Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ÚMVP hatásai a vidékre (a gyakorlat oldaláról) Gelencsér Géza Völgy Hangja FTKE Magyar Vidék Szövetség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ÚMVP hatásai a vidékre (a gyakorlat oldaláról) Gelencsér Géza Völgy Hangja FTKE Magyar Vidék Szövetség."— Előadás másolata:

1 Az ÚMVP hatásai a vidékre (a gyakorlat oldaláról) Gelencsér Géza Völgy Hangja FTKE Magyar Vidék Szövetség

2 Alapproblémák - forrásmegoszlási aránytalanság I – II. pillér (ÚMVP) között; ÚMVP-n belül (4 tengely között - I. tengely túlsúlya) - az ÚMVP források nagy része (80%<) már felhasználásra került - „koncentrált” elosztás a források nagy része a nagyüzemi szférába áramlott, azon belül is egy szűk csoportba Pl:5,5 Md Ft Agrárkamara, a bóly/dalmand kb 6 Md Ft - a Koppányvölgy térsége (56 falu, 47 ezer fő) III.-IV. tengelyes forrása 1,3 Md Ft MIÉRT BAJ EZ?

3 A vidéki népesség öregedési trendje Forrás: MTA PTI

4 A vidéki népesség öregedési trendje Forrás: MTA PTI

5 A gazdaság kerékkötője - a szociális „ballaszt” 100 aktív korú keresőre jutó, aktív korú, nem dolgozó, segélyezett

6 Roma népesség

7 A vidék társadalmi fenntarthatóságának kulcstényezői népesség megtartás (fiatalok helyben tartása) Betelepedés (értelmiségieké) „lenézett” helyi fejlesztési eszközök: - szubszidiaritás; - participatív tervezés.

8 Környezeti fenntarthatóság (környezeti fenntarthatóság = fenntartható környezetgazdálkodás) Nem új „trend”, hanem felismert kényszer! klímaváltozás + globális igények (energia, élelmiszer) leromlott ökológiai alkalmazkodóképesség a természeti erőforrásokkal (talaj, víz, biodiverzitás) való helytelen gazdálkodás miatt

9 A Koppányvölgy fő környezeti problémái Talajpusztulás – „a magyar termőföld legjobb része már külföldre került” a domboldalakról „eltűnt” az egykori Raman erdőtalaj A-B rétege, a völgytalpakon több méteres szediment (Gerézd: 2,5 m - P max. 160 cm); alacsony szervesanyag és humusz tartalom – csökkent víz beszivárgás és raktározás – csökkenő talaj C; Rossz vízgazdálkodás vízvisszatartás hiánya, összegyülekezés-lefolyás gyorsító és talajvíz szint csökkentő szabályozások Biodiverzitás degradációja peszticidek; élőhelyek pusztulása, fragmentálódása, invazív fajok terjedése Diffúz szennyezés peszticidek, műtrágya (ok: iparszerű nagyüzemi növénytermesztés)

10

11

12

13 I. tengely IntézkedésKódJogcím 2007-2009 Összesen Kifizetések (Ft) Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek111Tájékoztatás: gazdálkodói információs szolgálat 5 120 924 317 Fiatal gazdálkodók tevékenys. megkezdése112EMVA Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 22 419 417 072 Korengedményes nyugdíjazás113Mezőgazdasági termelők gazdaságátadása 15 472 229 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele114EMVA - Szaktanácsadás 1 631 884 711 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése121 Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése 5 467 973 283 Öntözés,melioráció, területi vízgazdálkodás 593 803 719 Szárítók támogatása 5 307 651 451 Biomassza energiahasznosítás (kazánok) 2 866 969 Kertészeti üzemek korszerűsítése 1 680 726 732 gépek, technológiai berendezések beszerzése 19 095 905 191 Állattartó telepek korszerűsítése 59 426 167 730 Évelő, lágy és fás szárú energiaültetvények telepítése 86 320 190 (Gyümölcs)ültetvények korszerűsítése, telepítése ÉLIP - Mezőgazdasági termékek értéknövelése 62 745 642 999 Erdészeti gépbeszerzés 1 027 138 134 Mezőg. és erdészeti termékek értéknövelése123Mezőgazdasági termékek értéknövelése 10 549 889 284 Mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra125 Öntözés, a melioráció, vízgazdálkodás üzemi és közösségi létesítményei 752 863 955 Termelői csoportok működéséhez nyújtandó támogatás142 Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások 8 715 016 049 Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működésének támogatása (NVT) 1 790 539 630

14 111. és 114.intézkedések: szakképzés/tájékoztatás/szaktanácsadás (Agrárkamara - 5,5 Md Ft – telj. indikátor: gazdák képzettsége x 3) Nem jól működik, pedig kulcsfontosságú! fenntarthatósági, ill. öko-szociális szemléletmódnak nyoma sincs hol a (felelős) szaktanácsadó? (Ausztriában a termelő mellett, az előkészített papírokkal…) közbizalom hiány + „EU paranoia” = túlszabályozás, túladminisztrálás hivatali/hatósági környezet hozzáállása a „megoldás” orientált, empatikus helyett indokolatlanul rigorózus, „rendőri/adóhatósági” – büntető jellegű Ezek együttes érvényesülése aláás minden további fejlesztési törekvést!

15 112.sz. intézkedés: fiatal gazdák támogatása Kérdés: mennyire kreált új gazdákat (10 MFt kedvéért az idősebb generáció névleg a fiatalabbra írta át a tevékenységet) valós-e az üzemméret növelő hatás (1-ről 4 EUME-re) (többnyire rokon ad át területeket) szántóföldi növénytermesztés dominanciája (az állattenyésztésért pluszpont járt - méhészek sikeressége)

16 113. sz. intézkedés gazdaságátadás a korszerkezetet javítani hivatott másik „fegyver” szinte 100%-ban az apa adja át névlegesen nincs érdeklődés (70 kedvezményezett)

17 121. sz. intézkedés – mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 155,5 milliárd Ft-tal ez a legkövérebb intézkedés 94 %-a nagyüzemi, befektetői szférába áramlott környezeti és társadalmi fenntarthatóság szempontjából kérdéses, import (input) függő gazdálkodási formákra

18 142.sz. intézkedés: termelői csoportok támogatása „10 MdFt erősítő injekció nagyrészt ugyanannak a struktúrának” Koppányvölgy: gabona termelő és értékesítő csoportok (volt állami üzemi struktúra utódtársaságai) - AKG-s pályázati roham (pluszpontokért) - üzletrész, tagdíj befizetés - valós szolgáltatás (olcsóbb input, előnyösebb értékesítési feltételek) nincs - hatása a szövetkezési, együttműködési kedvre…..

19 Természeti hátrány, nem hegyvidék212Kedvezőtlen adottságú területek 8 673 648 588 Natura 2000-kifizetések213Natura -2000 577 420 605 Agrár-környezetvédelmi kifizetések (Agrár-környezetgazdálkodás)214 AA) Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram 90 782 083 145 AB) Tanyás gazdálkodás célprogram AC) Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram AD1-4) Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram AE1-2) Vízerózió, defláció elleni célprogram BA és BB) Extenzív és ökológiai gyepgazdálkodás BC1-2) Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal BD1-2) Környezet és természetvédelmi gyeptelepítés CA,B,C) Integrált, bio és hagyományos gyümölcstermesztés DA) Nádgazdálkodás célprogram DB) Természetes vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása célprogram DC) Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogram Nem termelő mezőgazdasági beruházások216Nem termelő beruházásokhoz nyújtandó támogatások - Mezőgazdasági földterületek első erdősítése221 Mezőgazdasági területek erdősítése 1 749 766 521 Mezőgazdasági területek erdősítése (NVT) 9 619 860 459 Agrárerdészeti rendszerek mg. földterületen222Agrár-erdészeti rendszerek - Erdő-környezetvédelmi kifizetések225Erdő-környezetvédelmi intézkedések - Erdőterületeket érintő, nem termelő jellegű beruházások227Az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó -

20 214. sz. intézkedés - AKG gyenge pontok: nagyüzemi érdekrendszer trükkje: az integrált szántóföldi művelés (a 90 MdFt 74%-a erre fordítódott) - a haszonélvezők ugyanazok, jelentős környezeti hozadéka nincs (170 kg N hatóanyagot amúgy sem igen lépik túl, az engedélyezett vegyszereken kívül mást nem használtak eddig sem) - haszonáldozati logikával hatása negatív! a többi alintézkedések sem szolgálja kellő következetességgel a területhasználat agro-ökológiai viszonyokhoz való igazítását (pl. a szántók átalakítása erdőültetvénnyé: egy löszös dombvidéken erózióvédelem, vízháztartás javítás - jobb minőségű, sík termőhelyen ? - A jövedelempótló támogatás kényelmessége és versenyképessége miatt választják)

21 Néhány vonatkozó ÚMVP indikátor biodiverzitás csökkenés: mg területeken fészkelő madarak száma a 2000 évihez képest 12%-kal nőjön vízminőség javítás: a N felesleg 3,5 Kg/ha-ral csökkenjen, a foszfor fél kg/ha-al nőhet is klímaváltozás elleni küzdelem: 1600 kilotonna olajegyenértékkel kell növelni a mezőgazdasági és erdészeti biomasszából származó energiatermelést (erőművi faégetés, szalmaerőmű - a tarvágás és a szervesanyag hiányos szántókról történő további szervesanyag kivonás hatásai - mi a hatás előjele?)

22 Még néhány… az energia célú mezőgazdasági termesztés területe 2500%-kal nőjön (10 e hektárról – 250 e hektárra) Helytelen az élelmiszer, vagy energia bináris kategorizálás! erózió csökkentés: az átlagérték csökkentése 60 kg/ha/év-vel (ez még a veszélyeztetett területre vetítve is csak tizedmilliméteres nagyság- rendű talajréteget jelent – Koppányvölgyben az éves talajveszteség nagyságrendekkel nagyobb)

23

24 III.-IV. tengelyek: vidékfejlesztés és a Leader elhibázott rendszer, tele problémával: - a tengelyek arányában kevés forrás - a Leader-megközelítésmód eltorzítása - a szubszidiaritás megcsúfolása (központi irányítás, elhibázott célok, uniformizált tervezés) - hálózatépítés, együttműködés és innovativitás ellehetetlenítése - átpolitizálódás - pazarlás

25 III. tengely - vidékfejlesztés mikrovállalkozás fejlesztés „kedvezőbb GOP”, nem lehetett prioritásokat érvényesíteni turisztika fejlesztése 4 napraforgós szállások Falufejlesztés játszóterek százai, virágládák,stb vidéki örökség megőrzés falunapok (kulturális „ökörség” megőrzés) A program kerüli a tájgazdálkodás, tájhasználat fogalomkörét – ezen változtatni kell - egyértelmű tájhoz kapcsolódó minőségi célokat kellene kijelölni.

26 IV. Tengely - Leader A Leader program eddigi hatása: az amúgy alacsony közbizalom még mélyebbre süllyesztése, és, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben a közösségfejlesztési potenciál „lerombolása” mellékhatás: a módszer lejáratása

27 A tengelyek hatékonyságát vizsgáló előzetes EU ellenőrzés (Health Check) által környezeti hatékonyság terén kiemelt, sikeres intézkedéstípusok energiahatékonysági beruházások biodízel előállítás trágyakezelés biomassza energiacélú hasznosítása műtrágya felhasználás hatékonyságának javítása talajgazdálkodás javítás (szervesanyag – C megkötés) biogazdálkodás extenzív álattartás erdősítés technológia/termékfejlesztés Képzés – kommunikáció III. tengely – a gazdaságok és helyi közösségek megújuló energia hasznosítási beruházásai

28 Összegzés Az ÚMVP, az adófizetők pénzéből a vidék erőforrásait társadalmi és környezeti felelősség nélkül, befektetőként használó nagyüzemi szféra jövedelmi viszonyait javította! e szféra tevékenysége fenntarthatósági szempontból kérdéses (nagy környezeti terhelést eredményező, energia igényes, importfüggő, piaci támogatás függő, alacsony foglalkoztatási szerepű nagyüzemi gazdálkodási formák) az összes forrás több, mint 80%-a fordítódott minderre – ez, haszonáldozati logikával nézve, teljesen hibás felhasználásnak minősíthető

29 „idézetek” Mgi/vidékfejlesztési főbiztos: „ többet kell tennünk a tájékoztatás és kommunikáció terén, annak érdekében, hogy jobban megmagyarázhassuk az adófizetőknek, hogyan költjük el ezt a pénzt…, …ebben ki kell használnunk az Európai Vidékfejlesztési Hálózat teljes potenciálját…” A hazai hálózat (MNVH) volt vezetője: „mindenki tudja, hogy a legjobb környezetvédelem a szépen megművelt föld”..

30 voxvallis@voxvallis.t-online.hu


Letölteni ppt "Az ÚMVP hatásai a vidékre (a gyakorlat oldaláról) Gelencsér Géza Völgy Hangja FTKE Magyar Vidék Szövetség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések