Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. június 27. Tájékoztató előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. június 27. Tájékoztató előadás."— Előadás másolata:

1 A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága június 27. Tájékoztató előadás a közötti Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottságának részére

2 Közvetlen Támogatások Igazgatósága Elmúlt időszak jelentős kifizetései Új jogcímeink Nyitott kérelem beadási időszak Benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege

3 Elmúlt időszak jelentős kifizetései Agrár-környezetgazdálkodás támogatása Kedvezőtlen adottságú területek Natura 2000 gyepterületek Mezőgazdasági területek erdősítése Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás

4 Agrár-környezetgazdálkodás támogatása Kötelezettségvállalási állomány: Ft kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 1. – május 15. (3. éves kifiz.) beérkezett kifizetési kérelmek: db jóváhagyott kifizetési kérelmek:12 277db kifizetett összeg: Ft elutasított kérelmek: 294 db kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 9 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:12 861db Kérelmezési hibák gyepes célprogramoknál állategység hiánya nem megfelelő hasznosítási kód – ne igényeljenek a táblára kifizetést június 10-ét követő módosítások gazdálkodási napló, tápanyag-gazdálkodási terv be nem küldése, vagy nem megfelelő formanyomtatványon – NÉBIH földhasználat nem teljes támogatási időszakra szól ültetvény kivágás, újratelepítés be nem jelentése ültetvénycsoport váltások kivágás nélkül kifizetési kérelem beadása kivágott ültetvény területére (KK beadás időpontjában mindenképpen kell ültetvénynek lennie a területen)

5 Kedvezőtlen adottságú területek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 1 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:8 573 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:7 844 db kifizetett összeg: Ft elutasított kérelmek: 668 db kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 9 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:8 634 db Kérelmezési hibák nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó KAT-ban nem támogatható növény igénylése gazdálkodási napló nem vezetés

6 Natura 2000 gyepterületek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 1 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:7 545 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:6 983 db kifizetett összeg: Ft elutasított kérelmek: 470 db kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 9 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:7 678 db Kérelmezési hibák nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó nem gyepre igényelnek, feltörik a gyepet földhasználati előírások be nem tartása– KM szankció gazdálkodási napló nem vezetése

7 Mezőgazdasági területek erdősítése Kötelezettségvállalási állomány Ft kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 2 – május 15. beérkezett kifizetési kérelem: db jóváhagyott kérelem: db kifizetett összeg: Ft elutasított: 61 db Elutasítási okok nem támogatható területre igényel nem engedélyezett állománytípusra igényel az igényelt terület nem éri el a minimális támogatható területméretet nem rendelkezik erdőtelepítési engedéllyel a művelési ág átvezetése nem történt meg Változások a művelési ág átvezetésére rendelkezésre álló határidő meghosszabbodott

8 Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás Támogatási összeg 90 %-ának igénylése: a évi támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül. beérkezett kifizetési kérelmek: 902 db jóváhagyott kifizetési kérelmek: 887 db kifizetett összeg: Ft Támogatási összeg 10 %-ának igénylése: 2007/2008. évi támogatási kérelem alapján beérkezett kifizetési kérelmek:426 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:178 db kifizetett összeg: Ft Támogatási összeg 10 %-ának igénylése: évi támogatási kérelem alapján beérkezett kifizetési kérelmek: 109 db jóváhagyott kifizetési kérelmek: 55 db kifizetett összeg: Ft

9 2012-ben nyílt jogcímeink Állati génmegőrzés (genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás támogatása Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás

10 Állati génmegőrzés Kötelezettségvállalás ebben a jogcímben még nem történt támogatási kérelem benyújtási időszak: április 1- október 10. beérkezett támogatási kérelem: 237 db kérelmek ügyintézése folyamatban van Kifizetési kérelem benyújtási időszak: június 14. és július 15. között Az intézkedés forráskerete: 11,8 millió euró A génmegőrzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek a forrást 4 területen használhatják fel: támogatás igényelhető a nem természetes élőhelyen (pl. mesterséges termékenyítő állomáson) tartott állatok után az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták spermájának, embriójának vagy petesejtjének begyűjtésére, tárolására forráshoz juthatnak azok a tenyésztőszervezetek is, amelyek vállalják, hogy a fajták megőrzéséért felelős tenyésztésvezetőt és körzeti tenyésztőt alkalmaznak ugyancsak lehet hozzájárulást kérni génmegőrzésről szóló szakanyagok, tájékoztatók elkészítéséhez és rendezvények szervezéséhez.

11 Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás támogatása A támogatás célja a Natura 2000 irányelvek végrehajtásával összefüggő korlátozások eredményeként felmerülő költségek és jövedelem kiesés kompenzálása. A támogatási jogosultság megállapítására az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul. Az intézkedés forráskerete: A és a 2013-ban benyújtott kérelmekre 35,8 millió euró (több mint 10,5 milliárd forint). Kérelem benyújtás: A kérelmet évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, elektronikusan kell benyújtani. A támogatás mértéke: euró/hektár Beérkezett kérelem: évben: 2196 db A kérelmek ügyintézése folyamatban van. Elutasított: 242 db Kifizetett: 1055 db, kifizetett összeg: Ft évben: 2111 db

12 Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás támogatási kérelem benyújtási időszak: május Támogatási kérelem benyújtási időszak: február Beérkezett támogatási kérelem: évben 568 db (5 436 db erdőrészlet) Forrásallokálás: Ft évben 303 db (1746 db erdőrészlet) rendelkezésre álló forrás: Ft A jóváhagyható támogatás összege egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban beadott kérelme alapján legfeljebb eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 21 millió forint. A kifizethető támogatás összege nem haladhatja meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 19. § (3) és (4) bekezdés szerinti kiadásigazoló bizonylattal igazolt kiadások 50%-át. Kifizetési kérelem: a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül. Kifizetési kérelem: 335 db Az ügyfél a műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb október 31-ig végezheti el.

13 Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás Támogatási kérelem benyújtási időszak: december 17 – február 15. beérkezett támogatási kérelem: 165 db jóváhagyott támogatási kérelem: 112 db (+ 1 átadó ügyfél munkavállalója) kötelezettségvállalás összege: Ft Kifizetési kérelem benyújtása: a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül A támogatásban részesülő ügyfelek támogatási összege negyedévente kerül kifizetésre.

14 Nyitott kérelem beadási időszak Termelői csoportok támogatása Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás

15 Termelői csoportok támogatása évi kifizetési kérelem benyújtási időszak: június eddig beérkezett kifizetési kérelmek száma: 39 db A kifizetési kérelmek bírálata folyamatban van. Támogatási kérelem benyújtási időszak:2013. szeptember 1-30.

16 Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás Kifizetési kérelem benyújtási időszak: a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül. eddig beérkezett támogatási kérelmek:5 db A kifizetési kérelmek feldolgozása folyamatban van. A kifizetési kérelem benyújtásának részletes feltételeit és a szükséges nyomtatványokat a 74/2013. (V. 02.) számú MVH Közlemény tartalmazza.

17 2013. évi Egységes kérelem évi Egységes kérelem április június 9-ig (hétvége miatt június 10.) Beérkezett kérelem szám: db Beérkezett hektár igény: eha június 9-ét (mivel idén ez a dátum június 10-ét) követően továbbra is lehetőség van a benyújtásra került egységes kérelem pontosítására, részben vagy teljes egészében történő visszavonására.

18 2013. évi Egységes kérelemhez kapcsolódó vis maior bejelentések Az ügyfélnek szintén lehetősége van elektronikus (W0133) nyomtatványon vis maior bejelentést tenni, amennyiben vis maior helyzet miatt valamilyen támogatási feltétel betartását nem tudta betartani. A bejelentés határideje: A vis maior esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül, ha a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza, attól az időponttól számított 15 napon belül, amikor az ügyfél olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatosan a termésátlag csökkenésre, vagy a termés kiesésre vonatkozó káreseményt NEM a W0133-vis maior elektronikus formanyomtatványon kell bejelenteni!. Erre a bejelentésre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett bejelentőlap szolgál, melyet a kárt szenvedett terület fekvése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani!

19 I. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Termelői csoportokKifizetési Fiatal gazdák támogatása Kifizetési Kifizetési Kifizetési KifizetésiTH + 90 nap Gazdaságátadás Támogatási KifizetésiTH + 90 nap5 Juh és kecske elektronikus jelölés Támogatási Támogatási Támogatási Lágy- és Fásszárú energiaültetvények Kifizetési Kifizetési Ültetvénykorszerűsítés Kifizetési Kifizetési Kertészeti ültetvények korszerűsítése Kifizetési Kifizetési Gyümölcs ültetvények korszerűsítése Támogatási Fiatal erdők állománynevelése Támogatási Támogatási Kifizetési

20 II. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Mezőgazdasági területek erdősítése Támogatási Kifizetési Erdészeti potenciálTámogatási Kifizetési Agrár-erdészeti rendszerekTámogatási Kifizetési Erdő-környezetvédelemTámogatási Kifizetési Erdőszerkezet átalakítása (erdő nem termelő beruházások) Támogatási Kifizetési Natura 2000 erdő kompenzációs támogatás Kifizetési EMVA Agrár-környezet- gazdálkodás Kifizetési Kedvezőtlen adottságú területek Kifizetési

21 II. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Natura 2000 gyepKifizetési Nem termelő mezőgazdasági beruházás Kifizetési Támogatási Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési Támogatási Növényi génmegőrzésKifizetési Állati génmegőrzés támogatása Támogatási ,83

22 Köszönöm a figyelmet! Központi Ügyfélszolgálat: (1) , (1) Közvetlen Támogatások Igazgatósága Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013.


Letölteni ppt "A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. június 27. Tájékoztató előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések