Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. június 27. Tájékoztató előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. június 27. Tájékoztató előadás."— Előadás másolata:

1 A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. június 27. Tájékoztató előadás a 2007-2013 közötti Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottságának részére

2 Közvetlen Támogatások Igazgatósága Elmúlt időszak jelentős kifizetései Új jogcímeink Nyitott kérelem beadási időszak Benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege

3 Elmúlt időszak jelentős kifizetései Agrár-környezetgazdálkodás támogatása Kedvezőtlen adottságú területek Natura 2000 gyepterületek Mezőgazdasági területek erdősítése Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás

4 Agrár-környezetgazdálkodás támogatása Kötelezettségvállalási állomány: 281 329 333 415 Ft 2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1. – május 15. (3. éves kifiz.) beérkezett kifizetési kérelmek:13 015 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:12 277db kifizetett összeg: 45 414 856 634 Ft elutasított kérelmek: 294 db 2013. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. április 9 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:12 861db Kérelmezési hibák gyepes célprogramoknál állategység hiánya nem megfelelő hasznosítási kód – ne igényeljenek a táblára kifizetést június 10-ét követő módosítások gazdálkodási napló, tápanyag-gazdálkodási terv be nem küldése, vagy nem megfelelő formanyomtatványon – NÉBIH földhasználat nem teljes támogatási időszakra szól ültetvény kivágás, újratelepítés be nem jelentése ültetvénycsoport váltások kivágás nélkül kifizetési kérelem beadása kivágott ültetvény területére (KK beadás időpontjában mindenképpen kell ültetvénynek lennie a területen)

5 Kedvezőtlen adottságú területek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is. 2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:8 573 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:7 844 db kifizetett összeg: 3.254.906.663 Ft elutasított kérelmek: 668 db 2013. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. április 9 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:8 634 db Kérelmezési hibák nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó KAT-ban nem támogatható növény igénylése gazdálkodási napló nem vezetés

6 Natura 2000 gyepterületek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is. 2011. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:7 545 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:6 983 db kifizetett összeg: 2 644 197 741 Ft elutasított kérelmek: 470 db 2013. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. április 9 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:7 678 db Kérelmezési hibák nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó nem gyepre igényelnek, feltörik a gyepet földhasználati előírások be nem tartása– KM szankció gazdálkodási napló nem vezetése

7 Mezőgazdasági területek erdősítése Kötelezettségvállalási állomány 26 199 388 119 Ft 2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 2 – május 15. beérkezett kifizetési kérelem: 2 808 db jóváhagyott kérelem: 2 727 db kifizetett összeg: 4 417 589 258 Ft elutasított: 61 db Elutasítási okok nem támogatható területre igényel nem engedélyezett állománytípusra igényel az igényelt terület nem éri el a minimális támogatható területméretet nem rendelkezik erdőtelepítési engedéllyel a művelési ág átvezetése nem történt meg Változások a művelési ág átvezetésére rendelkezésre álló határidő meghosszabbodott

8 Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás Támogatási összeg 90 %-ának igénylése: a 2012. évi támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül. beérkezett kifizetési kérelmek: 902 db jóváhagyott kifizetési kérelmek: 887 db kifizetett összeg:9 704 652 300 Ft Támogatási összeg 10 %-ának igénylése: 2007/2008. évi támogatási kérelem alapján beérkezett kifizetési kérelmek:426 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:178 db kifizetett összeg: 175 590 870 Ft Támogatási összeg 10 %-ának igénylése: 2009. évi támogatási kérelem alapján beérkezett kifizetési kérelmek: 109 db jóváhagyott kifizetési kérelmek: 55 db kifizetett összeg: 63 721 400 Ft

9 2012-ben nyílt jogcímeink Állati génmegőrzés (genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás támogatása Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás

10 Állati génmegőrzés Kötelezettségvállalás ebben a jogcímben még nem történt. 2012. támogatási kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1- október 10. beérkezett támogatási kérelem: 237 db kérelmek ügyintézése folyamatban van Kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. június 14. és július 15. között Az intézkedés forráskerete: 11,8 millió euró A génmegőrzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek a forrást 4 területen használhatják fel: támogatás igényelhető a nem természetes élőhelyen (pl. mesterséges termékenyítő állomáson) tartott állatok után az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták spermájának, embriójának vagy petesejtjének begyűjtésére, tárolására forráshoz juthatnak azok a tenyésztőszervezetek is, amelyek vállalják, hogy a fajták megőrzéséért felelős tenyésztésvezetőt és körzeti tenyésztőt alkalmaznak ugyancsak lehet hozzájárulást kérni génmegőrzésről szóló szakanyagok, tájékoztatók elkészítéséhez és rendezvények szervezéséhez.

11 Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás támogatása A támogatás célja a Natura 2000 irányelvek végrehajtásával összefüggő korlátozások eredményeként felmerülő költségek és jövedelem kiesés kompenzálása. A támogatási jogosultság megállapítására az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul. Az intézkedés forráskerete: A 2012. és a 2013-ban benyújtott kérelmekre 35,8 millió euró (több mint 10,5 milliárd forint). Kérelem benyújtás: A kérelmet évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, elektronikusan kell benyújtani. A támogatás mértéke: 40-230 euró/hektár Beérkezett kérelem: 2012. évben: 2196 db A kérelmek ügyintézése folyamatban van. Elutasított: 242 db Kifizetett: 1055 db, kifizetett összeg: 1 829 711 840 Ft 2013. évben: 2111 db

12 Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás 2012. támogatási kérelem benyújtási időszak: 2012. május 2- 31. 2013. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2013. február 1-28. Beérkezett támogatási kérelem: 2012. évben 568 db (5 436 db erdőrészlet) Forrásallokálás: 734.772.707. Ft 2013. évben 303 db (1746 db erdőrészlet) rendelkezésre álló forrás: 1.215.699.093 Ft A jóváhagyható támogatás összege egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban beadott kérelme alapján legfeljebb 70 000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 21 millió forint. A kifizethető támogatás összege nem haladhatja meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 19. § (3) és (4) bekezdés szerinti kiadásigazoló bizonylattal igazolt kiadások 50%-át. Kifizetési kérelem: a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül. Kifizetési kérelem: 335 db Az ügyfél a műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. október 31-ig végezheti el.

13 Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2012. december 17 – 2013. február 15. beérkezett támogatási kérelem: 165 db jóváhagyott támogatási kérelem: 112 db (+ 1 átadó ügyfél munkavállalója) kötelezettségvállalás összege: 380 436 000 Ft Kifizetési kérelem benyújtása: a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül A támogatásban részesülő ügyfelek támogatási összege negyedévente kerül kifizetésre.

14 Nyitott kérelem beadási időszak Termelői csoportok támogatása Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás

15 Termelői csoportok támogatása 2013. évi kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. június 1-30. eddig beérkezett kifizetési kérelmek száma: 39 db A kifizetési kérelmek bírálata folyamatban van. Támogatási kérelem benyújtási időszak:2013. szeptember 1-30.

16 Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás Kifizetési kérelem benyújtási időszak: a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül. eddig beérkezett támogatási kérelmek:5 db A kifizetési kérelmek feldolgozása folyamatban van. A kifizetési kérelem benyújtásának részletes feltételeit és a szükséges nyomtatványokat a 74/2013. (V. 02.) számú MVH Közlemény tartalmazza.

17 2013. évi Egységes kérelem 2013. évi Egységes kérelem 2013. április 9 - 2013. június 9-ig (hétvége miatt június 10.) Beérkezett kérelem szám: 180 150 db Beérkezett hektár igény: 5 093 728 eha 2013. június 9-ét (mivel idén ez a dátum június 10-ét) követően továbbra is lehetőség van a benyújtásra került egységes kérelem pontosítására, részben vagy teljes egészében történő visszavonására.

18 2013. évi Egységes kérelemhez kapcsolódó vis maior bejelentések Az ügyfélnek szintén lehetősége van elektronikus (W0133) nyomtatványon vis maior bejelentést tenni, amennyiben vis maior helyzet miatt valamilyen támogatási feltétel betartását nem tudta betartani. A bejelentés határideje: A vis maior esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül, ha a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza, attól az időponttól számított 15 napon belül, amikor az ügyfél olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatosan a termésátlag csökkenésre, vagy a termés kiesésre vonatkozó káreseményt NEM a W0133-vis maior elektronikus formanyomtatványon kell bejelenteni!. Erre a bejelentésre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett bejelentőlap szolgál, melyet a kárt szenvedett terület fekvése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani!

19 I. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Termelői csoportokKifizetési2013.06.01-06.30 39 - - Fiatal gazdák támogatása Kifizetési2013.01.01-01.31422178-175 590 870 Kifizetési2013.03.01-03.311095563 721 400 Kifizetési2013.04.01-04.3035 23 242 024 400 KifizetésiTH + 90 nap8948879 704 652 300 Gazdaságátadás Támogatási2012.12.17-02.15 165112 380 436 000 - KifizetésiTH + 90 nap5 Juh és kecske elektronikus jelölés Támogatási 2012.02.01-02.28 3421 2267 71 644 386 71 584 541 Támogatási2012.08.01.-08.31.3558 2940 72 503 440 Támogatási2013.02.01.-02.2835422595 52 357 971 Lágy- és Fásszárú energiaültetvények Kifizetési2012.04.02-05.15. 10 6 74 377 729 Kifizetési2012.08.01-08.31 2 Ültetvénykorszerűsítés Kifizetési2012.04.02-05.15. 23 21 45 286 439 Kifizetési2012.08.01-08.31. 7 Kertészeti ültetvények korszerűsítése Kifizetési2012.04.02-05.15. 8672 948 850 637 Kifizetési2012.08.01-08.31. 41 Gyümölcs ültetvények korszerűsítése Támogatási2011.06.15-07.15. 186 99 1 870 820 075 Fiatal erdők állománynevelése Támogatási2012.05.02.-05.31.568517734 772 707 Támogatási2013.02.01.-02.28.303 Kifizetési 2012.05.02.- 2014.11.20 335

20 II. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Mezőgazdasági területek erdősítése Támogatási2012.05.01-06.30403363 1 884 756 681 Kifizetési2012.04.02-05.15.2 8082727 4 417 589 258 Erdészeti potenciálTámogatási2012.10.01-11.30.283 Kifizetési2012.04.02-05.15.160125 203 514 201 Agrár-erdészeti rendszerekTámogatási2012.05.01-06.30.1917150 187 554 - Kifizetési2012.04.02.-05.15.2418 59 123 300 Erdő-környezetvédelemTámogatási2011.10.01-11.30.213 182637 094 022 Kifizetési2012.04.02-05.15.296246 441 503 669 Erdőszerkezet átalakítása (erdő nem termelő beruházások) Támogatási2011.10.01-11.30.140 Kifizetési2012.04.01-05.15.86 Natura 2000 erdő kompenzációs támogatás Kifizetési2012.05.02.-05.15.219610551 829 711 840 EMVA Agrár-környezet- gazdálkodás Kifizetési2012.04.01-05.15. 13 01512 277 45 414 856 634 Kedvezőtlen adottságú területek Kifizetési2012.04.01-05.15. 8 5737 844 3 254 906 663

21 II. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Natura 2000 gyepKifizetési2012.04.01-05.15.7 5456 983 2 644 197 741 Nem termelő mezőgazdasági beruházás Kifizetési2012.04.01-05.15.159141 215 727 476 Támogatási2012.06.01-07.25.257 224 1 084 227 244 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési 2012.02.01-02.28.580 499 728 452 730 Támogatási 2012.04.01-04.30. 109 71 370 468 282 Növényi génmegőrzésKifizetési 2012.09.01-09.30. 32 31 575 111 338 Állati génmegőrzés támogatása Támogatási 2012.04.01-10.10.237 2 873 484 651,83

22 Köszönöm a figyelmet! Központi Ügyfélszolgálat: (1) 374-3603, (1) 374-3604 www.mvh.gov.hu ügyfelszolgalat@mvh.gov.hu www.mvh.gov.hu Közvetlen Támogatások Igazgatósága Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013.


Letölteni ppt "A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. június 27. Tájékoztató előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések