Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. március 13. Tájékoztató előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. március 13. Tájékoztató előadás."— Előadás másolata:

1 A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. március 13. Tájékoztató előadás a 2007-2013 közötti Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottságának részére

2 Közvetlen Támogatások Igazgatósága Elmúlt időszak jelentős kifizetései Új jogcímeink Nyitott kérelem beadási időszak Hamarosan megnyíló kérelembeadás Benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege

3 Elmúlt időszak jelentős kifizetései Agrár-környezetgazdálkodás támogatása Kedvezőtlen adottságú területek Natura 2000 gyepterületek Mezőgazdasági területek erdősítése Őshonos állatfajták megőrzése Növényi génmegőrzés Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás Termelői csoportok támogatása

4 Agrár-környezetgazdálkodás támogatása Kötelezettségvállalási állomány: 281 329 333 415 Ft 2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1. – május 15. (3. éves kifiz.) beérkezett kifizetési kérelmek:13 015 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:11 397 db kifizetett összeg: 45 414 856 634 Ft elutasított kérelmek: 189 db Kérelmezési hibák gyepes célprogramoknál állategység hiánya nem megfelelő hasznosítási kód – ne igényeljenek a táblára kifizetést június 11-ét követő módosítások gazdálkodási napló, tápanyag-gazdálkodási terv be nem küldése, vagy nem megfelelő formanyomtatványon – NÉBIH földhasználat nem teljes támogatási időszakra szól ültetvény kivágás, újratelepítés be nem jelentése ültetvénycsoport váltások kivágás nélkül kifizetési kérelem beadása kivágott ültetvény területére (KK beadás időpontjában mindenképpen kell ültetvénynek lennie a területen)

5 Kedvezőtlen adottságú területek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is. 2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:8 573 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:7 696 db kifizetett összeg: 2 676 901 647 Ft elutasított kérelmek: 457 db Kérelmezési hibák nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó KAT-ban nem támogatható növény igénylése gazdálkodási napló nem vezetés

6 Natura 2000 gyepterületek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is. 2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:7 545 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:6 494 db kifizetett összeg: 2 012 400 0941 Ft elutasított kérelmek: 297 db Kérelmezési hibák nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó nem gyepre igényelnek, feltörik a gyepet földhasználati előírások be nem tartása– KM szankció gazdálkodási napló nem vezetése

7 Mezőgazdasági területek erdősítése Kötelezettségvállalási állomány 25 264 545 023,46 Ft 2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 2 – május 15. beérkezett kifizetési kérelem: 2 808 db jóváhagyott kérelem: 2 451 db kifizetett összeg: 3 836 226 948 Ft elutasított: 64 db Elutasítási okok nem támogatható területre igényel nem engedélyezett állománytípusra igényel az igényelt terület nem éri el a minimális támogatható területméretet nem rendelkezik erdőtelepítési engedéllyel Változások jövedelempótló támogatás elbírálásának szempontjai részletesen szabályozásra kerültek csereerdősítés nem támogatható az erdőrészlet támogatható, ha ugyanazon támogatási kérelemben tervezett erdőrészlettel határos és területe 0,5 ha-t eléri

8 Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2012. július 16 – augusztus 16. beérkezett támogatási kérelmek: 3 311 db jóváhagyott támogatási kérelmek: 936 db Kötelezettségvállalás összege: 11 713 176 800 Ft Kérelmezési hibák (az eljárás során hiánypótlásra nem volt lehetőség) A jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételeknek nem feleltek meg; Kötelezően benyújtandó dokumentumok hiánya; A jogszabályban meghatározott minimumpontszámokat az ügyfelek nem érték el; Támogatási összeg 90 %-ának igénylése: a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül. beérkezett kifizetési kérelmek: 894 db jóváhagyott kifizetési kérelmek: 857 db kifizetett összeg:8 975 948 400 Ft

9 Termelői csoportok támogatása 2012. évi kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. június 1-30. beérkezett kifizetési kérelmek száma: 156 db jóváhagyott kifizetési kérelmek száma: 142 db kifizetett összeg: 2 702 795 771 Ft elutasított kifizetési kérelmek száma: 12 db 2012. évi támogatási kérelem benyújtási időszak: 2012. szeptember 1-30. beérkezett kifizetési kérelmek száma: 20 db jóváhagyott kifizetési kérelmek száma: 19 db kifizetett összeg: 375 533 548 Ft elutasított támogatási kérelem: 1 db Elutasítás oka: A támogatási kérelem a benyújtás feltételeinek nem felelt meg a hiánypótlást követően sem.

10 Új jogcímeink Állati génmegőrzés (genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás támogatása Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás

11 Állati génmegőrzés Kötelezettségvállalás ebben a jogcímben még nem történt. 2012. támogatási kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1- október 10. beérkezett támogatási kérelem: 237 db kérelmek ügyintézése folyamatban van Az intézkedés forráskerete: 11,8 millió euró A génmegőrzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek a forrást 4 területen használhatják fel: támogatás igényelhető a nem természetes élőhelyen (pl. mesterséges termékenyítő állomáson) tartott állatok után az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták spermájának, embriójának vagy petesejtjének begyűjtésére, tárolására forráshoz juthatnak azok a tenyésztőszervezetek is, amelyek vállalják, hogy a fajták megőrzéséért felelős tenyésztésvezetőt és körzeti tenyésztőt alkalmaznak ugyancsak lehet hozzájárulást kérni génmegőrzésről szóló szakanyagok, tájékoztatók elkészítéséhez és rendezvények szervezéséhez.

12 Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás támogatása A támogatás célja a Natura 2000 irányelvek végrehajtásával összefüggő korlátozások eredményeként felmerülő költségek és jövedelem kiesés kompenzálása (a jogcím notifikációja még nem történt meg). Az intézkedés forráskerete: A 2012. és a 2013-ban benyújtott kérelmekre 35,8 millió euró (több mint 10,5 milliárd forint). Kérelem benyújtás: A kérelmet 2012. évtől évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, elektronikusan kell benyújtani. A támogatás mértéke: 40-230 euró/hektár Beérkezett kérelem: 2196 db A támogatási jogosultság megállapítására az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul.

13 Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás 2012. támogatási kérelem benyújtási időszak: 2012. május 2- 31. 2013. február 1-28. Beérkezett támogatási kérelem: 568 db (5 436 db erdőrészlet) rendelkezésre álló forrás: 2.000.000.000 Ft A jóváhagyható támogatás összege egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban beadott kérelme alapján legfeljebb 70 000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 21 millió forint. A kifizethető támogatás összege nem haladhatja meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 19. § (3) és (4) bekezdés szerinti kiadásigazoló bizonylattal igazolt kiadások 50%-át. Kifizetési kérelem: a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül. Az ügyfél a műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. október 31-ig végezheti el.

14 Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2012. december 17 – 2013. február 15. Beérkezett támogatási kérelem: 165 db A támogatási kérelmek bírálata folyamatban van. A jóváhagyható támogatás az átadandó gazdaság EUME mérete alapján kerül megállapításra. A támogatás havi legmagasabb összege nem haladhatja meg a tárgyhónap első napján irányadó kötelező legkisebb minimálbér 200 %-át. Kifizetési kérelem benyújtása: a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül A támogatásban részesülő ügyfelek támogatási összege negyedévente kerül kifizetésre.

15 Nyitott kérelem beadási időszak Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás

16 Kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. március 1 - 30. A kérelem beadás feltételei a tavalyi évhez képest nem változtak. Tapasztalatok 2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak alatt (2012. március 1 – 30.) beérkezett támogatási kérelmek:69 db jóváhagyott támogatási kérelmek:44 db támogatott kérelmek forrásigénye: 54 732 400 Ft Előforduló hibák a támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME méretet a gazdaság nem érte el az ügyfél nem vett részt a kötelező képzésen

17 Hamarosan megnyíló kérelembeadás 2013. évi Egységes kérelem Elektronikus felület 2013. április elejétől - 2013. május 15-ig (június 10.) Technikai közreműködők Valós művelés alapján történő igénylés Jogszerű földhasználó – időpontok

18 I. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Termelői csoportok Kifizetési2012.06.01-06.30 156 142 2 702 795 771 Támogatási2012.09.01-09.30 2019 1 651 046 521 375 533 548 Fiatal gazdák támogatása Kifizetési2012. 01. 01-01.30514404 401 363 054 Kifizetési2012.03.01-03.31694454 732 400 Kifizetési2012.04.01-04.303 2 22 649 760 Támogatási2012.07.16-08.163311936 - - KifizetésiTH + 90 nap8948578 975 948 400 Kifizetési2013.01.01-01.31422--- Gazdaságátadás Negyedéve s kifizetés - 55 014 300 Támogatási2012.12.17-02.15 165 Juh és kecske elektronikus jelölés Támogatási 2012.02.01-02.28 3421 2267 71 644 386 71 584 541 Támogatási2012.08.01.-08.31.3558 2940 72 503 440 Támogatási2013.02.01.-02.283542- Lágy- és Fásszárú energiaültetvények Kifizetési2012.04.02-05.15. 10 7 1 545 935 Kifizetési2012.08.01-08.31 2 Ültetvénykorszerűsítés Kifizetési2012.04.02-05.15. 23 10 8 414 338 Kifizetési2012.08.01-08.31. 7 Kertészeti ültetvények korszerűsítése Kifizetési2012.04.02-05.15. 86 57 880 769 136 Kifizetési2012.08.01-08.31. 41 Gyümölcs ültetvények korszerűsítése Támogatási2011.06.15-07.15. 186 99 1 870 820 075 Fiatal erdők állománynevelése Támogatási2012.05.02.-05.31.571

19 II. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Mezőgazdasági területek erdősítése Támogatási2012.05.01-06.30403363 1 884 756 681 Kifizetési2012.04.02-05.15.2 8082 451 3 536 226 948 Erdészeti potenciálTámogatási2012.10.01-11.30.283 Kifizetési2012.04.02-05.15.160122 189 292 230 Agrár-erdészeti rendszerekTámogatási2012.05.01-06.30.1917150 187 554 - Kifizetési2012.04.02.-05.15.2418 59 123 300 Erdő-környezetvédelemTámogatási2011.10.01-11.30.213 182637 094 022 Kifizetési2012.04.02-05.15.296 Erdőszerkezet átalakítása (erdő nem termelő beruházások) Támogatási2011.10.01-11.30.140 Kifizetési2012.04.01-05.15.86 Natura 2000 erdő kompenzációs támogatás Kifizetési2012.05.02.-05.15.2196 EMVA Agrár-környezet- gazdálkodás Kifizetési2012.04.01-05.15. 13 01511 397 45 414 856 634 Kedvezőtlen adottságú területek Kifizetési2012.04.01-05.15. 8 5737 696 2 676 901 647

20 II. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Natura 2000 gyepKifizetési2012.04.01-05.15.7 5456 494 2 012 400 091 Nem termelő mezőgazdasági beruházás Kifizetési2012.04.01-05.15.159141 215 727 476 Támogatási2012.06.01-07.25.257 224 1 084 227 244 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési 2012.02.01-02.28.580 480 601 362 706 Támogatási 2012.04.01-04.30. 109 71 370 468 282 Növényi génmegőrzésKifizetési 2012.09.01-09.30. 32 31 575 111 338 Állati génmegőrzés támogatása Támogatási 2012.04.01-10.10.237

21 Köszönöm a figyelmet! Központi Ügyfélszolgálat: (1) 374-3603, (1) 374-3604 www.mvh.gov.hu ügyfelszolgalat@mvh.gov.hu www.mvh.gov.hu Közvetlen Támogatások Igazgatósága Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013.


Letölteni ppt "A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. március 13. Tájékoztató előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések