Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vezetés mint menedzsment funkció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vezetés mint menedzsment funkció"— Előadás másolata:

1 A vezetés mint menedzsment funkció
Vezetés és szervezés BA Pécs

2 Az óra célja A vezetés fogalmának meghatározása
A legfontosabb vezetői tulajdonságok és viselkedési formák elemzése A legfontosabb vezetési kontingencia elméletek bemutatása Modern vezetési elméletek ismertetése

3 Mi a vezetés? Definíció:
az a folyamat, melyben másokat befolyásolni tudunk olyan munkavégzésre, hogy a szervezeti feladatokat megvalósítsák

4 A menedzsment funkciók és kapcsolataik
Vezetés az erőfeszítések ösztönzése Tervezés az irányok meghatározása Kontrolling az eredmények biztosítása Szervezés struktúrák létrehozása

5 Kotter: Menedzsment és vezetés
A menedzsment Csökkenti a bizonytalanságot Stabilizálja a szervezetet A vezetés Bizonytalanságot hoz létre Változást gerjeszt

6 Kotter: Menedzsment és vezetés
A menedzsment feladatai: Tervezés és költségvetés készítése Szervezés és az emberi erőforrás biztosítása Ellenőrzés és probléma megoldás A vezetés feladatai: A szervezet stratégiai irányának meghatározása Kommunikáció azért, hogy a munkatársak ezt az irányt elfogadják és betartsák A munkatársak motivációja egyrészt “felhatalmazás” (empowerment), másrészt a szükségletek kielégítése révén

7 Vezetés és menedzsment
A vezetők és a menedzserek Nem egyforma személyiséget képviselnek Eltérő a hozzájárulásuk a szervezeti célok megvalósulásához A vezetők változást gerjesztenek A menedzserek a stabilitást tartják fent Dinamikus feszültség Mindkettő értékes a szervezet szempontjából Mindkettő munkája más

8 A jövőbelátó vezetés Vízió: A jövőbelátó vezetés:
A jövőről alkotott világos elképzelés A jövőbelátó vezetés: Világos jövőképe van és azt is tudja hogyan jut el oda A jövőbelátó vezetés 5 alapelve: Elsőnek kell lenni Lelkesedést kell mutatni Segíteni kell másokat Példát kell mutatni Méltányolni kell az eredményeket

9 Hatalom és befolyás Hatalom definíció: A hatalom forrásai:
az a képesség, hogy valakit rábírjunk arra, hogy azt csinálja, amit mi akarunk, vagy hogy a dolgok úgy történjenek, ahogy akarjuk hatalom nélkül nincs vezetői siker A hatalom forrásai: szervezeti pozíció mit tudok adni másoknak személyiség hogyan látnak engem mások

10 A hatalom formái 1 A szervezeti pozícióból származó hatalom forrásai - 3 jutalmazó hatalom: az a képesség, hogy valami értékeset tudok felajánlani másoknak kényszerítő hatalom: az a képesség, hogy vagy büntetni tudok, vagy vissza tudok tartani valami kívánatosat másoktól törvényes hatalom: az a képesség, hogy másokat befolyásolni tudok a formális pozícióm által

11 A hatalom formái 2 A személyiségből származó hatalom forrásai -2
szakértői hatalom: a tudásból fakadó befolyásolási készség referens vagy vonatkoztatási hatalom: az emberek azonosulási vágyából fakadó befolyásolási készség

12 A hatalom megosztása - empowerment
Felhatalmazás - empowerment a döntési jogok átadása és annak elvárása, hogy a munkatársak ezekkel a jogokkal élni is fognak Feltételei: bizalom nyílt légkör cselekvési szabadság a beosztottak számára szabad vélemény nyilvánítás a beosztottak sikereinek elismerése

13 Vezetési modellek és elméletek
Tulajdonságokon alapuló elméletek Viselkedési formák elemzésén alapuló elméletek Kontingencia elméletek Új irányzatok tranzakciós és transzformációs vezetés érzelmi intelligencia a nők és a vezetés régimódi vezetés etikus vezetés

14 Tulajdonságokon alapuló elméletek 1
Ezen elméletek alapján a vezetőket személyiségjegyek, fizikai tulajdonságok, intellektuális tulajdonságok, vagy társadalmi helyzet különbözteti meg a nem vezetőktől Vezetői tulajdonságok: Ambíció és energia Vágy a vezetésre Becsület Önbizalom Intelligencia Szaktudás

15 Mit várnak az emberek a vezetőiktől?
Kouzes és Posner által végzett kutatás a 80-as években (!) embert kérdeztek meg négy kontinensen a kutatást a 90-es évek közepén folytatták esettanulmányokat és mélyinterjút használtak az eredmények Észak Amerikából, Mexikóból, Nyugat Európából, Ázsiából, és Ausztráliából származtak

16 A megbecsült vezetők jellemzői
Tulajdonság ben válaszolók 1987-ben válaszolók az emberek számának %-a BECSÜLETES ELŐRELÁTÓ INSPIRÁLÓ TUDJA A DOLGÁT Korrektül jár el Támogató Széleslátókörű Intelligens

17 Tulajdonságokon alapuló elméletek 2
Ami miatt mégsem teljesen helyesek: Nem találtak olyan univerzális tulajdonságokat, amelyek minden esetben meg tudnák jósolni a vezetői készséget Nem világos az összefüggés a vezetés és a tulajdonságok között, hogyan okozzák a tulajdonságok a vezetési készséget. Inkább leírja a vezetőt, mint meghatározza a hatékony és a nem hatékony vezetők közötti különbséget.

18 Viselkedési formák elemzésén alapuló elméletek 1
A vezetőket a nem vezetőktől speciális viselkedési formák különböztetik meg Tulajdonságokon alapuló elméletek: Vezetőnek születni kell!. Viselkedési elméletek: A vezetés tanítható!.

19 Viselkedési formák elemzésén alapuló elméletek 2
Autokratikus-demokratikus vezető Ohio State kísérletek University of Michigan kísérletek A Blake-Mouton féle vezetési rács

20 Autokratikus - demokratikus vezető
Az Iowai egyetemen végzett kísérletek Kurt Levin és munkatársai Három alapvető stílust különböztettek meg autokratikus Laissez-faire demokratikus

21 A vezetési stílusok fő vonásai
A laissez faire NEM demokrácia! A demokrácia lehet hatékony, és jobb a csoport légkörének Az autokrácia jellemzői: rosszindulatot, agressziót kelthet, és túlságosan belenyugvó magatartást elégedetlenséget kelt kevesebb benne az egyéniség megnyilvánulásának lehetősége és nagyobb a függőség

22 Ohio State modell Struktúra meghatározás
a vezető mennyire szabja meg saját és munkatársai szerepét a cél elérésében A két tulajdonság létezik egyszerre! Figyelem mennyire van a vezetőnek jó viszonya a munkatársakkal, van-e bizalom iránta, figyelembe veszi-e a munkatársak ötleteit és érzéseit

23 University of Michigan kísérletek
Beosztott orientált fontosak a jó munkatársi viszonyok érdeklődik a beosztottak iránt Feladatcentrikus a munka technikai oldalával foglalkozik, nem az emberekkel a teljesítmény a lényeg A kettő NINCS egyszerre!

24 A menedzseri rács 9x9-es mátrix 81 különböző vezetési stílust mutat

25 Viselkedési formák elemzésén alapuló elméletek összegzés
Problematikus megközelítés, nincs következetes kapcsolat a vezetési viselkedés és a sikeres csoport teljesítmény között Nem veszi figyelembe a környezetet

26 Kontingencia elméletek
Fiedler kontingencia modellje Hersey és Blanchard szituációs modellje House út-cél modellje

27 A Fiedler modell 1 Ahhoz, hogy egy csoport hatékonyan működjön a vezető stílusának meg kell felelnie a beosztottak igényeinek, valamint a vezetői hatékonyság függ attól, mennyi befolyása van a vezetőnek a helyzetre LPC - kérdőív, azt méri a vezető feladat, vagy kapcsolat orientált

28 A Fiedler modell 2 Alaptétel: a vezető stílusának meg kell felelnie a helyzetnek Van feladat és van kapcsolat orientált vezető Ennek mérése történik az LPC (Least Preferred Co-Worker )-vel Kapcsolat -orientált Feladat - orientált közepesen kedvező extrém helyzetben lesz hatékony helyzetben lesz hatékony L P C L P C

29 A Fiedler modell 3 A helyzet jellemzői:
Vezető beosztott viszony minősége Feladat strukturáltsága Vezetői hatalom A vezető számára 8 lehetséges helyzet van Fontos! Az egyén stílusa NEM változtatható meg! Vagy a személyt változtassuk meg, vagy a helyzetet

30 Hogyan működik a modell?
Kontingencia modell Vezető - beosztott viszony Feladat struktúra Hatalmi helyzet Megfelelő Vezetési stílus ROSSZ Strukt. Nem st. Nem str. Strukt. E GY E GY E GY E GY 1 2 3 4 5 6 7 8 Alacsony LPC Közepes LPC Magas LPC Alacsony LPC

31 Hersey and Blanchard szituációs modell
Az elmélet a követők érettségén alapul A követők érettsége nő Vezetői ellenőrzés és felügyelet igénye csökken

32 Hersey-Blanchard szituációs vezetési ® modell
magas Vezetői viselkedés Megosztja az ötle- teket és meg- könnyíti a döntést Elmagyarázza a döntéseket és tisztázza a kérdéseket Eladó Résztvevő Támogató viselkedés Kapcsolati viselkedés Világos utasítást ad, keményen ellenőriz Átadja a döntési és megvalósítási felelősséget Delegáló Diktáló Fealdattal kapcsolatos viselkedés Irányító alacsony alacsony magas

33 House út-cél elmélet A vezetőnek az a feladata, hogy segítse a beosztottakat a céljaik elérésében. Ezt teheti támogató vagy irányító viselkedéssel, valamint gondoskodnia kell róla, hogy a beosztottak céljai megfelelnek a szervezet céljainak.

34 Az út cél elmélet alapja
Akadályok Beosztott ÚT ÚT Célok Termelékenység Út-cél vezetés meghatározza a célokat megmutatja az utat elhárítja az akadályokat támogat

35 Eredmény irányultságú
Az út cél elmélet fő részei Vezetői viselkedés Irányító Támogató Résztvevő Eredmény irányultságú Beosztott kontingencia tényezők Környezeti kontingencia tényezők Beosztottak Motiváció Célok

36 Vezetési stílusok az út-cél elméletben
Útmutató Utasítást ad, ütemezi a munkát, meghatározza a teljesítmény kritériumokat Támogató Kellemesebbé teszi a munkát, a beosztottakat egyenlőként kezeli, barátságos és megközelíthető Teljesítmény orientált Nehéz célokat tűz ki, elvárja a legjobb teljesítményt Részvételen alapuló A vezető bevonja az alkalmazottakat a döntéshozatalba, javaslataikat felhasználja

37 A vezetés helyettesítése
Az út-cél elmélet alapján A vezetés helyettesítői olyan tényezők, amelyek irányítják a munkát a vezető részvétele nélkül alkalmazotti képességek, gyakorlat, önállóság rutinfeladat világos tervek, szabályzatok

38 Új irányzatok 1 Karizmatikus vezetés Max Weber
A karizma meghatározó tényezői Olyan befolyásolási forma, mely NEM a hagyományos vagy jogilag legitim hatalmi rendszereken alapul Olyan különleges személyiségjegy, mely a vezetőnek különleges erőket tulajdonít Kevesek számára van fenntartva Isteni eredetű Eredményeként a karizma tárgyát vezetőnek tekintik Olyan befolyásolási forma, mely a követők vezetői felfogásán alapul – a követők hitelesítik a karizmát

39 Új irányzatok 2 A karizmatikus vezetők jellemzői: Vízió
Kiváló kommunikációs készség Szépen és szuggesztíven fejezi ki magát Gyakran használ metaforákat, analógiákat, rövid történeteket Önbizalom és mély morális biztonság Képes bizalmat ébreszteni másokban Kockázatkeresés Nem konvencionális stratégiák használata a siker érdekében

40 Új irányzatok 3 A karizmatikus vezetők jellemzői:
Sok energia és cselekvésorientáltság Kiváló nem verbális kifejezőkészség Referens és szakértői hatalom használata Mások felhatalmazása Minimális belső kétségek „Önreklámozó” képesség

41 Új irányzatok 4 Tranzakciós-transzformációs vezetés
tranzakciós vezetés: a beosztottakat feladatok, jutalmak és strukturált környezet által irányítja transzformációs vezetés: inspirál, különleges erőfeszítésre készteti környezetét jellemzői: vízió karizma szimbolizmus felhatalmazás intellektuális stimuláció becsület

42 Új irányzatok 5 A beosztottakat a transzformációs vezetés a 4I-vel befolyásolja Idealizált befolyásolás Inspiráló motiválás Intellektuális stimulálás Individuális odafigyelés

43 Új irányzatok 6 4. szint: nárcisztikus vezető
5. szint: „non-plus-ultra” vezető rendkívüli szívóssággal, szakmai hozzáértéssel és zavarba ejtő szerénységgel építi ki az általa irányított szervezet időtálló nagyságát 3. szint: kimagasló kompetenciájú menedzser az embereit és az erőforrásait hatékonyan és eredményesen menedzseli a kitűzött célok elérése érdekében 2. szint: kiváló csapatjátékos aktívan hozzájárul csoportja céljainak eléréséhez; rendkívül hatékonyan képes együttműködni másokkal 4. szint: nárcisztikus vezető lehetetlent nem ismerve és egyfajta katalizátorként működve vezeti a környezetét, gyakran eddig meg nem hódított területek felé 1. szint: kimagasló képességű egyén produktívan hozzájárul a szervezet teljesítményéhez, köszönhetően a tehetségének, a tudásának, és a munkamoráljának

44 Új irányzatok 7 Érzelmi intelligencia Daniel Goleman EQ 5 tényezője
öntudat önfegyelem motiváció empátia szociális érzékenység

45 Új irányzatok 8 Nők és vezetés Régimódi vezetés Morális vezetés
a női vezetők jellemzői: demokratikusabbak többet törődik az alkalmazottal megosztja a hatalmat konszenzuson alapuló döntéseket hoz interaktív vezetés Régimódi vezetés Morális vezetés

46 Összefoglalva A vezetés központi szerepet játszik abban, hogy megértsük a csoport viselkedését A tulajdonságokon alapuló elmélet nem volt képes univerzális vezetői tulajdonságokat azonosítani A viselkedésen alapuló elméletek feladat és kapcsolat orientált vezetőket írnak le. A kontingencia elméletek figyelembe veszik a vezetőt, a helyzetet és a beosztottakat is.


Letölteni ppt "A vezetés mint menedzsment funkció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések