Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyszerű állam kormányzati program és a magyary Egyszerűsítési program szerepe a hatósági eljárások átalakítása és a ket. 2012-es módosítása kapcsán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyszerű állam kormányzati program és a magyary Egyszerűsítési program szerepe a hatósági eljárások átalakítása és a ket. 2012-es módosítása kapcsán."— Előadás másolata:

1 Az egyszerű állam kormányzati program és a magyary Egyszerűsítési program szerepe a hatósági eljárások átalakítása és a ket es módosítása kapcsán dr. Blaskovits Márta Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Eljárási Szabályozási Főosztály

2 Az előadás részei I. „Jó Állam”: célkitűzések, megvalósítás eszközei II. Az Egyszerű Állam Program és a Magyary Egyszerűsítési Program III es Ket. módosítások részletes ismertetése

3 „Jó Állam” - Célkitűzések
Közigazgatás egyszerűsítése, ésszerűsítése; hatósági ügyintézés terheinek csökkentése; Állam és az állampolgárok közötti bizalmi viszony kialakítása; az állampolgárok lehető legmagasabb színvonalon történő kiszolgálása; a szolgáltató Állam megvalósulását lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakítása; Hazánk versenyképességének növelése. Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 15. pont: Magyary Egyszerűsítési Program 16. pont: Egyszerű Állam Program

4 Egyszerű Állam Program Előzmények
A vállalkozások adminisztrációs terheinek demoralizáló hatásának felismerése A gazdasági bürokrácia és adminisztráció csökkentése érdekében lépések megfogalmazása Országos konzultáció (1500 vállalkozás bevonása, online konzultáció) Szakértői szintű egyeztetések A vállalkozói adminisztrációs terhek csökkentésének feladatait a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programról szóló [1405/2011. (XI. 25.)] Korm. Határozat A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról szóló [1416/2012. (X. 1.)] Korm. határozat

5 Egyszerű Állam Program Beavatkozási Területek

6 Magyary Egyszerűsítési Program Célkitűzések
Célközönség: a vállalkozásokon kívüli szereplők, kitüntetetten a természetes személyek és a közigazgatási szervek Három fő cél: egyszerűbb ügyintézés közigazgatáson belüli leterheltség csökkentése jogszabályok nyelvezetének közérthetővé tétele 15 ügycsoport

7 Magyary Egyszerűsítési Program Beavatkozási logika
Az egyszerűsítések végrehajtása érdekében a következő kimentek kerültek meghatározása: a) az ügy megszüntetése b) az ügy összevonása más üggyel c) az ügyintézési idő csökkentése d) az ügyfél-hivatal közötti kommunikáció fejlesztése, ügyfélbarát tájékoztatás kiterjesztés e) az ügy folyamatának átszervezése f) az ügy elintézésében részt vevő szereplők számának csökkentése g) az ügy elektronizáltságának növelése h) az ügy dokumentációs és információs igényének csökkentése i) kézikönyv készítése a folyamatban részt vevő ügyintézőknek j) az ügyfelek számára rövid és közérthető ügyleírás készítése és nyilvánossá tétele.

8 Magyary Egyszerűsítési Program Eredmények
a honlapon belül kialakításra kerültek az Egyszerűsítési Programot és támogató projektjeit bemutató blokkok, melyek elérhetőek az állampolgárok számára; kevesebb sorban állás; kevesebb benyújtandó papír; egyre több kormányablaknál intézhető ügy; rövidebb ügyintézési határidők; elégedett ügyfelek

9 Egyszerű Állam Program 18. pont
A fővárosi és megyei kormányhivatalon belül intézendő ügyek esetében a szakhatósági állásfoglalások idejét az ügyintézési határidő foglalja magába, ezáltal a vállalkozások, ha csak a kormányhivatallal állnak kapcsolatban, 30 napon belül megkaphassák az engedélyeket.

10 A Ket. 18. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 33. (3) bekezdés Ha jogszabály ezt nem zárja ki, az ügyintézési határidőbe nem számít be: d) a szakhatóság eljárásának időtartama február 1. napjától a telepengedély kiadása iránti eljárásban, valamint a szálláshely engedélyezése iránti eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézési határideje beleszámít.

11 Egyszerű Állam Program 19. pont
Kérhető hatósági ellenőrzés: A vállalkozások kérhessék magukra a hatósági ellenőrzés lefolytatását, ezáltal erősítve a hitelességüket. Az önállóan kezdeményezett ellenőrzések esetén a feltárt mulasztások megszüntetésének előírása mellett csak kirívó esetekben történhessen meg bírság vagy a működést korlátozó retorzió.

12 A Ket. 19. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 88/A. § (1) bekezdés A hatósági ellenőrzés hivatalból vagy - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki vagy nem korlátozza - az ügyfél kérelmére indul meg. Az ügyfél csak saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását kérelmezheti.

13 A Ket. 19. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 88/A. (2) bekezdés Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában nem kérhető hatósági ellenőrzés, és az erre vonatkozó kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a) a kérelem benyújtásának időpontjában a hatóság előtt az adott ügyre vonatkozóan már folyamatban van hatósági ellenőrzés, b) ha a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot, c) ha a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelőző egy éven belül lefolytatott ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha a kérelem benyújtására az ellenőrzés lefolytatását követően felmerült ok vagy körülmény miatt kerül sor, vagy d) ha a hatóság által a kérelmezővel szemben korábban lefolytatott ellenőrzése alapján a végrehajtás folyamatban van.

14 A Ket. 19. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 93. § (3a) bekezdés Ha a hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, ennek tényéről az ügyfélnek az ellenőrzés iránti kérelem benyújtásakor előterjesztett kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki. Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a hatósági bizonyítvány egy évig hatályos. Ebben az esetben nem alkalmazható a 83. § (3) bekezdésében meghatározott határidő.

15 Egyszerű Állam Program 20. pont
Hiteles audit elismerése: Azon vállalkozások, amelyek működését külső, hiteles auditor vizsgálja rendszeresen, azok tevékenységük hitelesített körére az auditor vállalja a jogellenes magatartás azonnali megszüntetésén túli, felelősséget.

16 A Ket. 20. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 38/C. § (1) Törvény vagy kormányrendelet rendelkezése alapján az erre feljogosított tanúsító szervezet közreműködhet a tényállás tisztázásában. A tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt a hatóság köteles elfogadni a tények igazolására, a tanúsított tények tekintetében a hatóság további eljárási cselekményeket nem végez. (2) Ha törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi, az erre feljogosított tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítvány alapján az abban tanúsított tényeken alapuló jogok közvetlenül gyakorolhatók. A törvénynek vagy kormányrendeletnek meg kell határoznia a tanúsító szervezet felelősségére vonatkozó szabályokat a tanúsítvány alapján tanúsított tények fennállására vonatkozóan.

17 Egyszerű Állam Program 22 pont
A 30 napos ügyintézési idő 21 napra csökkentése 2014-ig.

18 A Ket. 22. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 33. § (1) bekezdés A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az (5) bekezdésben meghatározott időponttól számított huszonegy napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. Ha e törvény valamely eljárási cselekmény teljesítésének vagy végzés meghozatalának határidejéről nem rendelkezik, a hatóság haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza.

19 Egyszerű Állam Program 23. pont
Ügydöntő hatósági felelősségi kör megerősítése: meghatározott ügycsoportok esetén a hatóság maga dönthesse el, melyik szakhatóságot keresi meg az adott eljárás során, majd a beérkezett vélemények alapján a döntést maga hozhassa meg a szakhatósági megállapítások hosszadalmas egyeztetése helyett.

20 A Ket. 23. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 44. § (1a) bekezdés Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott ügyekben és szempontok alapján a hatóság mérlegeli a szakhatóság megkeresését és maga dönt a szakkérdésben. Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott ügyekben és szempontok alapján a hatóság mellőzi a szakhatóság megkeresését. Ha a hatóság maga dönt a szakkérdésben, ehhez szakértőt nem rendelhet ki, és az adott szakkérdésre vonatkozó szakhatósági eljárásért illeték és díj nem kérhető. Ha mérlegelés esetén a hatóság úgy dönt, hogy megkeresi a szakhatóságot, a szakhatóság állásfoglalása kötelező a hatóságra nézve.

21 A Ket. 23. ponthoz tartozó módosítása
Ket § (4) bekezdés Az elsőfokú döntést hozó hatóság megküldi a fellebbezést a szakhatóságnak. Ha a fellebbezés nem érinti a szakhatóság állásfoglalását, az elsőfokú döntést hozó hatóság mellőzi a fellebbezés szakhatóságnak való megküldését. Ket § (2) bekezdés A másodfokú döntést hozó hatóság beszerzi a másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság állásfoglalását. Ha a fellebbezés nem érinti az elsőfokú szakhatóság állásfoglalását, a másodfokú döntést hozó hatóság mellőzi a szakhatóság megkeresését. Ha törvény vagy kormányrendelet a másodfokú eljárásban szakhatóságot nem jelöl ki, a hatóság maga dönt a fellebbezésnek a szakhatósági állásfoglalás ellen irányuló részében is.

22 A Ket. 23. ponthoz tartozó módosítása
Ket § (1) bekezdés Az e fejezetben szabályozott eljárások során a döntést meg kell semmisíteni, ha c) a határozatot a szakhatóság kötelező megkeresése nélkül vagy a szakhatóság állásfoglalásának figyelmen kívül hagyásával hozták meg,

23 Egyszerű Állam Program 24. pont
Jóhiszemű ellenőrzés: Azon vállalkozások esetében, amelyek jogszerűen, hosszú ideje megbízhatóan működnek, azok rendszeres ellenőrzése és az esetleges vétség szankcionálása méltányosan csökkenjen.

24 A Ket. 24. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 94/A. § (1) bekezdés Ha jogszabály bírság kiszabását teszi lehetővé - ide nem értve a 61. § szerinti eljárási bírságot -, a hatóság az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról. Ennek keretében - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - mérlegeli különösen: a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét, b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, d) a jogsértő állapot időtartamát, e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.

25 Egyszerű Állam Program 25. pont
Nyilvános (önellenőrzésre használható) ellenőrzési eljárás kialakítása: olyan a hatóság által használt ellenőrzési eljárások nyilvánossá tétele, amelyeket a vállalkozások önmagukra nézvést is használhatnak.

26 A Ket. 25. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 91. § (1) bekezdés A hatóság ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat. Az ellenőrzési tervben nem kell megjeleníteni a folyamatos ellenőrzési feladatot.

27 Egyszerű Állam Program 26. pont
Ellenőrzési terv nyilvánossága és társadalmi kontroll lehetőségének megteremtése: Az egyes hatóságok ellenőrzési tervüket, illetve annak megvalósításáról szóló beszámolókat hozzák nyilvánosságra, továbbá készüljön évente jelentés a hatóságok munkájáról és azok vállalkozói megítéléséről, amit a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács is megtárgyal

28 A Ket. 26. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 91. § (3) bekezdés Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi. Az ellenőrzési tervet úgy, illetve azon részeit kell közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az ellenőrzések célját. A szabályozás február 1. napján lépett hatályba.

29 Egyszerű Állam Program 28. pont
Összevont ellenőrzés: Amennyiben több hatóság hasonló tevékenységeket ellenőriz, kötelező együttes eljárás javasolt a különböző hatósági szakterületek részéről. Erre a kormányhivatalok kialakítása jó lehetőséget nyújt

30 A Ket. 28. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 94. § (1a) bekezdés Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság a jegyzőkönyvben, illetve közös jegyzőkönyvben foglaltakat bizonyítékként használhatja fel, és azok alapján közvetlenül eljárhat. Ket. 94. § (1) bekezdés Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette, a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére, b) ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy az a) pont alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ideértve a hatáskörébe tartozó eljárási cselekmények megtételét és a jogkövetkezmény megállapítását is, c) ha az a) és a b) pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság a jegyzőkönyv jogszabálysértésre vonatkozó információkat tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez.

31 Egyszerű Állam Program 79. pont
A beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárások elhúzódásának visszaszorítása érdekében: a) maximálni és radikálisan rövidíteni kell a szakhatóság döntéshozatalára rendelkezésre álló időt, csökkenteni kell a részt vevő szakhatóságok számát; b) meg kell erősíteni az integrált engedélyezési eljárások alkalmazását; c) az engedélyező hatóság szerepkörét, felelősségét erősíteni kell, a szakhatóságok szerepét a döntéshozó számára készülő szakvélemény adása felé kell eltolni.

32 A Ket. 79. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 33. § (8) bekezdés A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. Kivételesen indokolt esetben - amennyiben azt jogszabály nem zárja ki - a szakhatóság vezetője a szakhatósági eljárásra irányadó határidőt annak letelte előtt egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja, és erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot értesíti. A szakhatóságnak az ügyintézési határidő meghosszabbításáról szóló végzésében a határidő-hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölnie.

33 Egyszerű Állam Program 83. pont
A korábban engedélyezési keretszabályokban megengedett elemek alapján az érintettek ne léphessenek fel az engedélyezés ellen.

34 A Ket. 83. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 15. § (6a) bekezdés Törvény előírhatja, hogy a hatósági döntés jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított, a törvényben meghatározott, legalább hat hónapos határidőn túl további ügyfél nem vehet részt az eljárásban. Ebben az esetben a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye

35 Egyszerű Állam Program 84. pont
Az érintettek engedélyezés elleni fellépése csak indokolt esetben akadályozhassa meg az engedélyek jogerőre emelkedését, a többi esetben fellépésük csak kártérítési igényre adhasson jogalapot

36 A Ket. 84. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 98. § (1a) bekezdés Törvény a fellebbezés benyújtásához indokolási kötelezettséget írhat elő. Törvény azt is előírhatja, hogy fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. Ket § (1) bekezdés h) pont Nincs helye fellebbezésnek a 98. § (1a) bekezdése alapján benyújtott fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén.

37 A Ket. 84. ponthoz tartozó módosítása
Ket § (3) bekezdés Az elsőfokú döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a) az elkésett fellebbezést, b) a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, c) az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést és d) a 98. § (1a) bekezdése megsértésével benyújtott fellebbezést.

38 Egyszerű Állam Program 91. pont
Lehetőség szerint a kérelmezőn kívül a beruházás egyéb érintettje ügyféli jogait akkor gyakorolhassa, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tesz, vagy kérelmet nyújt be

39 A Ket. 91. ponthoz tartozó módosítása
Ket. 15. § (6) bekezdés Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogainak gyakorlását törvény ahhoz a feltételhez kötheti, hogy az ügyfél az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tesz vagy kérelmet nyújt be. A nyilatkozat, illetve a kérelem tartalmi követelményeit a törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet meghatározhatja

40 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Az egyszerű állam kormányzati program és a magyary Egyszerűsítési program szerepe a hatósági eljárások átalakítása és a ket. 2012-es módosítása kapcsán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések