Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elkerülhető ellátási hibák az egészségügyben(?)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elkerülhető ellátási hibák az egészségügyben(?)"— Előadás másolata:

1 Elkerülhető ellátási hibák az egészségügyben(?)
„Hivatásunk képviseletével az egészségért és a betegekért” Elkerülhető ellátási hibák az egészségügyben(?) Szakmai köztestület szerepe a hibák megelőzésében Balogh Zoltán elnök Országos Konferencia, Budapest december 7.

2 „Azokban az országokban, ahol az ápolást nem fejlesztik, a lakosság egészségi állapota nem tükrözi vissza a medicina fejlettségi szintjét.” Forrás: WHO, 1973

3 „Nem tudom megmondani (meghatározni), hogy mi a minőség, de felismerem, ha látom.”
„Nem tudom megmondani (meghatározni), hogy mi az egészségügyben a minőség, de felismerem a hiányát.” Forrás: Baukó Mária, 1999

4 Az ápolás erőssége 1. Hagyományok Kossuth Zsuzsanna misszió (1849-től)
CLIV. törvény az egészségügyről (1997) 98.§ Ápolás - ápolási dokumentáció Intézményfejlesztés (ÁNTSZ, OEP) Otthoni szakápolás (20/ 1996 NM, 15/1999 EüM) LXXXIII. törvény a MESZK-ről (2003)

5 EURO konform szakképesítés
Az ápolás erőssége 2. EURO konform szakképesítés Szektoriális direktíva (automatikus elismerés): Ápoló (EGK), Szülésznő (EGK) Országos Nyilvántartási rendszer Kötelező regisztráció - Life long learning

6 Az ápolóképzés rendszere
anaesthesiológus as. pszichiátriai szakáp epidemiológiai szak geriátriai szakápoló nephrologiai szakáp rehabilitációs teráp diabetesz szakápoló körzeti-közösségi sz onkológiai szakáp SZAKOSODÁS intensív ápoló menedzser műtősnő 5. 4. 3. Doktori fokozat 2. Ph.D. 1. családgondozó áp SZAKOSODÁS szakmenedzser 0.5. Egyetemi fokozat 1. M.SC. 22. év 4. 3. Főiskolai fokozat 2. (B.Sc.) 1. 3. Felsőfokú 2. OKJ-s fokozat 1. 18. év Érettségi 4/ 6/ 8 Középsikola 8/ 6/ 4 Általános iskola 2. Végbizonyítvány 1. Alapvizga 16. év

7 A kompetencia egységes értelmezésének
Az ápolás gyengesége A kompetencia egységes értelmezésének hiánya, amely az ápolói szülésznői szakma egységes szabályozásának alapfeltétele Ápoló létszám - hiány (Mihez képest?) Ápolói hivatást választók csökkenése (demográfiai, intézményi) Pályaelhagyók

8 Az egyén cselekvési kompetenciája
Képzés: virtuális szakmai kompetencia Munkahely: munkaköri kompetencia Egyéni cselekvési kompetencia Személyiségi és szociális kompetencia Forrás: Bertalan Ildikó, 2003.

9 A kompetencia egységes értelmezésének
Az ápolás gyengesége A kompetencia egységes értelmezésének hiánya, amely az ápolói, szülésznői szakma egységes szabályozásának alapfeltétele Ápoló létszám - hiány (Mihez képest?) Ápolói hivatást választók csökkenése (demográfiai, intézményi) Pályaelhagyók

10 Orvosok és ápolók száma 100.000 lakosra számítva
Forrás: 2003 European Health for All Database

11 Orvosok és ápolók aránya 100.000 lakosra számítva
Számítva a 2003 European Health for All Database alapján

12 A kompetencia egységes értelmezésének
Az ápolás gyengesége A kompetencia egységes értelmezésének hiánya, amely az ápolói, szülésznői szakma egységes szabályozásának alapfeltétele Ápoló létszám - hiány (Mihez képest?) Ápolói hivatást választók csökkenése (demográfiai, intézményi) Pályaelhagyók

13 Az ápolást gyengítő tényezők
Pénzhiány Infrastruktúra hiányosságai Tradíció Hierarchia Társadalmi megbecsülés Nyelvi nehézségek Szolgáltatói kultúra - nem jogkövető magatartás Széthúzás

14 Az ápolást támogató tényezők 1.
Személyek szabad áramlása - tapasztalatszerzés Európai Kredit Beszámítási Rendszer (ECTS) Többszintes felsőfokú képzési rendszer kialakítása egységes elveken - Bologna folyamat Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételek megjelenése (60/2003 ESzCsM) ESZCS szakmai irányelve a bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvfejlesztéshez (ESzCsM,2004)

15 Az ápolást támogató tényezők 2.
Ápolói szakképesítés ingyenessé tétele Ápolói ösztöndíj rendszer további fejlesztése Minőségügyi rendszerek alkalmazása - az ápolási folyamatok szabályozása, mérhetővé tétele, ellenőrzése Az ápoláskutatás alkalmazása az oktatásban és a gyakorlatban - egyetemi végzettségűek alkalmazása: okleveles ápoló, egészségügyi szaktanár

16 Az ápolást támogató tényezők 3.
Európai Uniós pályázatok (ápolási rehabilitációs egységek kialakítására, közös kutatási pályázatok) Népegészségügyi Program Szakmai szervezetek - Nemzeti Nővérszervezetek Nemzetközi szakmai szervezetek ICN, EFN, EFNNMA/WHO, WENR Új és régi szereplők

17 Az érdekérvényesítés szereplői
Szakszervezet - az egyéni és kollektív munkavállaló védelme, érdekvédelmi szervezetként Szakmai szervezetek - szakmai érdekképviselet civil szervezetként Szakmai kollégium - a miniszter tanácsadó testülete Kamara - a „szakma”, a hivatás védelme köztestületként, szakmai érdekképviselet

18 Ellátási hibák szakdolgozói vetületei
Struktúra tárgyi feltételek személyi feltételek képzettség, továbbképzettség Folyamat szakmai irányelvek, protokollok szakmai kompetenciakörök dokumentáció minőségügyi rendszer Eredmény az ápolás mérhetővé tétele, indikátorok banchmarking

19 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
ORSZÁGOS ELNÖKSÉG ELNÖK Általános ALELNÖK Fekvőbeteg-, Járóbeteg-, Alapellátásért felelős ALELNÖKÖK elnökségi TAGOK (8) TAGOZATVEZETŐK (15) BIZOTTSÁGOK ELNÖKEI (7) + FŐTITKÁR

20 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
ORSZÁGOS SZAKMAI TAGOZATAI 1) felnőtt-ápolás 2) gyermek-ápolás 3) aneszteziológia és intenzív ápolás 4) közösségi- és hospice szakápolás 5) asszisztens 6) gyógyszertári asszisztens 7) képalkotó-diagnosztika 8) in-vitro labor-diagnosztika 9) műtő szolgálat 10) védőnő 11) szülésznő 12) mentésügy 13) fizioterápiás-gyógytornász 14) dietetikus 15) közegészségügy-járványügyi

21 MESZK megyei tagozatok száma
2004. október

22 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
ORSZÁGOS BIZOTTSÁGAI 1) Felügyelő 2) Etikai 3) Oktatási és továbbképzési 4) Honosítási és nemzetközi kapcsolatok 5) Jogi és érdekképviseleti 6) Minőségügyi 7) Kommunikációs

23 MESZK területei szervei által
felvett tagok száma 2005. szeptember 30.: fő

24 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
VÉLEMÉNYEZI 1. szakdolgozókat érintő jogszabályok tervezeteit 2. az egészségügyi ellátás, illetve az egészségpolitika főbb fejlesztési irányait meghatározó javaslatokat Nemzeti Egészségügyi Tanács, Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal, Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács, - Bizottság 3. szakdolgozók és a helyi önkormányzatok közötti szerződések általános szerződési feltételeit MOK 4. egészségügyi szakképzés vizsgáztatás és követelményszintjét Nemzeti Szakképzési Intézet 11 mcs. 5. szakmai alkalmasság tekintetében a szakdolgozói szakképesítéshez kötött tevékenység körében foglalkoztatott magasabb vezető megbízását

25 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
NYILVÁNTARTÁST VEZET tagjairól (kialakítás alatt) működési nyilvántartás (átvétel folyamatban) a szakdolgozói szakmai kollégiumok, továbbá a külön jogszabályokban meghatározott szervek és testületek véleménye alapján RÉSZT VESZ a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő területen működő szakmai testületek, bizottságok munkájában, Ápolási Szakmai Kollégium, Védőnői Szakmai Kollégium, Rehabilitációs Szakmai Kollégium, Háziorvosi Szakmai Kollégium, EüM és ICSSZEM Ágazati Érdekegyeztető Tanács,

26 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
ELLÁTJA azokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, így pl.: szakdolgozói kollégium választó testületeibe való delegálás, Országos szakmai szakértői és Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe benyújtott pályázatokat értékelő bizottság tagja, ESzTB Honosítási és alkalmassági bizottság tagja ESzTB Szakmai továbbképzéseket ellenőrző bizottság tagja

27 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
SZAKMAI FEJLESZTÉSEK 1. Szakmai felmérések, kutatások indítása higiénés szabályok alkalmazása sebellátás szakdolgozói létszámhelyzet otthoni szakápolás Kompetencia-fejlesztés Egyes szakmacsoportok önálló munkavégzésének, tevékenységi körének felülvizsgálata Szerződéskötések segítése: készenléti-ügyeleti díj kiszámítás

28 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
SZAKMAI FEJLESZTÉSEK 2. Standard munkaköri leírások készítése Szakmai minimumfeltételek újragondolásának kezdeményezése Ápolási eszközök kipróbálása, minősítése, védjegy Szakdolgozók informáltságának, szakmai fejlődésének segítése: Kamarai lap elindítása Kamarai igazolvány (munkavállalás feltétele)

29 KÖSZÖNJÜK a TÁMOGATÁST
„Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni SIKER.” Henry Ford KÖSZÖNJÜK a TÁMOGATÁST és az EGYÜTTMŰKÖDÉST!


Letölteni ppt "Elkerülhető ellátási hibák az egészségügyben(?)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések