Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 3,86 %-os oldattal végzett PET vizsgálatok és szerepük a kontrollban - a peritoneális nátrium- és folyadék kinetika - Dr. Schneider Károly B.BRAUN Avitum.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 3,86 %-os oldattal végzett PET vizsgálatok és szerepük a kontrollban - a peritoneális nátrium- és folyadék kinetika - Dr. Schneider Károly B.BRAUN Avitum."— Előadás másolata:

1 A 3,86 %-os oldattal végzett PET vizsgálatok és szerepük a kontrollban - a peritoneális nátrium- és folyadék kinetika - Dr. Schneider Károly B.BRAUN Avitum Győr

2 A hashártya alapvető jellemzői  oldott anyag transzport  ultrafiltrációs tulajdonság  peritoneum transzport típusa

3 A PET (Peritoneal Equilibration Test) vizsgálat A vizsgálatot Dr. Zbylut Twardowski és munkacsoportja fejlesz- tette ki és közölte le 1987-ben. A „Standard PET” a leggyakrabban használt vizsgálati módszer a peritoneum oldott anyag transzport, ultrafiltrációs tulajdonság jellemzésére valamint a peritoneum transzport típusának meghatározásában a mindennapi klinikai gyakorlatban. A TESZTET 2,27% GLUCOSE TARTALMÚ PD OLDATTAL VÉGEZZÜK

4 ERBP, Nephrol Dial Transplant (2010) 25: 2052–2062 A PET vizsgálat A vizsgálat során 2000 ml 2,27%-os dializáló oldat 4 órás benntartása során mérjük a kreatinin equilibrációjának ütemét, a glucose absorptio mértékét és a kezelés végén az ultrafiltráció mennyiségét.

5 Peritonealis transport meghatározás kreatinin – D/P kreat A hashártya diffúziós kapacitásának jellemzője. (Hatékonyság) A vizsgálat 2. és 4. órájában az oldatban (D) mért kreatinin koncentráció és a vizsgálat 2. órájában mért plazma kreatinin érték (P) hányadosa. Karbamidra szintén meghatározható. glucose – D/D 0 A hashártya glucose felszívó kapacitásának jellemzője. (UF becslés) A vizsgálat 2. és 4. órájában (D) és az elején (D 0 ) az oldatban mért glucose koncentráció hányadosai

6 Peritoneális transzporter típusok (D/P) és (D/Do) alapján a beteget négy transzport kategóriába soroljuk. (gyors, átlagosan gyors, átlagosan lassú, lassú transzportáló)

7 Peritoneális transzporter típusok: High (H) - Gyors transzporter H - 10 % D/P 0,82 - 1,03D/D 0 0,26 – 0,12 - Peritoneális membrán magas hatékonyságú - Oldott anyag transzport nagyon gyors - A cukor felszívódás megnövekedett - A cél UF elérése nehéz lehet, hagyományos oldattal végzett CAPD esetén UF elégtelenséghez vezet ( plusszol ), Icodextrin! - Hypoalbuminaemia rizikó - Ideális APD alany

8 Peritoneális transzporter típusok: High Average (HA) – Átl.gyors HA - 53 % D/P 0,65 - 0,81 D/D 0 0,38 – 0,25 - Peritoneális membrán hatékony - Oldott anyag transzport jó - Megfelelő Ultrafiltration - Ideális CAPD alany

9 Peritoneális transzporter típusok: Low Average (LA) – Átl.lassú LA - 31 % D/P 0,50 - 0,64 D/D 0 0,37 – 0,27 - Peritoneális membrán alacsony hatásfokú - Oldott anyag transzport átlagosan alacsony - Ultrafiltratio jó - Residualis veseműködés csökkenésével nagyobb volumenre szorulnak

10 Peritoneális transzporter típusok: LOW (L) – Lassú transzporter L - 6 % D/P 0,34 - 0,49 D/D 0 0,61 – 0,48 - Peritoneális membrán nem hatékony - Az oldott anyag transzport lassú - Ultrafiltratio nagyon jó - Residualis veseműködés csökkenése esetén az aluldializáltság veszélye nagy - Hosszú távon HD kezelés javallt

11 A peritoneális endothel „hárompórus” modellje (Rippe) Glucose ICO A szabadvíz transzport osmoticus UF ~ 40-50 % víz és oldott anyag együttes transzportja, diffuzív ultrafiltráció ~ 50-60 % közép- és makromolekulák ( fehérjék ) transzportja (  100-200 Å, 0,01%) (  40-60 Å, 99%) (  4-6 Å, 2 %) Rippe B. Perit Dial Int 1993; 13(Suppl 2):S35–8. lassú gyors lassú

12 Különböző töménységű dializátum glucose cc. és osmolalitas változás az idő függvényében Rippe et a!: Kidney International, Vol. 40 (1991), PP. 315—325

13 Na-sieving jelensége k ü l ö nböző töménységű oldatok esetén Rippe et a!: Kidney International, Vol. 40 (1991), PP. 315—325 1,36% 3,86% A nagyobb töménységű oldat intenzívebb Na-hígulást eredményez az Aqu1 csatornán keresztül A Na hígulás mélysége és mélypontjának ideje függ a transzporter típustól lassú transzporter később, mélyebb gyors transzporter korábban, sekélyebb (Na diffusio a small poruson) ΔNa 1,36% ΔNa 3,86% LT FT

14 Hatékonyabb Na elvonás CAPD-el A csak rövid ekvilibrációkkal dolgozó APD-ben a napi Na-elvonás mértéke kisebb Rodriguez-Carmona A. és mts. CAPD APD

15 Ultrafiltratio tényezői Mactier et al;Kidney International, Vol. 32 (1987), pp. 165—1 72 Kif. Vol.=bef.vol. + net.transcapillaris transport – nyirok felszívódás. Net.UF= net.transcapillaris transport – nyirok felszívódás UF elégtelenség: Nagy vascularis felszín (D/P↑) Kicsi vasc.felszín (összenövések) Károsodott szabadvíz transport (FWT) Lymphaticus absorbtio ↑

16 UF változása pórus nagyságtól és nyirokkeringéstől függően az idő tengelyében SJ Davies, Kidney International (2006) 70, S76–S83

17 Nyirok keringés mértékétől függő UF Rippe et a!: Kidney International, Vol. 40 (1991), PP. 315—325

18 UF elégtelenség definíció  Klinikai tünetek alapján: Az előírt diétás és folyadék megszorítás tartása valamint legkevesebb 2 vagy 3 tömény (4,25 %) oldat használata ellenére száraz súly elérési képtelenség, oedema megléte.  PET alapján: 2,5 %-os PET < 200 ml net UF/4 h 3,86 %-os PET < 400 ml net UF/4 h E.T. Pride, J. M. Burkart et al., Perit Dial Int 2002; 22:365–370

19 Módosított PET (3,86 %-os oldattal) Befolyatás (ml)Kifolyatás (ml)Start 60 min120 min End 0 min 240 min D-kreatinin D-glucose D-fehérje (D-Na) D-glucose D-fehérje (D-Na) D-kreatinin D-glucose D-Na P-karbamid P-kreatinin P-glucose P-fehérje P-Na D-kreatinin D-glucose D-fehérje (D-Na) A vizsgálatot 2000 ml 3,86 %-os oldattal végezzük 4 h benntartási idővel Na-sieving (60 perces dial.Na és 0 perces dial.Na különbsége) számítás ERBP, Nephrol Dial Transplant (2010) 25: 2052–2062

20 A. M. Gomes et al., NDT 2009, doi: 10.1093/ndt/gfp319 D/P kreatinin azonossága a 2,27%-os és 3,86 %-os PET vizsgálattal 90 beteg Párhuzamosan futó D/P értékek bármely időpontban

21 Módosított PET értékelése Nettó UF (ml) ∆Na (mmol/l)Jellemző >400>5- Aqu-1 norm. - lassú transp. (D/P↓) 5- fokozott nyirokkeringés <400<5- Aqu-1 elégtelenség - gyors transp. (D/P↑) – Na diffusio↑ >400<5- Aqu-1 elégt. + jó SP Schneider, 2011, DNN

22 Double Mini – PET vizsgálat - 2002-ben V La Milia és mtsai közölték le - Dupla Mini-PET - 1,36 %-os és 3,86 %.os oldattal 1-1 h benntartási idővel, közvetlenül egymás után végzett vizsgálat - Mintavétel 0, 60 percben - Meghatározás: - D/Do, D/P kreat, - FWT (szabadvíz transport) - UFSP (small poruson zajló UF) - OCG (osmotic conductance to glucose) - UFF differenciál diagnózisa V La Milia, F Locatelli et al., Kidney International (2007) 72, 643–650

23 PET (Double Mini – PET) számítások V La Milia, F Locatelli et al., Kid.Int.(2007) 72, 643–650 NaR = Eltávolított Na (mmol) VolumeDialysateOut = Kifolyó dializátum mennyiség (l) NaDialysateOut = Kifolyó dializátum Na cc (mmol/l) UFSP = Kis póruson zajló ultrafiltractio (ml) FWT = Szabadvíz transzport (ml) NaP = Plasma Na concentrációja (mmol/l) OCG= Glucose osmoticus szívóereje V 3,86, V 1,36 = 60 perc alatt 3,86 %-os és 1,38 %-os oldattal drainalt oldatmennyiség (ml) G 3,86, G 1,36 = A befolyatott különböző töménységű oldat koncentrációja (mmol/l) NaR (mmol) = [ Vol.Dial.Out (l) X NaDial.Out (mmol/l) ] - [ Vol.Dial.In (l) X NaDial.In (mmol/l) ] NaR (mmol) / 17 = Na elvonás (gr) UFSP (ml) = [ NaR (mmol) x 1000 ] / NaP (mmol/l) FWT (ml) = Total UF (ml) - UFSP (ml) OCG (ml/min/Hgmm)= [ (V 3,86 - V 1,36 ) / 19,3 x (G 3,86 - G 1,36 ) x 60 ] x 1,7

24 Double Mini – PET eredmények UF elégtelen betegeknél, mind a szabadvíz transport (FWT) mind a small poruson létrejövő UF (UFSP) mind a cukor okozta ozmoticus szívóhatás (OCG) szignifikánsan csökkent. V La Milia, F Locatelli et al., Kidney International (2007) 72, 643–650 - 50 beteg Double Mini- PET vizsgálata

25 V La Milia, 3,86-os oldattal végzett nyomonkövetéses módosított PET vizsgálata 95 beteg, 242 alkalommal végzett 4 h-as PET vizsgálata PD indítása és egy éves kezelést követően D/P, D/Do, UF, 60 perces ΔNa meghatározás Eredmények: UFF összefügg: D/P növekedés D/Do csökkenés ΔNa csökkenés Az induló paraméterek közül egyedül a ΔNa bizonyult az UF elégtelenség kialakulását előrejelző független tényezőnek. V La Milia et al, Kidney International (2006) 69, 927–933.

26 Módosított PET részleges drainage-al Befoly.(ml) Ki-befolyatás(ml) Kifolyatás(ml )Start 60 min120 min End 0 min 240 min D-kreatinin D-glucose D-fehérje (D-Na) D-glucose D-fehérje (D-Na) D-kreatinin D-glucose D-Na P-karbamid P-kreatinin P-glucose P-fehérje P-Na D-kreatinin D-glucose D-fehérje (D-Na) A vizsgálatot 2000 ml 3,86 %-os oldattal végezzük 4 h benntartási idővel 60. percnél és vizsgálat végén a mintavételekkel együtt UF mérés Na-sieving (60 perces dial.Na és 0 perces dial.Na különbsége) számítás Szabadvíztranszport (FWT) és a kis pórus UF (UFSP) számítás ERBP, Nephrol Dial Transplant (2010) 25: 2052–2062

27 Különböző vizsgálati módszerek klinikai értéke és hátrányai ERBP, Nephrol Dial Transplant (2010) 25: 2052–2062

28 Új/régi Transporter típus kategóriák Transzporter típusJellemzőkJavaslatok Gyors transporter Fast (High) transport. Gyors oldottanyag kiegyenlítődés D/Pkreat >0,8/4h gyors cukor felszívódás  UF elégt. Alacsony Na-sieving (<5 mmol/) – felgyorsult Na diffusio Rövid benntartási idő (<180 perc ) Elégtelen UF esetén ICO hosszú benntartási idővel APD alany Átlagos transporter (Átl.gyors + Átl.lassú) Jó oldottanyag transport Viszonylag gyorsan csökkenő ozmotikus szívóerő, de megfelelő UF A túl rövid ( 300 perc) benntartási idő kerülendő Ideális CAPD alany Lassú transporter Slow (Low) transport. Lassú, semi-lineális kreatinin equilibratio D/Pkreat <0,55-0,6/4h Tartós UF (hosszú benntartással) Na-sieving magas (>5 mmol/l), a max. csökkenés több mint 1 óra után jelentkezik Hosszú benntartás (>240 perc) A hatékonyság fokozásához a bef. oldat mennyiségének, és nem az oldat gyakoriság növelése ICO használható, de rövidebb bent.idővel RRF csökkenés  aluldializáltásg veszély ERBP, Nephrol Dial Transplant (2010) 25: 2052–2062

29 Összefoglalás A 2,27 %-os és 3,86 %-os oldattal végzett PET vizsgálat a hashártya transzporter típus meghatározásában (D/P és D/Do alapján) egyenértékű. A 3,86 %-os oldattal végzett módosított PET vizsgálat alkalmasabb az UF elégtelenség differenciál diagnózisára nagyobb UF miatt csökken a mérési pontatlanság Na-sieving mérés – Aquaporin funktio megítélése, nyirok keringés indirekt meghatározása módosított PET vizsgálat részleges drainage-al további előnye Szabadvíztranszport (FWT) és a kis pórus UF (UFSP) számítás A módosított PET-el nyomonkövetett Na-sieving prediktív az UF elégtelenség előrejelzésére

30 Javaslat A módosított PET számos előnye miatt rutinszerűen ajánlható mind induló PET, mind nyomonkövetéses PET vizsgálatként, de UF elégtelenség esetén mindenképp kiemelten javasolható vizsgálati módszer! A „módosított PET részleges drainage”-al az UF elégtelenség differenciál diagnózisára javasolható alternatív módszer a módosított PET mellett


Letölteni ppt "A 3,86 %-os oldattal végzett PET vizsgálatok és szerepük a kontrollban - a peritoneális nátrium- és folyadék kinetika - Dr. Schneider Károly B.BRAUN Avitum."

Hasonló előadás


Google Hirdetések