Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA Regionális Kutatások Központja Tájékoztatás a VIAB 2011. 2. félévi tevékenységéről Finta István Ph.D. MTA Regionális Kutatások Központja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA Regionális Kutatások Központja Tájékoztatás a VIAB 2011. 2. félévi tevékenységéről Finta István Ph.D. MTA Regionális Kutatások Központja"— Előadás másolata:

1 MTA Regionális Kutatások Központja Tájékoztatás a VIAB 2011. 2. félévi tevékenységéről Finta István Ph.D. MTA Regionális Kutatások Központja finta@rkk.hu

2 MTA Regionális Kutatások Központja 2011. augusztus 30.: VIAB munkacsoport ülés 2011. december 8. VIAB ülés 2 Események

3 MTA Regionális Kutatások Központja A munkacsoport ülés fontosabb témái Fő terület a helyi akciócsoportok működési finanszírozásának problémái: Banki hitel költségei, a hitelhez jutás veszélyforrásai; A HACS-ok pénzügyi hiányai azok forrásai (el nem ismerhető költségek, szankciók), megoldási lehetőségek; Meddig működnek a HACS-ok? Érintőlegesen a teljesítményértékelés; 3

4 MTA Regionális Kutatások Központja Határozati javaslat Az Irányító Hatóság a helyi akciócsoportok működőképességének biztosítása, illetve az ÚMVP sikeres végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket az előleg visszafizetési kötelezettség jogszabálytervezetben meghatározott időpontjának biztosítása érdekében. 4

5 MTA Regionális Kutatások Központja VIAB ülés 2011. december 8. 1.A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó jogszabálytervezetek, és az ezekből következő feladatok, kihívások 2.Tájékoztatás az FG4 csoport és az ELARD releváns tevékenységéről 3.Tájékoztatás az MNVH LEADER szakosztályának működéséről és 2012. évi munkatervéről 4.Az ÚMVP 3-4. tengely végrehajtásának aktuális kérdései 5

6 MTA Regionális Kutatások Központja 1.Rövid tájékoztatás a VIAB munkacsoport üléséről (Finta István) 2.Az Irányító Hatóság rövid tájékoztatója a 3-4. tengelyt érintő, illetve közeljövőben várható intézkedésekről (Maácz Miklós) 3.Rövid tájékoztatás a LEADER elektronikus benyújtás problémáiról és a megoldásokat célzó intézkedésekről, valamint a beérkezett pályázatokról (Vulcz László) 4.A nonprofit gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos problémák, javaslatok rövid bemutatása (Debreczeni Lajos) 5.Rövid tájékoztatás a regionális delegáltak és további szakértők által készített javaslatokról (Kodák József - Rácz Judit) 6.Gazdaságfejlesztési – nem gazdaságfejlesztési források, projektek, 2012. évi HACS fejlesztési forrás, HVS felülvizsgálat III. tengely falumegújítás és vidéki örökség kiírás előkészítése érdekében, Vhr. módosítása nem építési jellegű beruházások 20%-os költség és mennyiségi, tevékenységi átcsoportosítási lehetőségére (Rövid összegzés: Szabados Zsuzsa) 7.A kifizetési kérelmek és a projektmegvalósítás ütemezésének problémái (Rövid tájékoztatás: Varga Péter) 6

7 MTA Regionális Kutatások Központja Főbb megállapítások a következő programozási időszakkal kapcsolatosan Változó közösségi szabályozási feltételek: a LEADER fejlesztési módszer előtérbe kerülése (Közösségi szinten irányított helyi fejlesztés), többalapú tervezés és végrehajtás. A vidékfejlesztésnek egyenrangú és mellérendelt szerepet kell betöltenie már a tervezés során is. Ez igaz a helyi és a központi szintre egyaránt. Szükséges kidolgozni azt a tervezési mechanizmust, ami helyi szinten biztosítja a többalapú tervezés és végrehajtás lehetőségét. Nem Brüsszeltől kell várni mindent! 7

8 MTA Regionális Kutatások Központja A tervezés ütemezése (közösségi jogszabály tervezet) 0. hónapAz alapokra vonatkozó közös rendelet hatályba lépése 3. hónap Közös stratégiai Keret elfogadása (Bizottság) 6. hónap Partnerségi szerződés, valamint a programok Bizottsághoz történő benyújtása 9. hónap Partnerségi szerződés, programok szükség szerinti módosítása a tagállamok részéről 12. hónap A partnerségi szerződés, illetve a programok Bizottság által történő elfogadása (2014. január 1. előtt nem léphet hatályba) Legkésőbb 2015. december 31. Helyi Fejlesztési Stratégiák kiválasztása (Kiválasztási kritériumokat a tagállam illetve az alapokra vonatkozó szabályozás határozza meg. Kiválasztás: IH által felállított bizottság.)

9 MTA Regionális Kutatások Központja Az ütemezésből levonható következtetések Nem szabad, hogy az utolsó dátum (2015. december 31.) legyen a cél. Törekedni kell, hogy a program végrehajtása a lehető leghamarabb (első időpont 2014. 01.01.) megkezdődhessen. Ha valódi társadalmi részvételen alapuló tervezést kívánunk – amely nagyon időigényes – akkor annak módszereit mielőbb szükséges kialakítani, szereplőit felkészíteni. 9

10 MTA Regionális Kutatások Központja Kik tervezhetnek, milyen területi egységre, milyen mozgástérrel: Európai megközelítések „ However, the new definition should be based more on the idea of “functional areas” that can transcend the administrative borders or span over what is traditionally considered as the borderline of rural and urban areas.” (Mr Piotr Zuber, Director of the Department of Structural Policy coordination) „The purpose of introducing the bottom-up methodology to new Funds is to bring the ownership of the actions to the ground and it is based on the belief that the people living in the territory know the best their own needs.” (The Deputy Director-General from DG Regio, Mr Nicholas Martyn) „The future goal is to make LEADER to better serve innovation and local governance. Concretely this means offering the LAGs more freedom in the project selection.” (MR Pedro Brosei from DG Agri) 29 November 2011 Brussels 10

11 MTA Regionális Kutatások Központja Egyszerűsítés, mint az új programozási időszak egyik fő csapása Változó szemlélet: fókuszban az eredményesség, hatékonyság, hatások értékelése. Amennyiben a vidékfejlesztési támogatási rendszer egésze nem fog megújulni a következő programozási időszakig, úgy valószínűleg nagyon kicsi lesz a társadalmi és politikai támogatottsága annak, hogy – az agrárágazat nélküli – vidékfejlesztés a jelenlegi végrehajtási eljárás- és intézményrendszerben folytatódjon tovább. 11

12 MTA Regionális Kutatások Központja FG4 A szubszidiaritás előnyeinek biztosítása érdekében a HACS döntési kompetenciát a jelenlegihez képest erősíteni kell mind a témák, mind a terület lehatárolás tekintetében, ugyanakkor felkészültségüket és a problémafelmérés színvonalát magasabb szintre kell hozni. A participatív tervezésben meghatározó a teljeskörű helyi tájékoztatás, a helyi érdekeltek helyes azonosításának és a tervezés témacsoportos feldolgozásának szerepe. A rigorózus, merev kritériumrendszerre alapozott egyszeri bírálat helyett egy konzultatív jellegű, többszöri, fokozatos benyújtási rendszeren nyugvó és egy minimális minőségi szint elérésén alapuló folyamat igénye jelenik meg. Fontos az átmenet megfelelő kezelése, vagyis gondoskodni kell arról, hogy az eddigi felhalmozott szervezeti és szakmai tapasztalatok ne vesszenek el, biztosított legyen a HACS-ok folytonossága. 12

13 MTA Regionális Kutatások Központja Tájékoztatás az MNVH LEADER szakosztályának működéséről és 2012. évi munkatervéről NEMZETI VIDÉK(I) TERVEZŐ HÁLÓZAT alakítása KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS HÁLÓZATOSODÁSI KÉPESSÉGEK ERŐSÍTÉSE LEADER-EN program 13

14 MTA Regionális Kutatások Központja Az ÚMVP 3-4. tengely végrehajtásának aktuális kérdései A nonprofit gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos problémák, javaslatok rövid bemutatása 14

15 MTA Regionális Kutatások Központja Határozati javaslat Az egyesületi (át)alakulás mind sikeresebb és mind zavartalanabb biztosítása érdekében az Irányító Hatóság folytasson egyeztetéseket a helyi akciócsoportok csaknem egynegyedét képező, jelenleg nonprofit gazdasági társasági formában működő helyi akciócsoportok képviselőivel, ami biztosítja az átmenet jogi és működési kérdéseinek sikeresen és zökkenőmentes megoldását. 15

16 MTA Regionális Kutatások Központja Tájékoztatás a regionális delegáltak és további szakértők által készített javaslatokról Olyan jelentős változtatásokra kerüljön sor még a mostani programozási időszakon belül, melyek sikeresebbé tehetik az ÚMVP III. tengely és a LEADER hátralévő pályázati fordulóit, és egyben elindítják a rendszert a gyökeres változás útján. Az európai vidékfejlesztési gyakorlat mintájára, az EU szabályainak megfelelően és a program hazai tapasztalatainak messzemenő figyelembevételével készítsük fel a hazai vidékfejlesztést a 2014 ‐ 2020 ‐ as programidőszak valóban LEADER szellemiségű megtervezésére és végrehajtására. Konkrét célok, feladatok Szükség van a vidékfejlesztés intézményrendszerének és szervezeti hátterének felülvizsgálatára, átgondolására és átszervezésére A pályázás technikai, technológiai hátterét, környezetét felül kell vizsgálni A HACS ‐ ok képzése és a valós hálózati együttműködés elérése feltétlenül szükséges Kapcsolódó partneri együttműködési készség kinyilvánítása a Kifizető Ügynökség alelnöke részéről 16

17 MTA Regionális Kutatások Központja Köszönöm a figyelmet! 17


Letölteni ppt "MTA Regionális Kutatások Központja Tájékoztatás a VIAB 2011. 2. félévi tevékenységéről Finta István Ph.D. MTA Regionális Kutatások Központja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések