Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18-2012-2012-0001 Budapest, Károlyi-Csekonics Rezidencia 2013. június 18-19. Munkacsoport: 5. Előadó: Hajnal Virág.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18-2012-2012-0001 Budapest, Károlyi-Csekonics Rezidencia 2013. június 18-19. Munkacsoport: 5. Előadó: Hajnal Virág."— Előadás másolata:

1 Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18-2012-2012-0001 Budapest, Károlyi-Csekonics Rezidencia 2013. június 18-19. Munkacsoport: 5. Előadó: Hajnal Virág Nemzetpolitikai Államtitkárság Stratégiai Tervező és Tájékoztatási Főosztály

2 Pályázattechnikai kérdések  Pályázat megjelenésének időpontja: várhatóan június 21-ig  A MAG Zrt. és az NFÜ közös pályázattechnikai eligazítást tart a megjelenést követően, ennek időpontjáról hirdetést tesznek közzé.  A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén: elszámoltathatósági, pénzügyi kérdésekben a MAG Zrt. munkatársai, a szakmai kérdésekben a KIM projektvezetése áll rendelkezésre.  A módszertanok bevezetését egy 15 főből álló szakmai tanácsadói csapat segíti 2013. szeptemberétől. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalban dolgozó tanácsadókat a nyertes pályázók ingyenesen vehetik igénybe. (erről bővebb tájékoztató szeptember elején lesz)

3 1. A tudásmenedzsment módszertan tárgya: fogalmi keretek közös értelmezése A szervezetfejlesztés célja belső hatékonyság növelése; a szervezet működésének javítása, optimalizálása. Illeszkedő specifikus cél: a szervezeti tudás kiaknázásának; a szervezetfejlesztés motorjának számító szervezeti kultúra kialakításának hatékonyabbá tétele. Módszertan tárgya: a tudásmenedzsment mint a szervezet szellemi javai kiaknázásának eszköze; az egyes tudásmenedzsment eszközök hatása a szervezet működésére; a tudásalapú megközelítésen alapuló szervezeti kultúra jelentősége.

4 Tudás az információból keletkezik akkor válik az információ tudássá, amikor felhasználják az információt birtoklónál cselekvési kényszert okoz az információ így szükségszerűen kiegészül az emberi készségekkel, tapasztalattal, értékekkel. összefüggés nélküli adatelemek összességükben jelkészletet alkotnak önmagukban nincs jelentésük belőlük kell az információkat kinyerni kontextusba rendezett értelmezett adatok, amelynek jelentése van Jel Információ Adat 1. A tudásmenedzsment módszertan tárgya: fogalmi keretek közös értelmezése

5 Személyes tudás differenciálása Tacit tudás Explicit tudás A tudás szintjei egy ember személyes tudása tapasztalat útján szerez személyiségével formálja nehezen kommunikálható nehezen leírható formálisan nem könnyen átadhat ó formalizálható dokumentálható kommunikálható gond nélkül átadható egyéni szervezeti 1. A tudásmenedzsment módszertan tárgya: fogalmi keretek közös értelmezése

6 A tudásmenedzsment célja, irányai tudás azonosításatudás szervezésetudás fejlesztésetudás megőrzésetudás felhasználása A tudásmenedzsment alapfolyamata a tacit tudás explicitté tétele az egyéni tudás szervezeti tudássá konvertálása a tudás felismerése és megosztása 1. A tudásmenedzsment módszertan tárgya: fogalmi keretek közös értelmezése

7 2. A tudásmenedzsment módszertan tartalma, felépítése 1. A módszertan célja és a tudásmenedzsment elméleti hátterének áttekintése 2. Jogi háttér 3. A módszertan bemutatása 4. A módszertan alkalmazásának sikertényezői és buktatóinak összefoglalása 5. Mellékletek

8 3. A módszertan végrehajtásának menete I. szakasz: A szervezet érettségi szintjének meghatározása a tudásmenedzsment területén II. szakasz: A tudás architektúra létrehozása III. szakasz: A tudás tárolása IV. szakasz: Tudás megosztása V. szakasz: Tudás alkalmazása/felhasználása

9 4. A módszertan végrehajtásának menete A módszertani fejezet felépítése Lépés rövid leírása Végrehajtásért felelős Kötelező vagy javasolt elem Érintettek Támogató eszközök

10 4. A módszertan végrehajtásának menete 2. ábra: Tudásmenedzsment célok levezetése a szervezeti célokból Tudásmenedzsment célok Célok (példák)Példa a célok megvalósítására Tudás belső hasznosulása - alkalmazotti ismeretek megosztásának növelése - a szervezet meglévő elektronikus adatbázisaiból kinyerhető tudás megosztása - csapat munka ösztönzése a meglévő tudás átadására - a szervezet meglévő elektronikus adatbázisaiból kinyerhető tudás rendszerezése, megosztása, megosztás formáinak kidolgozása Tudás külső hasznosulása - intézményen belüli szakértői tudás külső hasznosítása - intézmények közötti együttműködés (pl.: részvétel Twinning projektekben) - tudás hasznosítása saját bevétel generálása érdekében

11 4. A módszertan végrehajtásának menete I. szakasz: A szervezet érettségi szintjének meghatározása a tudásmenedzsment területén II. szakasz: A tudás architektúra létrehozása III. szakasz: A tudás tárolása IV. szakasz: Tudás megosztása V. szakasz: Tudás alkalmazása/felhasználása

12 4. A módszertan végrehajtásának menete I. szakasz 1. módszertani lépés: tudásmenedzsment munkacsoport felállítása, szakmai koordinátor kijelölése Lépés rövid leírása Végrehajtásért felelős Kötelező vagy javasolt elem Érintettek Támogató eszközök Tudásmenedzsme nt munkacsoport felállítása, szakmai koordinátor kijelölése Szervezet vezetője vagy az általa kijelölt személy (lehetőség szerint másik vezető) KötelezőSzervezet vezetője, felsővezetők, illetve szervezetben dolgozók -

13 4. A módszertan végrehajtásának menete I. szakasz 2. módszertani lépés: az egyén és a szervezet szintjén a tudás és tudásmenedzsment fogalmának definiálása Lépés rövid leírása Végrehajtásért felelős TípusaÉrintettekTámogató eszközök Az egyén és a szervezet szintjén a tudás és tudásmenedzsment fogalmának definiálása Szakmai koordinátor/ tudásmenedzsmen t munkacsoport KötelezőSzervezet vezetője, szervezetben dolgozók - 1. számú melléklet: Strukturált interjú - 2. számú melléklet: Tudásmenedzsment kérdőív - Mentális térkép - Tudásmenedzsment folyamatok térképe

14 4. A módszertan végrehajtásának menete I. szakasz 3. módszertani lépés: a szervezetnél már létező tudás beazonosítása (tacit és explicit) Lépés rövid leírása Végrehajtásért felelős TípusaÉrintettekTámogató eszközök Kiemelt tudásbirtokosok feltérképezése (tudástérkép) Munkacsoport kijelölt tagja Javasolt szervezetben dolgozók Tudásmenedzsment kérdőív (2. melléklet) Szervezeti tudásvagyon felmérése Munkacsoport kijelölt tagja Kötelezőszervezetben dolgozók Szervezeti tudásvagyont felmérő táblázat (3. számú melléklet)

15 4. A módszertan végrehajtásának menete I. szakasz 4. módszertani lépés: a szervezetnél már működő tudásmenedzsment folyamatok beazonosítása Lépés rövid leírása Végrehajtásért felelős Kötelező vagy javasolt elem Érintettek Támogató eszközök Tudásmenedzsment folyamatok beazonosítása Szakmai koordinátor KötelezőSzervezet vezetője, szakmai koordinátor Helyzetértékelő sablon (3. ábra)

16 4. A módszertan végrehajtásának menete I. szakasz: A szervezet érettségi szintjének meghatározása a tudásmenedzsment területén II. szakasz: A tudás architektúra létrehozása III. szakasz: A tudás tárolása IV. szakasz: Tudás megosztása V. szakasz: Tudás alkalmazása/felhasználása

17 4. A módszertan végrehajtásának menete II. szakasz 5. módszertani lépés: a szervezeti tudásmenedzsment céljának meghatározása a szervezet stratégiai célkitűzéseivel összhangban Lépés rövid leírása Végrehajtásér t felelős Kötelező vagy javasolt elem ÉrintettekTámogató eszközök A szervezeti tudásmenedzsment céljának meghatározása a szervezet stratégiai célkitűzéseivel összhangban Szakmai koordinátor KötelezőA szervezet vezetője, szakmai koordinátor Problémafa Célfa Tudásmenedzsment célok levezetése a szervezeti célokból (2. ábra)

18 4. A módszertan végrehajtásának menete II. szakasz 6. módszertani lépés: a meghatározott tudásmenedzsment cél eléréséhez szükséges tudásfolyamatok meghatározása és kialakítása Lépés rövid leírása Végrehajtásér t felelős Kötelező vagy javasolt elem Érintettek Támogató eszközök A meghatározott tudásmenedzsment cél eléréséhez szükséges tudásfolyamatok meghatározása és kialakítása Szakmai koordinátor KötelezőSzakmai koordinátor /munkacsoport kijelölt tagja Helyzetértékelő sablon (4. ábra)

19 4. A módszertan végrehajtásának menete II. szakasz 7. módszertani lépés: a tudásmenedzsment célok szervezeti egységre történő lebontása Lépés rövid leírása Végrehajtásért felelős Kötelező vagy javasolt elem Érintettek Támogató eszközök A tudásmenedzsment célok szervezeti egységre történő lebontása Szakmai koordinátor, szervezeti egységek munkacsoport tagjai KötelezőSzakmai koordinátor, szervezeti egységek tudásmenedzsment felelősei 2. számú ábra, 5. és 6. módszertani lépés támogató eszközei

20 4. A módszertan végrehajtásának menete II. szakasz 8. módszertani lépés: szervezeti tudáskultúra megalapozása Lépés rövid leírása Végrehajtásér t felelős Kötelező vagy javasolt elem Érintettek Támogató eszközök Szervezeti tudáskultúra megalapozása Szakmai koordinátor, munkacsoport tagjai KötelezőSzervezetTréning

21 4. A módszertan végrehajtásának menete I. szakasz: A szervezet érettségi szintjének meghatározása a tudásmenedzsment területén II. szakasz: A tudás architektúra létrehozása III. szakasz: A tudás tárolása IV. szakasz: Tudás megosztása V. szakasz: Tudás alkalmazása/felhasználása

22 4. A fejlesztés végrehajtásának menete III. szakasz 9. módszertani lépés: a tudásmegosztó folyamatokhoz szükséges informatikai háttér megoldások meghatározása és kialakítása Lépés rövid leírása Végrehajtás ért felelős Kötelező vagy javasolt elem Érintettek Támogató eszközök A tudásmegosztó folyamatokhoz szükséges informatikai háttér megoldások meghatározása és kialakítása Pl.:dokumentumkezelő rendszer kialakítása, szervezeti közösségi portál kialakítása Szervezet vezetője JavasoltSzervezet vezetője, szakmai koordinátor, szervezet munkatársai -

23 4. A fejlesztés végrehajtásának menete III. szakasz 10. módszertani lépés: a szervezet munkatársai ismereteinek/képességeinek/szakterületi tapasztalatainak összesítése Lépés rövid leírása Végrehajtásért felelős Kötelező vagy javasolt elem ÉrintettekTámogató eszközök A szervezet munkatársai ismereteinek/képe sségeinek/szakter ületi tapasztalatainak összesítése Munkacsoport Háttérintézmény kijelölt munkatársa KötelezőSzervezet munkatársai Szervezeti ábra A szervezet munkatársainak tudására vonatkozó adatok (4. számú melléklet) A szervezeti egységek szervezeti tudásvagyonára vonatkozó adatok (5. számú melléklet) A szervezethez tartozó háttérintézményekre vonatkozó adatok (6. számú melléklet) Szervezeti eljárások (6. ábra) Szervezeti eljárásokhoz kapcsolódó mellékletek

24 4. A módszertan végrehajtásának menete I. szakasz: A szervezet érettségi szintjének meghatározása a tudásmenedzsment területén II. szakasz: A tudás architektúra létrehozása III. szakasz: A tudás tárolása IV. szakasz: Tudás megosztása V. szakasz: Tudás alkalmazása/felhasználása

25 4. A módszertan végrehajtásának menete IV. szakasz 11. módszertani lépés: formális tudásmegosztási folyamatok kialakítása Lépés rövid leírása Végrehajtásért felelős Kötelező vagy javasolt elem Érintettek Támogató eszközök Formális tudásmegosztási folyamatok kialakítása Szakmai koordinátor, munkacsoport tagjai KötelezőSzervezetben dolgozók, munkacsoport Hírlevél Tematikus műhelymunka

26 4. A módszertan végrehajtásának menete IV. szakasz 12. módszertani lépés: informális tudásmegosztási folyamatok kialakítása Lépés rövid leírása Végrehajtásért felelős Kötelező vagy javasolt elem Érintettek Támogató eszközök Informális tudásmegosztási folyamatok kialakítása Szervezet dolgozói JavasoltSzervezet dolgozóiInformális találkozások Kötetlen beszélgetések

27 4. A módszertan végrehajtásának menete IV. szakasz 13. módszertani lépés: értékteremtő, hatékonyságnövelő tudásmegosztó folyamatok meghatározása Lépés rövid leírása Végrehajtásért felelős Kötelező vagy javasolt elem ÉrintettekTámogató eszközök Értékteremtő, hatékonyságnövelő tudásmegosztó folyamatok meghatározása Szakmai koordinátor, munkacsoport/ tudásmenedzsment kulcsszereplői JavasoltSzervezetben dolgozók Tudásmenedzsment kérdőív

28 4. A módszertan végrehajtásának menete I. szakasz: A szervezet érettségi szintjének meghatározása a tudásmenedzsment területén II. szakasz: A tudás architektúra létrehozása III. szakasz: A tudás tárolása IV. szakasz: Tudás megosztása V. szakasz: Tudás alkalmazása/felhasználása

29 4. A módszertan végrehajtásának menete V. szakasz 14. módszertani lépés: a tudásmegosztó folyamatok gyakorlati alkalmazása Lépés rövid leírása Végrehajtásért felelős Kötelező vagy javasolt elem Érintettek Támogató eszközök A tudásmegosztó folyamatok gyakorlati alkalmazása Szervezet munkatársai KötelezőSzervezet munkatársai -

30 4. A módszertan végrehajtásának menete V. szakasz 15. módszertani lépés: a tudásmegosztás eredményességének mérése Lépés rövid leírása Végrehajtásért felelős Kötelező vagy javasolt elem Érintettek Támogató eszközök A tudásmegosztás eredményességének mérése MunkacsoportKötelező Szervezet vezetője Munkacsoport Helyzetértékelési sablon (TÉNY- TERV_EREDMÉ NY) Folyamatos visszacsatolás MunkacsoportJavasoltSzervezet dolgozóiHírlevél

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18-2012-2012-0001 Budapest, Károlyi-Csekonics Rezidencia 2013. június 18-19. Munkacsoport: 5. Előadó: Hajnal Virág."

Hasonló előadás


Google Hirdetések