Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. január 10. dr. Tisza-Papp Judit, főosztályvezető-helyettes Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Kodifikációs Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. január 10. dr. Tisza-Papp Judit, főosztályvezető-helyettes Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Kodifikációs Főosztály."— Előadás másolata:

1 2013. január 10. dr. Tisza-Papp Judit, főosztályvezető-helyettes Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Kodifikációs Főosztály

2 1. Bevezetés –az Általános Rész és a Különös Rész viszonya –az új. Btk. Különös Része szerkezetileg megváltozik –módosul a fejezetek tartalma és sorrendje

3 2.1. A fejezetben található bűncselekmények:  Emberölés  Erős felindulásban elkövetett emberölés  Öngyilkosságban közreműködés  Magzatelhajtás  Testi sértés  Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés  Segítségnyújtás elmulasztása  Gondozási kötelezettség elmulasztása

4 2. 2. Általában:  védendő jogi tárgy az emberi élet, az ember testi épsége, egészsége  ún. tízparancsolatos bűncselekmények, évszázados hagyománnyal, csak kisebb módosítások 2. 3. Legfontosabb változások:  emberölésnek minősül, ha az elkövető 14. életévét be nem töltött vagy akaratnyilvánításra képtelen személyt bír rá öngyilkosságra  dogmatikailag és szerkezetileg is átalakul a testi sértés tényállása  a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetést bármilyen foglalkozási szabályszegés megalapozhatja

5 3.1. A fejezetben található bűncselekmények:  Szexuális kényszerítés  Szexuális erőszak  Szexuális visszaélés  Vérfertőzés  Kerítés  Prostitúció elősegítése  Kitartottság  Gyermekprostitúció kihasználása  Gyermekpornográfia  Szeméremsértés

6 3. 2. Általában:  védett jogi tárgy a nemi szabadság (szexuális önrendelkezés) és a nemi erkölcs  a fejezetet nagyban meghatározták a nemzetközi dokumentumok:  New York-i Egyezmény az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában  CEDAW Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról  a 182. számú ILO Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről  Gyermekjogi Fakultatív Jegyzőkönyv a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról  Lanzarote Egyezmény a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása elleni védelméről  2011/93/EU irányelv a gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről  a nőkkel szembeni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló európa tanácsi Egyezmény tervezete  alapvető változások a fejezet és a tényállások szerkezetében és tartalmában  18. életévet be nem töltött személyek kiemelt védelme  új fogalmak

7 3. 3. Legfontosabb változások:  új tényállás a szexuális kényszerítés  a nemi erőszak és a szemérem elleni erőszak összevonása, új elnevezés: szexuális erőszak, 18 éven aluli sérelmére történő elkövetés minősített eset  megszűnik a szexuális visszaélés (korábban megrontás) kapcsán a magánindítványhoz kötöttség  új kategória a hatalmi-befolyási viszony, több helyen minősített eset  gyermekprostitúcióval kapcsolatban több új elkövetési magatartás is büntethetővé válik, és új minősített esetek is lesznek  a gyermekpornográfia tényállása szerkezetileg átalakul, új elkövetési magatartások  a szeméremsértés keretében büntethetőek lesznek a szexuális jellegű, emberi méltóságot sértő magatartások

8 4.1. A fejezetben található bűncselekmények:  Kiskorú veszélyeztetése  Gyermekmunka  Kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása  Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása  Tartási kötelezettség elmulasztása  Családi jogállás megsértése  Kettős házasság

9 4. 2. Általában:  a fejezet címe és a bűncselekmények sorrendje is változik a védett jogi tárgynak megfelelően  a törvény pontosítja a fejezet szerinti tényállások sértetti körét (kiskorú és 18. életévét be nem töltött személy) 4. 3. Legfontosabb változások:  a kiskorú veszélyeztetése tényállást három tényállásra bontja  a kiskorú elhelyezésének megváltoztatása esetén minősített eset az erőszak  a tartási kötelezettség elmulasztása esetén különbség a gyerek- és a rokontartás között  nem tartozik a kettős házasság körébe az élettársi kapcsolat

10 5.1. A fejezetben található bűncselekmények:  Környezetkárosítás  Természetkárosítás  Állatkínzás  Orvvadászat  Orvhalászat  Tiltott állatviadal szervezése  A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése  Ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés  Radioaktív anyaggal visszaélés  Nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés  Atomenergia alkalmazásával visszaélés

11 5. 2. Általában:  önálló fejezet, hangsúlyosabban fejezi ki a védendő jogi tárgyakat  átfogó szabályozás, az alábbi szempontok miatt kerültek egy fejezetbe:  a környezet és a természet, valamint azok elemeinek védelme  az állatok kímélete, a velük való humanitárius bánásmód  az atomenergiával kapcsolatos tényállásokat az Európai Unió környezetvédelmi bűncselekménynek minősíti

12 5. 3. Legfontosabb változások:  a környezetkárosítás tényállásából kiválik az ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés  kiválik az állatkínzásból és új tényállás az orvvadászat és orvhalászat  orvvadászat elkövetési magatartásainak köre bővül:  klasszikus orvvadászat: a vad elejtésére még nem kerül sor, de a magatartás erre irányul  vadászati tilalmi idő hatálya alá eső vadfaj egyedének elejtése, elfogása  tiltott vadászati eszközzel, vadászati módon vagy kíméleti területen elejtésére vagy elfogására irányuló tevékenység  orvhalászat elkövetési magatartásainak köre is bővül:  jogosulatlan halfogásra irányuló tevékenység  tiltott eszközzel, módon, vagy kíméleti területen történő halfogásra irányuló tevékenység

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2013. január 10. dr. Tisza-Papp Judit, főosztályvezető-helyettes Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Kodifikációs Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések