Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MINŐSÍTŐ VIZSGÁZTATÁS AKTUÁLIS FELADATAI BALATOMKENESE 2014. május 9. Takács Tamás ezds. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MINŐSÍTŐ VIZSGÁZTATÁS AKTUÁLIS FELADATAI BALATOMKENESE 2014. május 9. Takács Tamás ezds. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző."— Előadás másolata:

1 MINŐSÍTŐ VIZSGÁZTATÁS AKTUÁLIS FELADATAI BALATOMKENESE 2014. május 9. Takács Tamás ezds. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai vizsgaközpont parancsnok

2 Előmenetel feltételei (Hjt.) megfelelő betölthető magasabb beosztás a viselt rendfokozathoz előírt kötelező várakozási idő letöltése, a magasabb beosztáshoz, rendfokozathoz meghatározott követelménynek való megfelelés, valamint alkalmasság, előmeneteli rangsorolás

3 Rangsorolás (9/2013 HM R.) Minősítő vizsga Teljesítmény értékelés Rangsor őrm., törm., ftörm., zls. hdgy., fhdgy., szds., örgy.

4 A tiszti és az altiszti állomány előmenetele és előmenetelének tervezése (KI?) (9/2013 HM R) Az állomány tagja előmenetelre tervezhető általános előmeneteli rendben ha legalább „B” teljesítményszintű teljesítményértékeléssel rendelkezik, és az állomány törzsőrmester, főtörzsőrmester vagy zászlós, valamint főhadnagy, százados vagy őrnagy rendfokozatú tagja a teljesítményértékelés mellett sikeres és érvényes minősítő vizsgával is rendelkezik. Speciális előmeneteli rendben a rendszeresített rendfokozat eléréséig a kötelező várakozási idő leteltét követően léptethető elő, ha az adott évben legalább „B” teljesítményszintű teljesítményértékeléssel, valamint sikeres és érvényes minősítő vizsgával rendelkezik.

5 A tiszti és az altiszti állomány előmenetelének tervezése (HOL? MIKOR?) (9/2013 HM R) százados vagy annál magasabb rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztások, valamint a zászlósi rendfokozati csoportba tartozó szolgálati beosztások esetén központi, az ettől eltérő rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztások esetén a honvédségi szervezeten belül, helyi szinten történik. az előmenetel központi tervezése minden év március 1-je és június 30-a közötti időszakban kerül végrehajtásra. a tisztesi állomány altiszti beosztásba helyezése az adott honvédségi szervezeten belül kerül megtervezésre. Előmenetel tervezés

6 A tiszti és az altiszti állomány rangsorolása 1. (9/2013 HM R) megküldi az érintett honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka részére szakmai előmeneteli jegyzék a rangsorolt állomány azon tagjait tartalmazza, aki a teljesítményértékelésében azt a helyőrséget jelölte meg, amelyet előmenetelének tervezése során előnyben részesít, és az adott szolgálati beosztás szempontjából releváns előmeneteli rangsor vagy rangsorok első helyezettje, függetlenül attól, hogy az érintett az adott helyőrséget megjelölte-e. az üres szolgálati beosztások feltöltése és a beosztási követelmények szempontjából releváns szakmai előmeneteli jegyzéket készít, A központi személyügyi szerv az állomány előmenetelre tervezhető tagját rendfokozatonként és munkakör-családonként rangsorolja

7 A tiszti és az altiszti állomány rangsorolása 2. (9/2013 HM R) Ha az előmenetelre tervezett személy különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke figyelembevételre kerül, a tárgyévben további előmenetelre nem tervezhető. A KSZSZ tájékoztatja az előmenetelre tervezett személyt a megtervezett szolgálati beosztásáról, aki kérheti különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke figyelembe vételét. A KSZSZ a szakmai felelősökkel együttműködve a beérkezett jelöltválasztások alapján elvégzi az előmenetelre tervezett jelöltek üres szolgálati beosztásokhoz történő hozzárendelését. Az állományilletékes parancsnok a megküldött szakmai előmeneteli jegyzékből legfeljebb 3 jelöltet választ.

8 a TÉR-rel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatok (7/2014. (I. 31.) HM utasítás) Az előmeneteli rangsorok alapjául szolgáló előmeneteli minősítés eredményét a központi személyügyi szerv számítja ki Az előmeneteli minősítés meghatározása Az állomány alacsonyabb beosztást betöltő tagja viselt rendfokozatának megfelelő beosztásba helyezéséhez minősítő vizsga nem szükséges a tárgyévi vagy utolsó teljesítményértékelést 100%-ban, közvetlenül megelőző teljesítményértékelést 75%-ban,és 50%- ban, az érvényes és sikeres minősítő vizsga eredményét TÉR %-os értékeit és a minősítő vizsga %-os értékét össze kell adni, a végeredménynél pedig a % jelet el kell hagyni. A pontszám határozza meg az előmeneteli rangsorban elfoglalt helyezést.

9 A Katonai Vizsgaközpont feladata A Magyar Honvédség egész állományára kiterjedő feladata, az önkéntes jelentkezésen alapuló minősítő vizsgák előkészítése, a vizsgáztatás végrehajtása, felügyelete. Az MH és az egyetem oktatási egységei által igényelt vizsgák végrehajtása. A meghatározott szintű, vezetői beosztás betöltésére tervezett állomány kiválasztásának támogatása.

10 Minősítő vizsga jellemzői (9/2013 HM R.) Egyéni/önkéntes jelentkezés Kötelező várakozási idő letelte előtti évtől Eredménye érvényes a vizsga évét követő 2 évig Évente legfeljebb 2X (utolsó a mérvadó) Sikeres 51 % felett végrehajthatók március 1 - október 31 között

11 Minősítő vizsga (56/2013. HM ut.) az NKE HHK szervezetében működő, a tiszti és altiszti minősítő vizsgák előkészítéséért és végrehajtásáért felelős szervezet KVK olyan számonkérés, ahol a jelentkezők önálló felkészülést követően a meghirdetett vizsgaidőpontokban általános katonai ismeretekből tesznek tanúbizonyságot felkészültségükről minősítő vizsga a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség által lektorált és a Honvéd Vezérkar főnöke által jóváhagyott általános katonai ismeretanyag; Tananyag a rendfokozatonként differenciált általános katonai vizsga alapját képező tudástartalom Vizsgaanyag

12 56/2013. HM utasítás feladatai KVK 2014. 03.01-től az első minősítő vizsgák végrehajtása KVK 2014. január 31-ig tárgyévre vonatkozó vizsgaidőpontok közzététele KVK 12. 15-ig tananyag és vizsgaanyagok interneten történő közzététele HPF, SZCSF, HHK 11.30-ig a minősítő vizsgáztatás rendszerének kidolgozása KIKCSF 11. 15-ig lektorálás, jóváhagyásra felterjeszti a HVKF részére HHK 10.31 tananyag, valamint a rendfokozatonként differenciált vizsgaanyag kidolgozása KIKCSF>HHK 09.30 rendfokozatonként javasolt szakirodalom jegyzék

13 NKE HHK Katonai Vizsgaközpont

14 ILIAS rendszer A tananyag szolgáltató és fejlesztő keretrendszer (Learning Content Management System = LCMS) egységes felhasználói felületen összefogja a következő internetes oktatási szolgáltatásokat: hallgató-hallgató, tanár-hallgató internetes kommunikáció (e-mail, tananyagonként internetes fórumok stb.); webes, interaktív oktatóprogramok, multimédiás tananyagok, animációk, szimulációk; tananyagkészítést segítő programcsomagok, tananyag-adatbázisok; automatikus kiértékelést végző, a hallgatók önellenőrzését segítő tesztprogramok; tananyagokhoz kapcsolódó elektronikus ajánlott irodalom és internet címgyűjtemény; elektronikus fogalomtár, amelynek definíciói azonnal lehívhatók, ha a fogalom egy tananyagrészben előfordul.

15 Gyakorlati működés Regisztráció Adategyeztetés Rögzítés Felhasználói név és jelszó biztosítása Felkészülés ILIAS ismertetés, bejelentkezés, Tananyag elérés, Taneszköz tároló, próbateszt, konzultáció Vizsga KVK 30 munkahely/katonai szervezet/helyőrség Számítógép által generált kérdések Meghatározott végrehajtási idő ( 60 kérdés, 50 perc) Objektív szintfelmérés Értékelés Azonnali eredmény Eredmény rögzítése (KGIR) Archivált vizsgaeredmények

16 Az ILIAS rendszer elérhető: kvk.uni-nke.hu illetve az NKE HHK honlapjáról: hhk.uni-nke.hu Az ILIAS rendszer elérhető: kvk.uni-nke.hu illetve az NKE HHK honlapjáról: hhk.uni-nke.hu Bejelentkezés az e-mailben kapott felhasználói névvel és jelszóval

17 17 Külső vizsgahelyszínek MH 25. KGY l.dd. (18) MH 25. KGY l.dd. (18) MH. 93.PS. vv.z. (14) MH. 93.PS. vv.z. (14) MH 37. mű.e. (15) MH BTKK (20) MH BTKK (20) MH BHK (18) MH 43. hír. és vt.e. (10) MH 43. hír. és vt.e. (10) MH 5. B.I. l.dd. (12) MH 5.BI. l.dd. (Gábor Dénes SZI) MH 5.BI. l.dd. (Gábor Dénes SZI) Tata MH 64. log. e. (6) MH BHD (10) MH PBRT (10) MH 54. Veszprém RE (22) MH 59. SZD RB. (5) MH 12.ALRE (10) MH 86.SZHB NKE HHK KLI (10) KVK (30) KVK (30) MH AA (10) MH AA (10)

18 Minősítő vizsga (a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt. számú intézkedése alapján) A kérdéssor 50 kérdésből áll A teszt kitöltési ideje: 50 perc Az ajánlott felkészülési idő a regisztrációt követően 2 hónap A felkészülés során 5 alkalommal próbateszt kitöltésére van lehetőség

19 Minősítő vizsga (a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt. számú intézkedése alapján) 3-3 kérdés szolgálati szabályzat ismeret, alaki kiképzés 4-4 kérdés általános harcászat, általános lőkiképzés 3 kérdés nem háborús műveletek 1 kérdés katonai testnevelés 3 kérdés katonai tereptan és térképismeretek 3 kérdés jogi és hadijogi ismeretek 3 kérdés felderítő ismeretek és elektronikai hadviselés ismeretek 3 kérdés műszaki ismeretek és rögtönzött robbanóeszközök elleni tevékenység 2 kérdés híradó ismeretek 2-2 kérdés vegyivédelmi ismeretek, egészségügyi ismeretek 2 kérdés logisztikai ismeretek és MH öltözködési szabályzat 1 kérdés CIMIC/PSYOPS ismeretek 3 kérdés törzsszolgálati ismeretek - 1 kérdés tapasztalat feldolgozással kapcsolatos ismeretek és katasztrófavédelem 2 kérdés informatikai ismeretek 2-2 kérdés információvédelmi ismeretek, ügyviteli ismeretek 1 kérdés meteorológiai ismeretek

20 Elvégzett és folyamatban lévő feladatok Próbavizsga, Hjt szintfelmérés, raj pk-k vizsgáztatása, békeműveleti felkészítő kurzus SZCSF/ÖHP/BTKK Tesztkérdések elkészítése, validálása KVK/szakmai szervek mentorai 2014. január 28-ig tárgyévre vonatkozó vizsgaidőpontok közzététele KVK 2014. január 31-ig Külső vizsgahelyszínek felmérése, pontosítása és vizsgaidőpontok közzététele KVK 2014. február 15.-ig KVK 2014. 03.01-től ill. 04.23-tól Regisztráció kezdete, az első minősítő vizsgák végrehajtása

21 A minősítő vizsgák végrehajtásának rendjéről szóló 22/2014. (HK5) HM KÁT – HVKF együttes intézkedése alapján a vizsgákat elsősorban honvédségi szervezet szinten, amennyiben ez nem lehetséges helyőrség szinten, illetve a KVK vizsgatermében kell szervezni vizsgára történő felkészülés önképzés formájában valósul meg a vizsgahelyszín szerinti honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka vizsgafelügyelőt jelöl ki a közvetlen szolgálati elöljárója előzetes tájékoztatását követően, február 15-től egyéni regisztráció konzulensi névjegyzék (HVKF jóváhagyásával)

22 A Katonai Vizsgaközpont feladata A minősítő vizsgák előkészítése, a vizsgáztatás végrehajtása, felügyelete.Az MH és az egyetem oktatási egységei által igényelt vizsgák végrehajtása: NKE HHK Katonai Üzemeltető Intézet adatvédelmi ismerek tantárgy, Hjt. Vizsgáztatás (15 vizsgaidőpontban 247 fő) MH BTKK missziós felkészítés MH ÖHP igénye alapján az MH Szárazföldi Harcszabályzat (Ált/59) ismeretéből a kijelölt állomány vizsgáztatása. NKE HHK Nemzetközi Intézet vizsga Szolgálati Szabályzat a Ludovika Zászlóalj II. évfolyamos hallgatói részére. HM Hatósági Hivatal igénye alapján munkavédelmi ismeretek vizsgáztatás A meghatározott szintű, vezetői beosztás betöltésére tervezett állomány kiválasztásának támogatása.

23 Minősítő Vizsga - I. vizsgaidőszak Ajánlott felkészülési idő: 2 Hónap Regisztráció zárása (15 nap)

24 Minősítő Vizsga – II. vizsgaidőszak Felkészülés (2 hónap) regisztráció már 07.01-től !!!

25 Köszönöm a figyelmet! http://kvk.uni-nke.hu


Letölteni ppt "MINŐSÍTŐ VIZSGÁZTATÁS AKTUÁLIS FELADATAI BALATOMKENESE 2014. május 9. Takács Tamás ezds. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző."

Hasonló előadás


Google Hirdetések