Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Derzsényi Attila mk. alezredes NKE HHK Műveleti Logisztika Tanszék Tel: 29-152.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Derzsényi Attila mk. alezredes NKE HHK Műveleti Logisztika Tanszék Tel: 29-152."— Előadás másolata:

1 Derzsényi Attila mk. alezredes NKE HHK Műveleti Logisztika Tanszék Tel: 29-152

2 A legkorábbi hivatkozások Kr.e. 1. századból származnak, mégpedig a dicsőséges Római Birodalom egyik pedagógusa, bizonyos Marcus Terentius Varro említi először Logisticon c. művében, mint a gyerekek teljes körű gondozását és ellátását jelentő tevékenységek összességét. LOGISZTIKA TÖRTÉNETE „Logisticon”: A gyermekek teljes ellátása gondozás étkeztetés ruházkodás játék pihenési, alvásidő biztosítása

3 Később egyébként a hadseregben a „logisták” gondoskodtak a légiók élelemmel való ellátásáról és elszállásolásáról, illetve a készletek elraktározásáról. Többek között ők voltak, akik megszervezték, hogy hol legeltessék a hadsereget kísérő, azok húsellátását biztosító állatokat is. LOGISZTIKA TÖRTÉNETE

4 A Bizánci Birodalomban, Kr. u. 900 körül „logotétáknak” hívták őket, ekkor már pénzügyi és kereskedelmi tevékenységeket is végeztek a hadi feladatok megszervezése mellett. VI. (Bölcs) Leó bizánci császár (886-912) a „Háború művészetének összefoglaló magyarázata” c. művében a logisztikáról a következőket írta: „A logisztika dolga, hogy a hadsereget zsolddal ellássa, a feladatnak megfelelően felfegyverezze és elossza, védelmi és harci eszközökkel felszerelje a hadművelet minden igénye szerint, időben és jól. Leon (VI.) másként a Bölcs (Philosophus), bizánci császár Ez azt jelenti, hogy ki kell számítani a teret és az időt. A terepet a haderő mozgásának megfelelően és az ellenség ellenállóereje szerint kell értékelni. Ezeknek a feladatoknak megfelelően szükséges szabályozni, besorolni a saját haderő mozgását.”

5 „Rómaiak logisztikára használt fogalmai: Copia, annonaria, frumentum, commeatus A Római hadsereg logisztikai szempontjai LOGISZTIKA TÖRTÉNETE Egy hadsereg napi 15-20 km menetre képes Egy ember max. 30 kg-al terhelhető Forrásoktól 10 napnál messzebb távolodni kockázatos Ivóvíz forrásoktól nem szabad eltávolodni Vízi szállítás mindig hatékonyabb 6 lóval vontatott hajó = 400 ló szállítási kapacitása 30.000 fős hadsereg 30 napi élelme 33 km, ami hosszú kocsioszlopot igényelne (1300 szekér) A legnagyobb veszteségforrás a menet, nem a harc

6 Zrínyi Miklós 1646: Tábori Kis Tracta LOGISZTIKA TÖRTÉNETE Ha saját hazájában harcol a hadsereg és menet közben szerzi be a szénát, szalmát, tűzifát, ráadásul még az élelmet is, ez „istentelenség a szegény emberen”! Ellenséges földön sem jó a rekvirálás, mert többet vesz el a katona mint amennyire szüksége van, a felesleget pedig csak elherdálja, ami miatt a készletek egyenetlenül és igazságtalanul osztódnak szét. Ráadásul a zsákmányszerzésben elmerült, lerészegedett katonát az elkeseredett lakosság agyonveri, és a sereget harc nélkül is komoly veszteség éri.! Az sem az igazán jó megoldás, ha a táborral járókereskedőktől és markotányosoktól vásárol a katona. A kereskedő a legkisebb „lármára”, riasztóhírre elmenekül, a katona pedig beszerzési források nélkül marad

7 LOGISZTIKA TÖRTÉNETE A hadseregek létszámának jelentős növekedése miatt, a XVIII. században az ellátás problémája még nagyobb hangsúlyt kapott. A hadvezetések óriási anyag- és élelmiszerraktárakat hoztak létre, ezek viszont igen erős korlátot jelentettek a csapatok mozgatásában. Ezért alakult ki az az alapelv, miszerint egy nagyobb létszámú hadsereget nem volt szabad 5 napi menettávolságnál messzebbre vezényelni a saját központi utánpótlás-bázisától. Ez az ún. „raktárélelmezési-elv” a napóleoni háborúk idejére már nem volt tovább tartható, mivel jelentősen gátolta a csapatok mozgékonyságát.

8  Hannibál az Alpokon való átkeléskor a 112 000 fős hadseregéből 26 000 maradt (a 37 elefántból csak 3 élte túl).  Napóleon 300 000 katonával indult Oroszország ellen, Moszkváig 1/3 át elvesztette.  A Napóleont üldöző orosz sereg 120 000 fővel indult, Vilnánál csak 30 000 főből állt. LOGISZTIKA TÖRTÉNETE A hadászati logisztika jelentősége!

9 LOGISZTIKA TÖRTÉNETE 1832 Poroszország, Carl von Clausewitz „Vom Kriege” Az első összefoglaló hadtudományi mű: „Az ellátás a háború megvívásában fő dolog.”

10 LOGISZTIKA TÖRTÉNETE A jelenlegi hadtápellátás alapjait Napóleon tábornoka, a francia származású Antoine Henri Jomini (1779-1869) fektette le. Róla, azon kívül, hogy 90 évet élt meg azt kell még tudni, hogy a legtöbb, logisztikáról szóló írás őt nevezi meg, mint az első logisztikai mű szerzőjét. A logisztika az ô felfogásában a „csapatmozgások, csapatutánpótlások, valamint az erődítmények, szálláshelyek építésének gyakorlati művészete és alkalmazott tudománya” volt. Innen ered a szállásmester (marechal des logis) kifejezés is. A 19. század végén Jomini írásait angolra fordították, ezt követően pedig az amerikai katonai irodalom már „logistics” néven említi a tengeri flotta ellátási feladatainak megszervezésére irányuló tevékenységeket.

11 LOGISZTIKA TÖRTÉNETE Cyrus Thorpe katonai szakíró „Pure Logistics” (Tiszta logisztika) c. művében (1917) a logisztikát a stratégia és a taktika mellett a hadviselés 3. fő pilléreként mutatta be. 1918-tól a logisztika szó elterjedt és meghatározója lett az amerikai katonai szótáraknak és az utánpótlás, szállítás, építkezés, orvosi ellátás hadseregen belüli szinonímiáként használták. A logisztika súlyát mi sem jellemezhetné jobban, mint az Encyclopedia Britannica által is közölt tény, miszerint a II. Világ- háború során minden 10 amerikai katonából 3 vett részt közvetlenül a harcokban, a többség logisztikai feladatot látott el.

12 LOGISZTIKA TÖRTÉNETE XX. Század Óriási fejlődés a logisztikában (motorizáció, I. VH tapasztalatai) A II. VH -ban minden 10 amerikai katonából 7 logisztikai jellegű feladatot lát el A háborúk előkészítése és végrehajtása során a problémák 75%-a logisztikai jellegű.

13 LOGISZTIKA TÖRTÉNETE Malinovszkij marsall „ A háborút már megnyertük, már csak a saját hadtápunkat kell legyőzni!”

14 LOGISZTIKA TÖRTÉNETE Montgomery tábornagy „Minden ami nem a harc, az logisztika.”

15 LOGISZTIKA TÖRTÉNETE NATO A logisztika a szükséglet, a tér és idő előzetes tervezésére, összehangolására és az erőforrások allokálására terjed ki: – anyagellátás, utánpótlás és készletezés, – csapat-, anyag- és sebesültszállítás-szervezés és elhelyezés, – építésszervezés, infrastruktúra rendelkezésre bocsátás, – információs hálózat kiépítése, az előbbi feladatok irányítása

16 „Békében mindenki nagy stratéga, de háborúban kénytelen logisztikussá válni” LOGISZTIKA TÖRTÉNETE Norman H. Schwarzkopf tábornok 1991-es Öböl-háborúban az amerikai erők parancsnoka

17 LOGISZTIKA TÖRTÉNETE A logisztika a piacgazdaságban 1950-es évek: polgári logisztika (elosztás) költségcsökkentés 1970-es évek: integrált logisztika (rendszerszemlélet) értékesítés támogatása 1980-as évek: vevő kiszolgálás 1990-es évek: informatika

18 LOGISZTIKA TÖRTÉNETE 1970-es évek: „ A Logisztika, mint kényszer gyakorlat” 1980-as évek: „A Logisztika, mint a szállítások racionalizálója” 1990-es évek: „A Logisztika, mint egy gazdasági előny” 2000-es évek: „A Logisztika, mint a folyamatok átfogó eleme Magyarország


Letölteni ppt "Derzsényi Attila mk. alezredes NKE HHK Műveleti Logisztika Tanszék Tel: 29-152."

Hasonló előadás


Google Hirdetések