Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkafüggőség Borbély-Pecze Mariann / Borbély-Pecze Tibor Bors „A méhek nem olyan szorgosak, mint hisszük. Csak nem tudnak lassabban zümmögni.”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkafüggőség Borbély-Pecze Mariann / Borbély-Pecze Tibor Bors „A méhek nem olyan szorgosak, mint hisszük. Csak nem tudnak lassabban zümmögni.”"— Előadás másolata:

1 Munkafüggőség Borbély-Pecze Mariann / Borbély-Pecze Tibor Bors „A méhek nem olyan szorgosak, mint hisszük. Csak nem tudnak lassabban zümmögni.”

2 A kurzus célja A viselkedésfüggőségek, mint az addikciók új csoportjának keretén belül a munkafüggőség bemutatása. A munkafüggőséggel kapcsolatos szociológiai, gazdasági és lélektani vizsgálatok megismerése, a munkafüggőség diagnosztizálása, a WART mérőeszköz és lehetséges kezelési módok

3 Témakörök:  I. társadalmi kitekintés  A munkafüggőség meghatározása a viselkedési addikciók sorában  A munkafüggőség, mint viselkedési addikció lehetséges értelmezési kerete az Új Gazdaságban, a tudásalapú társadalomban  II. egyéni és közösségi szintér és a munkafüggőség  a munkafüggőség szakirodalmi háttere és története  a munkafüggőség meghatározási kísérletei, tipológiák  a munkafüggőség mérése (WART skála)  a munkafüggő családi élete és munkateljesítménye- hitek és tévhitek

4 Kötelező irodalom  Borbély Tibor Örs – Pecze Mariann A MUNKAFÜGGÕSÉG (WORKAHOLISM) SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE in Addictologia Hungarica 2006/4, 359-381 old. http://www.addiktologia.hu/article_pdf/122.pdf http://www.addiktologia.hu/article_pdf/122.pdf  Borbély Tibor Bors- Pecze Mariann A munkafüggőség megítélésének első hazai vizsgálata és irodalomkutatás in S. Nagy Katalin – Orbán Annamária (szerk.) Gondolat, Budapest 2008 pp. 503-529  Füredi János- Füredi Júlia (2000) A munkamánia- avagy a köztiszteletben álló addikció in Németh Attila- Gerevich József szerk. (2000) Addikciók Medicina, Budapest  Rácz Andrea – Kovács Gábor: Munkamánia. Kapocs (NCSSZI 1. évf.3. szám 2002. decembe

5 Ajánlott irodalmak  Robinson, Bryan (1998) in. Chained to the Desk; Workaholic addiction risk test (WART)  Killinger, Barbara (1997) {1991}: Workaholics: The Respectable Addicts. New York, Firefly / magyarul: Barbara Killinger: Munkamániások Athenaeum 2000 Kiadó Barbara Killinger: MunkamániásokBarbara Killinger: Munkamániások  Lövey Imre- Manohar S. Nadkarni (2003) Az örömteli szervezet, Bp. HVG Könyvek

6 Számonkérés módja:  Esettanulmány készítése a WART felvétele alapján 5-8 oldal terjedelemben  Leadási határidő: 2009. december 15.  1 db nyomtatott és egy elektronikus formában (Borsborbely@yahoo.com címre a tárgyban megjelölve: hallgató nevek SE add. konz.) a Vas utcai tanszéki titkárságra Borsborbely@yahoo.com  Kurzusinformációk: http://www.borbelytiborbors.extra.hu/pg001.html

7 I. találkozás

8 Melyek a veszélyes addikciók? Borbély-Pecze (2006) N=96

9 A téma aktualitása  jólét vs. jóllét  növekvő munkaidő terhelés  emelkedő jövedelmek, fogyasztási szint  az addiktív társadalom  új hangsúlyok az addiktológiában  „just-in-time” munka és életformák  adaptációs válsághelyzet Magyarországon empirikus munkát még nem végeztek ezen a területen!

10 Fogalma, definiálása „Amikor a munka, a szexuális élet, a játék stb. az egyén, vagy társadalom életében meghatározott helyéről mintegy „kitolakszik” és uralni kezdi az egyén, család, vagy a közösség életét. Ilyenkor az addikció tárgya –a szerhasználattal összefüggő addikciókhoz hasonlóan – határozza meg az addikt személy, közösség viselkedését, időbeosztását, életét, miközben életcéljai elenyésznek. Az irodalom „behavioral excess disorders”-nek (BED) nevezi a problémát.” (Németh 2000) Amíg a kémiai addikciókra jellemző, hogy „odahúzzák” a használót a szerhez, jó élményt kínálva, addig a viselkedési addikciókra jellemző „lökésmechanizmus”; amikor valamilyen kellemetlen állapottól szeretne megszabadulni az egyén. (Gerevich 2000)

11 A munkafüggőség(-mánia), mint viselkedési addikció társadalmi szinten vizsgálva

12 A téma szakirodalma  Az „íróasztalhoz láncolt” társadalom (Robinson 1998)  Az addikt társadalom (Schaef 1987)  Az addikt szervezet (Schaef- Fassel 1990)  Túldolgozott amerikaiak (Schor 1992)  Az ős munka-alkoholista (Oates 1968,1971)  Halálra dolgozzuk magunkat (Fassel 1990)

13 Magyar nyelvű irodalom  Rácz Andrea- Kovács Gábor Munkamánia Kapocs (NCSSZI 1. évf.3. szám 2002. december)  Füredi János- Füredi Júlia (2000) A munkamánia- avagy a köztiszteletben álló addikció in Németh Attila- Gerevich József szerk. (2000) Addikciók Medicina, Budapest

14 „Az orvosok azt mondják, hogy a túlzott stressz okozza a tüneteket (A cégvezető korábban emlékezetvesztésről, ájulásokról panaszkodott. - megj. tőlünk) Nyolc éve heti 90 órát dolgozom a cégért. A vállalat a mindenem, elsőrendű a számomra, hogy minden rendben legyen körülötte. Most megfizetem az árát. Mire a szerző így reagál: - Ezt abban kell hagynia, hiszen megöli magát! - Tisztában vagyok vele, de nem tudok leállni. Csak egyszerűen nem tudok leállni.” (Fassel 1990, 2000 2. old.) A munkaalkoholista BNO-X és DSM-IVR önmagában nem kezeli a munkafüggőséget  rushaholic,  careaholic,  busyaholic (Robinson 1998) avagy  neurotikus perfekcionalizmus és a  nárcizmus (Füredi J & J 2000)

15 Schor 1992, 45 p.

16 Az új gazdaság- társadalom és a munkafüggőség viszonya

17

18

19 Diagnózis, elhatárolás

20 Munkafüggőséggel kapcsolatos tévhitek (Fassel, Robinson alapján)  A munkamániások mindig dolgoznak  Csak a magas társadalmi-gazdasági státuszúakat érinti  Még senki sem halt bele a munkamániába  A munkamánia jól jövedelmez a vállalatok számára  Ha káros, csak a munkamániásra  Pozitív addikció, erkölcsi többletet jelent

21 Munkafüggőség jellemző jegyei – főbb jellemzők kiemelve (Killinger 1991)  Perfekcionizmus  Obszesszív zavar (mánia, megszállottság, kényszeresség)  nárcizmus

22 Következmények  többféle függőség párhuzamos jelenléte (pl. kétféle viselkedési addikció: munkamánia és társfüggőség, vagy egy viselkedési és egy kémiai addikció: munkafüggőség és alkohol),  tagadás,  önértékelési zavarok,  folyamatos kontroll vágy („a kontroll játszma”) minden idő és helyzet előzetes beosztására  a lazításra, pihenésre való képtelenség,  a játékra, alkotásra való képtelenség, a jobb agyfélteke kihasználatlansága,  emlékezetvesztés, feledékenység,  krónikus időhiány,  ingerlékenység  külsődleges viszonyítási pontok keresése, (pl. A munkafüggő a ’Hogy vagy?’ kérdésre az aktuális munkafeladatait sorolja fel, mert minduntalan külső megerősítést, igazodást keres saját létezésére, ezt a munkában véli megtalálni. Szintén jellemző a folyamatos listakészítés. A munkamániás minden egyes napi tevékenysége listára kerül, amelyet addig nem dob el, amíg minden apró ügyet el nem végzett belőle.)  megszállottság, rögeszmésség (Bármely tevékenység végzése közben a munka van a központban.)

23 A WART kérdőív 25 kérdés, 4-es skálán, 3 fokozatban értékelve (25-56.. 67-100) mint például: - Jobb szeretem magam végezni a feladataimat, mint segítséget kérni. 1 2 3 4 - Azon veszem észre magam, hogy egyszerre két-három dologgal foglalkozom, mint például ebéd közben telefonálok és jegyzetelek. 1 2 3 4 - Nehezemre esik lazítani, ha nem dolgozom. 1 2 3 4 - Dühös vagyok önmagamra, még a legapróbb hibáért is. 1 2 3 4 - Munka közben hajlamos vagyok saját magam által felállított határidőkkel idegesíteni magam1 2 3 4

24 A WART megbízhatósága  Cronbach (1990) alfa 0.83  Egyes kérdések esetén 0.85  Itemek között 0.88  Felezéses vizsgálatnál 0.85 422 válaszadóra (Robinson- Khakee 1992) Tartalmi validitás vizsgálata: 20 véletlenszerűen kiválasztott engedéllyel működő szakpszichológus bevonásával 35 kérdésből 25 leginkább jellemző kiválasztása – 72%-ban a WART kérdéseit választották

25 Hazai eredmények  Cronbach alfa kérdésenkénti értéke 0.820, mely alapján belső konzisztencia itt is igazolt  Legerősebb kérdések eltávolítása esetén sem csökkent 0.8 alá  Minta: 100 fő bürokratikus vs. nem bürokratikus szervezetben dolgozók felmérése korcsoportonkénti almintákkal  Reprezentatívitás nem volt követelmény Borbély-Pecze (2006)

26  Egybevágtak az Észak-amerikai eredményekkel (nem, kor, társadalmi státusz szerinti különbségeket nem találtunk)  Közhiedelmekkel ellentétben: WA nem iskolázott, jó státusú férfi betegség!  WA =Alfa- típusú menedzserrel  További vizsgálatokat igényel a téma Eredmények

27 Köszönjük a figyelmet! Elérhetőségeink: peczemariann@yahoo.com borsborbely@yahoo.com


Letölteni ppt "Munkafüggőség Borbély-Pecze Mariann / Borbély-Pecze Tibor Bors „A méhek nem olyan szorgosak, mint hisszük. Csak nem tudnak lassabban zümmögni.”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések