Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ifjúsági foglalkoztatás, ifjúsági garancia program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ifjúsági foglalkoztatás, ifjúsági garancia program"— Előadás másolata:

1 Ifjúsági foglalkoztatás, ifjúsági garancia program
BORBÉLY-PECZE, Tibor Bors, Ph.D. szakmai tanácsadó Mórahalom, április 25.

2 Az előadás tartalma EU/OECD kitekintés Hazai helyzetkép
Itthoni lépések Célok/Kimenetek

3 I. EU/OECD kitekintés

4 Hol vannak a kérdések a fiatalok társadalmi beilleszkedésében?
OECD, Logez, 2013

5 Ifjúsági Garancia Kezdeményezés (YGI)
Az ifjúsági garancia keretében a tagállamok vállalták annak biztosítását, hogy a 25 év alatti fiatalok a munkahelyük elvesztését vagy az iskolarendszerű tanulmányaik befejezését követő négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot kapjanak, vagy számukra tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki programban való részvételi lehetőséget biztosítsanak. Európai Tanács

6 Az ifjúsági „társadalmi tétlenség” mérőszáma: NEET, Európai Unió
Eurofound, 2012

7 Összetett célcsoport Eurofound, 2012

8 Veszteségek Az ifjúsági munkanélküliség költségei tagállamonként (Eurofound, 2012)

9 Eszközkészlet az ifjúsági munkanélküliség elleni harchoz (EU szerszámkészlet)
Alacsony kamatozású hitelek a mikro, KKV számára Alacsony kamatozású, államilag támogatott hitelek kis és közepes vállalkozások számára. Az EIB 2013-tól újabb 6 Mrd. EUR tesz elérhetővé erre a célra Bérjellegű támogatások A 25%-os ifjúsági munkanélküliséget meghaladó régiókban (NUTS II.) az Európai IG Alap (IGA) forrásai felhasználhatóak lesznek bérjellegű támogatásokra. A többi régióban erre ESZA forrásokat szükséges felhasználni. Vállalkozóvá válás promóciója Az EIB erősebb támogatást fog nyújtani kezdő vállalkozásoknak (start-up, inkubátor) különös tekintettel a fejlődő gazdasági szektorokban. EURES, ERASMUS+ Az ERASMUS+ és az EURES rendszerek megerősítésre kerülnek annak érdekében, hogy a tagállamok közötti szakmai mobilitást támogathassák. Ide értve a gyakornoki, tanulószerződéses lehetőségek bemutatását is től az EURES tevékenységeit az ESZA finanszírozza. Iskola és munka közötti átmentek támogatása Az ESZA forrásai elérhetőek lesznek a horizontális szakpolitikai partnerség-építésben (iskolák, szakképzők, NFSZ, ifjúsági szervezetek, szülői szervezetek) amelyek célja, hogy az érintett fiatalok befejezzék az iskolát és jobb minőségű szakképzettséghez jussanak, vagy eljussanak a második esély iskolákhoz. Európai képzési szövetség /duális szakképzés Az ESZA, EIB és az IGA is forrásokat biztosít majd a munkaadói szövetségekkel, munkaügyi központtal együttesen kialakítandó gyakorlatorientált szakképzés kialakítására, az iskolára és a munkahelyre alapozott képzési tevékenységek kombinációjára. Nemzeti pályaorientációs struktúra kialakítása A munkaügyi szervezetek országos egységes pályatanácsadó rendszereket alakítanak ki, amelyeknek koordináltan kell működniük az iskolai pályatanácsadással. Benchmarking a tagállami foglalkoztatási szolgálatok között (NFSZ) A tagállami munkaügyi szervezetek (HoPES) intézménnyé fejlődhet, és folyamatos figyelmet fordít majd az egyes tagállamokban megvalósuló IG tapasztalatainak megosztására, elemzésére. Munkaügyi szervezetek strukturális reformja A tagállami munkaügyi szervezeteket 4 funkció mentén szükséges újrastrukturálni; a) a munkapiaci kereslet és kínálat átláthatóvá tétele, b) országos pályatanácsadó hálózat kialakítása, c) a közvetítés és munkapiaci képzés hatékonyságának javítása, d) hatékony aktíveszköz alkalmazás Forrás: július 3.-i berlini konferencia valamint SWD(2012) 409 final alapján

10 II. Hazai helyzetkép

11 Foglalkoztatási folyamatok
2012. 2011. EU27 Magyarország Különbség (EU-27-Magyarország) % %-pont 20-64 évesek 68,5 62,1 -6,4 68,6 60,7 -7,9 15-24 évesek 32,9 18,6 -14,3 33,7 18,3 -15,4 25-49 évesek 77,5 74,8 -2,7 78,0 73,6 -4,4 55-64 évesek 48,9 36,9 -12,0 47,4 35,8 -11,6 Alapfokú végzettségűek 52,2 37,5 -14,7 53,0 36,5 -16,5 Középfokú végzettségűek 69,7 63,6 -6,1 69,9 -7,8 Felsőfokú végzettségűek 81,9 78,7 -3,2 82,1 78,4 -3,7 Férfiak 74,6 68,1 -6,5 75 66,8 -8,2 Nők 62,4 56,4 -6,0 62,3 54,9 -7,4

12 Hazai célcsoport Tétlenség (NEET) -100 magyar fiatal közül 13- nak nincs munkája és az oktatásban sem vett részt 2011-ben– ez 164 ezer ember. Ez megegyezik az EU-s átlaggal. A fiatalok munkaerő-piaci esélyeit erőteljesen meghatározza iskolai végzettségük: 2011-ben az alacsony iskolázottságúak 5 %-át, a középfokú végzettségűek 29 %-át, a diplomások 57 %-át foglalkoztatták. (Szepesi, Hétfa, 2013)

13 15-24 éves foglalkoztatottak
2012 2013 Foglalkoztatottak száma, ezer fő 216 224,9 népesség, ezer fő 1 161,2 1 135,7 ráta, % 18,6 19,8

14 15-24 évesek; NEET ráta 15-24 éves, nem tanuló, nem dolgozó 170 334
2012.IV.n.év 2013. I. név 2013.II.n.év 2013.III.n.év 2013.IV.n.év 15-24 éves, nem tanuló, nem dolgozó 15-24 éves, teljes népesség NEET ráta, % 14,8 15,7 14,9 16,9 14,3 KSH, MEF

15 Erős területi különbségek

16 A foglalkoztatási ráta alakulása 2011-ben Csongrád megyében településenként
Forrás: KSH, Népszámlálás, 2011

17 III. Előkészítés

18 Az Ifjúsági Garancia építőelemei 1.
Stratégiai megalapozás - korai iskolaelhagyás elleni stratégia, - köznevelési stratégia, - az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája - szakképzési reform, - Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, közötti foglalkoztatáspolitikai intézkedések megalapozását szolgáló stratégia

19 Az Ifjúsági Garancia építőelemei 2.
Ágazatközi koordináció: foglalkoztatás, oktatás, ifjúságügy, társadalmi felzárkózás Partnerségi hálózatok kialakítása, igénybe vétele a fiatalok elérése érdekében: ifjúságpolitikai koordinációs mechanizmus, (ISZEF) ifjúsági intézkedések Korai beavatkozás és aktiválás: oktatási, szakképzési és felzárkózási intézkedések a tartós eredmények megalapozására Munkaerő-piaci integrációt segítő beavatkozások – a kimeneti eredmények biztosítása

20 Fő partnerek (Szakmai Irányító Testület)
Kiemelt szaktárcák: NGM (koordinátor), EMMI, KIM Egyetlen belépési pont: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (20 munkaügyi szakigazgatási szerv és 173 járási kirendeltség) Köznevelési intézményrendszer és fenntartói Fő szakmai háttérintézmények: Nemzeti Munkaügyi Hivatal (koordinátor), Oktatási Hivatal, Oktatáskutatási és Fejlesztési Intézet, Nemzeti Családpolitikai és Szociális Intézet Tanácsok, fórumok: Nemzeti Ifjúsági Tanács, Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum, Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Tanács, Civil, non-profit szervezetek Érdekképviseleti szervezetek, fórumok: ORÖ, MKIK, VKF, FIVOSZ

21 Források Megvalósításhoz uniós források felhasználása:
foglalkoztatás-képzés: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) ifjúságpolitika, oktatás: Emberi Erőforrás OP (EFOP) A 25%-nál magasabb ifjúsági munkanélküliséggel sújtott régiók kiegészítő uniós forrásban részesülnek (4 hazai érintett régióra mintegy 15 Mrd Ft) Kb. 200 Mrd Ft

22 + munkaerő-piaci szolgáltatások
Hazai építőelemek ( ) Támogatások köre: Álláslehetőség Gyakornoki program (ösztöndíjas foglalkoztatás) Munkatapasztalat-szerzés támogatása Bértámogatás Mobilitási támogatás Vállalkozóvá válás támogatása Szakképzési lehetőség Tranzitfoglalkoztatás Nonprofit szervezetek fiatalokat célzó munkaerő-piaci programjai „Második esély iskola”, HÍD program Kompetencia-fejlesztés bizonyos formái Felzárkóztató képzés + munkaerő-piaci szolgáltatások

23 Ifjúsági garancia – hazai bevezetés alapelvei
Egy belépési pont: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Központi koordináció Partnerek: ifjúsági tanácsadók, köznevelési intézményrendszer, pályaorientációs szakértői hálózat, IKSZT hálózat, ifjúsági és társadalmi felzárkózási területen aktív civil és egyéb szervezetek, Ifjúsági mentorhálózat építése megkezdődött Komplex munkaerő-piaci programokhoz hasonlóan NFA előfinanszírozás a foglalkoztatási programokhoz, hazai kiegészítő költségvetési források a rendszerszerű oktatási esélyegyenlőségi és ifjúsági programokhoz Hátrányos helyzetűek, alacsony iskolai végzettségűek fókuszban Fokozatos bevezetés Heterogén célcsoport – differenciálás – támogatás tartalma, intenzitása, tartama eltérő lehet alcsoportonként Egyéni fejlesztési terv, együttműködési kötelezettség Álláskeresőként nem regisztrált fiatalok elérése

24 Ifjúsági Garancia – első program
országos szintű aktív munkaerő-piaci program a leghátrányosabb helyzetű (alacsony iskolai végzettségű, tartósan állást kereső regisztrált) fiatalokra fókuszál 2014. II. félév – II. félév célcsoport: kb fő forrás: kb. 40 Mrd Ft (ESZA és YEI) hazai előfinanszírozás

25 III. Mi az eredmény?

26

27

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Ifjúsági foglalkoztatás, ifjúsági garancia program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések