Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás tartalma Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) szervezeti felépítése és átalakulása ( ) Az ÁFSZ előtt álló főbb kihívások ( )

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az előadás tartalma Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) szervezeti felépítése és átalakulása ( ) Az ÁFSZ előtt álló főbb kihívások ( )"— Előadás másolata:

1 HEFOP 2.2 Szociális szakemberek továbbképzése „Munkaerőpiaci ismeretek”

2 Az előadás tartalma Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) szervezeti felépítése és átalakulása ( ) Az ÁFSZ előtt álló főbb kihívások ( ) és civil kapcsolatainak dinamikus fejlesztése Foglalkoztatást elősegítő támogatások Munkaerő-piaci szolgáltatások a regionális munkaügyi központokban és azok kirendeltségein Képzés, mint munkaerő-piaci eszköz

3 I. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szervezeti felépítése
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló jogszabály alapján (1991. IV. tv. - Flt.) OMK (majd OMMK, OMKMK) 19+1 megyeközpont 168 kirendeltség Foglalkoztatási Hivatal (2000-től) Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (2007. január 1-től) 7 regionális munkaügyi központ 20 kirendeltség és szolgáltató központ 147 kirendeltség

4 Az ÁFSZ új szervezetrendszere és feladatstruktúrája 2007
Regionális szerkezet kialakítása (19+1 megye) 7 régió A szociális és a munkaügyi szakpolitikák összeolvadása (finn és brit példák alapján) Az NFT 1 feladatainak befejezése az ÚMFT ÁFSZ-t érintő intézkedéseinek opperacionalizálása és megindítása

5 Az ÁFSZ működését leíró új jogszabályok
291/2006 (XII.26.) Korm. rendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról 13/2007. (III.28.) SZMM rendelet a regionális munkaügyi központok illetékességről

6 Az új szervezetirányítás rendje
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) Regionális Munkaügyi Központok (RMK) Kirendeltség és Szolgáltató Központ Kirendeltségek

7 Az ÁFSZ régi és új feladatai
Jogszabályokból adódóan 399 tevékenység tartozik január 1.-től az ÁFSZ feladatkörébe!

8 Néhány régi feladatunk
Az álláskeresők ellátási rendszerének működtetése Foglalkoztatást elősegítő támogatások rendszerének működtetése Az állami foglalkoztatási szerv munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt, melynek formái a következők: a) munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, c) munkaközvetítés. (1991. évi IV. tv. 13/A. § (2) bekezdés) Munkaerő-piaci programok kidolgozása, a programon belül támogatás odaítélése, megszűntetése, visszakövetelése (1991. évi IV. tv. 19/B. §) Az állami foglalkoztatási szerv és a települési önkormányzat megállapodhat az álláskeresési támogatásban részesülő álláskeresők ellenőrzéséről. (1991. évi IV. tv. 51/A. § (1) bekezdés)

9 …és néhány újabb… A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat ellátja a YOUTH program működtetésével kapcsolatos nemzeti feladatokat (291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) bek. b) pont) A regionális munkaügyi központ munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a, pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat (291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. m) pont) Az Országos gyermekvédelmi Szakértői névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok végzése (10/2003. (III. 27.) ESzCsM rendelet 4. § (1) bek.)

10 Regionalizáció

11 Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ -Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ -Nyíregyháza Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ - Szombathely Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém Főváros, Pest Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ - Budapest Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ - Székesfehérvár Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ - Békéscsaba Baranya, Somogy, Tolna Bács-Kiskun, Békés, Csongrád Dél – Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ - Pécs

12 A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal új szervezeti struktúrája

13 Az ÁFSZ előtt álló főbb kihívások (2007-2013) és civilkapcsolatainak dinamikus fejlesztése
Az ÁFSZ feladatai és lehetőségei az ÚMFT ( ) időszakában, az első két év (akciótervezés – AT , ) Az „Álláskereső +” hazai modelljének megteremtése (TÁMOP 1.3. és TIOP 3.2. Intézkedések) Civil szervezetek akkreditációs rendszerének kialakítása (TÁMOP 2.6.) az OFÁ-val közösen Az országos pályaorientációs rendszer megújítása (TÁMOP 2.2.) NSZFI-vel közösen

14 Az ÁFSZ előtt álló főbb kihívások ( ) és civilkapcsolatainak dinamikus fejlesztése (folytatás) Komplex munkaerőpiaci rehabilitációs programok és rendszerek kiépítése (TÁMOP 1.1.) Távmunka, digitális esélyegyenlőség (TÁMOP 2.3.) A regionális képző központok infrastruktúrájának fejlesztése (TIOP 3.1.) „Lépj egyet előre!” program folytatása (TÁMOP 2.1.) Szociális partnerek fejlesztési programja (TÁMOP 2.5.) Munkavállalással kapcsolatos nyilvántartási rendszerek fejlesztése (TÁMOP 2.7.) OMMF bevonásával

15 III. Foglalkoztatást elősegítő támogatások
Bértámogatás Közmunka támogatása Közhasznú munkavégzés támogatása Munkaerőpiaci programok Mobilitási támogatások (Helyközi utazás támogatása, Csoportos személyszállítás támogatása) Vállalkozás indításának elősegítése Foglalkoztatást elősegítő képzések támogatása Munkahelyteremtés támogatása Munkahelymegőrző támogatás

16 a) Bértámogatás Jogosultak köre:
Azok a munkáltatók, akik hátrányos helyzetű személy, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalják. Hátrányos helyzetű személyeknek kell tekinteni: aki álláskereső, és legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy a foglalkoztatás megkezdésekor 50. életévét betöltötte, vagy 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 16 hónap alatt legalább 12 hónapig, 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskeresőnek nem tekinthető személy esetében 8 hónap alatt 6 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva, vagy saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesült, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte.

17 a) Bértámogatás (folytatás)
azt munkavállalót, akit munkahelyének elvesztése fenyeget, és 50. életévét betöltötte, vagy életkorra tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. A hátrányos helyzetű személy tovább-foglalkoztatásához bértámogatás a munkaadónak abban az esetben állapítható meg, ha a munkaviszony - a munkáltató működési körébe tartozó okból - rendes felmondással történő megszüntetéséről a munkavállalót írásban tájékoztatták, vagy a határozott időre létesített munkaviszony a támogatási kérelem benyújtását követő 90 napon belül megszűnik, és a tovább-foglalkoztatást vállaló munkaadó a munkaviszony megszűntetését, illetőleg megszűnését megelőzően, vagy azt követő 60 napon belül munkaszerződést köt.

18 a) Bértámogatás (folytatás)
Megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt az álláskeresőt, akinek a munkaképesség-csökkenésének mértéke - az Országos Orvosszakértői Intézetének, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői intézetének igazolása szerint - legalább a 40 százalékot eléri, vagy a munkaképesség-csökkenésének mértékéről a fent említett szerv igazolásával nem rendelkezik, de foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján megállapítható, hogy munkavállalási és munkahelymegtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek.

19 a) Bértámogatás (folytatás)
A támogatás mértéke: A támogatás a foglalkoztatás megkezdését követő egy éves időszakra a hátrányos helyzetű dolgozók esetében a bér és járulékköltség 50 százaléka, a megváltozott munkaképességű dolgozók esetében a 60 százaléka. A támogatás időtartama: 12 hónap (foglalkoztatási kötelezettség) A támogatás megállapításakor figyelembe kell venni az összeszámítás szabályait: A munkaadónak nyújtott bértámogatás halmozható más állami támogatással vagy más közösségi finanszírozással ugyanazokra a költségekre (munkabér és járulékai) vonatkozóan, feltéve, hogy a halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló vagy munkavállalók foglalkoztatásának bármely időszaka alatt, valamint bármely hároméves időszak alatt a 15 millió euró értéknek megfelelő összeget. A hároméves időszak számításánál a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hároméves időtartamot kell figyelembe venni.

20 b) Közmunka támogatása
A települési önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szerv. Közcélú munka alatt:olyan közmunkák vagy közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladata ellátást kell érteni, amelynek teljesítéséről – jogszabály alapján – a települési önkormányzat gondoskodik. Közcélú munka keretében foglalkoztatható: Rendszeres szociális segélyre jogosult, a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel, vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttműködött, A rendszeres szociális segélyre az álláskeresési támogatásra való jogosultság miatt már nem jogosult nem foglalkoztatott személy.

21 b) Közmunka támogatása
A foglalkoztatási kötelezettség: Közmunka Közhasznú munka vagy Közcélú munka biztosításával teljesíthető. A foglalkoztatás időtartama: Legalább 30 munkanap, kivéve, ha a nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. Maximális időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg.

22 b) Közmunka támogatása
A nem foglalkoztatott személy akkor köteles a felajánlott munkát elfogadni, ha a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének, vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének, valamint az egészségi állapota a munka elvégzésére alkalmas, valamint a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje a 3 órát, illetve 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelő nő/férfi esetében a 2 órát nem haladja meg (Flt. 25. § (2) bekezdés d) pontja) és a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, a részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott időtartam felét nem haladja meg és várható havi keresete legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri.

23 c) Közhasznú munkavégzés támogatása
Az Flt. 58. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott azon munkaadók, amelyek a lakosságot vagy a települést érintő közfeladatot, vagy önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetőleg a települést érintő feladatot, vagy közhasznú tevékenységet látnak el és a foglalkoztatással nyújtott szolgáltatás ellenértékeként más szervtől díjazásban nem részesülnek. A támogatás alanyai lehetnek különösen: a települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulások, közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek (így különösen óvodák, iskolák, könyvtárak, múzeumok, kórházak, egészségügyi intézmények), egyesület, alapítvány, köztestület, egyesülés, társadalmi szervezet, közhasznú társaságok, ha a közfeladat ellátására nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor. Közfeladatnak minősül az állami vagy önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról - jogszabály alapján - az államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia.

24 d) Munkaerőpiaci programok
Célja: meghatározott célcsoportokhoz tartozó személyek foglalkoztatásának elősegítése a munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások meghatározott időszakon belül történő, egymásra épülő vagy párhuzamos alkalmazásával. A munkaerőpiaci program keretében január 1-től lehetőség nyílik: A munkabér és járulékai (illetőleg a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen költségek) legfeljebb 100 %-os mértékű megtérítésére, mind a célcsoporthoz tartozó munkavállalók, mind a programmenedzsment esetében; vállalkozások esetében a de minimis szabályok mellett, továbbá A munkahelyteremtés támogatására (bármely munkaadó esetében, kérelem alapján). A program lehet: központi munkaerőpiaci program, regionális munkaerőpiaci program.

25 Mobilitási támogatások (Helyközi utazás támogatása, Csoportos személyszállítás támogatása)
Célja, hogy az utazási költségek részben vagy egészben történő átvállalásával csökkentse azokat a többletköltségeket, amelyek a munkavállalók lakóhelye és munkahelye közötti utazással kapcsolatban jelentkeznek. Jogosultak köre: Ingázó álláskeresők és munkavállalók A támogatást a regionális munkaügyi központ kirendeltsége mérlegelési jogkörben nyújtja.

26 Helyközi utazási költség átvállalása
Mobilitási támogatások (Helyközi utazás támogatása, Csoportos személyszállítás támogatása) Helyközi utazási költség átvállalása A munkáltató, illetve munkavállaló részére, legfeljebb egy éves időtartamra, egészben vagy részben téríthető meg a munkába járással kapcsolatos utazási költség, ha a munkaadó: olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja - pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja - nyilvántartott álláskereső, és hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül – működésével összefüggő okból – nem szüntette meg, valamint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, illetve e feltételek igazolása megtörténik. Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját, vagy bérelt autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival a munkaadóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább 4 munkavállaló szállításáról gondoskodik.

27 Mobilitási támogatások (Helyközi utazás támogatása, Csoportos személyszállítás támogatása)
Támogatás adható annak a munkaadónak, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. A támogatás feltétele: A csoportos személyszállítással érintett munkavállalók lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen van, hogy a munkavállalónak tömegközlekedési eszközzel történő oda-vissza utazása nem, vagy csak aránytalan nehézséggel oldható meg (naponta a két órát meghaladja), és A munkaadó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, és ez igazolásra kerül. Mértéke, időtartama: A támogatás legfeljebb 1 évre adható, mértéke a csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől, tartózkodási helyétől a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet.

28 f) Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások
Célja: A vállalkozó készség, hajlandóság előmozdítása, az álláskeresők ösztönzése saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására. Célcsoport: akit a munkaügyi központ legalább 3 hónapja álláskeresőként nyilvántart, és aki önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében vagy gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő társas vállalkozáshoz csatlakozással) Mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. A támogatás mértéke: 3 millió forintig terjedő kamatmentes támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható (a támogatás megállapításának további feltétele – a beruházás költségeinek legalább 20 százalékát elérő – saját forrás, továbbá a támogatás visszafizetése esetére anyagi biztosíték megléte), legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a minimálbér összegéig terjedő (2007-ben ,- Ft) vissza nem térítendő támogatás.

29 f) Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások folytatás
A minimálbér összegéig terjedő támogatás folyósításának kezdő napja: a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói igazolvány, illetőleg ha más jogszabály vállalkozói tevékenység folytatásának feltételeként más okirat kiállítását írja el, az okirat átvételének napja, mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának a napja, minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésének napja. A támogatás részesülő a vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszűnését köteles öt napon belül a regionális munkaügyi központnak bejelenteni. A támogatást álláskereső kapja, ezért nem minősül állami támogatásnak. A fenti támogatások együttesen vagy külön is adhatók.

30 g) Foglalkoztatást elősegítő képzések támogatása - álláskeresőknek
Támogatható a regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek álláskeresők aki 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot, aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és a telephely szerint illetékes kirendeltségével előzetesen írásban közölte, aki közhasznú munkavégzésen vesz részt, és képzésen való részvételt vállalja aki rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesül, - beleértve a teljesen munkaképtelen minősítéssel rendelkezőt is, - ha szakmai alkalmassági vizsgálat igazolja, hogy a képzést követően a foglalkozás gyakorlására munkaviszony vagy egyéni vállalkozás keretében alkalmas. Támogatás mértéke: A keresetpótló juttatás összege a minimálbér 100 %-áig (2007. évben ,- Ft) – feltétele a munkaügyi központ által felajánlott, illetőleg elfogadott, a legalább 20 órát elérő (intenzív) képzésben való részvétel. A képző intézmény által megállapított képzési költség, részben, vagy egészben, valamint A képzéshez kapcsolódó szállás, élelmezés és helyi, illetőleg helyközi utazás költsége. Képzési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a képzést a regionális munkaügyi központ ajánlotta fel, vagy az abban történő részvétellel a képzés megkezdése előtt egyetértett.

31 g) Foglalkoztatást elősegítő képzések támogatása munkaviszonyban állóknak
A munkaviszonyban állók képzési támogatása abban az esetben nyújtható, ha: a képzés és a képző intézmény a jogszabályi feltételeknek megfelel, a munkaadó írásban vállalja a képzésben részt vevőknek a képzés befejezését követően legalább a képzés időtartamával megegyező azonos időtartamú további foglalkoztatását, és a munkaadó a képzés költségeihez hozzájárul – kivéve ha a képzésben résztvevő munkavállaló a kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte - , vagy saját maga vagy a képző intézmény bevonásával biztosítja a képzés lebonyolításához szükséges szakmai, tárgyi, technikai és személyi feltételeket. A kérelemnek tartalmaznia kell: A képzés szükségességét, célját, gazdálkodási és foglalkoztatási szempontból várható eredményét, A képzési program rövid ismertetését, a megszerezhető képesítést, A képzésben résztvevők létszámát, kor és iskolai végzettség szerinti összetételét, A képzés lebonyolításához szükséges feltételeket, A képzési program összes, illetve fajlagos költségét, a munkaadói hozzájárulás mértékét, A továbbfoglalkoztatásra szóló nyilatkozatot.

32 g) Foglalkoztatást elősegítő képzések támogatása munkaviszonyban állóknak (folytatás)
A keresetkiegészítés: Munkaviszonyban állók esetén a támogatás vissza nem térítendő, amely a képzési költség teljes vagy részbeni átvállalásából és/vagy keresetkiegészítésből állhat. Kereset-kiegészítést az kaphat, aki munkaviszonyban állóként képzési támogatás alanya lehet. A munkaviszonyban álló, de felmondási idejét töltő személy részére a keresetkiegészítés támogatása csak akkor állapítható meg, ha a felmondási idő felmentési része alatt nem mentesítik a munkavégzés alól. Abban az esetben, ha a felmondási idejét töltő munkaviszonyban álló személyt a képzés ideje alatt már mentesítik a munkavégzés alól számára a kereset-kiegészítés támogatása nem állapítható meg.

33 h) Munkahelyteremtés támogatása
Vissza nem térítendő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató részére az alábbi módokon: regionális beruházási támogatásként a beruházás építési, tárgyi eszköz, immateriális javak költségeihez, valamint a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításaihoz, külön-külön, illetve együttesen, vagy foglalkoztatási támogatásként a beruházáshoz kötődően létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításaihoz. A beruházás befejezését követően: regionális beruházás igénylése esetén bármely státuszú munkavállalót lehet alkalmazni munkaviszony keretében, foglalkoztatási támogatás igénylése esetén olyan munkavállalót lehet munkaviszonyban keretében alkalmazni aki: első alkalommal létesít munkaviszonyt, álláskereső munkaviszony megszűnéséről, illetve megszűntetéséről írásban értesítették.

34 h) Munkahelyteremtés támogatása
Regionális beruházási támogatás esetében a támogatás ellenében építési, tárgyi eszköz és immateriális javak költségeihez igényelt támogatás esetén a támogatással létrejött kapacitást 5 – kis- és középvállalkozás esetében 3 - évig, ezzel együtt a foglalkoztatási kötelezettséget 3 – kis-és közép vállalkozás esetében 2 - évig, személyi jellegű ráfordításokhoz igényelt támogatás esetén foglalkoztatási kötelezettséget a beruházás befejezésétől számított legalább 5 – kis- és középvállalkozás esetében 3 - évig fenn kell tartani.

35 h) Munkahelyteremtés támogatása
A kedvezményezettnek a támogatás keretében elszámolható költségek legalább 25 százalékát saját forrásból kell biztosítani. Foglalkoztatási támogatás esetén a beruházáshoz kötődően létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításaihoz igényelt támogatás ellenében 3 - kis-, és középvállalkozás esetén 2 - éves foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalni. A két típusú támogatást ugyanahhoz a beruházáshoz nem lehet igénybe venni.

36 i) Munkahelymegőrzés támogatása
A vissza nem térítendő támogatás annak a munkaadónak nyújtható, aki a munkavállaló munkaviszonyát működési okból, rendes felmondással kívánja megszüntetni, és a megszüntetésre irányuló szándékát a felmondás közlését megelőzően legalább 30 nappal korábban a munkaügyi központnak kirendeltségén írásban bejelenti, ezzel egyidejűleg a támogatásra a vonatkozó kérelmet is benyújtja, és a foglalkoztatotti létszám megtartására vonatkozó intézkedései nem vezettek eredményre, és nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónapja foglalkoztatja, továbbá vállalja a munkavállalónak a támogatás alatti valamint azt követően legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatást (foglalkoztatási kötelezettség), vállalja, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a statisztikai állományi létszámát nem csökkenti, munkaviszony megszüntetésére működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem kerül sor.

37 i) Munkahelymegőrzés támogatása
A támogatás mértéke: a felmondással érintett munkavállaló munkabére és járulékai együttes összegének 25-75%-ig terjedhet a támogatás a munkabér és járulékok együttes összegének 50-90%-ig terjedő mértékben állapítható meg, ha az érintett munkavállaló - bére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével, vagy - megváltozott munkaképességű személy, vagy - a foglakoztatása a korábbinál rövidebb munkaidőben történik (4-6 órás részmunkaidő). A támogatás időtartama: a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig nyújtható (a támogatás folyósítása havonta, utólag történik).

38 A legfontosabb változások 2007-ben
Minimálbér Ft/hó Ft/hét 3.020 Ft/nap 377 Ft/óra 316/2005.(XII.25.) Korm. r. Szakképzettek garantált bérminimuma: 316/2005.(XII.25.) Korm. r. a gyakorlati idő 2 évnél kevesebb Ft/hó Ft/hét 3.330 Ft/nap 415 Ft/óra a gyakorlati idő legalább 2 év Ft/hó Ft/hét 3.480 Ft/nap 434 Ft/óra Öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege Ft/hó 224/2006. (XI.20) Korm. r. Álláskeresési járadék: évi IV. tv. 26.§ (Az álláskeresési járadék összegét 8,5% nyugdíjjárulék + személyi jövedelemadó levonás terheli.) I. szakasz Ft/hó 1.310 Ft/nap Minimális összege a minimálbér 60%-a Maximális összege Ft/hó 2.620 Ft/nap a minimális összeg kétszerese II. szakasz Minimálbér 60%-a Álláskeresési segély évi IV. tv. 30. § Ft/hó 873 Ft/nap maximális összege a minimálbér 40%-a

39 A legfontosabb változások 2007-ben
Társadalombiztosítási járulékok évi LXXX. tv. 19. § Foglalkoztató fizetési kötelezettsége 29% Nyugdíjbiztosítási járulék 21% Egészségbiztosítási járulék 8% Biztosított fizetési kötelezettsége 15,5 % Nyugdíjjárulék 8,5 % TB nyugdíj befizetés 0,5 % Magánnyugdíj pénztári befizetés (tagdíj) 7% Munkaadói járulék évi IV. tv. 40.§(1) 3% Munkavállalói járulék évi IV. tv. 41.§ 1,5 % Vállalkozói járulék évi IV. tv. 46/B. § 4% Rehabilitációs hozzájárulás ,- Ft/év/fő A Bérgarancia Alapból igényelhető maximális támogatás összege ,- Ft/fő Nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset ( Ft/fő/hó) négyszerese

40 A legfontosabb változások 2007-ben
Vállalkozói járadék: 1991. évi IV. tv. 45. § (A vállalkozói járadék összegét 8,5% nyugdíjjárulék és személyi jövedelemadó levonás terheli) Minimális összege Ft/hó 805 Ft/nap az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90%-a Maximális összege Ft/hó 1610 Ft/nap a minimális összeg kétszerese Keresetpótló juttatás összege  65.500,- Ft Kereset-kiegészítés: a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet. Nyugdíj előtti munkanélküli segély Ft/hó az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a Egészségügyi hozzájárulás 11% illetve 1.950 Ft/hó 65 Ft/naptári nap 1998. évi LXVI. törvény Nem kell megfizetni az egészségügyi hozzájárulást az 50 év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén.

41 honlapon tájékozódhat.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokról és támogatásokról részletesen a honlapon tájékozódhat.

42 IV. Munkaerő-piaci szolgáltatások a regionális munkaügyi központokban
és azok kirendeltségein Szolgáltatási szintek csoportosítása Öninformálódás – önálló információszerzés és feldolgozás Támogatott öntájékozódás - információnyújtás és tanácsadás Intenzív támogatás – teljes körű tanácsadási szolgáltatás

43 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat ügyfélköre
Az ÁFSZ által nyújtott szolgáltatásokat minden ügyfél térítésmentesen veheti igénybe. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat ügyfélköre az álláskereső, akit a regionális munkaügyi központ kirendeltsége álláskeresőként nyilvántartásba vesz, közvetítést kérő, aki rendelkezik a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, és a kirendeltséggel kapcsolatot tart, a szolgáltatást kérő (munkavállalási korú egyén), aki hozzájárul adatainak e célból történő nyilvántartásba vételéhez, rendszeres szociális segélyben részesülők a közép- és felsőfokú oktatási intézmény tanulói csoportjai munkáltatók civil szervezetek

44 Pályakezdők számára nyújtott humán szolgáltatások
Öninformálódást segítő szolgáltatások Az ügyfelek önálló információszerzését a regionális munkaügyi központok ügyfélterében rendelkezésre álló számítógépek (érintőképernyős ügyfélterminálok) teszik lehetővé. Az elérhető információk segítik az Álláskeresést Önéletrajzírást képzések keresését.

45 Szolgáltatás nyújtásának speciális helyszínei
Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) Foglalkozási Információs Tanácsadó egy komplex, öninformációra épülő szolgáltatást nyújtó hely, amely elsősorban a pályaválasztás, pályakorrekció előtt álló személyek széles körű tájékoztatatását segíti elő, a helyes döntés érdekében. A FIT-ben dolgozó tanácsadók és egyéb szakemberek csoportos, illetve egyéni formában nyújtanak segítséget az önismeret fejlesztése érdekében számítógép alapú kérdőívek kitöltésében, tájékoztatást nyújtanak a képzésekről, képző intézményekről valamint az Európai Unió tagországainak oktatási rendszeréről, képzéseiről. Az érdeklődők a szakmaismertető mappákból, filmekből tájékozódhatnak az egyes foglalkozásokról, szerezhetnek ismeretekről a szakmára vonatkozó egyéb információkról.

46 Szolgáltatás nyújtásának speciális helyszínei
Rehabilitációs Információs Centrum (RIC) A RIC a munkaügyi szervezet speciális szolgáltatási helye. Célja a megváltozott munkaképességű, egészségi problémával rendelkező személyek széleskörű információval való ellátása. Az ügyfelek a rehabilitációs tanácsadó segítségével szerezhetnek információt a rehabilitációs foglalkozásokról, a foglalkozások egészségügyi tényezőiről, rehabilitációs foglalkoztatókról, célszervezetekről, munkahelyekről, munkaerő-piaci, jogi, szociális, érdekvédelmi, stb. szabályokról.

47 Foglalkozási Információs Pont (FIP)
A regionális munkaügyi központokkal együttműködő civil szervezetek, teleházak, művelődési házak / központok, könyvtárak, alapítványok, egyesületek. /Bővebb tájékoztatás a FIP pontok szervezeteiről: /Álláskeresők / Gyorslinkek alatt./ A Foglalkozási Információs Pontok (FIP) alapvetően kéttípusú szolgáltatást jelenítenek meg, egyrészt a telepített terminálokon keresztül elektronikusan elérhető az ÁFSZ honlapja, másrészt a FIP munkatársai az érdeklődők részére információs foglalkoztatási tanácsadást nyújtanak az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatásairól, támogatási formáiról, állásajánlatokról, külföldi munkavállalási lehetőségekről, a képzési lehetőségekről és egyéb programokról. A munkaügyi szervezet tájékoztató kiadványainak szórólapjait terjesztik, és hozzáférést biztosítanak az álláskeresést segítő honlapokhoz, így az ÁFSZ internetes honlapjához. 2006. év végén összesen 393 Foglalkozási Információs Pont (FIP) működött Magyarországon.

48 „Pályaválasztási kiállítás” és Állásbörzék
A pályaválasztási kiállítás keretében a látogatók tematikus információkat kapnak a munkaerő-piacról és a képző intézményekről, betekintést nyerhetnek az intézmények életébe. A rendezvény alapvető célja, hogy a pályaválasztás, illetve pályamódosítás előtt állók döntései és a munkaerő-piaci igények közötti összhang megteremtéséhez segítséget nyújtson. A rendezvény átfogó képet kíván biztosítani az iskolarendszerű-, akkreditált- és az iskolarendszeren kívüli szakképzési lehetőségekről, a szakképzés gyakorlati lehetőségeiről és feltételeiről a kamarák és a képzést biztosító munkáltatók közreműködésével. Az Állásbörzék célja, hogy a munkaadók és munkavállalók minél hamarabb és közvetlenebb módon kapcsolatba kerüljenek egymással.

49 Az e-palya az ÁFSZ által működtetett internet alapú pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadói hálózat honlap. A pályakezdő fiatalok önálló információszerzését nagymértékben megkönnyíti a modern információs technológiai eszközökre alapozott Epálya rendszer. (www.epalya.hu) A honlap látogatói tájékozódhatnak szakmákról, foglalkozásokról, napra kész információkhoz juthatnak az állás és képzési lehetőségekről és intézményekről. A honlap nem pusztán egy információs hírportál, hanem a kor követelményeinek megfelelően interaktív weboldal. A Tanácsadás menüjében kérdőívek kitöltésével a saját érdeklődésük, képességük alapján kaphatnak pályajavaslatokat. A Társalgó menüben „chat”-elhetnek (azaz on-line léphetnek kapcsolatba) az éppen ügyeletben lévő képzett tanácsadóval. .

50 EURES tanácsadó hálózat
Az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) olyan tanácsadó és információs hálózat, amelynek célja az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti munkaerő-áramlás elősegítése. Az EURES tanácsadók alapvető feladata, a külföldön elhelyezkedni szándékozó munkavállalók számára az Európai Gazdasági Térség országaiban fellelhető munkalehetőségekről történő információnyújtás és tanácsadás, valamint a munkavállalás és megélhetés körülményeiről, illetve segítségnyújtás munkáltatók részére a külföldi munkaerő-toborzáshoz.

51 Pályakezdők számára nyújtott teljes körű tanácsadási szolgáltatás – intenzív támogatás
Pályatanácsadás - célja, a fiatal pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, az érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása. - egyéni tanácsadás Pályaválasztási tanácsadás - különböző önismereti kérdőívek kitöltésével a pályaválasztásukban vagy önmagukban bizonytalan ügyfelek pályaismeretének, önismeretének bővítése, illetve a reális pályaválasztási döntésének segítése. Pályamódosítási tanácsadás - életpályájuk módosítását tervező ügyfelek számára nyújtott szolgáltatás, amelynek középpontjában a pályaelképzelések, a képzési lehetőségek, a tanulási képesség felmérése és döntési készségek fejlesztése áll. A pályamódosítás oka lehet külső (munkaerő-piaci szempontból nem piacképes szakma) vagy belső (már nem nyújt kellő sikerélményt).

52 csoportos foglalkozások
Impulzus csoportos foglalkozás Pályaorientációs csoportos foglalkozás Pályakorrekciós csoportos foglalkozás Pályavitelt megerősítő csoportos foglalkozás A csoportfoglalkozások célja a fiatalok önismeretének fejlesztése és pályaismeretének bővítése. A pályaválasztásukban bizonytalan vagy pályamódosításra készülő ügyfelek hatékony segítséget kapnak a döntésük meghozatalában, és a munka világához kapcsolódó életútjuk megtervezésében, valamint a céljaik megvalósításához vezető további lépések megtételéhez.

53 Aktív álláskeresők számára nyújtott humán szolgáltatások
Álláskeresési tanácsadás - célja azon személyek elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, vagy munkahelyet szeretnének váltani, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel. egyéni álláskeresési tanácsadás Célja az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikák (telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások felkutatása, stb.) személyre szabott megismertetése egyéni beszélgetés keretében. A hatékony álláskeresési technikák mellett a tanácsadó és ügyfele tisztázza a munkaerő-piaci viszonyokat, a munkáltatói szokásokat, továbbá azokat a módszereket, amelyekkel célszerű felvenni a kapcsolatot ismerősökkel, munkáltatókkal. A megszerzett ismereteket az ügyfél a későbbi álláskeresése során önállóan is alkalmazhatja. Ez a módszer azoknak segít, akik szeretnének elhelyezkedni, képesek az önálló álláskeresésre, de nem rendelkeznek az álláskereséssel kapcsolatos ismeretekkel.

54 Aktív álláskeresők számára nyújtott humán szolgáltatások (folytatás)
b) álláskeresési technikák oktatása (3 napos) Az állást kereső kiscsoportos foglalkozások keretében ismeri meg az álláskeresés folyamatát, valamint az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikákat (telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások feltárása, stb.). A program résztvevői a csoporttagok tapasztalatait is felhasználva a csoportvezető irányításával, és segítségével sajátíthatják el a korszerű állásfeltárás ismereteit, melyeket az álláskeresésük során önállóan alkalmaznak. c) álláskereső klub (3 hetes csoportos foglalkozás) Az álláskeresésben eredményesen hasznosítható álláskeresési technikák (telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások felkutatása, stb.) megismerése, elsajátítása, gyakorlása zajlik le a klub ideje alatt. A klubvezető szakszerű irányításával és a résztvevők egymást segítve sajátítják el az álláskeresés módszereit, azt a célt tűzve ki, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtalálják a számukra legmegfelelőbb munkahelyet

55 Aktív álláskeresők számára nyújtott humán szolgáltatások (folytatás)
Kulcsképesség-fejlesztő csoportos foglalkozás (5 napos) A csoportfoglalkozás célja az állást keresőknek a munkavállalásban, a munka megtartásában és munkavégzésben egyformán követelményként támasztott képességek (pl. együttműködési képesség, problémamegoldó gondolkodás képessége, stb.) fejlesztése.

56 Hátrányos helyzetű, tartósan álláskeresők számára nyújtott humán szolgáltatások
Munkatanácsadás - célja a tanácskérő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint azok megszüntetésére, illetve a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása. Pszichológiai tanácsadás – e szolgáltatás a munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás tevékenységéhez, és a munkaerőpiaci-képzéshez kapcsolódóan valósul meg. A pszichológiai tanácsadás célja: Segít feltárni a tanácskérő számára az életvezetésből, a személyiségproblémákból eredő, illetve az elhelyezkedést akadályozó körülményeket. Segít a tanácskérőnek érzelmi nehézségeinek kezelésében, a munkába állást akadályozó személyes problémák megértésében, feldolgozásában, illetve megoldásában. Segíti a tanácskérő valós önértékelésének kialakítását, a számára valóban megfelelő képzés megtalálását, hogy nagyobb valószínűséggel kerülhessen vissza a munkaerőpiacra. Segít feldolgozni a munkanélküliség hatásaként jelentkező érzelmi és lelki kríziseket. Segít hozzájárulni az önbizalom javításához. A megfelelő pszicho-diagnosztikai eszközök alkalmazásával segíti a tanácskérőt a személyiségének, képességeinek, érdeklődésének teljesebb megismeréséhez, a megfelelő döntés meghozatalához, és a további képzés irányának megválasztásához.

57 Hátrányos helyzetű, tartósan álláskeresők számára nyújtott humán szolgáltatások
A rehabilitációs tanácsadás - olyan megváltozott munkaképességű személyek számára nyújtott szolgáltatás, akik a képzettségüknek megfelelő munkakörbe fokozott segítséggel helyezhetők el, illetve az általuk utoljára legalább 1 évig betöltött munkakörbe megváltozott munkaképességük miatt nem közvetíthetők. A tanácsadói beszélgetés során a tanácsadó feltárja a megváltozott munkaképességű személy munkavállalását és munkavégzését akadályozó egészségi tényezőket. Közösen feltárják a tanácskérő elvárásait, értékorientációját, képességeit, érdeklődését, személyiségtulajdonságait, motivációját, illetve az ügyfél megmaradt képességeire alapozható elhelyezkedési lehetőségeket. Mindezekhez figyelembe veszi a foglalkozás-egészségügyi szakellátó-hely szakvéleményét. A tanácsadási folyamatban megoldási tervet dolgoznak ki, amely során számba veszik, hogy a megváltozott munkaképességű álláskereső foglalkoztatása milyen szolgáltatás vagy támogatás nyújtásával segíthető elő. Ennek során a megváltozott munkaképességű ügyfél szakmai gyakorlatát, iskolai végzettségét és életkorát együttesen mérlegeli a tanácsadó.

58 Hátrányos helyzetű, tartósan álláskeresők számára nyújtott humán szolgáltatások
A csoportos foglalkozások célja a tartósan állás nélküli ügyfelek csoportos formában való segítése önismeretük kialakításában, képességeik megismerésében. Reintegráló csoportos foglalkozás (1 napos) A csoporttagok saját (élet)helyzetének tudatosítása, elemzése. A foglalkozás a tartósan állás nélkül lévők öndefinícióját segíti, illetve az energetizáltsági szintet kívánja erősíteni. A csoportfoglalkozás alapja a nyílt beszélgetési technika, az eljárás a személyiség tudatosabb magatartását és a döntéshozatalban történő megerősítését szolgálja. A foglalkozás egyéni tervvel zárul, amely alapja lehet a további együttműködésnek.

59 Hátrányos helyzetű, tartósan álláskeresők számára nyújtott humán szolgáltatások
Újraorientáló csoportos foglalkozás (3 napos) A munkanélküliség személyiségkárosító hatásának feloldása. A csoportos beszélgetések és az irányított gyakorlatok segítségével azoknak a szakmai feltételeknek az összegyűjtése, amelyekkel megkönnyíthetik az ügyfelek munkavállalását, a munkaerő-piacra való visszakerülését. A résztvevők részletes tájékoztatást kapnak a regionális munkaügyi központ szolgáltatásairól, azok igénybevételének lehetőségeiről. A foglalkozások egyéni tervvel zárulnak, amelyek a továbblépés lehetőségeit tartalmazzák. Motivációs csoportos foglalkozás (5 napos) A csoportfoglalkozás célja az inaktív álláskeresők mobilizálása, munkára kész állapotba hozása. A munkanélküliség személyiségkárosító hatásának feloldása, a csoporttagok önismeretének bővítése, akadályok leküzdése, feszültségeinek kontrollálása, a résztvevők indítékainak mobilizálása, hogy az életpályában elmozdulás történjen.

60 mint munkaerő-piaci eszköz
V. A képzés, mint munkaerő-piaci eszköz

61 A munkaerő-piaci képzés támogatása olyan foglalkoztatást elősegítő aktív eszköz, amellyel az álláskereső vagy a munkaviszonyban álló, de munkanélküliséggel veszélyeztetett rétegek képzésével növelhető az elhelyezkedési esély, illetve a munkahely megtartása. A támogatás célja: Az álláskeresők vagy a munkaviszonyban állók elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése.

62 A foglalkoztatást elősegítő képzések kiemelt célcsoportjai
pályakezdők, tartós munkanélküliek, szakképzetlen, elavult szakmával rendelkező aktív korú álláskeresők 45 év feletti álláskeresők, munkanélküliek megváltozott munkaképességűek. gyesen, gyeden lévők roma származásúak munkaerő-piaci szempontból halmozottan hátrányos helyzetű ügyfélkör (alacsony iskolázottságúak, fogyatékossággal élők, alacsony szociokulturális hátterűek, roma származásúak)

63 Iskolarendszeren kívüli képzések
Képzések csoportjai Iskolarendszerű közép és felsőfokú szakképzések (nappali, esti, levelező formában) – államilag elismert végzettséget nyújtanak Iskolarendszeren kívüli képzések Országos Képzési Jegyzékben szereplő, államilag elismert végzettséget nyújtó szakképesítések Közép szintű, érettségi vizsgát nem igénylő szakképesítések Középfokú, érettségi vizsgát igénylő szakképesítések Felsőfokú szakképesítések Nem OKJ-s tanfolyami képzések idegennyelvi képzések betanító jellegű képzések munkaerő-piaci képzések

64 Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
Alapjogszabályok: 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről (rövidítve: Szt.) 7/1993. (XII.30) MÜM rendelet Az Oktatási Miniszter rendelete tartalmazza: az állam által elismert szakképesítések megnevezését, azonosító számát, a hozzárendelt FEOR számot, a szakképesítések körét és szakmacsoportját, a jegyzékbe kerülés évét, a kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítéseket, a szakképzési évfolyamok illetve órák számát az elméleti és gyakorlati órák arányát, a szakképesítésért felelős miniszter megnevezését, a mestervizsgáztatásra jogosult kamara megnevezését

65 A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek meghatározására a szaktárcák miniszterei és a következő országos hatáskörű szervek elnökei jogosultak. Egészségügyi miniszter (EüM) Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (FVM) Gazdasági és közlekedési miniszter (GKM) Honvédelmi miniszter (HM) Igazságügyi és rendészeti miniszter (IRM) Központi Statisztikai Hivatal elnöke (KSH) Közbeszerzések Tanácsa elnöke (KT) Környezetvédelmi és vízügyi miniszter (KvVM) Oktatási és kulturális miniszter (OKM) Önkormányzati és területfejlesztési miniszter (ÖTM) Pénzügyminiszter (PM) Szociális és munkaügyi miniszter (SZMM)

66 1993-ben került kialakításra ez az akkreditált szakmák jegyzékét tartalmazó nyilvántartó rendszer.
2001–től az OKJ szakmacsoportos rendszerű. 2006–ban megújított OKJ struktúrájában és tartalmában is megváltozott: a korábban 807 szakképesítést tartalmazó jegyzék az átalakítás során 416 alap-szakképesítést tartalmaz, amely a ráépülő rész-szakképesítésekkel, elágazó – és ráépülő képzésekkel rugalmasabbá teszi a megszerezhető szakképesítések körét. (Összesen közel 800 szakképesítést tartalmaz.)

67 További információ szakképzésekről:
/ „LÉPJ EGYET ELŐRE”

68 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Lőrincz Leó főosztályvezető Borbély Tibor Bors szakmai tanácsadó Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási és Képzési Igazgatóság Foglalkoztatási és Szolgáltatásfejlesztési Főosztály


Letölteni ppt "Az előadás tartalma Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) szervezeti felépítése és átalakulása ( ) Az ÁFSZ előtt álló főbb kihívások ( )"

Hasonló előadás


Google Hirdetések