Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007- 2013) folyamatos és félidei értékelése Tájékoztató a 2009. évi értékelési tevékenységről a Monitoring.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007- 2013) folyamatos és félidei értékelése Tájékoztató a 2009. évi értékelési tevékenységről a Monitoring."— Előadás másolata:

1 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007- 2013) folyamatos és félidei értékelése Tájékoztató a 2009. évi értékelési tevékenységről a Monitoring Bizottság részére Dr. Habuda Judit 2010. június 28.

2 Tartalom Jogszabályban rögzített kötelezettségek A 2009. évi értékelési munka A félidei értékelés a folyamatos értékelés rendszerében Szakmai elvárások, bizottsági útmutatás, minőségbiztosítás

3 Jogszabályban rögzített kötelezettségek

4 A 1698/2005/EK rendelet II. fejezet 86. cikk: „(1) A tagállamok valamennyi vidékfejlesztési programhoz létrehoznak egy folyamatos értékelési rendszert. (2) A program irányító hatósága és a Monitoring Bizottság a folyamatos értékeléssel: a) megvizsgálja a programnak a célokhoz viszonyított előrehaladását eredmény- és — adott esetben — a hatásmutatók révén;

5 Félidei és utólagos értékelés b) javítja a programok és végrehajtásuk minőségét; c) megvizsgálja a programok lényeges változtatásaira vonatkozó javaslatokat; d) felkészül a félidei és az utólagos értékelésre.”

6 Értékelési jelentés A rendelet 86. cikkének (3), (4) és (5) bekezdése szerint a programért felelős hatóságok 2008-tól elkészítik a folyamatos értékelési tevékenységükről szóló jelentést. A rendelet 82. cikke (2) bekezdésének megfelelően a jelentés összegzését csatolni kell az éves időközi jelentéshez.

7 A 2009. évi értékelési munka

8 Félidei értékelés előkészítése A félidei értékelés (MTE) előfeltételeinek biztosítása (indikátorok köre, adatbázisok azonosítása, adatok biztosítása, értékelhetőség) Feladat meghatározása (ToR) Félidei értékelés közbeszereztetése Képzések

9 MTE - Feladatmeghatározás MÉRT Egyesület etikai normáinak és szakmai standardjainak megismerése és alkalmazása Az összeférhetetlenség szabályozása Konkrét hatásvizsgálati módszertanok bekérése és előírása (kontrolcsoportok) Vezető szakértők minősítése

10 Kapacitásépítés Képzések – Pénzügyi és Monitoring Osztály (PMO), tengelyenkénti (értékelés) felelősök Módszertani műhelyrendezvények (NFÜ Fejlesztéspolitikai Akadémia) – PMO, MVH munkatársak Európai Értékelési Hálózat, tagállami jó gyakorlat – PMO és külső szakértők

11 Indikátorok Bázis- és célértékek, adatforrások teljes felülvizsgálata befejeződött Folyamatos adatbekérés a támogatottaktól (output és eredmény indikátorok), adatbekérés definiálása Monitoring és folyamatos értékelés szoros összefonódása

12 Felmerült problémák, további munka Félidei értékelés feszes ütemezésben Értékelési terv végrehajtása Folyamatos (tematikus) értékelések Belső kapacitások, munkatársak képzése Együttműködés MVH-val, adatok biztosítása, átadása Nyilvánosság, hasznosulás

13 A félidei értékelés a folyamatos értékelés rendszerében

14 Értékelés – félidei értékelés Az értékelés stratégiai folyamat, amely a program megvalósítását, eredményeit és hatásait vizsgálja. Az ÚMVP félidei értékelése az EMVA források eddigi hasznosítását tekinti át, különös tekintettel annak hatékonyságára és a program céljainak, a közösségi prioritásoknak a teljesülésére. Hangsúlyt kapnak ezen felül a végrehajtás kérdései és a végrehajtás sikereit, kudarcait befolyásoló tényezők.

15 Félidei értékelés – folyamatos értékelés A félidei értékelés a folyamatos értékelés szerves része. „Ongoing evaluation activities are expected to provide a solid ground for a high quality MTE; in turn, the outcomes of the MTE will feed into the activities to be carried out up to the preparation of the ex post evaluation”. Guidance note B, "Evaluation guidelines", in Annex 1 of the

16 Handbook on the CMEF: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev /eval/guidance/note_a_en.pdf

17 Értékelési rendszerek Nem ad hoc, hanem – szisztematikusan - tervezett értékelések Elemek: (1) értékelési szükségletek módszeres feltárása (2) értékelések rendszerezett végrehajtása és (3) eredményeinek előre meghatározott módon történő felhasználása

18 ÚMVP értékelési rendszere 2008-ban sikerült lerakni a rendszer alapköveit: Igényfelmérés Többéves értékelési terv Kapacitásépítés Együttműködés (NFÜ, Magyar Értékelők Szövetsége) Egységes - minőségi - elvárások

19 Szakmai elvárások, bizottsági útmutatás, minőségbiztosítás

20 Értékelési alapelvek Külső, pártatlan és független értékelők Nyilvánosság Partnerség Magas szakmai színvonal Új módszertani elvárások (ld.Melléklet) Eredmények hasznosulása

21 Az eredmények hasznosulása Az értékelés eredményei megalapozhatják a program minőségének, hatékonyságának és végrehajtásának javítását célzó lépéseket, és a szakpolitikai következtetéseket. A félidei értékelés a futó program adaptációját és a készülő jövőbeli programok előkészítését is szolgálja. Nyilvánosság és hasznosulás összefüggései

22 Az értékelések nyilvánossága Az értékelések nyilvánossá tételével a támogatáspolitika felelőse (ÚMVP IH) a szakmai és szélesebb közvélemény felé is „elszámol” a közpénzek elköltéséről, annak indokoltságáról, hatékonyságáról, eredményeiről, hasznosságáról. Egyben biztosít minőségi kontrollt is.

23 Minőségi elvárások a hazai értékelési gyakorlatban Vezető értékelők minősítése Részletes feladatmeghatározás, magas módszertani elvárások Pártatlanság, függetlenség Nyilvánosság és minőség kapcsolata Minőségbiztosítás

24 Bizottsági útmutatás Útmutatók megtalálhatóak a http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev /eval/index_en.htm (European Commission > >Agriculture and Rural Development > >Rural Development policy 2007-2013 > > Monitoring and evaluation) oldalon

25 Vonatkozó útmutatók I. Vidékfejlesztés 2007–2013, KÉZIKÖNYV A KÖZÖS FELÜGYELETI ÉS ÉRTÉKELÉSI KERETSZABÁLYOZÁSRÓL, Útmutató dokumentum A. útmutató magyarázat – A mutatók kiválasztása és használata B. útmutató magyarázat – Értékelési iránymutatás

26 Vonatkozó útmutatók II. Annex 2 – Programming and measure guidance D – Hierarchy of Objectives [pdf]pdf] E – Measure Fiches [pdf]pdf Annex 3 – Indicator guidance F – Common indicator list [pdf]pdf G – Baseline indicators fiches [pdf]pdf H – Output Indicator Fiches [pdf]pdf

27 Vonatkozó útmutatók III. I – Result Indicator Fiches [pdf]pdf J – Impact Indicator Fiches [pdf]pdf K – Examples of additional indicators [pdf]pdf Annex 4 – Other guidance L – Frequently Asked Questions [pdf]pdf M – The Rural Development Evaluation network [pdf]pdf

28 Vonatkozó útmutatók IV. N - Glossary of Terms [pdf]pdf O – Useful Reading [pdf]pdf Additional guidance Working Paper on "Approaches for assessing the impacts of the RDPs in the context of multiple intervening factors" Text - [pdf], Interactive version - [pdf]pdfpdf]

29 Vonatkozó útmutatók V. (03/2010) Guidelines on the Mid-Term Evaluation of the Rural Development Programmes [pdf] (07/2009)pdf Guidance Document on the Application of the High Nature Value Impact Indicator: Text [pdf] - Annexes [pdf] (11/2008)pdf

30 Melléklet Új elvárások a 2020-as programidőszak értékeléseivel kapcsolatban, bizottsági munkaanyag (kohéziós politika)

31 Új elvárások „DGs and Member States up to now use mostly qualitative methods in addition to presentation and analysis of administrative data (financial and physical). More rigorous quantitative (counterfactual) methods are being tested in the 2007-2013 period.

32 Folyt. At present programmes are often driven by an almost exclusive focus on expenditure, financial management and audit. The objective is to make best use of limited resources by being accountable and having a focus on policy learning and continuous improvement. One particular area for development is the organisation of data collection for

33 Folyt. quantitative evaluation methods based on counterfactual methods. Such methods need to be designed at the very beginning of a programme. Member States will need to accept the obligation to create such data and set the necessary means aside.” Forrás: Cohesion Policy post 2013 - monitoring and evaluation


Letölteni ppt "Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007- 2013) folyamatos és félidei értékelése Tájékoztató a 2009. évi értékelési tevékenységről a Monitoring."

Hasonló előadás


Google Hirdetések