elemei: 1. ténymegállapítás 2. viszonyítás 3. következtetés Ellenőrzés: audit ( ≠ könyvvizsgálat)  Pénzügyi ellenőrzés (financial audit)  Teljesítmény ellenőrzés (performance audit) Nemzetközi szakirodalom:  Audit: könyvvizsgálat, számvevőszéki ellenőrzés, belső ellenőrzés is (external / governmental / internal auditor )

6 © Ellenőrzés Csoportosítási lehetőségek:  Gyakoriság szerint ( eseti, folyamatos, évenként ismétlődő)  Tulajdonforma szerint (piaci tulajdonosi, állami)  Hatalmi ágak szerint ( törvényhozói, végrehajtói, bírói)  Függetlenség szerint (külső, belső)  Időpont szerint (gazdasági esemény előtti / közbeni / utáni)  Tartalom szerint irányulhat: Könyvvizsgálat: a pénzügyi beszámoló megbízható valós képet ad a vállalkozás pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről Szabályszerűségi ellenőrzés: tranzakciók megfelelnek-e a törvényi és egyéb előírásoknak Teljesítmény-ellenőrzés

7 © Könyvvizsgálat Célja: (Szt. 155-158§, Gt.): annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített beszámoló a törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

8 © KONTROLLING FELADATOK AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETÉN (ismétlés) Cél: Speciális kontrolling szemléletű terv-tény összehasonlításra épülő ellenőrzési rendszer kialakítása az alábbi jellemzők érvényesítésén keresztül:  az ellenőrzés segítő (és nem szankcionáló) jellegének kidomborítása,  az ismeretanyag interdiszciplináris jellegű felhasználása,  a csoportmunka teljesítmény többletének kihangsúlyozása,  az alkotó potenciál kialakulását gátló tényezők feltárása,  az időtényező hatásának figyelembe vétele

9 © Belső ellenőrzés Fogalma: A különböző típusú, egymást kiegészítő, de egymást nem helyettesítő tevékenységek olyan rendszere, amely átfogja a szervezet működésének egészét. Célja: 1.Előírásoknak, szabályzatoknak valló megfelel megfelelés ellenőrzése 2.Erőforrások felhasználásának gazdaságossága 3.Döntés-előkészítésben segítség a vezetőknek 4.Tervek megvalósulásának ellenőrzése, eredményesség

10 © Belső ellenőrzés Vezetői ellenőrzés Tevékenységek folyamatába épített ellenőrzés Függetlenített belső ellenőrzés A belső ellenőrzés fajtái

11 © Munkafolyamatba épített belső ellenőrzés Általában a tömegszerű, ismétlődő folyamatok ellenőrzésére szolgál. A tevékenységet részfolyamatokra bontják, a részek végén általában automatikus ellenőrzés Előnye: A hibák időben felismerhetők, nem generálnak további hibát. Működéséhez szükséges  részfolyamatok azonosítása  követelmények meghatározása  eltérések esetén beavatkozás Fajtái:  Önellenőrzés  Előző munkafázis ellenőrzése  Önállósult szakellenőrzés

12 © Függetlenített belső ellenőrzés Célja: szabályszerűség, eredményesség és hatékonyság vizsgálata Feladatai:  Vagyonvédelem  Programok megvalósulásának vizsgálata  Erőforrás-gazdálkodás  Hatékonyság  Pénzügyi fegyelem Általában munkaterv alapján

13 © Vezetői ellenőrzés Előfeltételei: feladatok egyértelmű meghatározása, hatékony információcsere Gyakorisága függ:  Feladat fontosságától  Ellenőrzött alkalmazott felkészültségétől, gyakorlati idejétől  Vezetői bizalomtól  Feladatok időigényétől Leggyakoribb formái  Beszámoltatás  Aláírási jog

14 © felső szintű középszintű alsószintű vezetői ellenőrzés

15 © A vezetői ellenőrzés módszerei Az információs rendszer ismereteinek felhasználása Aláírási jog gyakorlása rendszeres Beszámoltatás szóban eseti írásban eseti Helyszíni ellenőrzés

16 © Különbségek a belső ellenőrzési rendszer és a kontrolling között Belső ellenőrzési rendszerKontrolling Általában előre rögzített munkaterv Dinamikus, tervező, koordináló, ellenőrző Általában megtörtént események vizsgálata Jelenre összpontosít, kitekintő A belső ellenőr a jelentés elkészítéséig felel, intézkedési joga nincs A kontrollernek intézkedési joga is van

17 © Kontrolling Függetlenített belső ellenőr Folyamatosan végzett operatív ellenőrző-koordináló tevékenység Előre meghatározott munkaterv alapján végzett ún. időszakos ellenőrzés Az információs rendszer által szolgáltatott adatokon kívül támaszkodik mások folyama- tosan rendelkezésre álló ismereteire, az egyes szakterü- leteken dolgozó szakemberek (mérnökök, stb.) közremükö- désére, s így a munkájának eredményessége az együtt- müködés, tehát a csapat- munka függvénye. Egyedül, általában magányosan teljesíti ellenőrzési feladatát kivéve az átfogó komplex ellenőrzések végrehajtását

18 © KontrollingFüggetlenített belső ellenőr Koordináló szerepénél fogva egyrészt meghaladja az ellen- őrzésnek csak a követelmények- hez viszonyító tevékenységét, másrészt mindig az adott pilla- natban legfontosabb ügyekkel, a ma eseményeivel foglalkozik. Az előre jóváhagyott munka- tervének megfelelően általában a korábban megtörténteket, lezaj- lottakat, a múltat ellenőrzi, azok tapasztalatairól von le következtetéseket, tesz javaslatokat. A különféle belső szabályozásokban meghatározott módon és mértéken beavatkozási, intézkedési joga, hatásköre is van Munkája a megállapításokat, következte- téseket tartalmazó jelentés átadásával általában lezárul, beavatkozási joga nincs, intézkedéseket csak kezdeményezhet, kizárólag a szervezet vezetője tehet intézkedést.


Letölteni ppt "KONTROLLING © - 6. TÉMAKÖR: AZ ELLENŐRZÉS ÉS BEAVATKOZÁS JELENTŐSÉGE A HATÉKONY KONTROLLINGBAN –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések