Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szerzett decubitus WHO NEVES program összefoglaló Dr. Udvardiné H. Szilvia Szent Imre Kórház.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szerzett decubitus WHO NEVES program összefoglaló Dr. Udvardiné H. Szilvia Szent Imre Kórház."— Előadás másolata:

1 A szerzett decubitus WHO NEVES program összefoglaló Dr. Udvardiné H. Szilvia Szent Imre Kórház

2 A kórházi ellátás egyik jelentős problémájának tekinthető a decubitus kialakulása. A nemzetközi szakirodalom által közölt és a hazai becsült adatok alapján elmondható, hogy a decubitus gyakori és költséges megbetegedés.

3  Nemzetközi helyzet (felmérések, adatgyűjtések országos szinten, számos publikáció)  A decubitus gyakorisága:  Kórházi ápolás során akut osztályon 1,4 – 14%  Krónikus osztályon 10 – 25%.  Gerincsérülteket ellátó osztályon 20 – 30% A decubitusról…

4  Hazai helyzet (publikációk, felmérések, becslések)  Országos adatok hiányában:  Becsült adat: 100 000 decubitus évente  Annak ellenére, hogy éves jelentési kötelezettség van az ÁNTSZ felé  Gyógyinfok adatai szerint 1994-ben 3710 esetet kódoltak.  Az Egészségbiztosítási Pénztár által az előforduló decubitus-esetek gyógykezelésére, ápolására kifizetett összeg 1994-ben 23 624 425 Ft volt. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1995.) A decubitusról…

5 Ellátási hiba? Az ellátási hibák eredete 2 fő csoportba sorolható: 1.Emberi tényezők : ismerethiány, szükséges adatok figyelmen kívül hagyása, vagy elhanyagolása. 2.Rendszerhibák: kommunikációs hiányosságok, standardok hiánya, vagy nem megfelelő alkalmazása.

6 A NEVES - decubitus  A decubitus monitorozása kizárólag a kórházban kialakult (szerzett) eseményekre terjedt ki,  Az adatgyűjtési időszak 2007. július- november hónap  A jelentések anonimek (nem ismert a kórházankénti adatlapok száma, közreműködő osztályok szakmai összetétele, valamint, hogy minden esetről készült-e jelentés)  A beérkezett és feldolgozott adatlapok száma : 101

7 Az adatalap összetétele  A kérdések megfogalmazásánál a cél az volt, hogy  minél teljesebb képet kapjunk a beteg állapotáról,  az ellátás eredetű potenciális hozzájáruló tényezőkről.  Alap az ok-okozat elemzésekhez, a kutatások elvégzéséhez

8 Eredmények I.  A jelentett esetek 75%-a 70 évnél idősebb (54% nőbeteg)  Rögzített funkcióképességi zavarok:  inkontinencia 81%  fájdalom 59%  tudatzavar 58%  Mozgásképesség: a betegek 88%-a fekvőbeteg volt.

9 Eredmények II.  A betegek 70%-a viselt pelenkát, 50%-nak volt katétere (pelenkakorlátozás a vizsgálatok 82%- ban nem volt).  Kiemelendő pozitívum, hogy a betegek 93%-nál elvégezték a kockázatfelmérést (Norton-skála).  Besorolás szerinti kockázati megoszlások  legmagasabb: 46%  magas 23%  közepes kockázat 31%.

10 Eredmények III.  Prevenciós eszközök alkalmazása:  Decubitus matrac: 83%  Sarokgyűrű: 76%  Pozícionáló párna: 59%  Könyökgyűrű: 57%.  A betegek mobilizálására 84 esetben volt szükség, dokumentáltan azonban csak 42 esetben történt meg az előírásnak megfelelően (2 óránként).  Elmaradásként megjelölt okok:  Beteg együttműködésének a hiánya (32 eset)  Kevés ápoló  Pozícionáló eszközök hiánya

11 A program gyakorlati tapasztalatai  Vannak kézzelfogható adataink!  Kamatoztatható elméleti alap (módszertani fejlesztés)  Új módszerek elsajátítása  Folyamatos tapasztalatcserék  Összehasonlíthatóság, benchmarking  Folyamatos fejlesztési lehetőség „otthon”  Kapcsolatépítés

12 Következtetések  A kis esetszám ellenére adataink összhangban vannak a szakirodalmi adatokkal  Pozitívum a szűrőmódszerek alkalmazása (prevenció)  A megelőzés tekintetében az intézetekben a tárgyi feltételrendszer biztosítottnak tekinthető

13 „Kicsit másképpen nézve”  Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1995.  Költség (1994.évi adatok):  A decubitus gyógykezeléséhez, ápolásához felhasznált források költsége a becsült 20 729 felfekvés esetén 222 408 590 Ft-ra tehető  A 20 729 beteg decubitus miatt szükségessé vált minden egyes többletápolási napjának költsége országos szinten 87 954 297 Ft. (becsült adatok!)

14 Ma mit is jelent ez intézeti szinten? A „hibára” fordított belső,értékelési költségek (2007. év)  Csak egy kiragadott adat alapján, demonstráció céljából éves  Anyag és kötszerköltség éves szinten 1 807 450.-  Gyógyszerköltség egy része (csak sebellátás!) 786 956.-Ft Összesen: 2 594 406.- Ft

15 A teljes költség teljes minőségköltség A teljes minőségköltség számításhoz az alábbi elemek szükségesek még:  Anyag és kötszerköltséghez:  Sterilizáló gépek óradíjának egy része, HR munkadíj (decubitus kötszercsomagok esetén)  Gyógyszerköltséghez:  A betegnek beadott fájdalomcsillapító, antibiotikum, gyulladáscsökkentő és egyéb gyógyszerek  Az alapbetegséghez tartozó normatív ápolási napon túli ápolás napi költségei  HR díjak (ápolói, orvosi, higiénés asszisztens)  A szükségessé váló sebészeti beavatkozás költségei (necrectomia)  Bevételkiesésből származó költségek  Esetleges jogi megkeresések költségei

16 A prevenciós munka irányelvek szerinti végzése mellett a decubitus nem, vagy csak ritkán alakul ki, ezért a kórházi szerzett nyomási fekély nemkívánatos eseménynek tekinthető, és kialakulásának okai között ellátási hiba feltételezhető

17 Összegzés  Az éves kötelező (ÁNTSZ) jelentések adatainak nyilvánossá tétele  Javasolt a NEVES program országos szintű kiterjesztése, a jelentések alapján a leggyakoribb hozzájáruló tényezők beazonosítása és ajánlások megfogalmazása kiküszöbölésük érdekében  A „legjobb gyakorlat” azonosítása és elterjesztése  Az (ellenőrizhető) feltételrendszer biztosítása

18 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "A szerzett decubitus WHO NEVES program összefoglaló Dr. Udvardiné H. Szilvia Szent Imre Kórház."

Hasonló előadás


Google Hirdetések