Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Erdészeti jogcímek alakulása végrehajtás szempontjából Regős János Budapest, 2013. február 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Erdészeti jogcímek alakulása végrehajtás szempontjából Regős János Budapest, 2013. február 19."— Előadás másolata:

1 Erdészeti jogcímek alakulása végrehajtás szempontjából Regős János Budapest, 2013. február 19.

2 Támogatási kérelmek alakulása a 2012. évi benyújtási időszakban Kifizetési kérelmek benyújtása folyamatos az MVH megyei Kirendeltségeire 2013. február 15. állapot alapján 238 db. Támogatás keretösszege 6 666 000 € megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 2 milliárd forint. (Beérkezett igény: 4 104 375 €) MegnevezésBeérkezett kérelmek száma (db) Elutasított kérelmek száma (db) Körülbelüli Igényelt erdőrészlet (db) Kérelmenként 9-10 db erdőrészlet/kérele m Körülbelüli Igényelt nagyság (ha) 5ha/erdőrészlet Körülbelüli Igényelt támogatási összeg (€) Körülbelüli Igényelt támogatási összeg (Ft) (314,58 Ft-os árfolyammal számolva) Fiatal erdők állományneveléséh ez nyújtandó támogatás 571275 43927 1954 104 3751 291 154 287

3 Jogcím problémák Támogatási kérelem benyújtása során tapasztalt ügyfélhibák: Több tevékenységet jelölt meg, ugyanazon erdőrészletre vonatkozóan. 25/20121. (III.20.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján: „Egy erdőrészletre, egy kérelem benyújtási időszakban csak egy, 2. § szerinti tevékenységre igényelhető támogatás” A gazdálkodók nincsenek tisztában azzal, hogy a tevékenységek közül, mely végezhető el az erdőrészletén és az mekkora hektáron. (pl: befejezettápolás egy 10 ha-os erdőrészleten csak 5 ha részterületen végezhető el, de az ügyfél a támogatási kérelemében 10 ha-ra igényel.) A gazdálkodó nem jogosult a támogatás igénybevételére, mert nem gazdálkodik 20 ha erdőterületen. 25/20121. (III.20.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján: „Támogatás igénybevételére jogosult az az erdőgazdálkodó, aki legalább 20 hektár olyan erdőrészlet területén gazdálkodik, amely magán- vagy önkormányzati tulajdonban van.” 25/20121. (III.20.) VM rendelet 1. § 3. pontja alapján: „erdőgazdálkodó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akit az Evt. 17. § (1) bekezdése szerint az erdészeti hatóságként eljáró területileg illetékes kormányhivatal erdészeti igazgatósága (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság) nyilvántartásba vett”Evt. 17. § (1) bekezdése

4 Jogcím problémák Támogatási kérelem benyújtása során tapasztalt ügyfélhibák: Olyan erdőrészletre pályázik, melyen nem Ő a nyilvántartott erdőgazdálkodó. Nem létező erdőrészletekre nyújtanak be támogatási kérelmet. Az Országos Erdőállomány Adattárában 2012.05.02.-án nem szerepelt nyilvántartott erdőrészletként. Az üzemterv előtti erdőrészlet megnevezése szerepel a kérelemben. Az erdőrészletek elírásra kerülnek egy számmal vagy egy betűvel a támogatási kérelemben. Nem erdőrészlet típusú részletre nyújt be támogatást.(tisztásra, nyiladékra stb..)

5 Jogcím problémák Formanyomtatványokon előforduló hibák: A betétlapon a „befejezett ápolásnál részerdőrészlet területe” mező több esetben akkor is kitöltésre került, ha a teljes erdőrészleten kívánja megvalósítani a tevékenység, valamint sok esetben tisztításnál és törzsnyesésnél is feltűntetik. A pénzügyi terv 2. adatblokkban az összeget nem forintban, a beszámoló tábla esetén pedig nem ezer forintban adták meg.

6 Jogcím végrehajthatósága 25/2012. (III.20.) VM rendelet módosítása Módosító rendelet: 122/2012. (XII.6.) VM rendelet, mely a támogatási kérelmek pontozását is szabályozza. A támogatási kérelemben szereplő ügyfél által megadott ellentmondásos adatok tényállás tisztázása. Leggyakoribb hibák: A betétlapon megadott erdőrészletre vonatkozóan, az ügyfél több tevékenységet jelölt meg. Az üzemterv előtti erdőrészlet megnevezése szerepel a kérelemben. Az erdőrészletek beazonosíthatatlansága formai hibák miatt pl.: elírásra kerülnek egy számmal vagy egy betűvel a támogatási kérelemben. Ügyfélnyilvántartásban szereplő rendezetlen adatok pl.: képviseletre jogosultság azon cégek tekintetében, ahol olyan ügyfelek hitelesítették a kérelmet, akik az MVH nyilvántartásban nem szerepelnek. Mérési jegyzőkönyv hiánya.

7 Támogatási kérelmek alakulása a 2012. évi benyújtási időszakban Fiatalerdők állománynevelése Elutasított db Értékelésre vár db Hiánypótlásra vár db Központi felülvizsgálatra vár db Igazgatói felülvizsgálatra vár db Indított db Beérkezett kérelmek állapotai 2712922217371

8 II. Tengely jogcím

9 EMVA II. tengely 2012. évi támogatási kérelem adatok I. Mezőgazdasági területek erdősítése támogatása 403 db kérelemből 372 db válhatott támogathatóvá 1 924 426 163 Ft értékben, határozathozatal megtörtént. Jövedelempótló ügyintézés a SAPS határozatok jogerőre emelkedését követően. Agrárerdészeti rendszerek támogatása 19 db kérelemből, 17 db válhatott támogathatóvá 150 187 554 Ft értékben határozatok hozatal megtörtént. Natura 2000 erdő támogatása 2193 db kérelem érkezett 3 db érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került. Feldolgozás folyamatban felület élesedett ügyintézést segítő ESZÍR adatbetöltésekre várunk. Lekötés várható összege még nem ismert, határozathozatal 2013 tavasza. Erdészeti potenciál helyreállítása támogatásra 283 db támogatási kérelem érkezett be. A kérelmek feldolgozása folyamatban.

10 EMVA II. tengely 2012. évi támogatási kérelem adatok II. Erdőszerkezet átalakítás A jogcímen belül a „Tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével” célprogram notifikációja még folyamatban volt, így e célprogrammal érintett támogatási kérelmek tekintetében a határozathozatal 2012. április 17-t követően kezdődhetett meg. A 2010. évben benyújtásra került, tárgyban szereplő intézkedéssel érintett kérelmek száma 83 darab, melyből 75 érintett a „Tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével” célprogrammal. A 2011. évben 140 darab kérelem érkezett be. A támogatási kérelmekben szereplő 644 darab erdőrészletből 629 érintett a fent nevezett problémával. 2010. évi támogatási kérelem határozatai 2012. 08. 29. postázásra kerültek. 83 db beérkezett kérelemből 61 db válhatott támogatás alapjává 400.750.558 Ft értékben. 2011. évi támogatási kérelmek ügyintézése befejeződött, 140 db beérkezett kérelemből 100 db válhatott támogathatóvá forrásallokáció kérés megtörtént 654 738 781 Ft értékben. 2012. évi támogatási időszakban 153 db kérelem érkezett be ügyintézése folyamatban van, döntéshozatal az 2013-as egységes kérelem benyújtásáig.

11 EMVA II. tengely 2012. évi támogatási kérelem adatok II. Erdőkörnyezet védelem 2011. évi támogatási kérelem határozatai 2012. 09. 10. postázásra kerültek. 213 db beérkezett kérelemből 183 db válhatott támogatás alapjává 637.094.022 Ft értékben. 2012. évi támogatási időszakban 270 db kérelem érkezett be ügyintézése folyamatban van, döntéshozatal az 2013-as egységes kérelem benyújtásáig. Valamennyi célprogramnál a támogatási összegek 40%-os megemelésére került sor. Az intézkedést a 2011-ben benyújtott támogatási kérelmeknél is alkalmazni kell, amennyiben a kérelmező a támogatandó intézkedéseket a módosítás hatálybalépéséig még nem kezdte meg. (A 2007-2013 agrár és erdészeti iránymutatásoknak megfeleltetett előírás) 70 db olyan kérelem volt, melynél a kifizetési kérelem benyújtása 2012.05.05 utáni ebből 1 db kérelemnél lehet érvényesíteni az emelt támogatási összeget visszamenőleg.

12 EMVA II. tengely 2012. évi támogatási kérelem adatok Natura 2000 erdő tapasztalatok Végrehajtást elősegítő adatbetöltések jövő héten véglegesednek az ügyintézés ez után azonnal megkezdődik. MegnevezésBeérkezett kérelmek száma (db) Igényelt erdőrészlet (db)Körülbelüli Igényelt nagyság (ha) 5ha/erdőrészlet Körülbelüli Igényelt támogatási összeg (Ft) (314,58 Ft-os árfolyammal számolva) (100 Euro/ha) Natura 2000 erdőterületek kompenzációs támogatása 219322541112 705 ha3 545 473 890 Ft.

13 EMVA II. tengely kifizetési kérelem adatok NVT Mezőgazdasági területek erdősítése: 2011-ben 4 224 db kérelemből 4064 db kérelem került kifizetésre összesen 4 618 678 604 Ft értékben. Az elutasított kérelmek száma 134 db. 2012-ben 4 172 db kérelemből 3634 db kérelem került eddig kifizetésre összesen 2 348 434 641 Ft értékben. Az elutasított kérelmek száma 78 db. Folyamatban lévő kérelmek a helyszíni ellenőrzéssel elutasított vis maiorral, korábbi évek újraügyintzésével érintett kérelmek. Várható kifizetés március végétől. Az elutasítási okok: Olyan erdőrészlet található, amit az erdészeti hatóság határidőre nem nyilvánított befejezettnek. A jogkövetkezménye az ilyen eseteknek, hogy az ügyfél a támogatási jogosultságát az adott erdőrészleten elveszíti és 2 évig a jogcímben támogatásban nem részesülhet. Olyan kifizetési igény, ahol már nincs is támogatási jogosultság: csak első kivitel támogatására volt jogosult, Visszavont támogatási kérelemre érkezik kifizetési igény. Korábbi évek helyszíni ellenőrzése alapján támogatási jogosultságát elvesztette az ügyfél.

14 EMVA II. tengely kifizetési kérelem adatok EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése: 2011-ben 2372 db kérelemből 2336 db kifizetés alapja 2 608 776 915 Ft értékben. 2012-ben 2 808 db kérelemből 2380 db kérelem került kifizetésre összesen 3 322 568 312 Ft értékben. Új! EMVA fedvénnyel történő keresztellenőrzés! Októberi adategyeztetéskor EMVA MGTE parcellák is részt vettek. 2013-ban kialakításra kerül az egyedi parcellaazonosítás is.

15 EMVA II. tengely kifizetési kérelem adatok Erdészeti potenciál: 2012-ben 160 db kérelemből 109 db kérelem válhatott támogathatóvá összesen 172 954 307 Ft összeggel. Határozathozatal azonnal. Új! EMVA fedvénnyel történő keresztellenőrzés. Októberi adategyeztetéskor EMVA EP parcellák is részt vesznek. Agrárerdészeti rendszerek: 2012-ben 24 db kérelemből 17 db kérelem válhatott támogathatóvá összesen 57 070 163 Ft összeggel 3 db kérelem még folyamatban van.

16 EMVA II. tengely kifizetési kérelem adatok Erdőszerkezet átalakítás 2011-ben 59 db kérelemből 29 db kérelem válhatott kifizetés alapjává 135 843 981 Ft értékben. 2012-ben 86 db kérelem ügyintézése a 2011 támogatási kérelmek forrásallokációját követően azonnal megkezdődik. Erdő környezetvédelem 2011-ben 227 db kérelemből 172 db kifizetés 332 151 986 Ft értékben. 2012-ben 296 db kérelem várható határozathozatal 2013 tavasza.

17 Jogcím problémák EMVA MgTE Támogatási kérelmet csak és kizárólag az erdőtelepítési engedély jóváhagyása után adjanak be! Ha a kérelmezett terület nem támogatható területre esik, akkor elutasításra kerül (változásvezetési kérelem!) Az erdőrészlet összes helyrajzi számát át kell vezetni erdő művelési ágba legkésőbb a második kifizetési kérelem június 30-ig! Jogvesztő határnap! Ha a kifizetési kérelemben az erdőrészletadatok és a jogcím/támogatási határozat mező üres, a táblákat támogatást nem igénylőként jelentik le, akkor nem lesz kifizetés! Ellenőrizni kell a kinyomtatott egységes kérelmet!

18 Jogcím problémák Erdőszerkezet átalakítása Részterület mérete (ha) mező: Adott erdőrészlet vonatkozásában a ba.) Szerk.átal.: fafajcserével, bb.) Szerk.átal.: tuskózással, gyökérfésüléssel, bc.) Szerk.átal.: fainjektálással, tuskókenéssel célprogramok esetén a részterület méretét kell feltüntetni ebbe a mezőben, amennyiben NEM teljes erdőrészlettel, hanem RÉSZ ERDŐRÉSZLETTEL kíván bejönni. Teljes erdőrészleten történő megvalósítás esetén a mező kitöltetlen marad! Amennyiben teljes erdőrészleten kíván megvalósítani, de tölti a részterület mérete mezőt, s az abban szereplő területadat eltér az Adattári adattól, úgy a kisebb területadat alapján történik az elbírálást.

19 Jogcím problémák Erdő-környezetvédelem/Erdőszerkezet átalakítása A jogcímre beadott kérelmek elbírálásának első lépése az ügyfelek azonosítása, amely során összevetésre kerül az MVH-nál regisztrációs számon nyilvántartott ügyfelek azonosító adatainak, valamint az erdészeti szakhatóságánál nyilvántartott erdőgazdálkodói azonosítók egymással való azonossága, egymásnak való kölcsönös megfelelése. Kérem, hogy a jogcím közös sikere érdekében fordítsanak figyelmet a fentiekben megfogalmazott adat-szinkronizálásra, az esetlegesen elmaradt adatváltozások bejelentésére.

20 Jogcím problémák Agrár erdészeti rendszerek A támogatási kérelemhez nem a kérelemben szereplő blokkazonosítóknak megfelelő blokktérképek kerülnek beküldésre. A blokktérképen a berajzolt parcella nem támogatható területen fekszik. Az ügyfél nem nyújtja be a fásítási tervet. A főlap nincs ellátva az ügyfél aláírásával, illetve dátummal.

21 Jogcím problémák Erdészeti potenciál helyreállítása A főlap nincs ellátva az ügyfél aláírásával, illetve dátummal. A támogatási kérelmen megjelölt célállomány nem támogatható az adott tájegységben A támogatási kérelmenként igényelt minimális támogatási összeg nem éri el a 400 Euro-t A károsodás típusa nem sorolható be a 32/2008.FVM rendelet 2. § 15. pontjába Az ügyfél nem rendelkezik felújítási kötelezettséget előíró határozattal Minden kötelezően beküldendő melléklet csatolva legyen a kérelemhez!!!

22 Erdős források alakulása 2012.12.31. állapot alapján Megnevezés Rendelkezés re álló forrás EUR Rendelkezésre álló forrás Ft Lekötött forrás 2015-ig EUR Lekötött forrás 2015 után EUR Lekötött forrás Ft Még fel nem használt forrás EUR Még fel nem használt forrás FT NVT determináci ó EUR 2015- ig NVT determináci ó EUR 2015 után Agrárerdészeti rendszerek 2 813 540,00787 791 200,00 556 292 250,00 231 498 950,00 Erdő-környezet védelem 41 278 651,0015 086 022 280,0013 716 006,494 360 092,00 23 202 552,51 Erdészeti potenciál- helyreállítás 10 738 726,003 006 843 280,00 1 007 342 789,00 1 999 500 491,00 Nem termelő beruházások erdészeti területen- szerkezetátalakít ás 32 655 609,009 143 570 520,00 1 004 844 018,0032 655 609,00 8 138 726 502,00 Mezőgazdasági területek első erdősítése 257 078 598,0071 982 007 440,0084 672 878,0021 592 605,00 56 867 163,22 46 938 517,9447 007 433,84 Fiatal erdők állománynevelésé hez támogatás 6 666 666,002 000 000 000,00 Előzetes kalkuláció alapján: 4104375 Előzetes kalkuláció alapján: 1291154287 Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtott kompenzációs támogatás 35 800 000,0010 024 000 000,00 Előzetes kalkuláció alapján: 12 255 281 Előzetes kalkuláció alapján: 3 855 266 360

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Erdészeti jogcímek alakulása végrehajtás szempontjából Regős János Budapest, 2013. február 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések