Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

- 6. A VAGYON SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "- 6. A VAGYON SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK –"— Előadás másolata:

1 - 6. A VAGYON SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK –

2 GAZDASÁGI DÖNTÉSEK A BESZÁMOLÓBAN
MÉRLEG ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI DÖNTÉSEK Beruházás Kutatás-Fejlesztés Erőforrás-allokálás Hasznosítás (eladás, apportálás) Befektetés hosszú távra rövid távra Erőforrás-biztosítás készletgazdálkodás követelés-behajtás pénzgazdálkodás FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK Saját forrásból pénzügyi befektető szakmai befektető Idegen forrásból hosszú lejáratra rövid lejáratra BEFEKTETÉS MIVEL? EREDMÉNYKIMUTATÁS

3 A VAGYON KÉTFÉLE VETÜLETE
Eszközök + Követelések (Eszközök vagy Aktívák) Az újratermelési folyamatban betöltött szerepük, megjelenési formájuk, rendeltetésük szerinti csoportosítás Saját tőke + Tartozások (Források vagy Passzívák) Származásuk, eredetük szerinti csoportosítás Eszközök = Források MÉRLEGEGYENSÚLY

4 A MÉRLEG FŐBB TÉTELEI F O R R Á S O K E S Z K Ö Z Ö K
Befektetett eszközök Saját tőke Immateriális javak Jegyzett tőke Tárgyi eszközök Tőketartalék Befektetett pénzügyi eszk. Eredménytartalék E S Z K Ö Z Ö K F O R R Á S O K Mérleg szerinti eredmény Forgóeszközök Céltartalékok Készletek Kötelezettségek Követelések Értékpapírok Hosszú lejáratú kötelez. Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelez.

5 A MŰKÖDŐ TŐKE (WORKING CAPITAL, VAGY NETTÓ FORGÓTŐKE) MEGHATÁROZÁSA
Befektetett eszközök Saját tőke Immateriális javak Jegyzett tőke Tárgyi eszközök Tőketartalék Befektetett pénzügyi eszk. Eredménytartalék TARTÓS ESZKÖZÖK TARTÓS FORRÁSOK Forgóeszközök Mérleg szerinti eredmény Készletek Kötelezettségek Követelések Hosszú lejáratú kötelez. Értékpapírok Pénzeszközök - Céltartalékok - Rövid lejáratú kötelez.

6 IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZIVÁK) AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁS eredményt növel bevételt, követelést elhatárol (+) költségeket ráfordításokat, elhatárol (halasztottat is) (-) PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁS eredményt csökkent bevételt , követelést elhatárol (-) ráfordításokat, költségeket elhatárol (halasztottat is) (+)

7 VÁLLALATI VAGYON = ESZKÖZÖK + KÖVETELÉSEK - TARTOZÁSOK
DEFINÍCIÓ VÁLLALATI VAGYON = ESZKÖZÖK + KÖVETELÉSEK - TARTOZÁSOK Nettó saját vagyon Saját vagyon Saját vagyon Idegen vagyon Bruttó saját vagyon

8 ESZKÖZÖK + KÖVETELÉSEK = NETTÓ SAJÁT VAGYON + IDEGEN VAGYON
DEFINÍCIÓ ÁTRENDEZVE ESZKÖZÖK + KÖVETELÉSEK = NETTÓ SAJÁT VAGYON + IDEGEN VAGYON (vállalati vagyon) (tartozások) SAJÁT TŐKE

9 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZETEVŐI
I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (Vigyázz: BIII/3. Saját részvények, saját üzletrészek mérlegsoron van, itt csak tájékoztató adat) Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) (Vigyázz: ez valójában követelés! (3. Számlaosztályban jogos a nyilvántartása, ha 4-esben tartjuk, akkor tartozik egyenlege van => ezért mínusz értékű) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék (Vigyázz: előző évek áthozott vesztesége mínusz érték!!!I V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény

10 MÉRLEG 7500 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZIVÁK) 6600 5000
1200 1190 110 7500 D) SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN 6600 5700 300 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11 A MŰKÖDŐ TŐKE (WORKING CAPITAL, VAGY NETTÓ FORGÓTŐKE) MEGHATÁROZÁSA
5000 + 1600 6600 6600 FORGÓ ESZKÖZÖK FOLYÓ FORRÁSOK 2500 1600

12 MÉRLEGÖSSZEFÜGGÉSEK ÖSSZES ESZKÖZ = ÖSSZES FORRÁS (7500 = 7500)
ÖSSZES ESZKÖZ = SAJÁT TŐKE + KÖTELEZETTSÉGEK ( = ) SAJÁT VAGYON = ÖSSZES ESZKÖZ - KÖTELEZETTSÉGEK ( = ) SAJÁT VAGYON = SAJÁT TŐKE ( = ) NETTÓ FORGÓTŐKE (WORKING CAPITAL) = FORGÓESZKÖZÖK - RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( = )

13 RENDELTETÉS, MEGJELENÉSI FORMA SZERINT SZÁRMAZÁS, EREDET SZERINT
ESZKÖZÖK Mi van nála? FORRÁSOK Az eszközök miből származnak? 40.000 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immat javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszk. D. SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem f. Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti (ÉVES) ered. 40.000 20.000 RENDELTETÉS, MEGJELENÉSI FORMA SZERINT SZÁRMAZÁS, EREDET SZERINT 400 41.400 400 10.400 11.400 39.900 10.000 -1.500 -4.000 -2.500 -3.000 +2000 1.000 H = B. FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök E. CÉLTATALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt köt. Hosszú lejáratú köt Rövid lejáratú köt. 500 500 Kp 4.500 500 13.000 30.000 Kp 20.000 4.000 Kp 6.500 1.000 49.600 19.100 3.500 8.000 Kopás 1.500 Anyag 4.000 Munka 2.500 40.000 49.100 60.000 15.100 59.600 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATTÁROLÁS G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS 3.000 59.500 59.500 61.000 40.000 68.500 55.500 60.000 68.500 55.500 40.000 61.000 60.000 13.000

14 RAKJUK ÖSSZE EGY ÁTLAGOS MAGYAR CSALÁD VAGYONMÉRLEGÉT (piaci értéken)!
CSALÁDI MÉRLEG eFt Telek: Lakás: Üdülőtelek: Nyaraló: 1. Kocsi 3000 2. Kocsi Életbiztosítások: 1500 Befektetések: 1200 Lekötött betétek: 1000 Folyószámla: ESZKÖZÖK Saját tőke: Lakáshitel: Gépkocsi hitel: 1500 Egyéb kölcsön: FORRÁSOK

15 RAKJUK ÖSSZE AZ ALAKULÓ VÁLLALKOZÁS INDULÓ VAGYONÁT!
CSALÁDI KFT eFt Telek: Kocsi Követelés (jegyzett, de… 200 Pénzeszközök: ESZKÖZÖK Saját tőke: 4000 FORRÁSOK 4000

16 ALAKULÓ TÁRSASÁG INDULÓ MÉRLEGE

17 „CÉGEGÉSZSÉG” MUTATÓK
MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN LIKVIDITÁSI SORREND EGY VÁLLALKOZÁS EGÉSZSÉGES, HA FIZETŐKÉPES (AZAZ LIKVIDITÁSI MUTATÓI MEGFELELŐEK) STABIL (AZAZ STABILITÁSI MUTATÓI JÓK) NINCS ELADÓSODVA (AZAZ ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓI KEDVEZŐEK)

18 Az alábbi adatok alapján állítsa össze a Kft. nyitómérlegét 2004
Az alábbi adatok alapján állítsa össze a Kft. nyitómérlegét január 1-re vonatkozóan: Árukészlet kg, beszerzési ára Ft/kg Befektetési célú részvények: db, beszerzési ára Ft/db Tartozások kötvénykibocsátásból: eFt Céltartalékok: eFt Egyéb gépek, berendezések, felszerelések nyilvántartás szerinti értéke: eFt Elszámolási betét eFt Jegyzet tőke: eFt Szoftverek eFt Külföldi követelésünk (árfolyam 260 Ft/$) $ Külföldi szállítók (árfolyam 270 Ft/$) $ Munkavállalóinknak adott fizetési előleg eFt Munkavállalókkal szembeni jövedelemtartozás: eFt Előző évi veszteség: eFt Valutapénztár: árfolyam 260 Ft/$ $, Mérleg szerinti eredmény: ………….. E,BI, 6780eFt E, AIII, 2334eFt F, FII F, E E, AII E, BIV F, DI E, AI E, BII, 2600eFt F, FIII, 4050eFt E, BII F, FIII F, DIV, (-)!!! E, BIV, 390eFt F, DVII ESZKÖZÖK: = 33000 FORRÁSOK: = 28000 MSZE: = 5000

19 MÉRLEG, 2004. JANUÁR 1. Eszközök Források A) 21.705 D) 19.000 I. 1.371
15.000 II. 18.000 IV. -1.000 III. 2.334 VII. 5.000 B) 11.295 E) 750 6.780 F) 13.250 II 2.825 - 8.000 IV 1.690 III 5.250 C) G) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 33.000 FORRÁSOK ÖSSZESEN

20 VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VISZONTLÁTÁSRA 1 HÉT MÚLVA!


Letölteni ppt "- 6. A VAGYON SZÁMBAVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEK –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések