Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(Záró projekt jelentés és utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt megvalósításától számított 30 nap max. 2011. 12. 31.) A támogatott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(Záró projekt jelentés és utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt megvalósításától számított 30 nap max. 2011. 12. 31.) A támogatott."— Előadás másolata:

1 (Záró projekt jelentés és utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt megvalósításától számított 30 nap max. 2011. 12. 31.) A támogatott pályázat azonosító száma: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 „Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására” A pályázat címe: A projekt kezdete: 2010. 03. 01. Megvalósítás befejezési időpontja: 2011. 06. 30. (Projekt-előkészítés költségei: 2008. december 10. márc. 18.) (Előkészítési költségek elszámolhatóságának záró időpontja: 2010. 02. 28. (Csak az első kifizetési kérelemben lehet szerepeltetni.) Költségek elszámolhatóságának időpontja: 2010. 03.01.

2 KÖZOKTATÁS/ÉRETTSÉGI 1 év MUNKAERŐPIAC FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS /FSZ OKJ 55/ 1/ ALAPKÉPZÉS /2/ MESTERKÉPZÉS /3/ DOKTORI KÉPZÉS /5/ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS /4/ SZAKKÖZÉPISKOLAGIMNÁZIUM IDEGENFOR- GALMI SZAKMENEDZSER VENDÉGLÁTÓ SZAKMENED- ZSER KÖZGAZDÁSZ TURIZMUS- VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAKON…. „N" SZÁMÚ SZAKIRÁNY 2 OKLEVELES KÖZGAZDÁSZ TURIZMUS- MENEDZSMENT SZAKON „SZAKIRÁNYOK” 3 PH D FO KO ZA t 5 TÉRSÉ GI TUR. DESZT. MENE DZSE R 4 Vendéglátó alapszakmák (PINCÉR, CUKRÁSZ, SZAKÁCS) (OKJ 33) 3 év SZAKKÉPZETTSÉG (VENDÉGLŐS ÉLELMEZÉSVEZETŐ, HOSSTESS) (OKJ 52) 2 év SZAKKÉPZETTSÉG (IDEGENVEZETŐ. (PROTOKOLL ÉS UTAZÁS- ÜGYINTÉZŐ, SZÁLLODAI PORTÁS, RECEPCIÓS,) (OKJ 54) 1 1. ábra: Az idegenforgalmi szakemberképzés hazánk képzési rendszerében

3 Az 55 812 01 0010 55 01 azonosító számú, Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítójamegnevezése Vizsg arész szám a ÍrásbeliSzóbeliGya kor- lati Össz. 1.2.1.2. 2655-06Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák2--30 60 2656-06Szakmai kommunikációs tevékenység1---45 2657-06Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata460453045180 2658-06Vállalkozások menedzselése345 30-120 2356-06Idegenforgalom rendszerének vizsgálata2--3015-45 2357-06Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások termékeit245 --90 2358-06Együttműködés a térségi turizmusban230- 60 2359-06Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése2--30 60 ÖSSZESEN1818013518015150660

4 A félkövérrel kiemelt vizsgafeladatok részletezése 2357-06Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások termékeit Megadott desztinációra és szegmensre állítson össze csomagot Készítsen kalkulációt az összeállított csomagra 2356-06Idegenforgalom rendszerének vizsgálata Adott terület turisztikai felkészültségének elemzése Az elemzés alapján fejlesztési lehetőségek bemutatása 2358-06Együttműködés a térségi turizmusban Vázolja fel egy térség turisztikai felkészültségét, különös tekintettel az abban résztvevő vállalkozások, intézmények munkamegosztására és a partnerkapcsolatokra. Vázolja fel egy kistérség marketingtervét és rendelje mellé annak eszközeit

5 Átutalás megtörtént Költségelszámolás: 2010. 03. 01. – 2010. 06. 30. MegnevezésÖsszes költségTámogatásSaját erő Ft% % % PE16 638 35646,213 310 68580,03 327 67120,0 DE 9 658 80426,9 7 727 04380,01 931 76120,0 SZTE 9 658 80426,9 7 727 04380,01 931 76120,0 Összesen:35 955 964100,028 764 77180,07 191 19320,0 Igényelhető előleg: max. 35 %-a 10.067.669,-Ft Projekt Végrehajtási Egység Szakmai vezető:Dr. Czeglédi János Projektkoordinátor:Dr. Pupos Tibor Pénzügyi vezető:Balázs Anett 545-000/5243 (Ha változás van: 5 munkanapon belül jelenteni.) A projekt költségvetése PE: 4.658.739,-Ft DE: 2.704.465,-Ft SZTE: 2.704.465,-Ft Kapcsolattartó: Bognár Ivett 354-4668 Email: ivett.bodnar@okmt.hu Dr. Pupos Tibor 545-373 Email: pt@georgikon.hu

6 Záró projekt előrehaladási jelentés (formanyomtatvány) Jelentéstételi kötelezettség: Hat havonta legalább egy alkalommal elektronikusan és papír alapon előrehaladási jelentést készíteni. Havonta kérem:Mi történt? Hol áll a feladat stb. Gyűjteni: Újságcikk, fénykép, tabló, kari honlapon vagy egyetemi honlapon Beadási határidő: A jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10 munkanap (Formanyomtatvány: www.nfu.hu)www.nfu.hu A jelentés dokumentumai: Közbeszerzési eljárás ajánlatai, részvételi, ajánlattételi felhívás A készített összegzés az ajánlatok elbírálásánál Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényekről készített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén elektronikus formátumban) További a formanyomtatványon meghatározott dokumentumok

7 A szerződés közös megegyezéssel módosítható Szerződés-módosítás: A szerződés módosulása: Előzetes egyeztetés a Közreműködő Szervezettel A részletes változtatási javaslat kidolgozása A részletes változtatás eljuttatása a Közreműködő Szervezetekhez A Közreműködő Szervezet 10 munkanapon belül dönt és értékesíti a Kedvezményezettet. A bekövetkezett változást 5 munkanapon belül jelenteni kell. Szerződés módosulások kezdeményezése, ha A projekt befejezése az eredeti támogatási szerződésben rögzített időponthoz viszonyítva előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik Az elszámolható összes költségnek 20 %-át meghaladóan változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása, az eredeti szerződésben rögzítettekhez képest. Ha az eredeti szerződésben rögzített bármelyik indikátor értékének várható teljesítése nem éri el a tervezett érték 90 %-át. Változik a projekt bármely, egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges tényezője.

8 A dokumentumok megőrzésének határideje: 2020. 12. 31. Projekt fenntartása, tulajdonjog és szellemi jogok. Fenntartási időszak kezdete, a projekt fizikai megvalósítását követő nap A Projekt eredményei (szellemi alkotás) a Kedvezményezettet illeti. A szerzett jogot köteles a Kedvezményezett a Támogató és Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Az átadott jogot e szervezetek üzletszerűen nem gyakorolhatják. A Projekt eredményeit a Kedvezményezett köteles bármely tovább felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó üzletszerűen ezt a jogot sem közvetlenül, sem közvetve nem gyakorolhatja.

9 A Projekttel kapcsolatos adatokat a Támogató és Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja. (Azon adatokról van szó, amelyeket jogszabály nem tilt.) Tájékoztatás és nyilvánosság A Kedvezményezett a kapcsolódó törvényi előírásnak megfelelően köteles eljárni. A követelmények letölthetők: „Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” címről. A Kedvezményezett, Projektjét igény esetén bemutatja. A Kedvezményezett köteles a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20. munkanappal.

10

11

12 Turisztikai kisvállalatok és non profit szervezetek menedzsmentje Szerző: Dr. Könyves Erika7,5 7,5 /x/ 900 000 7,5 900 000 Lektor: Dr. Bacsi Zsuzsanna7,5 300 000 Digitalizáló: Debrecen7,5 180 000 Bevezetés a desztináció menedzsmentbe Szerző: Dr. Panyor Ágota(Dr. Gál J.-Győriné)6,5 780 000 6,5 780 000 Lektor: Tar László6,5 260 000 Digitalizáló: Szeged6,5 156 000 Desztinációs marketing Szerző: Dr. Könyves Erika7,5 7,5 /x/ 900 000 7,5 900 000 Lektor: Dr. Szakály Zoltán7,5 300 000 Digitalizáló: Debrecen7,5 180 000 Marketing kommunikáció Szerző: Dr. Panyor Ágota7,5 7,5 /x/ 900 000 7,5 900 000 Lektor: Semsei Sándor7,5 300 000 Digitalizáló: Szeged7,5 180 000 Fordítás német nyelvre: Semsei Sándor7,5 6840 0001,5210 0007,51 050 000 Vezetési és kommunkiációs ismeretek Szerző: SZIE7,5 7,5/x/ 900 000 7,5 900 000 Lektor: Dr. Kocsondi József7,5300 000 Digitalizáló: Busznyák János7,5180 000 Fordítás angol nyelvre: Dr. Gál József7,53420 000 4,5630 0007,51 050 000

13 Térségi tervezés és programozás Szerző: SZIE7,5 4,5/x/ 540 000 3 360 000 7,5 900 000 Lektor: Dr. Pető Károly7,5180 000120 000 300 000 Digitalizáló: Busznyák János7,5108 00072 000 180 000 Turisztikai projektek menedzsmentje Szerző: Dr. Pupos Tibor-Dr. Demeter Győző7,5 7,5/x/ 900 000 7,5 900 000 Lektor: Nyirádi Ágnes7,5300 000 Digitalizáló: Busznyák János7,5180 000 ÖSSZESEN: 264 784 000264 784 000264 784 00078,014 352 000 Fordítás idegen nyelvre 811200006,08400006 202 800 000 ÖSSZESEN: 5 904 000 5 624 000 17 152 000 Esettanulmányok31100 0001 1 300 000 Tantárgyi programok kidolgozása5 Turisztikai projektek, termékek tervezése /PuposT.- Demeter/11200 000 Pályázatírás (Pupos T.-Veszelka M/11200 000 Kooperáció és integráció menedzsment /Nyirádi Á-Semsei S./11200 000 Marketing kutatás módszertana /Dr. Panyor Ágota/1 1200 000 Információs irodák menedzsmentje / Semsei S.- Kámánné Bodó E./ 1 1200 000 ÖSSZESEN: 700 000 300 000 1 300 000 MINDÖSSZESEN 6 604 000 5 924 000 18 452 000 Külföldi szakértők díja 240 000 720 000 MINDÖSSZESEN BÉRJELLEGŰ /jó/ 6 844 000 6 164 000 19 172 000

14

15

16 Henry Ford „Összejönni - kezdés. Együtt dolgozni – siker.” Együtt maradni - haladás. Én is így gondolom


Letölteni ppt "(Záró projekt jelentés és utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt megvalósításától számított 30 nap max. 2011. 12. 31.) A támogatott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések