Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vezetés mint menedzsment funkció Vezetés és szervezés BA Pécs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vezetés mint menedzsment funkció Vezetés és szervezés BA Pécs."— Előadás másolata:

1 A vezetés mint menedzsment funkció Vezetés és szervezés BA Pécs

2 Az óra célja 1.A vezetés fogalmának meghatározása 2.A legfontosabb vezetői tulajdonságok és viselkedési formák elemzése 3.A legfontosabb vezetési kontingencia elméletek bemutatása 4.Modern vezetési elméletek ismertetése

3 Mi a vezetés? Definíció: az a folyamat, melyben másokat befolyásolni tudunk olyan munkavégzésre, hogy a szervezeti feladatokat megvalósítsák

4 A menedzsment funkciók és kapcsolataik Vezetés az erőfeszítések ösztönzése Kontrolling az eredmények biztosítása Tervezés az irányok meghatározása Szervezés struktúrák létrehozása

5 Kotter: Menedzsment és vezetés A menedzsment  Csökkenti a bizonytalanságot  Stabilizálja a szervezetet A vezetés  Bizonytalanságot hoz létre  Változást gerjeszt

6 Kotter: Menedzsment és vezetés A menedzsment feladatai:  Tervezés és költségvetés készítése  Szervezés és az emberi erőforrás biztosítása  Ellenőrzés és probléma megoldás A vezetés feladatai:  A szervezet stratégiai irányának meghatározása  Kommunikáció azért, hogy a munkatársak ezt az irányt elfogadják és betartsák  A munkatársak motivációja egyrészt “felhatalmazás” (empowerment), másrészt a szükségletek kielégítése révén

7 Vezetés és menedzsment A vezetők és a menedzserek  Nem egyforma személyiséget képviselnek  Eltérő a hozzájárulásuk a szervezeti célok megvalósulásához Mindkettő értékes a szervezet szempontjából Mindkettő munkája más A vezetők változást gerjesztenek A menedzserek a stabilitást tartják fent

8 A jövőbelátó vezetés  Vízió:  A jövőről alkotott világos elképzelés  A jövőbelátó vezetés:  Világos jövőképe van és azt is tudja hogyan jut el oda  A jövőbelátó vezetés 5 alapelve:  Elsőnek kell lenni  Lelkesedést kell mutatni  Segíteni kell másokat  Példát kell mutatni  Méltányolni kell az eredményeket

9 Hatalom és befolyás  Hatalom definíció:  az a képesség, hogy valakit rábírjunk arra, hogy azt csinálja, amit mi akarunk, vagy hogy a dolgok úgy történjenek, ahogy akarjuk  hatalom nélkül nincs vezetői siker  A hatalom forrásai:  szervezeti pozíció  mit tudok adni másoknak  személyiség  hogyan látnak engem mások

10 A hatalom formái 1  A szervezeti pozícióból származó hatalom forrásai - 3  jutalmazó hatalom: az a képesség, hogy valami értékeset tudok felajánlani másoknak  kényszerítő hatalom: az a képesség, hogy vagy büntetni tudok, vagy vissza tudok tartani valami kívánatosat másoktól  törvényes hatalom: az a képesség, hogy másokat befolyásolni tudok a formális pozícióm által

11 A hatalom formái 2  A személyiségből származó hatalom forrásai -2  szakértői hatalom: a tudásból fakadó befolyásolási készség  referens vagy vonatkoztatási hatalom: az emberek azonosulási vágyából fakadó befolyásolási készség

12 A hatalom megosztása - empowerment  Felhatalmazás - empowerment  a döntési jogok átadása és annak elvárása, hogy a munkatársak ezekkel a jogokkal élni is fognak  Feltételei:  bizalom  nyílt légkör  cselekvési szabadság a beosztottak számára  szabad vélemény nyilvánítás  a beosztottak sikereinek elismerése

13 Vezetési modellek és elméletek  Tulajdonságokon alapuló elméletek  Viselkedési formák elemzésén alapuló elméletek  Kontingencia elméletek  Új irányzatok  tranzakciós és transzformációs vezetés  érzelmi intelligencia  a nők és a vezetés  régimódi vezetés  etikus vezetés

14 Tulajdonságokon alapuló elméletek 1 Vezetői tulajdonságok: Ambíció és energiaAmbíció és energia Vágy a vezetésreVágy a vezetésre BecsületBecsület ÖnbizalomÖnbizalom IntelligenciaIntelligencia SzaktudásSzaktudás Vezetői tulajdonságok: Ambíció és energiaAmbíció és energia Vágy a vezetésreVágy a vezetésre BecsületBecsület ÖnbizalomÖnbizalom IntelligenciaIntelligencia SzaktudásSzaktudás Ezen elméletek alapján a vezetőket személyiségjegyek, fizikai tulajdonságok, intellektuális tulajdonságok, vagy társadalmi helyzet különbözteti meg a nem vezetőktől

15 Mit várnak az emberek a vezetőiktől?  Kouzes és Posner által végzett kutatás a 80-as években  20 000 (!) embert kérdeztek meg négy kontinensen  a kutatást a 90-es évek közepén folytatták  esettanulmányokat és mélyinterjút használtak  az eredmények Észak Amerikából, Mexikóból, Nyugat Európából, Ázsiából, és Ausztráliából származtak

16 A megbecsült vezetők jellemzői Tulajdonság 1995-ben válaszolók1987-ben válaszolók az emberek számának %-a BECSÜLETES8883 ELŐRELÁTÓ7562 INSPIRÁLÓ6858 TUDJA A DOLGÁT6367 Korrektül jár el4940 Támogató4132 Széleslátókörű4037 Intelligens4043

17 Tulajdonságokon alapuló elméletek 2 Ami miatt mégsem teljesen helyesek :  Nem találtak olyan univerzális tulajdonságokat, amelyek minden esetben meg tudnák jósolni a vezetői készséget  Nem világos az összefüggés a vezetés és a tulajdonságok között, hogyan okozzák a tulajdonságok a vezetési készséget.  Inkább leírja a vezetőt, mint meghatározza a hatékony és a nem hatékony vezetők közötti különbséget. Ami miatt mégsem teljesen helyesek :  Nem találtak olyan univerzális tulajdonságokat, amelyek minden esetben meg tudnák jósolni a vezetői készséget  Nem világos az összefüggés a vezetés és a tulajdonságok között, hogyan okozzák a tulajdonságok a vezetési készséget.  Inkább leírja a vezetőt, mint meghatározza a hatékony és a nem hatékony vezetők közötti különbséget.

18 Viselkedési formák elemzésén alapuló elméletek 1  Tulajdonságokon alapuló elméletek: Vezetőnek születni kell!.  Viselkedési elméletek: A vezetés tanítható!.  Tulajdonságokon alapuló elméletek: Vezetőnek születni kell!.  Viselkedési elméletek: A vezetés tanítható!. A vezetőket a nem vezetőktől speciális viselkedési formák különböztetik meg

19 Viselkedési formák elemzésén alapuló elméletek 2  Autokratikus-demokratikus vezető  Ohio State kísérletek  University of Michigan kísérletek  A Blake-Mouton féle vezetési rács

20 Autokratikus - demokratikus vezető  Az Iowai egyetemen végzett kísérletek  Kurt Levin és munkatársai  Három alapvető stílust különböztettek meg autokratikus demokratikus Laissez-faire

21 A vezetési stílusok fő vonásai  A laissez faire NEM demokrácia!  A demokrácia lehet hatékony, és jobb a csoport légkörének  Az autokrácia jellemzői:  rosszindulatot, agressziót kelthet, és túlságosan belenyugvó magatartást  elégedetlenséget kelt  kevesebb benne az egyéniség megnyilvánulásának lehetősége és nagyobb a függőség

22 Ohio State modell Struktúra meghatározás a vezető mennyire szabja meg saját és munkatársai szerepét a cél elérésében Figyelem mennyire van a vezetőnek jó viszonya a munkatársakkal, van-e bizalom iránta, figyelembe veszi-e a munkatársak ötleteit és érzéseit A két tulajdonság létezik egyszerre!

23 University of Michigan kísérletek Beosztott orientált fontosak a jó munkatársi viszonyok érdeklődik a beosztottak iránt Feladatcentrikus a munka technikai oldalával foglalkozik, nem az emberekkel a teljesítmény a lényeg A kettő NINCS egyszerre!

24 A menedzseri rács 9x9-es mátrix 81 különböző vezetési stílust mutat

25 Viselkedési formák elemzésén alapuló elméletek összegzés  Problematikus megközelítés, nincs következetes kapcsolat a vezetési viselkedés és a sikeres csoport teljesítmény között  Nem veszi figyelembe a környezetet

26 Kontingencia elméletek  Fiedler kontingencia modellje  Hersey és Blanchard szituációs modellje  House út-cél modellje

27 A Fiedler modell 1 Ahhoz, hogy egy csoport hatékonyan működjön a vezető stílusának meg kell felelnie a beosztottak igényeinek, valamint a vezetői hatékonyság függ attól, mennyi befolyása van a vezetőnek a helyzetre LPC - kérdőív, azt méri a vezető feladat, vagy kapcsolat orientált

28 A Fiedler modell 2  Alaptétel: a vezető stílusának meg kell felelnie a helyzetnek  Van feladat és van kapcsolat orientált vezető  Ennek mérése történik az LPC (Least Preferred Co-Worker )-vel  Kapcsolat -orientált Feladat - orientált  közepesen kedvezőextrém helyzetben lesz hatékony LPCLPC LPCLPC

29 A Fiedler modell 3 A helyzet jellemzői:  Vezető beosztott viszony minősége  Feladat strukturáltsága  Vezetői hatalom  A vezető számára 8 lehetséges helyzet van  Fontos! Az egyén stílusa NEM változtatható meg!  Vagy a személyt változtassuk meg, vagy a helyzetet

30 Hogyan működik a modell? Kontingencia modell Vezető - beosztott viszony Feladat struktúra Hatalmi helyzet Megfelelő Vezetési stílus JÓ ROSSZ Strukt.Nem st. Strukt. Nem str. E GY E E E Alacsony LPC Közepes LPC Magas LPC Alacsony LPC 12345678

31 Hersey and Blanchard szituációs modell A követők érettsége nő Vezetői ellenőrzés és felügyelet igénye csökken Az elmélet a követők érettségén alapul

32 Hersey-Blanchard szituációs vezetési ® modell Vezetői viselkedés Fealdattal kapcsolatos viselkedés Irányító Támogató viselkedés Kapcsolati viselkedés alacsonymagas alacsony magas Megosztja az ötle- teket és meg- könnyíti a döntést Elmagyarázza a döntéseket és tisztázza a kérdéseket Világos utasítást ad, keményen ellenőriz Átadja a döntési és megvalósítási felelősséget Delegáló Résztvevő Eladó Diktáló ®

33 House út-cél elmélet A vezetőnek az a feladata, hogy segítse a beosztottakat a céljaik elérésében. Ezt teheti támogató vagy irányító viselkedéssel, valamint gondoskodnia kell róla, hogy a beosztottak céljai megfelelnek a szervezet céljainak.

34 Az út cél elmélet alapja Akadályok Beosztott ÚTÚTCélok Termelékenység Út-cél vezetés  meghatározza a célokat  megmutatja az utat  elhárítja az akadályokat  támogat

35 Az út cél elmélet fő részei Vezetői viselkedés Irányító Támogató Résztvevő Eredmény irányultságú Beosztott kontingencia tényezők Környezeti kontingencia tényezők Beosztottak Motiváció Célok

36 Vezetési stílusok az út-cél elméletben  Útmutató  Utasítást ad, ütemezi a munkát, meghatározza a teljesítmény kritériumokat  Támogató  Kellemesebbé teszi a munkát, a beosztottakat egyenlőként kezeli, barátságos és megközelíthető  Teljesítmény orientált  Nehéz célokat tűz ki, elvárja a legjobb teljesítményt  Részvételen alapuló  A vezető bevonja az alkalmazottakat a döntéshozatalba, javaslataikat felhasználja

37 A vezetés helyettesítése  Az út-cél elmélet alapján  A vezetés helyettesítői olyan tényezők, amelyek irányítják a munkát a vezető részvétele nélkül  alkalmazotti képességek, gyakorlat, önállóság  rutinfeladat  világos tervek, szabályzatok

38 Új irányzatok 1  Karizmatikus vezetés  Max Weber  A karizma meghatározó tényezői  Olyan befolyásolási forma, mely NEM a hagyományos vagy jogilag legitim hatalmi rendszereken alapul  Olyan különleges személyiségjegy, mely a vezetőnek különleges erőket tulajdonít  Kevesek számára van fenntartva  Isteni eredetű  Eredményeként a karizma tárgyát vezetőnek tekintik  Olyan befolyásolási forma, mely a követők vezetői felfogásán alapul – a követők hitelesítik a karizmát

39 Új irányzatok 2  A karizmatikus vezetők jellemzői:  Vízió  Kiváló kommunikációs készség  Szépen és szuggesztíven fejezi ki magát  Gyakran használ metaforákat, analógiákat, rövid történeteket  Önbizalom és mély morális biztonság  Képes bizalmat ébreszteni másokban  Kockázatkeresés  Nem konvencionális stratégiák használata a siker érdekében

40 Új irányzatok 3  A karizmatikus vezetők jellemzői:  Sok energia és cselekvésorientáltság  Kiváló nem verbális kifejezőkészség  Referens és szakértői hatalom használata  Mások felhatalmazása  Minimális belső kétségek  „Önreklámozó” képesség

41 Új irányzatok 4  Tranzakciós-transzformációs vezetés  tranzakciós vezetés: a beosztottakat feladatok, jutalmak és strukturált környezet által irányítja  transzformációs vezetés: inspirál, különleges erőfeszítésre készteti környezetét  jellemzői:  vízió  karizma  szimbolizmus  felhatalmazás  intellektuális stimuláció  becsület

42 Új irányzatok 5  A beosztottakat a transzformációs vezetés a 4I- vel befolyásolja  Idealizált befolyásolás  Inspiráló motiválás  Intellektuális stimulálás  Individuális odafigyelés

43 Új irányzatok 6 5. szint: „non-plus-ultra” vezető rendkívüli szívóssággal, szakmai hozzáértéssel és zavarba ejtő szerénységgel építi ki az általa irányított szervezet időtálló nagyságát 3. szint: kimagasló kompetenciájú menedzser az embereit és az erőforrásait hatékonyan és eredményesen menedzseli a kitűzött célok elérése érdekében 2. szint: kiváló csapatjátékos aktívan hozzájárul csoportja céljainak eléréséhez; rendkívül hatékonyan képes együttműködni másokkal 4. szint: nárcisztikus vezető lehetetlent nem ismerve és egyfajta katalizátorként működve vezeti a környezetét, gyakran eddig meg nem hódított területek felé 1. szint: kimagasló képességű egyén produktívan hozzájárul a szervezet teljesítményéhez, köszönhetően a tehetségének, a tudásának, és a munkamoráljának

44 Új irányzatok 7  Érzelmi intelligencia  Daniel Goleman EQ  5 tényezője  öntudat  önfegyelem  motiváció  empátia  szociális érzékenység

45 Új irányzatok 8  Nők és vezetés  a női vezetők jellemzői:  demokratikusabbak  többet törődik az alkalmazottal  megosztja a hatalmat  konszenzuson alapuló döntéseket hoz  interaktív vezetés  Régimódi vezetés  Morális vezetés

46 Összefoglalva  A vezetés központi szerepet játszik abban, hogy megértsük a csoport viselkedését  A tulajdonságokon alapuló elmélet nem volt képes univerzális vezetői tulajdonságokat azonosítani  A viselkedésen alapuló elméletek feladat és kapcsolat orientált vezetőket írnak le.  A kontingencia elméletek figyelembe veszik a vezetőt, a helyzetet és a beosztottakat is.


Letölteni ppt "A vezetés mint menedzsment funkció Vezetés és szervezés BA Pécs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések