Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szervezeti kultúra Vezetés és szervezés BA Pécs. Az óra célja  A szervezeti kultúra és a nemzeti kultúra meghatározása és összehasonlítása  A szervezeti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szervezeti kultúra Vezetés és szervezés BA Pécs. Az óra célja  A szervezeti kultúra és a nemzeti kultúra meghatározása és összehasonlítása  A szervezeti."— Előadás másolata:

1 Szervezeti kultúra Vezetés és szervezés BA Pécs

2 Az óra célja  A szervezeti kultúra és a nemzeti kultúra meghatározása és összehasonlítása  A szervezeti kultúra jellemzői és szintjei bemutatása  A domináns és a szubkultúrák megkülönböztetése  Erős és gyenge kultúrák előnyeinek és hátrányainak megismerése  A kultúra funkcióinak elemzése  Néhány kultúramodell bemutatása

3 A szervezeti kultúra fogalma  Szervezetté válás, a kultúra előfutára  szervezetté válás, amikor egy szervezet saját életet kezd élni, függetlenül attól, hogy kik a tagjai és „halhatatlanná” válik  Szervezeti kultúra definíció:  a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett értékek, meggyőződések, hiedelmek rendszere, mely megkülönbözteti az egyes szervezeteket egymástól

4 A szervezeti kultúrát meghatározó jellemzők  Értékek rendszere, amelyet a szervezet tagjai elfogadnak és követnek  Az információgyűjtéssel és feldolgozással kapcsolatos felfogás  A célok, utasítások létrehozásának és közreadásának módja  Az ötletek, elgondolások értékelésének formái, a kockázatvállalás foka  A vezetők és beosztottak közötti kooperáció kialakulása  Az elkötelezettség mértéke  A szervezeti motiváció kialakulásának formája

5 A szervezeti kultúra kialakulásának folyamata  A kultúra kialakulására ható tényezők:  Külső hatások  Természeti környezet  Társadalmi események  Nemzeti kultúra  Szervezetspecifikus tényezők  Technológia  A szervezetek történelme  Az alapítók akarata, viselkedése

6 A szervezeti kultúra szintjei Megfigyelhető Ceremóniák elemek Történetek, nyelv Szakzsargon, szimbólumok, ruha, étel Láthatatlan Értékek, feltevések elemek Hiedelmek, érzések attitűdök Jéghegy modell, Daft

7 A szervezeti kultúra elemei 1  Megfigyelhető elemek: szervezeti történetek  A kívánatos viselkedést írják le  Bizonyítják, hogy a szervezet céljai elérhetők  A leghatékonyabb történetek:  Igazi emberekről szólnak  Igaznak feltételezik őket  Az egész szervezet ismeri őket  Előíró jellegűek

8 A szervezeti kultúra elemei 2  Megfigyelhető elemek: rituálék és ceremóniák  Rituálé:  Programozott történések  Pl. hogyan működik az értekezlet  Ceremóniák  Előre tervezett események külső vagy belső közönség számára  Diplomaosztó  Nyugdíjas búcsúztató

9

10 A szervezeti kultúra elemei 3  Megfigyelhető elemek: a szervezetben használt nyelv, gesztusok  Hogyan szólítunk meg embereket – tegezzük, vagy magázzuk?  Pl. a katonák tisztelgése  A vezetők metaforákat is használnak kulturális szimbólumként  A szubkultúráknak is megvan a maguk nyelve  Pl. programozók

11 A szervezeti kultúra elemei 4  Megfigyelhető elemek: a fizikai tér elrendezése Oakley

12 Schein modellje  Alapfeltevések  Ember és természet  Idő  Kommunikáció  Értékek, ideológiák  Eszmék és célok  Elérési eszközök  Hősiesség  Erények  Bűnök  Javak és képződmények  Nyelv  Státuszrendszer  Család, nemi szerepek szabályai Adottság Láthatatlan Nem tudatos A tudatosság magasabb szintje Látható, de többnyire nem megfejthető

13 Nemzeti kultúra  Geert Hofstede  Definíció:  a gondolkodásmód kollektív rendszere, mely megkülönbözteti az egyik embercsoportot a másiktól  IBM  Hatalmi távolság index  Bizonytalanság kerülés index  Individualizmus-kollektivizmus  Férfias-nőies értékek (életminőség)  Hosszú-vagy rövid távú orientáció

14 Handy kultúra modellje 1  Erő:  Egy központi szereplő – övé a hatalom  Kevés szabály, kis bürokrácia, emberközpontú  Gyorsan reagál a környezetre  Kis szervezet  Fontos a tolerancia, bizalom, empátia

15 Handy kultúra modellje 2  Szerep  Logika és ésszerűség alapján működik  Bürokratikus  Vannak ügyrendek, hatáskörök  Felső vezetés koordinál  A szerep fontosabb, mint a személy  A hatalom a pozícióhoz kapcsolódik  A teljesítményt a rend és a szabályzatok biztosítják  Stabil, változatlan környezetben igen hatékony  Nagy szervezetekre jellemző

16 Handy kultúra modellje 3  Feladat  Munkakör és projekt irányultságú  A munka elvégzése a legfontosabb  A befolyás forrása a szakértelem – a személyiség  A hatalom megosztott, csoportkultúra  Jól alkalmazkodik a környezethez, változó környezetben piaci verseny esetén  Értékelés teljesítmény alapján  Gyenge pontja a kontroll – az erőforrások szűkössége konfliktusokhoz vezethet

17 Handy kultúra modellje 4  Személyiség  Központi alakja a szaktudással rendelkező személy  Egyszerű szervezet, egyének halmaza  Kontroll a partnerek közös megegyezése – nincs vezetői hierarchia  Az egyén bármikor elmehet, de elküldeni nem lehet!  Ügyvédi irodák, auditáló cégek

18 7 S diagram  Peters and Waterman strategy systemsstructure staff style skills superordinate goals warm square cold triangle

19 A 7 S elemei 1  Stratégia (strategy): a szervezet által tervezett tevékenység a külső környezetben várható változásokra;  Struktúra (structure): a stratégia, a szervezet mérete és a diverzitás alapján megteremthető specializáció lehetősége;  Rendszerek (systems): a formális és informális eljárások, amelyek a stratégia megvalósítását és a struktúra megteremtését támogatják; ezek sokkal nagyobb szereppel bírnak, mint amit általában tulajdonítanak nekik;  Stílus (style) vagy kultúra, amely alapvetően két részből áll: 1) a szervezeti kultúra és 2) menedzsment stílus;

20 A 7 S elemei 2  Alkalmazottak (staff): a szervezéssel kapcsolatos kérdések (például az HR folyamatok, az elfogadott értékek, az orientáció új alkalmazottak belépésekor vagy a karriertervezés módja);  Képességek (skills): azok a képességek, amelyek alapján a szervezet kitűnik;  Közös értékek/felsőbbrendű célok (superordinate goals): az alapvető elgondolások, amelyekre az üzleti tevékenység épül.

21 Kultúra fogalmak  Domináns kultúra  A szervezet legtöbb tagja által közösen vallott értékek  Szubkultúra  Egyes szervezeti egységekre jellemző kultúrák  Erős és gyenge kultúrák  Az erős kultúrákban a szervezet alapvető értékeit széles körben vallják és betartják  Komoly befolyást gyakorol a tagokra  A kontroll egy hatékony formája!

22 A kultúra funkciói  Meghatározza a szervezet határait  Identitástudatot ad a szervezet tagjainak  Elkötelezettségre nevel a szervezet iránt  Biztosítja a társadalmi rendszer stabilitását  Magyarázatot ad a szabályokra és kontrollt gyakorol a munkatársak felett – „játékszabály”

23 Kultúra problémák  Akadályozza a változást  Akadályozza új-más felfogású munkatársak felvételét  Akadályozza a cégek egyesülését

24 Szocializáció Érkezés előtti szakasz Találkozás a szervezettel Átalakulás Eredményei: Termelékenység Elkötelezettség Csökkent fluktuáció

25 Etikus üzleti kultúra létrehozása  Mit tehet a menedzsment azért, hogy a vállalatnál az emberek etikusan viselkedjenek?  Modellértékű viselkedés  Közöljék az etikai alapelveket – legyen etikai kódex  Képezzék az embereket!  Egyértelműen büntessék az etikátlan cselekedeteket és jutalmazzák az etikusakat  Legyenek biztonsági mechanizmusok  Tanácsadók, bizottságok

26 Fogyasztó orientált üzleti kultúra létrehozása  Mit tehet a menedzsment azért, hogy a vállalatnál az emberek fogyasztóbarát módon viselkedjenek?  Megfelelő embert kell felvenni  Alacsony szintű formalizáltság  Az alkalmazottak felhatalmazása  Jó hallgató készség  Tisztázott munkahelyi szerepek  Szervezeti „polgári” magatartás

27 Összefoglalva  A szervezeti és a nemzeti kultúra szoros kapcsolatban áll egymással  A kultúra jéghegy modelljében vannak látható, érzékelhető és nem látható, csak ismert tényezők  A szervezeti kultúra fontos funkciókat tölt be, ezek egyike a munkatársak kontrollja


Letölteni ppt "Szervezeti kultúra Vezetés és szervezés BA Pécs. Az óra célja  A szervezeti kultúra és a nemzeti kultúra meghatározása és összehasonlítása  A szervezeti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések