Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TAMÁS LÁSZLÓ PHD HALLGATÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Miért kataszterezzük ipari objektumainkat?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TAMÁS LÁSZLÓ PHD HALLGATÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Miért kataszterezzük ipari objektumainkat?"— Előadás másolata:

1 TAMÁS LÁSZLÓ PHD HALLGATÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Miért kataszterezzük ipari objektumainkat?

2 Bevezető Az ipar– erőteljes társadalmi és gazdasági koncentráció - érzékeny környezet  Települések  Egészség  Környezet  Táj Az ipar környezeti hatásai fokozottan jelentkeznek– komplex vizsgálatok szükségesek, például: 1. Környezeti összefüggésekben: természettudományos megközelítés, földrajzi modellezés 2. Hatóságok feladatai – Hatásvizsgálati megközelítés 3. Környezeti kockázatok feltárása, megelőzése, katasztrófavédelem számára is fontos.

3 Ipari objektumok hatásai Közvetlen tájformáló iparágak: nyersanyag kitermelés ágazatai energiatermelés ágazatai ércfeldolgozás - kohászat kerámia és üvegipar hulladék és szennyvízkezelés ipari rendszerű állattartás IPARI FOLYAMATOK kitermelés, deponálás, szállítás, feldolgozás, szennyezés, lerakás ÁTFORMÁLT KÖRNYEZET tájelemek kivétele, áthelyezése – arány változtatás, talaj, kőzetréteg, növényzet, víz új tájelemek beépítése – építmények, negatív- pozitív morfológiai elemek lejtőviszonyok megváltoztatása vízháztartás átalakítása növényzet visszaszorítása Humán hatások Zaj, Levegő, Talaj, Víz, szennyezések Kockázatok, katasztrófák veszélye!

4 ÚJ FELADAT Az ipari problémák hosszú évtizedekig halmozódhatnak, megoldásuk a mai napig nem megoldott. Ezeket a konfliktusokat fel kell tárni, kezelési terveket készíteni.  Környezeti konfliktusok  Humán konfliktusok  Iparbiztonsági problémák Egységesen kell kezelni, és viszonyítani a problémákat.

5 Ipari objektum típusok megalkotása Ipari termelő üzemek Kiszolgáló létesítmények Tájsebek Zöldmezős ipari létesítmények, Ipari-logisztikai parkok, Barnamezős ipari üzemek, Egykori ipari csarnokok, Villamos energiát termelő erőművek, Bányászati üzemek. szélturbinák. Gyárkémények, hűtőtornyok, tározók, teherpályaudvarok, raktárak, ipari vasutak, ipari utak, távvezetékek, csővezetékek, szállítószalagok, szennyvíztisztítók, Bányagödrök, bányatavak, bányaberogyások felhagyott bányák bánya utak szilárd hulladéklerakók, folyékony hulladéklerakók, meddőhányók víztározók, töltések.

6 Ipari objektumok, példák

7 Kataszterezések Felmérések tárgya az ipari, illetve iparhoz köthető objektumok.  Pl. ipari kiszolgáló létesítmények Integrálható legyen a meglévő rendszerekbe. Összetett feladat, mert az ipari hatásokkal több állami szerv is foglalkozik, így az adatbázisok is széttagoltak. (BM, VM) Internetes adatbázisok Zárt adatbázisok Terepi felmérések Folyamatos bővíthetőség

8 Felhasználható nyílt adatforrások Adatbázis neve, (kezelője) Adatbázis tartalma Térképi tartalom Cég- Kód- Tár, (KSH) Vállalkozások cégadatai, tevékenységi körök szerinti csoportosítás nincs E-PRTR (VM)Szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartásvan Seveso (BM)Veszélyes ipari üzemek adatbázisavan Corine adatbázis (FÖMI) Európai felszínborítási adatbázisvan OKIR (VM)Ipari vállalkozások szennyező anyag kibocsátásai.nincs Országos Területrendezési Terv (VÁTI) Az egész országra kiterjedő szerkezeti terv, benne ipari tájalkotó elemek: nyomvonalas ipari létesítmények. van Magyarország Vízgyűjtő- gazdálkodási Terve és mellékletei (VM) Számos vízminőségre vonatkozó adat, például ipari víz felhasználás. nincs Bányászati területek legfrissebb nyilvántartása (MÁFI) Magyarországi bányaterületek átfogó térképi adatbázisa. van

9 A módszerek egymásra épültek, fokozatosan fejleszthetők, bővíthetők, folyamatban levő kutatások (rész) eredményeit türközik. Adatgyűjtés, adatbázis-építés: elsősorban térinformatika, másodsorban ipari adatbázis.  Az ipari objektumok terheléseinek nagyságrendi meghatározása: mátrixokkal, előírások határértékeivel. Hatásterületek.  A vizsgált terület földrajzi adottságainak felmérése, természetközeli területeinek adatbázisa. Védőterületek. A megközelítés módszerei, példák Kettő szembeállítása a környezeti konfliktusok területei.

10 Bányatelkek - És 1000 méteres sugarú környezetük 1000 méteren belül sok negatív hatás érvényesülhet, környezeti, és egészségügyi szempontból is. A legtöbb rendelet előír egy bizonyos védőzónát is.

11 Magyarország Natura 2000- es területei Védett területek, amelyek EU-s szinten fontosak. Speciális természetvédelmi értékek találhatók itt.

12 A kettő egybevetése Van átfedés a két kategória között, pedig nem biztos hogy optimális… Potenciális környezeti konfliktusok területei.

13 Más vizsgálatok… Lakott területek és az alábányászott területek kapcsolata. Itt már humán konfliktusok is keletkezhetnek. Ám ennél részletesebb és átfogóbb vizsgálat szükséges.

14 Várható eredmények A földtudományok alkalmazása a katasztrófák elkerülése végett nagyon fontos! Egy olyan adatbázis hozható létre, amelyben minden ipari objektum, tájelem, környezeti seb megtalálható. A döntéshozók számára látható lenne ezek típusa, formája, pontos földrajzi elhelyezkedése, méretei, stb. Az információ kincs, hatalom. Földrajzi környezetben geológiai, geomorfológiai modellek. Várható konfliktusok feltárása, osztályozása. A további hasznosíthatóságról: Településfejlesztésben tervezési kérdés. Környezeti hatásvizsgálatok számára új módszertani lehetőség Környezetvédelemben a konfliktusok azonosításához ad új lehetőséget Tájvédelemben a tájrehabilitációs területeket segíthet meghatározni.

15 Az ipar keltette problémákat nem az eddig megszokott kereteken belül érdemes vizsgálni, hanem országos, regionális, földrajzi szempontok szerint. Országos adatbázist érdemes létrehozni. Egységesen lehet kezelni az ipar keltette problémákat. Gyors beavatkozás, hatékony és szakszerű megoldások. Válsághelyzetek elkerülése érdekében előzetes vizsgálatok. Több szakterület is tudna profitálni egy komplex ipari adatbázisból. Szakmai együttműködés kell hozzá. Összegzés


Letölteni ppt "TAMÁS LÁSZLÓ PHD HALLGATÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Miért kataszterezzük ipari objektumainkat?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések