Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FELKÉSZÜLÉS AZ INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓRA (2013.11.04.) INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 1 Elvárások, tapasztalatok, helyzetkép, a felkészülés fontos szempontjai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FELKÉSZÜLÉS AZ INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓRA (2013.11.04.) INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 1 Elvárások, tapasztalatok, helyzetkép, a felkészülés fontos szempontjai."— Előadás másolata:

1 FELKÉSZÜLÉS AZ INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓRA (2013.11.04.) INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 1 Elvárások, tapasztalatok, helyzetkép, a felkészülés fontos szempontjai és teendői

2 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Felépítés  MAB akkreditációs követelmények  Akkreditációs tapasztalatok  Helyzetkép az NKE minőségbiztosításáról  Fejlesztési elgondolások és a felkészülés fontos feladatai 2

3 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI I. JOG- SZABÁLYI EL- VÁRÁSOK  Általános feltételek (Nftv.) Legalább két képzési, illetve tudományterületen vagy művészeti ágban, legalább négy szakon, az alábbi pontok szerint választható képzési szerkezetben alapképzést, alap- és mesterképzést, alap-, valamint mester- és doktori képzést, mester- és doktori képzést folytat. [Nftv. 6.§ (2)] Rendelkezik a feladatai ellátásához, folyamatos működéséhez szükséges személyi, szervezeti feltételekkel, állandó kutatói, oktatói karral. [Nftv. 7.§ (3)] Rendelkezik a feladatai ellátásához, folyamatos mőködéséhez szükséges tárgyi és pénzügyi eszközökkel. [Nftv. 6.§ (3)] Az intézményi dokumentumok kidolgozottak, rendelkezésre állnak. [Nftv. 6.§ (3)] 3

4 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 JOG- SZABÁLYI EL- VÁRÁSOK  Egyetemként az a felsőoktatási intézmény akkreditálható, amelyik legalább két képzési területen jogosult mesterképzésre, valamint legalább két tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére; munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak,kutatóinak legalább ötven százaléka tudományos fokozattal rendelkezik; legalább három egyetemi karral rendelkezik; tudományos diákköröket működtet; az általa indított szakok egy részén képzéseit képes idegen nyelven folytatni. [Nftv. 9.§ (3)] 4 MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI II.

5 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI III. A MAB további akkreditá- ciós elvárásai  Az intézménynek a felsőoktatási tevékenység minőségének biztosítására van intézményi szintű, és a folytatott képzések minőségi kontrollját is magába foglaló minőségbiztosítási rendszere.  Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a szaknak a képzésért felelős és a képzés adminisztrációját végző gesztorkara.  A MAB vizsgálja azt is, hogy a karok elnevezése összhangban van-e a kar által végzett oktatási és kutatási tevékenységgel, annak szakterületét és szintjét is tekintve. 5

6 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI IV. A MAB értékelési szempontjai  Az intézmény/ kar általános helyzetképe Honnan – hova tart az intézmény/kar. Az előző intézményi akkreditációs határozat ajánlásai (amennyiben voltak ilyenek) nyomán tett intézményi/kari szintű intézkedések. Az intézmény/kar alapdokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi/kari stratégia, a HOK részvétele az intézmény/kar vezetésében. Intezmenyi / kari szintű együttműködések az oktatási feladatokban és az infrastruktúra hatékonyságának növelésére (közös képzések kezelése (intezményközi, ha van), karok közötti átoktatások stb.) A C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók. 6

7 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 A MAB értékelési szempontjai  Az intézmény/kar kulcsfontosságú eredményei Oktatás Az intézmény/kar képzési szerkezete. Képzések kimeneti eredményei, hallgatói létszámadatok (felvettek es végzettek, lemorzsolódás, TDK eredmények) intézményi/kari szintű áttekintése az elmúlt öt év statisztikája alapján. Végzettek elhelyezkedése, munkaerőpiaci beválás. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység Intézményi/kari szintű jelentősebb tudományos publikációs, fejlesztési, innovációs és pályázati (tartalmi) eredmények (hazai es nemzetközi eredményesség) Regionális, országos, nemzetközi kapcsolatok es azok hatásai intézményi, illetve kari szinten. Gazdálkodás Az intézmény/kar gazdálkodásának eredményei. Külső és belső erőforrások pályázati (finanszírozás) megszerzése és felhasználásuk, a változások tendenciai intézményi szinten, illetve kari szinten ! 7 MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI V.

8 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Az ESG által megfogal- mazott 7 sztenderd és irányelvek  Az ESG alapján alkalmazott értékelési szempontok: 3.1 Minőségpolitika, stratégia és eljárások a minőség biztosítására. 3.2 Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelése. 3.3 A hallgatói teljesítmények értékelése. 3.4 Az oktatói minőség biztosítása. 3.5 Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások. 3.6 Belső információs rendszer. 3.7 Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása. 8 MAB AKKREDITÁCIÓS ELVÁRÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI VI.

9 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Tapasztalataink a minőségfejlesztés terén Rendszerépítés 9 A JOGELŐD EGYETEM MINŐSÉG- FEJLESZTÉSÉ NEK LÉPÉSEI Önértékelés Mérés értékelés

10 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Minőségeszközök és módszerek Alkalmazott minőség- eszközök és technikák a NKE-n  PDCA ciklusok  Belső auditok  EMIÉR (EvaSys)  SWOT elemzés  Benchmarking  Önértékelés (Akkreditáció) 10

11 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 PDCA ciklusok az NKE-n … avagy a minőség folyamatos fejlesztése 11 P1: Minőségbiztosítási rendszer tervezése P2: MFP 2012 P2-2: MFP 2013-2015 (PDCA 2.kör) P3: EMIÉR P4: Belső Audit program P1:MBR továbbfejlesztése P2: Új MFP 2013-2015 P2-2: Új MFP 2011 P3: EMIÉR továbbfejlesztése P4:Belső audit program 2013 P1: Minőségbiztosítási szabályzat bevezetés 2012 január P2: MFP cselekvési program végrehajtás P2-2:MFP cselekvési program végrehajtás P3: EMIÉR felmérések bevezetése, végrehajtás P4:Belső auditok végrehajtása P1:MBR működtetése P2: felülvizsgálat P2-2: felülvizsgálat P3: EMIÉR átvizsgálása P4: Belső audit program ellenőrzés P D C A INTÉZMÉNYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MŰKÖDÉSE

12 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Belső auditok Az Egyetem vezetése a belső auditokat a minőség- biztosítási rendszer fejlesztésé- nek szempontjá- ból kiemelkedő jelentőségű- nek tartja. A belső audit kiterjedhet:  a minőségértékelés megfelelőségére,  a minőségközpontú irányítási rendszer megfelelőségére,  a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségének megállapítására,  a folyamatszabályozás eljárási rendjére és annak betartására,  a visszajelzések alapján a változtatások/javító intézkedések végrehajtására. 12

13 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Egyetemi Minőségbiztosítási Értékelő- Elemző Rendszer (EMIÉR) 13

14 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 EvaSys rendszer bemutatása I. Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé- nyéből 14 A profil görbe azonnal megmutatja a gyenge pontokat, jó alapot ad a beavatkozás szükségességének és mértékének megtervezéséhez

15 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 EvaSys rendszer bemutatása II. Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé- nyéből (két kar és az intézmény összesített eredményei- nek összehason- lítása) 15 Azonnali összehasonlítást tesz lehetővé, megmutatja a feltűnő eltéréseket. Jó alapot ad a különbséget generáló okok megkeresésére, a szükséges beavatkozás megtervezésére.

16 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Minőségbiztosítási dokumentációs rendszer létrehozása 16

17 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Minőségbiztosítási dokumentációs rendszer elkészült elemei  Az Egyetem Minőségpolitikája  Vezetői nyilatkozat  Az Egyetem Küldetése  Minőségbiztosítási szabályzat  Minőségstratégia  Minőségbiztosítási eljárások (folyamatosan) 17

18 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Tapasztalataink a jogelőd akkreditációja kapcsán I. A jogelőd ZMNE intézmény és program akkreditáció- ja során szerzett tapasztala- tokat egy tanulmány- ban foglaltuk össze Könyvtár raktári száma: D – 6183 Rövid kronológia 1. Előzmények (2000. március – 2008. február) A minőségfejlesztés lépései a 2000-es akkreditációs jelentéstől, a 2008 februárjában kiadott rektori határozatig. 2. Előkészületek az intézményi akkreditációra (2008. február – 2008. július) Az akkreditációra az intenzív felkészülés 2008 februárjában, egy évvel a beadási határidő előtt kezdődött el. A rektor 2008 márciusában – egy évvel a várható MAB látogató bizottságának érkezése előtt - Intézményi és Programakkreditációt Előkészítő Koordinációs munkacsoportot hozott létre, melyben meghatározta a munkacsoport működési elveit, és a felkészülés ütemtervét a 2008 március-2008 december közötti időszakra 3. Intézményi akkreditációs önértékelés elkészítése (2008. július – 2009 január) 18

19 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Az Intézményi akkreditációs önértékelés elkészítésének folyamatábrája 19

20 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 A jogelőd intézmény akkreditációs önértékelése Az intézményi akkreditá- ciós önértékelés megszöve- gezésének feladatát a Stratégiai és Intézmény- fejlesztési Rektor- helyettes (SIRH) kapta  Az önértékelés elkészítésénél az áttekinthetőség, az átláthatóság, a működés és az eredményesség tényszerű bemutatása volt a cél. A terjedelem és tartalom illusztrálására:  Az intézményi önértékelés kötetben 134 oldalon 8 ábra, 13 grafikon, 11 táblázat, 61 kérdés felmérési eredményei, és 68 tárgykör értékelése kapott helyet. Könyvtár raktári száma: D – 6110  A kötethez tartozó, tényanyagokat gazdagon tartalmazó mellékletekben 221 oldalon 6 ábra, 15 grafikon, 120 táblázat kereken 100 EvaSys felmérési eredmény és 9 felmérési profilgörbe segíti az olvasó pontos tájékoztatását. 20

21 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA 2013 – 2015 A Minőség- stratégia szerkezete 1. A minőségstratégia készítését meghatározó külső tényezők (Nemzetközi, nftv., MAB ajánlásai, nemzeti felsőoktatási kiválóság korm. rend.) 2. Az egyetem értékrendje, a minőségügy területén elért eredményei (MBR kiépítés koncepciója és megtett lépései, értékrendi alapok) 3. Az IFT minőségstratégiát meghatározó elemei (jövőkép és küldetés, stratégiai irányok és célok) 4. A minőségbiztosítás kérdései. (alapelvei, modellje, mérőrendszere,PDCA ciklusai) 21

22 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Stratégiai (távlati) minőségcélok az NKE Minőségstratégiájában Az egyetemi szintű minőségcélok komponenseit az intézmény egészére vonatkozó stratégiai irányok és célok határozzák meg  Oktatás: hazai és nemzetközi összehasonlításokra is alkalmas benchmarking összehasonlító és értékelő rendszer fokozatos kiépítése.  Kutatás-fejlesztés és innováció: 3-5 olyan alapkutatási irány kijelölése, amelyek képesek átfogni a teljes innovációs láncot  Oktatás és tudományos kutatás: idegen nyelvű szakirányok és szakok indítása és azokon a hallgatói létszám növelése, (nemzetköziesedés).  Kiválóságra törekvés: szerepvállalás nemzetstratégiai célok megvalósításában (oktatás- kutatás), és jelentős előrelépés a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban. 22

23 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 A 2014/2015 oktatási évre tervezett új minőségfejlesztési program A konkrét célokat az IFT és az előttünk álló, ismert feladatok alapján a következők jelentik:  érdemi felkészülés az akkreditációra és az elvárások sikeres teljesítésére  belső auditok segítségével a szabályos működések, az egységesség és a módszeresség erősítése, a feltárt eltérések megszüntetése;  a hallgatói közreműködés növelése a minőségszemlélet erősítésében a szakkollégiumok és az EHÖK bevonásával;  a minőségértékeléshez szükséges teljes körű adatbázis rendszer megteremtése és fejlesztése;  az egyetemi minőségelemző- és értékelő rendszer (EMIÉR) kiépítettségének növelése,  az EMIÉR alkalmazási eredményeinek, adatainak, grafikonjainak felhasználása  az adatgyűjtési módszerek folyamatos fejlesztése (kérdőívek, önértékelések javítása);  a belső auditorok továbbképzése;  a Minőségbiztosítási Szabályzat átdolgozása 23

24 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 A minőségbiztosítási rendszer fejlesztése szempontjából szükséges akciók A stratégiai akciók azok a konkrét cselekedetek, amelyek segítségével a célok elérésén keresztül a jövőkép felé haladunk  I. Egyetemi szintű minőségbiztosítási szervezet létrehozása  II. Minőségbiztosítási feladatok ellátására elkülönített anyagi források biztosítása  III. Az EvaSys adatfeldolgozó és értékelő rendszerhez kapacitás szempontjából kompatibilis lapolvasó beszerzése és üzembe állítása az egyetemi minőségbiztosítási szervezetnél  IV. Az ÁROP 2.2.1. pályázatban a teljes körű minőségirányítási rendszer fejlesztésére beállított tételek megvalósítása  V. Az UniPoll modul teljes verziójának megrendelése és az EvaSys intézményi hálózatba szervezése hardver beszerzéssel 24

25 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Az előttünk álló fő feladatok I. Az akkreditá- ciós felkészülést kézben tartó személyek kiválasztása, megbízása (Rektori intézkedés) Ilyen volumenű feladat felelőssége nem osztható meg.  A munka fő felelőseinek kijelölése és megbízása egyetemi, kari (intézeti) és szervezeti egység szinten egyetemi akkreditációs megbízott Kari (intézeti) és szervezeti egységek megbízottai dékánok, intézet-, szervezeti egység vezetők. az önértékelő jelentés fejezeteinek kidolgozásáért felelősök kijelölése Az intézményi honlap feltöltéséhez szükséges intézményi szintű adatszolgáltatás felelőseinek kijelölése 25

26 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Az előttünk álló fő feladatok II. A felkészülés tervezési, előkészületi szakasza (Rektori intézkedés)  A felkészülés megtervezése Intézmény (egyetem, kar) akkreditáció törvényi feltételeinek való megfelelés vizsgálata Az egyetem minőségbiztosítási rendszerének felülvizsgálata (belső audit) döntés az önértékelés módszeréről, ütemezéséről a jelentés szinopszisának felállítása kommunikációs terv készítése az akkreditációs feladatok megismertetésére 26

27 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Az előttünk álló fő feladatok III. A felkészülés gyakorlati megkezdése, az Intézmény „helyzetbe” hozása  Előkészítő munka I. Az előző akkreditáció megállapításainak áttekintése, hiánypótlás Elégedettségi felmérések elindítása. Az elfogadott Minőségstratégia végrehajtása. Önértékelési útmutató (kézikönyv) elkészítése, kiadása A munkatársak oktatása/felkészítése az önértékelés módszertani kérdéseiről Az intézmény/kar kulcsfontosságú eredménymutatóinak meghatározása Folyamatos kommunikáció, az egyetemi polgárok minél szélesebb körének tájékoztatása és bevonása 27

28 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Az akkreditá- ciós önértékelés elkészítése  Előkészítő munka II. Egyetemi honlap folyamatos feltöltése, aktualizálása (MAB itt kezdi a vizsgálódást!!!!) A begyűjtött anyag rendezése (szinopszisnak megfelelően), elemzése, statisztika elkészítése Intézményi (intézeti, kari) önértékelés végrehajtása 28 Az előttünk álló fő feladatok IV.

29 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Az előttünk álló fő feladatok V. Az akkreditá- ciós önértékelési jelentés elkészítése  Akkreditációs önértékelési jelentés elkészítése (technikai rész) A kidolgozás technikai paramétereinek meghatározása (gépelési beállítások), A jelentés pontonkénti megszövegezése (kijelölt felelősök ) Egységes szerkezetbe formálás, tartalmi ellenőrzés, iteráció Sajtó alá rendezés, tördelés, borító tervezés, kötési munkák Előterjesztés jóváhagyásra Szenátusi jóváhagyás Nyomtatás Beadás 29

30 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 És a végeredmény… A képen az egyetem teljes akkreditá- ciós dokumen- tum készlete látható. ( Intézményi kötet és mellékletek, kari kötetek és 10 szak önértékelése 30

31 INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségek: Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár Tel: +36 30 919-4927 e-mail: turcsanyi.karoly@uni-nke.hu 31


Letölteni ppt "FELKÉSZÜLÉS AZ INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓRA (2013.11.04.) INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓ 2014/15 1 Elvárások, tapasztalatok, helyzetkép, a felkészülés fontos szempontjai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések