Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. március 13. Tájékoztató előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. március 13. Tájékoztató előadás."— Előadás másolata:

1 A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága március 13. Tájékoztató előadás a közötti Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottságának részére

2 Közvetlen Támogatások Igazgatósága Elmúlt időszak jelentős kifizetései Új jogcímeink Nyitott kérelem beadási időszak Hamarosan megnyíló kérelembeadás Benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege

3 Elmúlt időszak jelentős kifizetései Agrár-környezetgazdálkodás támogatása Kedvezőtlen adottságú területek Natura 2000 gyepterületek Mezőgazdasági területek erdősítése Őshonos állatfajták megőrzése Növényi génmegőrzés Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás Termelői csoportok támogatása

4 Agrár-környezetgazdálkodás támogatása Kötelezettségvállalási állomány: Ft kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 1. – május 15. (3. éves kifiz.) beérkezett kifizetési kérelmek: db jóváhagyott kifizetési kérelmek: db kifizetett összeg: Ft elutasított kérelmek: 189 db Kérelmezési hibák gyepes célprogramoknál állategység hiánya nem megfelelő hasznosítási kód – ne igényeljenek a táblára kifizetést június 11-ét követő módosítások gazdálkodási napló, tápanyag-gazdálkodási terv be nem küldése, vagy nem megfelelő formanyomtatványon – NÉBIH földhasználat nem teljes támogatási időszakra szól ültetvény kivágás, újratelepítés be nem jelentése ültetvénycsoport váltások kivágás nélkül kifizetési kérelem beadása kivágott ültetvény területére (KK beadás időpontjában mindenképpen kell ültetvénynek lennie a területen)

5 Kedvezőtlen adottságú területek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 1 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:8 573 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:7 696 db kifizetett összeg: Ft elutasított kérelmek: 457 db Kérelmezési hibák nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó KAT-ban nem támogatható növény igénylése gazdálkodási napló nem vezetés

6 Natura 2000 gyepterületek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 1 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:7 545 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:6 494 db kifizetett összeg: Ft elutasított kérelmek: 297 db Kérelmezési hibák nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó nem gyepre igényelnek, feltörik a gyepet földhasználati előírások be nem tartása– KM szankció gazdálkodási napló nem vezetése

7 Mezőgazdasági területek erdősítése Kötelezettségvállalási állomány ,46 Ft kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 2 – május 15. beérkezett kifizetési kérelem: db jóváhagyott kérelem: db kifizetett összeg: Ft elutasított: 64 db Elutasítási okok nem támogatható területre igényel nem engedélyezett állománytípusra igényel az igényelt terület nem éri el a minimális támogatható területméretet nem rendelkezik erdőtelepítési engedéllyel Változások jövedelempótló támogatás elbírálásának szempontjai részletesen szabályozásra kerültek csereerdősítés nem támogatható az erdőrészlet támogatható, ha ugyanazon támogatási kérelemben tervezett erdőrészlettel határos és területe 0,5 ha-t eléri

8 Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás Támogatási kérelem benyújtási időszak: július 16 – augusztus 16. beérkezett támogatási kérelmek: db jóváhagyott támogatási kérelmek: 936 db Kötelezettségvállalás összege: Ft Kérelmezési hibák (az eljárás során hiánypótlásra nem volt lehetőség) A jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételeknek nem feleltek meg; Kötelezően benyújtandó dokumentumok hiánya; A jogszabályban meghatározott minimumpontszámokat az ügyfelek nem érték el; Támogatási összeg 90 %-ának igénylése: a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül. beérkezett kifizetési kérelmek: 894 db jóváhagyott kifizetési kérelmek: 857 db kifizetett összeg: Ft

9 Termelői csoportok támogatása évi kifizetési kérelem benyújtási időszak: június beérkezett kifizetési kérelmek száma: 156 db jóváhagyott kifizetési kérelmek száma: 142 db kifizetett összeg: Ft elutasított kifizetési kérelmek száma: 12 db évi támogatási kérelem benyújtási időszak: szeptember beérkezett kifizetési kérelmek száma: 20 db jóváhagyott kifizetési kérelmek száma: 19 db kifizetett összeg: Ft elutasított támogatási kérelem: 1 db Elutasítás oka: A támogatási kérelem a benyújtás feltételeinek nem felelt meg a hiánypótlást követően sem.

10 Új jogcímeink Állati génmegőrzés (genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás támogatása Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás

11 Állati génmegőrzés Kötelezettségvállalás ebben a jogcímben még nem történt támogatási kérelem benyújtási időszak: április 1- október 10. beérkezett támogatási kérelem: 237 db kérelmek ügyintézése folyamatban van Az intézkedés forráskerete: 11,8 millió euró A génmegőrzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek a forrást 4 területen használhatják fel: támogatás igényelhető a nem természetes élőhelyen (pl. mesterséges termékenyítő állomáson) tartott állatok után az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták spermájának, embriójának vagy petesejtjének begyűjtésére, tárolására forráshoz juthatnak azok a tenyésztőszervezetek is, amelyek vállalják, hogy a fajták megőrzéséért felelős tenyésztésvezetőt és körzeti tenyésztőt alkalmaznak ugyancsak lehet hozzájárulást kérni génmegőrzésről szóló szakanyagok, tájékoztatók elkészítéséhez és rendezvények szervezéséhez.

12 Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás támogatása A támogatás célja a Natura 2000 irányelvek végrehajtásával összefüggő korlátozások eredményeként felmerülő költségek és jövedelem kiesés kompenzálása (a jogcím notifikációja még nem történt meg). Az intézkedés forráskerete: A és a 2013-ban benyújtott kérelmekre 35,8 millió euró (több mint 10,5 milliárd forint). Kérelem benyújtás: A kérelmet évtől évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, elektronikusan kell benyújtani. A támogatás mértéke: euró/hektár Beérkezett kérelem: 2196 db A támogatási jogosultság megállapítására az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul.

13 Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás támogatási kérelem benyújtási időszak: május február Beérkezett támogatási kérelem: 568 db (5 436 db erdőrészlet) rendelkezésre álló forrás: Ft A jóváhagyható támogatás összege egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban beadott kérelme alapján legfeljebb eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 21 millió forint. A kifizethető támogatás összege nem haladhatja meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 19. § (3) és (4) bekezdés szerinti kiadásigazoló bizonylattal igazolt kiadások 50%-át. Kifizetési kérelem: a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül. Az ügyfél a műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb október 31-ig végezheti el.

14 Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás Támogatási kérelem benyújtási időszak: december 17 – február 15. Beérkezett támogatási kérelem: 165 db A támogatási kérelmek bírálata folyamatban van. A jóváhagyható támogatás az átadandó gazdaság EUME mérete alapján kerül megállapításra. A támogatás havi legmagasabb összege nem haladhatja meg a tárgyhónap első napján irányadó kötelező legkisebb minimálbér 200 %-át. Kifizetési kérelem benyújtása: a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül A támogatásban részesülő ügyfelek támogatási összege negyedévente kerül kifizetésre.

15 Nyitott kérelem beadási időszak Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás

16 Kifizetési kérelem benyújtási időszak: március A kérelem beadás feltételei a tavalyi évhez képest nem változtak. Tapasztalatok kifizetési kérelem benyújtási időszak alatt (2012. március 1 – 30.) beérkezett támogatási kérelmek:69 db jóváhagyott támogatási kérelmek:44 db támogatott kérelmek forrásigénye: Ft Előforduló hibák a támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME méretet a gazdaság nem érte el az ügyfél nem vett részt a kötelező képzésen

17 Hamarosan megnyíló kérelembeadás évi Egységes kérelem Elektronikus felület április elejétől május 15-ig (június 10.) Technikai közreműködők Valós művelés alapján történő igénylés Jogszerű földhasználó – időpontok

18 I. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Termelői csoportok Kifizetési Támogatási Fiatal gazdák támogatása Kifizetési Kifizetési Kifizetési Támogatási KifizetésiTH + 90 nap Kifizetési Gazdaságátadás Negyedéve s kifizetés Támogatási Juh és kecske elektronikus jelölés Támogatási Támogatási Támogatási Lágy- és Fásszárú energiaültetvények Kifizetési Kifizetési Ültetvénykorszerűsítés Kifizetési Kifizetési Kertészeti ültetvények korszerűsítése Kifizetési Kifizetési Gyümölcs ültetvények korszerűsítése Támogatási Fiatal erdők állománynevelése Támogatási

19 II. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Mezőgazdasági területek erdősítése Támogatási Kifizetési Erdészeti potenciálTámogatási Kifizetési Agrár-erdészeti rendszerekTámogatási Kifizetési Erdő-környezetvédelemTámogatási Kifizetési Erdőszerkezet átalakítása (erdő nem termelő beruházások) Támogatási Kifizetési Natura 2000 erdő kompenzációs támogatás Kifizetési EMVA Agrár-környezet- gazdálkodás Kifizetési Kedvezőtlen adottságú területek Kifizetési

20 II. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Natura 2000 gyepKifizetési Nem termelő mezőgazdasági beruházás Kifizetési Támogatási Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési Támogatási Növényi génmegőrzésKifizetési Állati génmegőrzés támogatása Támogatási

21 Köszönöm a figyelmet! Központi Ügyfélszolgálat: (1) , (1) Közvetlen Támogatások Igazgatósága Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013.


Letölteni ppt "A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. március 13. Tájékoztató előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések