Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Becker Pál-Turner Anna-Varsányi Judit-Virág Miklós Értékalapú stratégiák A pénzügyi teljesítmény értékvezérelt menedzsmentje Vezetői számvitel recenzió.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Becker Pál-Turner Anna-Varsányi Judit-Virág Miklós Értékalapú stratégiák A pénzügyi teljesítmény értékvezérelt menedzsmentje Vezetői számvitel recenzió."— Előadás másolata:

1 Becker Pál-Turner Anna-Varsányi Judit-Virág Miklós Értékalapú stratégiák A pénzügyi teljesítmény értékvezérelt menedzsmentje Vezetői számvitel recenzió Készítette: Sip ő cz Tamás András

2 A könyv célja: a hagyományos és az értékközpontú teljesítménymérés összehasonlítása a korszer ű értékközpontú teljesítménymérés részletes bemutatása az EVA mutató hazai alkalmazásával kapcsolatos kutatások ismertetése A könyv fókuszában: a vállalatok üzleti teljesítményének mérése 2

3 Egy vállalat tevékenységének hatékonysága, gazdaságossága teljesítményének mérésével fejezhet ő ki a legmegfelel ő bben. Ehhez a pénzügyi jelentésekb ő l kinyerhet ő pénzügyi viszonyszámokra támaszkodunk. A pénzügyi viszonyszámok a cég gazdasági, pénzügyi teljesít ő képességének olyan jelz ő i, amelyek a pénzügyi kimutatások bármely mennyiségeinek kapcsolatát érzékeltethetik. 3 Pénzügyi viszonyszámok

4 4 A hagyományos pénzügyi mutatók legáltalánosabb csoportosítása Piaci értékelési mutatók: -egy részvényre jutó hozam és osztalék -részvényenkénti cash flow -árfolyam/eredmény mutató -kifizetés/visszatartás arány -piaci és könyv szerinti érték aránya Adósságmutatók: -idegen t ő ke és összes eszköz aránya -kamatfedezettség -t ő ketörlesztési fedezet -kötelezettségek és a tulajdonosi t ő ke aránya -hosszú lejáratú kötelezettségek és a nettó eszközök aránya Jövedelmez ő ségi mutatók: -árbevétel-arányos eredmény -eszközjövedelmez ő ség -vagyonarányos eredmény Forgássebesség-mutatók: -tárgyi eszközök forgási sebessége -készletek forgási sebessége -vev ő állomány forgási sebessége Likviditási mutatók: -likviditási arány -likviditási gyorsráta -dinamikus likviditási mutatók

5 inkább visszaigazolásra szolgálnak, mintsem döntéstámogatásra, hiszen ezek utólagosan képzett pénzügyi mutatók stratégiai szemlélet hiánya, nem kapcsolódnak a vállalati stratégiához a hagyományos pénzügyi kimutatások elkészítése sok ráfordítást igényel, miközben relatív hasznosságuk csekély az előre meghatározott mutatók rugalmatlanok, számadataikból nehéz következtetni a jövő eseményeire ezek a mutatók öröklik a mérleg- és eredménykimutatás gyengeségeit, amelyek alapján kiszámításra kerülnek 5 A hagyományos teljesítménymérés legfőbb kritikái:

6 A teljesítmény leginkább átlátható, átfogó mércéje az, hogy a vállalat a rendelkezésre álló er ő forrásokból mekkora értéket teremt, hogyan változik a vállalat értéke a tevékenysége eredményeként. „A vállalati értéket a cég jövőbeli pénzáramlásainak a kockázatot is figyelembe vevő tőkeköltséggel történő diszkontálásával határozhatjuk meg.” 6 Értékközpontú teljesítménymérés

7 Szorzószámos értékelési módszerek: -nyereségarányos: P/E; P/EBIT ráta -forgalomarányos: ár/forgalom ráta -cash flow-arányos mutatók: P/FCFE Opcióárazási modellek Diszkontált jöv ő beli hozamok 7 A vállalat értékének meghatározási módszerei

8 8 Az értékmaximalizáló módszerek csoportosítása Mérőszámon alapuló módszerek Komplex módszerek Adott vállalati teljesítményre fókuszáló, közvetett módszerek Értékre fókuszáló, közvetlen módszerek Eredménymutatók: ROI, ROE, ROA, EPS,P/E BSC,BPR,Stratégiai menedzsment koncepciók, tudásmenedzsment EVA,MVA,ROIC,CFROI CF, vagy EVA-alapú értékközpontú vezetés

9 közvetlenül a tulajdonosi érték növelését veszi célba az egész vállalati működést átható vezetői megközelítés, lényege, hogy minden döntésnél a vállalati érték maximalizálására koncentrálnak a vállalat hét értéktényezőjéhez teljesítménycélokat határoznak meg ( a makrotényezőket a mikrotényezőkön keresztül javíthatjuk) A módszert sikeresen alkalmazó hazai cégek: Wallis zRt.,Mol nyRt. 9 Value Based Management

10 „A tulajdonosokat az a többlethozam érdekli, amely felette van egy adott szisztematikus kockázattal működő vállalattól általánosan elvárható hozamnak.” EVA= ( ROIC- WACC)* Befektetett tőke Legfőbb előnyei: kiküszöböli a hagyományos mérőszámoknak azt a hiányosságát, hogy nem kezelik a tulajdonosi elvárt hozamot/tőkeköltséget a számviteli torzító hatások jelentős részét képes kezelni 10 Az Economic Value Added-mutató

11 T ő zsdei, ezen belül is a fundamentális befektetések iránti érdekl ő désem miatt választottam a könyvet, ami kiváló segítséget nyújtott ahhoz, hogy átfogó képet kapjak egy vállalat m ű ködésér ő l, és a tulajdonosi érték értelmezésér ő l. Amint id ő m engedi szeretném elolvasni Rappaport e témával foglalkozó könyvét, mellyel tovább szeretném mélyíteni tudásomat. 11 Véleményem a műről

12 12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Becker Pál-Turner Anna-Varsányi Judit-Virág Miklós Értékalapú stratégiák A pénzügyi teljesítmény értékvezérelt menedzsmentje Vezetői számvitel recenzió."

Hasonló előadás


Google Hirdetések