Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KAP jövője 2013 után AZ ELNÖKSÉG KÖVETKEZTETÉSEI AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KAP jövője 2013 után AZ ELNÖKSÉG KÖVETKEZTETÉSEI AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK."— Előadás másolata:

1 A KAP jövője 2013 után AZ ELNÖKSÉG KÖVETKEZTETÉSEI AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK SZÓLÓ „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése” című BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYRŐL

2 Előzmények I.  2010. április: nyilvános vita a KAP jövőjéről bizottsági kezdeményezésre (Ciolos-kabinet)  2010. július: a társadalmi vita eredményeinek összegzése  2010. november 18.: az Európai Bizottság közleménye  A KAP három új célkitűzése: életképes élelmiszertermelés (MHT 2010. dec. BE) fenntartható gazdálkodás a természeti erőforrásokkal és az éghajlat-változás elleni küzdelem (MHT 2011. jan. 24.) területi egyensúly és a vidéki térségek sokszínűségének megőrzése (MHT 2011. február 21.)

3 Előzmények II.  Magyar elnökség célkitűzése: a 2011. március 17-i tanácsülésen a következtetések elfogadása a Bizottság közleményéről.  2010. második fele, 2011 eleje: kétoldalú tagállami egyeztetések (AT, FR, DE, FI, EE, UK, IT, DK, SE, LV, LT, SI, V4)

4 A tárgyalás menete a 2011. I. félévi magyar elnökség alatt:  2011. január 13-14. Horizontális Tanácsi Munkacsoport (általános kérdések és a közvetlen támogatások kérdése)  2011. január 19-20. Horizontális Tanácsi Munkacsoport (piaci eszközök és a vidékfejlesztés témaköre)  2011. január 24. Mezőgazdasági és Halászati Tanács (MHT)  2011. február 7. Mezőgazdasági Különbizottság (SCA)  2011. február 21-22. Mezőgazdasági és Halászati Tanács  2011. február 28. Mezőgazdasági Különbizottság (következtetések első tervezetének megvitatása)  2011. március 7. Mezőgazdasági Különbizottság (módosított szövegtervezet vitája)  2011. március 17. Mezőgazdasági és Halászati Tanács (elnökségi következtetések)

5 2011. március 17. Agrártanács (MHT)  A KAP jövőjéről szóló elnökségi záródokumentum minősített többségű elfogadása (20 tagállam)  A dokumentum-tervezet pontjainak 90%- ában teljes egyetértés  szilárd politikai jelzés a KAP megerősítése mellett  Vitás pontok: piaci eszközök, közvetlen támogatások, pillérek megítélése

6 UNIÓS TANÁCSI DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS Szavazatok száma (2009. december 1-től) Minősített többséggel: A tagállamok többsége megszavazza a javaslatot (egyes esetekben kétharmados többség szükséges). Legalább 255 szavazatot kap a javaslat (az összes szavazat 73,9%-át). „Kettős többség” elve: Minden egyes tagállam kérelmezheti annak felülvizsgálatát, hogy az igen szavazatok az Unió teljes népességének legalább 62%-át kiteszik-e. Amennyiben nem, a döntés nem érvényes. Blokkoló kisebbség 91 szavazatnál (26,1%) jön létre. Ebben az esetben a jogszabály nem fogadható el. Tanácsi következtetésekhez egyhangú elfogadás szükséges (tartózkodás lehetséges). A 2011. március 17-ei ülésen az agrártanács minősített többséggel (281 szavazat) elfogadta az elnökségi következtetéseket. A pirossal jelölt 7 tagállam (UK, DK, SE, EE, LV, LT, MT; összesen 64 szavazat) szavazott nemmel.

7 MHT 2011. március 17.  MHT napirendjén formálisan, de tényleges vita és egyeztetés az ebéd alatt (FAO után)  A miniszteri egyeztetésen számos tagállam (DE, FR, AT, ES, stb.) támogatta az elnökségi javaslatot  PL: bár több ponton nem értett egyet a tervezettel, diplomáciai sikerünk a meggyőzésük  Balti államok: támogatták PL kéréseit, ragaszkodtak a 9. pontban a közvetlen támogatásokat illetően a „méltányosabb” helyett „méltányos” szó használatához;  UK: több ponton fenntartás  DK, SE: pozitív, de kötött parlamenti mandátum  MT: speciális kérés, de későn

8 Néhány lényeges következtetés I.  A KAP maradjon olyan erős közös politika, mely céljaival arányos uniós pénzügyi forrásokkal rendelkezik;  Kettős pillérrendszer megőrzése;  KAP egyszerűsítése (tagállami javaslatok figyelembevételével);  Közvetlen kifizetések létjogosultságának elismerése;

9 Néhány lényeges következtetés II.  A közvetlen jövedelemtámogatások méltányosabb elosztásának szükségessége;  A tagállamok körében jelentős az ellenállás a nagyüzemeknek nyújtott közvetlen támogatások felső határának bevezetésével szemben;  A II. pillérhez tartozó, természeti hátránnyal sújtott területekre irányuló támogatás hatékonyságának növelése;  Bizonyos érzékeny ágazatok és régiók esetében a tagállamok többsége fenntartaná a termeléshez kötött közvetlen kifizetéseket;

10 Néhány lényeges következtetés III.  A SAPS (egységes területalapú támogatási rendszer) fenntartása az új tagállamokban a 2014-ig tartó átmeneti időszak után is;  Az uniós mezőgazdaság piac- orientáltságának és versenyképességének fenntartása;  Alapvető cél a gazdák jövedelem- csökkenésének megállítása, a fiatal gazdák igényeinek szemmel tartása;  Egyenlő feltételek teremtése az uniós és harmadik országbeli termelők számára az uniós előírások tekintetében;

11 Néhány lényeges következtetés IV.  KAP „zöldítése”: álljon összhangban az egyszerűsítési törekvésekkel, a gazdák és a társadalom érdekeivel;  Innováció kiemelt szerepe a gazdasági és környezetvédelmi feladatok ellátásában;  Kulcsfontosságú az erőteljes vidékfejlesztési politika a versenyképesség és fenntarthatóság szempontjából  fontos a vonatkozó uniós szakpolitikákkal való összhang megerősítése;  Közvetlen értékesítés fejlesztése, a helyi piacra való termelés ösztönzése.

12 Az elnökségi következtetések fő üzenete  Elegendő, biztonságos, jó minőségű élelmiszer termelése elfogadható áron;  Természeti erőforrások hatékony felhasználása a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett;  Vidéki térségek gyarapodásának elősegítése Európa teljes területén.

13 Összegzés  „Erős Európa” – „Erős KAP”: a Bizottság és az Európai Parlament után a Tanács is kimondta, hogy továbbra is erős közös agrárpolitikára van szükség;  A magyar elnökség lezárta a KAP jövőjéről szóló vitát;  Dacian Ciolos agrárbiztos sikernek, valós hozzáadott értéknek ítélte az elnökségi dokumentumot.

14 További menetrend  Az EP meghallgatja a magyar elnökség tájékoztatóját a következtetésekről (április 12.);  Az EP mint társ-jogalkotó elkészíti állásfoglalását a KAP jövőjére (Dess-jelentés);  A Bizottság 2011 nyarára elkészíti az új KAP jogszabálytervezetét és a lengyel elnökség megkezdheti annak vitáját;  Ezzel párhuzamosan megkezdődik a 2014-2020-as uniós költségvetés vitája;  A Tanács minősített többséggel és az EP-vel egyetértésben fogadhatja el az új KAP jogszabályt;  Az új KAP tervezett hatálybalépése: 2014. január 1.

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kálmán Zoltán mb. főosztályvezető EU Koordinációs Főosztály zoltan.kalman@vm.gov.hu


Letölteni ppt "A KAP jövője 2013 után AZ ELNÖKSÉG KÖVETKEZTETÉSEI AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések