Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL © - 6. A VAGYON SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL © - 6. A VAGYON SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK –"— Előadás másolata:

1

2 SZÁMVITEL © - 6. A VAGYON SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK –

3 © EREDMÉNYKIMUTATÁS MÉRLEG GAZDASÁGI DÖNTÉSEK A BESZÁMOLÓBAN BEFEKTETÉS MIVEL? ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI DÖNTÉSEK Beruházás Kutatás-Fejlesztés Erőforrás-allokálás Hasznosítás (eladás, apportálás) Befektetés hosszú távra rövid távra Erőforrás-biztosítás készletgazdálkodás követelés-behajtás pénzgazdálkodás FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK Saját forrásból pénzügyi befektető szakmai befektető Idegen forrásból hosszú lejáratra rövid lejáratra

4 © MÉRLEGEGYENSÚLY A VAGYON KÉTFÉLE VETÜLETE Eszközök + Követelések (Eszközök vagy Aktívák) Az újratermelési folyamatban betöltött szerepük, megjelenési formájuk, rendeltetésük szerinti csoportosítás Saját tőke + Tartozások (Források vagy Passzívák) Származásuk, eredetük szerinti csoportosítás Eszközök = Források

5 © A MÉRLEG FŐBB TÉTELEI Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszk. Készletek Követelések Értékpapírok PénzeszközökRövid lejáratú kötelez. Hosszú lejáratú kötelez. Mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék Tőketartalék Jegyzett tőke Forgóeszközök Kötelezettségek Céltartalékok Saját tőke E S Z K Ö Z Ö K F O R R Á S O K

6 © A MŰKÖDŐ TŐKE (WORKING CAPITAL, VAGY NETTÓ FORGÓTŐKE) MEGHATÁROZÁSA Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszk. Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök - Rövid lejáratú kötelez. Hosszú lejáratú kötelez. Mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék Tőketartalék Jegyzett tőke Forgóeszközök Kötelezettségek - Céltartalékok Saját tőke TARTÓS ESZKÖZÖK TARTÓS FORRÁSOK

7 © IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)FORRÁSOK (PASSZIVÁK) AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁS eredményt növel bevételt, követelést elhatárol (+) költségeket ráfordításokat, elhatárol (halasztottat is) (-) PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁS eredményt csökkent bevételt, követelést elhatárol (-) ráfordításokat, költségeket elhatárol (halasztottat is) (+)

8 © DEFINÍCIÓ VÁLLALATI VAGYON = ESZKÖZÖK + KÖVETELÉSEK - TARTOZÁSOK Saját vagyon Idegen vagyon Saját vagyonNettó saját vagyon Bruttó saját vagyon

9 © DEFINÍCIÓ ÁTRENDEZVE ESZKÖZÖK + KÖVETELÉSEK = NETTÓ SAJÁT VAGYON + IDEGEN VAGYON (vállalati vagyon)(tartozások) SAJÁT TŐKE

10 © D. SAJÁT TŐKE ÖSSZETEVŐI I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (Vigyázz: BIII/3. Saját részvények, saját üzletrészek mérlegsoron van, itt csak tájékoztató adat) II.Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) (Vigyázz: ez valójában követelés! (3. Számlaosztályban jogos a nyilvántartása, ha 4-esben tartjuk, akkor tartozik egyenlege van => ezért mínusz értékű) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék ( Vigyázz: előző évek áthozott vesztesége mínusz érték!!!I V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény

11 © MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZK Ö Z Ö K I.Immateri á lis javak II.T á rgyi eszk ö z ö k III.Befektetett p é nz ü gyi eszk ö z ö k B) FORG Ó ESZK Ö Z Ö K I.K é szletek II.K ö vetel é sek III. É rt é kpap í rok IV.P é nzeszk ö z ö k C) AKTIV IDŐBELI ELHAT Á ROL Á S ESZK Ö Z Ö K Ö SSZESEN D) SAJ Á T TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartal é k IV.Eredm é nytartal é k V.Lek ö t ö tt tartal é k VI. É rt é kel é si tartal é k VII.M é rleg szerinti eredm é ny E) C É LTARTAL É K F) K Ö TELEZETTS É GEK I.H á trasorolt k ö telezetts é gek II.Hossz ú lej á rat ú k ö telezetts é gek III.R ö vid lej á rat ú k ö telezetts é gek G) PASSZIV IDŐBELI ELHAT Á ROL Á S FORR Á SOK Ö SSZESEN ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZIVÁK)

12 © A MŰKÖDŐ TŐKE (WORKING CAPITAL, VAGY NETTÓ FORGÓTŐKE) MEGHATÁROZÁSA FORGÓ ESZKÖZÖK FOLYÓ FORRÁSOK

13 © MÉRLEGÖSSZEFÜGGÉSEK ÖSSZES ESZKÖZ = ÖSSZES FORRÁS (7500 = 7500) ÖSSZES ESZKÖZ = SAJÁT TŐKE + KÖTELEZETTSÉGEK (7500 = ) SAJÁT VAGYON = ÖSSZES ESZKÖZ - KÖTELEZETTSÉGEK (6600 = ) SAJÁT VAGYON = SAJÁT TŐKE (6600 = 6600) NETTÓ FORGÓTŐKE (WORKING CAPITAL) = FORGÓESZKÖZÖK - RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1600 = )

14 © = B. FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök ESZKÖZÖK Mi van nála? FORRÁSOK Az eszközök miből származnak? A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immat javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszk Kopás Anyag Munka C. AKTÍV IDŐBELI ELHATTÁROLÁS D. SAJÁT TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de még be nem f. III.Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti (ÉVES) ered. E. CÉLTATALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I.Hátrasorolt köt. II.Hosszú lejáratú köt III.Rövid lejáratú köt. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS RENDELTETÉS, MEGJELENÉSI FORMA SZERINT SZÁRMAZÁS, EREDET SZERINT H Kp Kp Kp

15 © RAKJUK ÖSSZE EGY ÁTLAGOS MAGYAR CSALÁD VAGYONMÉRLEGÉT (piaci értéken)! Telek:2000 Lakás: Üdülőtelek: 0 Nyaraló: 0 1. Kocsi Kocsi 800 Életbiztosítások:1500 Befektetések:1200 Lekötött betétek:1000 Folyószámla: 500 ESZKÖZÖK Saját tőke:13000 Lakáshitel:10000 Gépkocsi hitel: 1500 Egyéb kölcsön: 500 FORRÁSOK25000 CSALÁDI MÉRLEGeFt

16 © RAKJUK ÖSSZE AZ ALAKULÓ VÁLLALKOZÁS INDULÓ VAGYONÁT! Telek:2000 Kocsi 800 Követelés (jegyzett, de… 200 Pénzeszközök: 1000 ESZKÖZÖK 4000 Saját tőke:4000 FORRÁSOK4000 CSALÁDI KFTeFt

17 © ALAKULÓ TÁRSASÁG INDULÓ MÉRLEGE

18 © „CÉGEGÉSZSÉG” MUTATÓK MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZK Ö Z Ö K I.Immateri á lis javak II.T á rgyi eszk ö z ö k III.Befektetett p é nz ü gyi eszk ö z ö k B) FORG Ó ESZK Ö Z Ö K I.K é szletek II.K ö vetel é sek III. É rt é kpap í rok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHAT Á ROL Á S ESZK Ö Z Ö K Ö SSZESEN D) SAJ Á T TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartal é k IV.Eredm é nytartal é k V.Lek ö t ö tt tartal é k VI. É rt é kel é si tartal é k VII.Mérleg szerinti eredmény E) C É LTARTAL É K F) K Ö TELEZETTS É GEK I.H á trasorolt k ö telezetts é gek II.Hossz ú lej á rat ú k ö telezetts é gek III.R ö vid lej á rat ú k ö telezetts é gek G) PASSZIV IDŐBELI ELHAT Á ROL Á S FORR Á SOK Ö SSZESEN LIKVIDITÁSI SORREND EGY VÁLLALKOZÁS EGÉSZSÉGES, HA 1.FIZETŐKÉPES (AZAZ LIKVIDITÁSI MUTATÓI MEGFELELŐEK) 2.STABIL (AZAZ STABILITÁSI MUTATÓI JÓK) 3.NINCS ELADÓSODVA (AZAZ ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓI KEDVEZŐEK)

19 © Az alábbi adatok alapján állítsa össze a Kft. nyitómérlegét január 1-re vonatkozóan: Árukészlet kg, beszerzési ára Ft/kg Befektetési célú részvények: 150db, beszerzési ára Ft/db Tartozások kötvénykibocsátásból: eFt Céltartalékok: 750 eFt Egyéb gépek, berendezések, felszerelések nyilvántartás szerinti értéke: eFt Elszámolási betét eFt Jegyzet tőke: eFt Szoftverek eFt Külföldi követelésünk (árfolyam 260 Ft/$) $ Külföldi szállítók (árfolyam 270 Ft/$) $ Munkavállalóinknak adott fizetési előleg 225 eFt Munkavállalókkal szembeni jövedelemtartozás: eFt Előző évi veszteség: eFt Valutapénztár: árfolyam 260 Ft/$ 1.500$, Mérleg szerinti eredmény: ………….. E,BI, 6780eFt E, AIII, 2334eFt F, FII F, E E, AII E, BIV F, DI E, AI E, BII, 2600eFt F, FIII, 4050eFt E, BII F, FIII F, DIV, (-)!!! E, BIV, 390eFt F, DVII ESZKÖZÖK: = FORRÁSOK: = MSZE: = 5000

20 © MÉRLEG, JANUÁR 1. EszközökForrások A)21.705D) I.1.371I II IV. III.2.334VII B)11.295E)750 I.6.780F) II I.- III.-II IV III C)-G)- ESZKÖZÖK ÖSSZESEN33.000FORRÁSOK ÖSSZESEN33.000

21 © KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "SZÁMVITEL © - 6. A VAGYON SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések