Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MIÉRT KELL A VEZETŐI SZÁMVITELNEK A CÉGSTRATÉGIÁT SZOLGÁLNI? –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MIÉRT KELL A VEZETŐI SZÁMVITELNEK A CÉGSTRATÉGIÁT SZOLGÁLNI? –"— Előadás másolata:

1 MIÉRT KELL A VEZETŐI SZÁMVITELNEK A CÉGSTRATÉGIÁT SZOLGÁLNI? –

2 Pénzügyi számvitel és vezetői számvitel sajátosságainak összehasonlítása
ÖSSZEHASONLÍTÁSI KRITÉRIUM PÉNZÜGYI SZÁMVITEL VEZETŐI SZÁMVITEL A törvény szempontjából: kötelező fakultatív A vállalatról nyújtott kép: globális részletezett Időtáv: múlt múlt, jelen, jövő A megfigyelt folyamatok: külső külső és belső Dokumentumforrás: A költségek osztályozása: költségnem szerint költségviselő és költséghely szerint Célok: pénzügyi gazdasági Szabályok: merev és normalizált rugalmas és fejlődő Felhasználók: külső + menedzsment minden munkatárs Az információ jellege pontos, hitelesített, formalizált gyors, érvényes

3 A vezetői számvitel

4 AMI SEGÍTHET: AZ ÖSSZEFÜGGÉSEK FELTÁRÁSA ÉS EGY JÓ SZIMULÁCIÓS MODELL
TÖBB VEVŐ? TÖBB VÁSÁRLÁS? MAGASABB ÁR? NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG? KISEBB ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG? Árbevétel Fedezeti összeg PONTOSABB CÉLZÁS? OLCSÓBB KOMMUNIKÁCIÓ? Változó költségek Üzleti eredmény Marketing ktg. KÖZÖS ADATBÁZIS? Fix költségek Tőke- megtérülés Irányítási ktg JOBB KIHASZNÁLÁS? PIACI ÉRTÉK Tárgyi eszközök, immateriális javak Képessé- gek Készletek Lekötött tőke INNOVÁCIÓ? RUGALMASSÁG? GYORSASÁG? JOBB DÖNTÉSEK? Követelések, pénzeszközök KISEBB KÉSZLETEK? GYORSABB PÉNZBEHAJTÁS? FORRÁS: BŐGEL GYÖRGY: „AZ INFORMATIKA HATÁSA AZ ÜZLETI EREDMÉNYRE. ÜZLETI TERV INFORMATIKAI PROJEKTHEZ CÍMŰ ELŐADÁS

5 A VEZETŐI SZÁMVITEL FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB LÉPÉSEI
Hagyományos költséggazdálkodás, költségmenedzsment cél: az előállítási költség nyomon követése, az előállítási folyamatban lekötött erőforrások - elsősorban a munkaerő - termelékenységének mérésére koncentrál, azaz az egyes termékek és a termelési folyamat termelékenységének értékelése Felelősségi elvű számvitel cél: a viszonylag nagy önállósággal működő vállalati egységek tevékenységének összhangba hozatala egymással és a vállalati pénzügyi eredménnyel Stratégiai számviteli koncepció cél: biztosítsa a szervezet belső tevékenysége mellett a külső környezet megfigyelésével a rövid távú sikeres működés mellett a hosszú távú piaci sikeresség elérését

6 A STRATÉGIA INFORMÁCIÓS TÁMOGATOTTSÁGA MA MÉG ELÉGTELEN…

7 A STRATÉGIA SIKERES VÉGREHAJTÁSÁNAK HÁROM ÖSSZETEVŐJE VAN
ÁTÜTŐ EREJŰ EREDMÉNYEK = A STRATÉGIA LEÍRÁSA A STRATÉGIA MÉRÉSE A STRATÉGIA MENEDZSELÉSE + + A HÁROM ÖSSZETEVŐ FILOZÓFIÁJA NAGYON EGYSZERŰ: NEM TUDOD MENEDZSELNI, AMIT NEM TUDSZ MÉRNI NEM TUDOD MÉRNI AZT, AMIT NEM TUDSZ LEÍRNI FORRÁS: Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé?– PANEM 2005.

8 A vezetői számvitel eszköztára

9 A témakörrel kapcsolatos tudnivalók
A vezetői számvitelnek vagy egy jól körülhatárolt szakirodalmi háttere Management Accounting címszó alatt, amely elsődlegesen a hagyományos költségmenedzsment és a felelősségelven felépített vezetői számvitelre koncentrál. A vállalati teljesítménymérés láthatatlan elemei ma már meghatározóbbak, ugyanakkor nehezen, vagy szinte sehogy sem tudjuk megragadni a vezetői számvitel hagyományos eszköztárával. A vezetői számvitel valóban fontos témakörei ma még a gyakorlatban kísérletezési és kutatási szakaszban vannak. Ezek lényege, hogy a cégek stratégiájának menedzselése érdekében a stratégia megvalósítását kellene tudni mérni. A témafeldolgozás egy lehetséges vezérfonal mentén az önálló kutatási eredményeket bátorítja.

10 AJÁNLOTT IRODALOM: Robert S. Kaplan – Anthony A. Atkinson: Vezetői üzleti gazdaságtan – haladó vezetői számvitel – PANEM 2003. Robert S. Kaplan – David P. Norton: Balanced Scorecard – Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer, Eszköz, ami mozgásba hozza a stratégiát – KJK, 1998) Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiaközpontú szervezet – PANEM 2002. Robert S. Kaplan – David P. Norton: Stratégiai térképek – Hogyan alakulnak az immateriális javak pénzügyi eredménnyé?– PANEM 2005. Becker P.:– Turner A.:– Varsányi J.: – Virág M.: Érték-alapú stratégiák. A pénzügyi teljesítmény Értékvezérelt menedzsmentje Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005 Chadwick: Vezetői számvitel (Panem Könyvkiadó 1999.) Cooper, Robin – Kaplan, Robert S.: Költség és hatás; Panem-IFUA 2001. Copeland, Tom – Koller, Tim – Murrin Jack: Vállalatértékelés, Panem Könyvkiadó – Jonh Wiley & Lázár László (2002) Értékek és mértékek. Disszertáció-részlet, BKÁE. – Szöveggyűjtemény a menedzsment kontroll (controlling) tárgyhoz (2004). BKÁE, Budapest. Lenkey Miklós: Értékelemzés. Közgazdasági Továbbképző Intézet Porter, Michael (1993): Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Budapest Rappaport, Alfred: A tulajdonosi érték (Creating Shareholder Value), Alinea Kiadó, Budapest, 2002 Sveiby K. (2001): Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás. KJK-Kerszöv, Budapest Boda György – Szlávik Péter: Kontrolling rendszerek KJK-KERSZÖV, 2005.

11 VÁLASZTHATÓ ÖNÁLLÓ ÉS KUTATÁSI FELADATOK –

12 1. Vezetői információk a tervezéstől a megvalósítás kontrollálásig
Témakörök: Stratégiai tervezés Üzleti tervezés Projekt tervezés Költségvetés tervezés és ezek összehangolása a szervezetben Áttekintő előadás: február 20.

13 2. Gazdasági elemző módszerek
Témakörök: A gyorsdiagnózis 7 mutatója. Vagyoni helyzet elemzése a mérleg vertikális és horizontális vizsgálatával. Pénzügyi elemzés a likviditással és cash flow kimutatással. Jövedelmi helyzet elemzése az eredmény és a költségek alakulásával kapcsolatos vizsgálatokkal. Áttekintő előadás: február 27.

14 3. Költséginformációk az értékteremtő folyamatban
Témakörök: Erőforrások különbözó osztályozási lehetőségei Költségek csoportosítása Költségfelosztási módszerek Költséggazdálkodás (költségmenedzsment) Áttekintő előadás: március 06.

15 4. Felelősségelvű vezetői számvitel
Témakörök: Felelősségi és elszámolási egységek Belső elszámolás és érdekeltség Belső elszámoló-árak (transzferárak) szerepe, típusai Áttekintő előadás: március 13.

16 5. Korlátozottan mérhető stratégiai módszerek
Témakörök: Teljes körű minőségbiztosítás (TQM) Just in time (JIT) termelési és elosztási rendszerek Karcsú szervezet/karcsú vállalat (Lean Enterprise) Vevőorientált szervezet kialakítása Fogyasztói kapcsolatok menedzsmentje (CRM) Az alkalmazottak meghatalmazása (Empowerment) A vállalati folyamatok újraszervezése (BPR – business precess reengineering) A március 20-i előadás helyett hétfő St. Kisterem: Hallgatói csoportos bemutatók a kontrolleresek számára (aláírás feltétel!)

17 6. Költség-haszon optimalizálás régi-új módszerei
Értékelemzés Meglévő termékek értékelemzése (Value Analysis) Új termékek értéktervezése (Value Engineering) Gyártási folyamatok racionalizálása (Value Control) Nem anyagi folyamatok értékvizsgálata (Value Administration) Vezetési feladatok értékvizsgálata (Value Management) Fejlesztési tevékenység értékvizsgálata (Value Innovation) Nulla-bázisú költségtervezés (Zero-Base Budgeting, ZBB) Célköltségszámítás (Target Costing), Kaisen költségszámítás Ellátási lánc költségelszámolása (Supply chain costing), Átmenő teljesítmény számítás (Throughout accounting) Tevékenység, vagy folyamat alapú költségkalkuláció (Activity Based Costing, ABC) Tevékenység alapú vezetés (Activity-based management, ABM) Életciklus költségszámítás (Life-cycle costing, LCC) Áttekintő előadás: március 27.

18 7. Értékorientált teljesítménymérés
Témakörök: A pénzügyi kimutatások szerepe az üzleti teljesítmény megítélésében Hagyományos pénzügyi teljesítménymérés Értékközpontú teljesítménymérés A tulajdonosi értéket növelő módszerek rendszerezése Áttekintő előadás: április 03.

19 8. Integrált teljesítménymérés
Témakörök: Balanced Scorecard Egyéb integrált teljesítménymérő módszerek (pl. Intagible assets monitor (IAM), Skandia Navigator, Wissensbilanz) Áttekintő előadás: április 10.

20 9. Stratégiai térképek Témakörök Áttekintő előadás: április 17.
A Balanced Scorecard szerepe a stratégia-központú szervezeteknél. A stratégai térkép a stratégia prezentálására. A négy nézőpont (pénzügyi, vevői, működési, tanulási fejlődési) a stratégia integrálására és kiegyensúlyozására Áttekintő előadás: április 17.

21 10. A szellemi vagyon fokozódó szerepe, kompetencia számvitel
Témakörök: A szellemi vagyon általi teljesítmény mérésére irányuló kísérletek Áttekintő előadás: május 24.

22 11. További új irányzatok a vezetői számvitelben
Témakörök: Az információ, mint erőforrás számbavétele. Zöld számvitel Áttekintő előadás: május 08. Egyéni kutatási témavázlat leadásának határideje is!

23 12. Kutatásokkal kapcsolatos konzultáció
Május 15

24 A TÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE
Aláírás megszerzése: csoportos bemutató március 19. Kutatási témavázlat leadása május 08. Vizsgajegy: A megjelölt ajánlott irodalomból legalább egy egy könyv teljes áttekintése, recenzió készítése maximum 6-8 ppt összegző ábrán. (50%) május 15. A kiadott kutatási témakörökből kiválasztott tetszőleges témakör hazai és nemzetközi szakirodalmának feltérképezése egyéni kutatómunkával és egy oldalas TDK pályázat igényességével megírt dolgozat összeállítása. (50%) június 07. - 50,4 % (1) elégtelen 50, ,9 % (2) elégséges 71, ,9 % (3) közepes 82, ,9 % (4) jó 93, % (5) jeles

25 ÉRTÉKELÉS:

26 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MIÉRT KELL A VEZETŐI SZÁMVITELNEK A CÉGSTRATÉGIÁT SZOLGÁLNI? –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések