Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ifjúsági foglalkoztatás, ifjúsági garancia program BORBÉLY-PECZE, Tibor Bors, Ph.D. szakmai tanácsadó Balmazújváros, 2014. május 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ifjúsági foglalkoztatás, ifjúsági garancia program BORBÉLY-PECZE, Tibor Bors, Ph.D. szakmai tanácsadó Balmazújváros, 2014. május 9."— Előadás másolata:

1 Ifjúsági foglalkoztatás, ifjúsági garancia program BORBÉLY-PECZE, Tibor Bors, Ph.D. szakmai tanácsadó Balmazújváros, 2014. május 9.

2 Az előadás tartalma EU/OECD kitekintés Hazai helyzetkép Itthoni lépések Célok/Kimenetek

3 I. EU/OECD KITEKINTÉS

4 OECD, Logez, 2013 http://oecdeducationtoday.blogspot.hu/search/label/labour%20market Hol vannak a kérdések a fiatalok társadalmi beilleszkedésében?

5 Ifjúsági Garancia Kezdeményezés (YGI) Az ifjúsági garancia keretében a tagállamok vállalták annak biztosítását, hogy a 25 év alatti fiatalok a munkahelyük elvesztését vagy az iskolarendszerű tanulmányaik befejezését követő négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot kapjanak, vagy számukra tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki programban való részvételi lehetőséget biztosítsanak. Európai Tanács http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eu-leaders-agree-measures-to-fight-youth-unemployment?lang=hu

6 Az ifjúsági „társadalmi tétlenség” mérőszáma: NEET, Európai Unió Eurofound, 2012 http://www.eurofound.europa.eu/emcc/labourmarket/youth.htm

7 Összetett célcsoport Eurofound, 2012 http://www.eurofound.europa.eu/emcc/labourmarket/youth.htm

8 Veszteségek Az ifjúsági munkanélküliség költségei tagállamonként (Eurofound, 2012)

9 Eszközkészlet az ifjúsági munkanélküliség elleni harchoz (EU szerszámkészlet) Alacsony kamatozású hitelek a mikro, KKV számára Alacsony kamatozású, államilag támogatott hitelek kis és közepes vállalkozások számára. Az EIB 2013-tól újabb 6 Mrd. EUR tesz elérhetővé erre a célra Bérjellegű támogatások A 25%-os ifjúsági munkanélküliséget meghaladó régiókban (NUTS II.) az Európai IG Alap (IGA) forrásai felhasználhatóak lesznek bérjellegű támogatásokra. A többi régióban erre ESZA forrásokat szükséges felhasználni. Vállalkozóvá válás promóciója Az EIB erősebb támogatást fog nyújtani kezdő vállalkozásoknak (start-up, inkubátor) különös tekintettel a fejlődő gazdasági szektorokban. EURES, ERASMUS+ Az ERASMUS+ és az EURES rendszerek megerősítésre kerülnek annak érdekében, hogy a tagállamok közötti szakmai mobilitást támogathassák. Ide értve a gyakornoki, tanulószerződéses lehetőségek bemutatását is. 2014-től az EURES tevékenységeit az ESZA finanszírozza. Iskola és munka közötti átmentek támogatása Az ESZA forrásai elérhetőek lesznek a horizontális szakpolitikai partnerség- építésben (iskolák, szakképzők, NFSZ, ifjúsági szervezetek, szülői szervezetek) amelyek célja, hogy az érintett fiatalok befejezzék az iskolát és jobb minőségű szakképzettséghez jussanak, vagy eljussanak a második esély iskolákhoz. Európai képzési szövetség /duális szakképzés Az ESZA, EIB és az IGA is forrásokat biztosít majd a munkaadói szövetségekkel, munkaügyi központtal együttesen kialakítandó gyakorlatorientált szakképzés kialakítására, az iskolára és a munkahelyre alapozott képzési tevékenységek kombinációjára. Nemzeti pályaorientációs struktúra kialakítása A munkaügyi szervezetek országos egységes pályatanácsadó rendszereket alakítanak ki, amelyeknek koordináltan kell működniük az iskolai pályatanácsadással. Benchmarking a tagállami foglalkoztatási szolgálatok között (NFSZ) A tagállami munkaügyi szervezetek (HoPES) intézménnyé fejlődhet, és folyamatos figyelmet fordít majd az egyes tagállamokban megvalósuló IG tapasztalatainak megosztására, elemzésére. Munkaügyi szervezetek strukturális reformja A tagállami munkaügyi szervezeteket 4 funkció mentén szükséges újrastrukturálni; a) a munkapiaci kereslet és kínálat átláthatóvá tétele, b) országos pályatanácsadó hálózat kialakítása, c) a közvetítés és munkapiaci képzés hatékonyságának javítása, d) hatékony aktíveszköz alkalmazás Forrás: 2013. július 3.-i berlini konferencia valamint SWD(2012) 409 final alapján

10 Átalakuló életmód, termelés és családmodellek: demográfiai kihívások

11

12

13 Forrás: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=906http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=906

14 II. HAZAI HELYZETKÉP

15

16 Foglalkoztatási ráták alakulása a foglalkoztatottak főbb csoportjaiban, munkanélküliségi ráta és a NEET ráta 20132012 EU-28 Magyaror- szág EU-28 Magyaror- szág % Foglalkoztatási ráták 15-24 évesek32,3019,8032,7018,60 25-49 évesek77,0075,6077,4074,80 55-64 évesek50,1038,5048,8036,90 20-64 évesek Alapfokú végzettségűek 51,4038,2052,1037,50 Középfokú végzettségűek 69,3063,6069,5064,90 Felsőfokú végzettségűek 81,7078,9081,8078,70 20-64 évesek Férfiak74,2069,7074,5068,10 Nők62,5057,0062,3056,40 Munkanélküliségi ráta (15-74 évesek) 10,810,210,510,9 NEET ráta (15-24 évesek) 13,015,413,114,7

17 Hazai célcsoport Tétlenség (NEET) -100 magyar fiatal közül 13- nak nincs munkája és az oktatásban sem vett részt 2011-ben– ez 164 ezer ember. Ez megegyezik az EU-s átlaggal. A fiatalok munkaerő-piaci esélyeit erőteljesen meghatározza iskolai végzettségük: 2011-ben az alacsony iskolázottságúak 5 %-át, a középfokú végzettségűek 29 %-át, a diplomások 57 %-át foglalkoztatták. (Szepesi, Hétfa, 2013)

18 15-24 éves foglalkoztatottak 20122013 Foglalkoztatottak száma, ezer fő216224,9 népesség, ezer fő1 161,21 135,7 ráta, %18,619,8

19 15-24 évesek; NEET ráta 2012.IV.n.év2013. I. név2013.II.n.év2013.III.n.év2013.IV.n.év 15-24 éves, nem tanuló, nem dolgozó170 334180 073169 416191 211160 833 15-24 éves, teljes népesség 1 151 9941 145 2061 138 9441 132 5681 126 298 NEET ráta, %14,815,714,916,914,3 KSH, MEF

20 Szegénységi kockázatok a fiataloknál „A szegénység kockázata csökken az életkorral. A legmagasabb szegénységi kockázatú életkori csoport a gyermekeke es a fiataloké. Az általános, 17 százalékos szegénységi rátával szemben a 0–17 évesek körében a szegénység 26, a 18–24 evesek körében pedig 23 százalékos. A felnőttek közül a középkorúak (25–64 évesek) esetében a szegénység kiterjedése átlagos, 16 százalék korul van. Az idős, 65 év feletti népesség szegénységi kockázata ezzel szemben alacsonyabb az átlagosnál, mindössze 8 százalék.” (Egyenlőtlenség és polarizálódás a magyar társadalomban 2012, TÁRKI, 2013)

21 Veszélyeztetett csoportok (2009-2013) inaktívak vagy munkanélküliek sokgyermekesek alacsony iskolai végzettséggel (vagy azzal sem) rendelkezők fiatalok roma háztartásfővel élők (Tárki, 2013)

22

23 Magyar fiatalok migrációs szándékai 1993-2013

24 Forrás TÁRKI http://www.tarki.hu/hu/news/2013/kitekint/20130220_migraciot_tervezok.htmlhttp://www.tarki.hu/hu/news/2013/kitekint/20130220_migraciot_tervezok.html Magyar fiatalok migrációs szándékai 1993-2013 (2)

25 Erős területi különbségek http://www.regionaldata.org/hu_HU/animated_charts/show/id/628

26 A munkanélküliség alakulása 2013-ban településenként

27 A foglalkoztatási ráta alakulása 2011-ben Hajdú-Bihar megyében településenként Forrás: KSH, Népszámlálás, 2011

28 III. ELŐKÉSZÍTÉS

29 Az Ifjúsági Garancia építőelemei 1. Stratégiai megalapozás - korai iskolaelhagyás elleni stratégia, - köznevelési stratégia, - az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája - szakképzési reform, - Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, - 2014-20 közötti foglalkoztatáspolitikai intézkedések megalapozását szolgáló stratégia

30 Ágazatközi koordináció: foglalkoztatás, oktatás, ifjúságügy, társadalmi felzárkózás Partnerségi hálózatok kialakítása, igénybe vétele a fiatalok elérése érdekében: ifjúságpolitikai koordinációs mechanizmus, (ISZEF) ifjúsági intézkedések Korai beavatkozás és aktiválás: oktatási, szakképzési és felzárkózási intézkedések a tartós eredmények megalapozására Munkaerő-piaci integrációt segítő beavatkozások – a kimeneti eredmények biztosítása Az Ifjúsági Garancia építőelemei 2.

31 Fő partnerek (Szakmai Irányító Testület) Kiemelt szaktárcák: NGM (koordinátor), EMMI, KIM Egyetlen belépési pont: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (20 munkaügyi szakigazgatási szerv és 173 járási kirendeltség) Köznevelési intézményrendszer és fenntartói Fő szakmai háttérintézmények: Nemzeti Munkaügyi Hivatal (koordinátor), Oktatási Hivatal, Oktatáskutatási és Fejlesztési Intézet, Nemzeti Családpolitikai és Szociális Intézet Tanácsok, fórumok: Nemzeti Ifjúsági Tanács, Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum, Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Tanács, Civil, non-profit szervezetek Érdekképviseleti szervezetek, fórumok: ORÖ, MKIK, VKF, FIVOSZ

32 Megvalósításhoz uniós források felhasználása: foglalkoztatás-képzés: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) ifjúságpolitika, oktatás: Emberi Erőforrás OP (EFOP) A 25%-nál magasabb ifjúsági munkanélküliséggel sújtott régiók kiegészítő uniós forrásban részesülnek (4 hazai érintett régióra mintegy 15 Mrd Ft) Kb. 200 Mrd Ft Források

33 Hazai építőelemek (2014-2020) Támogatások köre: Álláslehetőség Gyakornoki program (ösztöndíjas foglalkoztatás) Munkatapasztalat-szerzés támogatása Bértámogatás Mobilitási támogatás Vállalkozóvá válás támogatása Szakképzési lehetőség Tranzitfoglalkoztatás Nonprofit szervezetek fiatalokat célzó munkaerő-piaci programjai „Második esély iskola”, HÍD program Kompetencia-fejlesztés bizonyos formái Felzárkóztató képzés + munkaerő- piaci szolgáltatások

34 Egy belépési pont: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Központi koordináció Partnerek: ifjúsági tanácsadók, köznevelési intézményrendszer, pályaorientációs szakértői hálózat, IKSZT hálózat, ifjúsági és társadalmi felzárkózási területen aktív civil és egyéb szervezetek, Ifjúsági mentorhálózat építése megkezdődött Komplex munkaerő-piaci programokhoz hasonlóan NFA előfinanszírozás a foglalkoztatási programokhoz, hazai kiegészítő költségvetési források a rendszerszerű oktatási esélyegyenlőségi és ifjúsági programokhoz Hátrányos helyzetűek, alacsony iskolai végzettségűek fókuszban Fokozatos bevezetés Heterogén célcsoport – differenciálás – támogatás tartalma, intenzitása, tartama eltérő lehet alcsoportonként Egyéni fejlesztési terv, együttműködési kötelezettség Álláskeresőként nem regisztrált fiatalok elérése Ifjúsági garancia – hazai bevezetés alapelvei

35 Ifjúsági Garancia – első program országos szintű aktív munkaerő-piaci program a leghátrányosabb helyzetű (alacsony iskolai végzettségű, tartósan állást kereső regisztrált) fiatalokra fókuszál 2014. II. félév – 2016. II. félév célcsoport: kb. 30 000 fő forrás: kb. 40 Mrd Ft (ESZA és YEI) hazai előfinanszírozás

36 III. MI AZ EREDMÉNY?

37

38

39 Köszönöm a figyelmet! borbelytibor@lab.hu


Letölteni ppt "Ifjúsági foglalkoztatás, ifjúsági garancia program BORBÉLY-PECZE, Tibor Bors, Ph.D. szakmai tanácsadó Balmazújváros, 2014. május 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések