Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Követelmény-elemzés (általános célkitűzések)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Követelmény-elemzés (általános célkitűzések)"— Előadás másolata:

1 Követelmény-elemzés (általános célkitűzések)
A megrendelővel (felhasználóval) egyetértésre jutni, hogy pontosan mit kell a rendszernek tudnia A fejlesztőknek pontos képet adni a rendszerről Meghúzni a rendszer határait Biztosítani az iterációk tervezéséhez szükséges műszaki környezetet és információkat A rendszerhez a felhasználói igényeknek megfelelő felhasználói interfész meghatározása

2 Követelményelemzés munkafolyamata

3 Problémaelemzés

4 Problémaelemzés Ez a munkafolyamat részlet elsősorban az új rendszerek fejlesztésekor kerül előtérbe. nincs egy meglévő rendszer, amely meghatározná a megoldandó feladatot és az alapvető követelményeket. A probléma elemzését elsősorban az előkészítés fázisban, és a kidolgozás fázis korai szakaszában hajtjuk végre.

5 Problémaelemzés Kapcsolódó tevékenységek: Fogalomtár készítése
Szereplők és használati esetek megkeresése Követelmény kezelési terv kidolgozása Projekt Elképzelés kidolgozása

6 Problémaelemzése - Cél
Egyetértésre jutni a megoldandó probléma kérdésében Az érdekeltek azonosítása A rendszer határainak meghúzása A rendszerrel kapcsolatos feltételek, megszorítások azonosítása

7 Problémaelemzés - feladatok
Biztosítani, hogy valamennyi érdekelt között egyetértés alakuljon ki a megoldandó probléma kérdésében. ezt segíti elő egy közös szójegyzék, fogalomtár kialakítása (folyamatosan frissíteni kell) Megismerni azokat a szereplőket (érdekelteket), akikre a projekt eredménye jelentős hatással van. ezeknek az érdekeltek egy része – a rendszer felhasználói – megjelennek a használati eset modellben mint szereplők.

8 Fogalomtár készítése Közös fogalmak megkeresése.
a probléma domain területének közös fogalmai az itt meghatározott fogalmakat konzisztens módon használhatjuk a rendszer bármilyen szöveges dokumentációjában elkerülhetőek a projekt tagjai közötti félreértések A fogalomtár kialakítása során a következő típusú fogalmakat kell figyelembe venni: Üzleti fogalmak, amelyekkel az adott szervezet a mindennapi munkája során találkozik Valós világbeli fogalmak, amelyeket a rendszernek figyelembe kell venni, például: számla, utas, vevő… Események, folyamatok, amelyeket a rendszernek kezelnie kell, például megbeszélések, hiba előfordulások.

9 Projekt Elképzelés A probléma elemzésekor összegyűjtött legfőbb rendszerjellemzőket a Projekt Elképzelés (Project Vision) tartalmazza. Ez a dokumentum a felhasználók szemszögéből mutatja be a készítendő rendszert. A Projekt Elképzelésben a magas szintű követelmények rendszerjellemzőként (feature) jelennek meg és a legkritikusabb problémákat határozzák meg.

10 Projekt Elképzelés kidolgozása
Egyetértésre jutni abban, hogy pontosan mi is a megoldandó probléma ne megoldást keressünk, hanem a problémát azonosítsuk Az érdekeltek azonosítása Kik a rendszer tényleges felhasználói? Ki a rendszer megrendelője, ki fog érte fizetni? Kire lesz hatással a rendszer végeredménye? Ki fogja kipróbálni és értékelni a rendszert telepítés után? Vannak-e még további, külső vagy belső felhasználói a rendszernek? Ki fogja az új rendszert karbantartani?

11 Projekt Elképzelés kidolgozása
A rendszer határainak meghúzása üzleti modellezés rendszer fő tulajdonságai alapján Azoknak a feltételeknek és korlátozó tényezőknek az azonosítása, amelyeket a rendszer fejlesztésekor figyelembe kell venni politika, gazdaság, megvalósítás, rendszer… A problémák pontos körülírása probléma leírása, mely érdekeltekre hat, mik a hatásai, lehetséges megoldásai… A rendszer jellemzőinek meghatározása legalapvetőbb és átfogóbb jellemzők

12 Követelmény Kezelési Terv
(Requirements Management Plan) Ez a terv határozza meg: milyen dokumentumok készüljenek, milyen követelmény típusokat, kategóriákat hozzanak létre, milyen tulajdonságokkal jellemezzék a követelményeket milyen függőségeket állítsanak be az egyes követelmény típusok között.

13 Követelmény Kezelési Terv kidolgozása
Egy olyan követelménykezelési terv kidolgozása, amely meghatározza a követelményelemzés során előállítandó dokumentumokat, a követelmények típusait az egyes követelmény típusokhoz tartozó tulajdonságokat. A követelmény kezelési terv útmutatót ad arra vonatkozóan, hogy az egyes követelmények között milyen függőségeket lehet beállítani a projekt életciklusa során milyen lépéseket kell végrehajtani a követelmények kezelése során.

14 Elvárások összegyűjtése
Az összegyűjtött követelményeket dokumentálni és elemezni kell (pl. Rational RequisitePro segítségével). Feladatok: dokumentálás tulajdonságok beállítása hierarchiák kialakítása függések meghatározása

15 Szereplők és használati esetek megkeresése - Szereplők azonosítása
Cél: Felvázolni a rendszer funkcionális működését Meghatározni, melyek azok a funkciók, amelyeket a rendszernek meg kell valósítani, és melyek azok, amelyek a rendszer határain kívül vannak Meghatározni, hogy KI vagy MI fog kapcsolatba kerülni a rendszerrel A készülő modellt csomagokra bontani a megtalált szereplők és használati esetek figyelembe vételével Elkészíteni a használati eset modellt A használati eset modell áttekintő leírásának elkészítése

16 Szereplők és használati esetek megkeresése - Szereplők azonosítása
Valaki vagy valami a rendszer határán kívül, aki/ami kapcsolatba kerül a rendszerrel Szerep (a rendszerrel folytatott interakciókban) Több felhasználó is lehet azonos szerepű. Egy felhasználó több szerepben is lehet. A szereplő lehet külső rendszer is. Jelölés: Szereplõ

17 Szereplőszerkezet készítése

18 Érdekeltek igényeinek értelmezése

19 Az érdekeltek igényeinek értelmezése - Cél
Az érdekeltek igényeinek kiderítése és összegyűjtése Az összegyűjtött igények alapján a fogalomtár és a Projekt Elképzelés finomítása A használati esetekhez és szereplőkhöz kapcsolódó funkcionális és nem funkcionális követelmények összegyűjtése Érdekeltek Elvárásai dokumentum RequisitePro követelményei (funkcionális és nem- funkcionális) Használati eset modell

20 Az érdekeltek igényeinek értelmezése - feladatok
Az érdekeltek igényeinek összeállítása a fő cél. Kiinduló források lehetnek az összegyűjtött üzleti szabályok, az elbeszélgetések és a csoportfoglalkozások eredményei. A tevékenység alapvető eredménye az összegyűjtött és csoportosított rendszertulajdonság halmaz, valamint a hozzájuk kapcsolódó tulajdonságok.

21 Az érdekeltek igényeinek felmérése - feladatok
Az itt összegyűjtött információk alapján módosítani, finomítani kell a Projekt Elképzelés tartalmát a követelményekhez rendelt tulajdonságokat esetleg a fogalomtárat Már ebben a munkafolyamatban megkezdődhet a rendszer használati eseteihez és szereplőihez kapcsolódó funkcionális és nem funkcionális követelmények meghatározása.

22 Az érdekeltek igényeinek értelmezése
Kapcsolódó tevékenységek: Érdekeltek igényeinek felmérése érdekeltek azonosítása információk összegyűjtése dokumentálása Szereplők és használati esetek megkeresése Az igények alapján használati esetek azonosítása és elhelyezése a használati eset modellben Kezdeti kiegészítő követelmények meghatározása

23 Érdekeltek Igényfelmérése
Azoknak az érdekelteknek az azonosítása, akik meghatározhatják a rendszerrel szembeni követelményeket. ők a követelmények forrásai felhasználók, szakértők, megrendelők Információk összegyűjtése Elbeszélgetés - tervezett, nem-befolyásoló kérdésekkel követelménygyűjtő csoportfoglalkozás Egyéb információgyűjtési módszerek kérdőívek a már megfogalmazott igények áttekintése (régi rendszer szolgáltatásai, konkurens termékek) „brain-storming”, szerepjáték, „story-boarding” Előálló termék: Érdekeltek Elvárásai

24 Az érdekeltek igényeinek értelmezése
Követelmények közötti összefüggések kezelése a tulajdonságok és a követelmények közötti függőségek beállítása Fogalomtár készítése az új fogalmak megjelenítése Projekt Elképzelés kidolgozása az Elképzelés finomítása

25 Szereplők és használati esetek megkeresése
Cél: Felvázolni a rendszer funkcionális működését Meghatározni, melyek azok a funkciók, amelyeket a rendszernek meg kell valósítani, és melyek azok, amelyek a rendszer határain kívül vannak Meghatározni, hogy KI vagy MI fog kapcsolatba kerülni a rendszerrel A készülő modellt csomagokra bontani a megtalált szereplők és használati esetek figyelembe vételével Elkészíteni a használati eset modellt A használati eset modell áttekintő leírásának elkészítése

26 Szereplők és használati esetek megkeresése
Tipikusan a rendszer és a felhasználó közötti párbeszédet ír le - a felhasználó szemszögéből Például egy szövegszerkesztő esetén: Szöveg formázása (üzleti folyamat) Legyen egy szövegrész dőlt betűs Legyen egy szövegrész kövér betűs Jelölés: Használati eset

27 Szereplők és használati esetek megkeresése
A szereplők listájának elkészülése után keressük a használati eseteket Vegyük sorra a szereplőket, és nézzük meg - a felhasználó szemszögéből -, mit várnak a rendszertől! Mi az az elsődleges funkció, amit a szereplő a rendszertől elvár? A szereplő fog adatot bevinni a rendszerbe, módosítani vagy törölni? A szereplőt informálni kell a rendszerben bekövetkezett bizonyos eseményekről? A szereplő el fogja indítani illetve le fogja állítani a rendszert? További használati eset forrás: üzleti folyamatok modellje Több használati eset modellje lehet ugyanannak a rendszernek! Bátran készítsünk több változatot is.

28 Szereplők és használati esetek megkeresése
Elnevezés: azt az eredményt fogalmazza meg, amit a felhasználó elérhet, ha ezt a használati esetet végrehajtja Rövid leírás: a használati eset céljára szorítkozik, hivatkozhat szereplőre a fogalomszótárban megadott fogalmakat használja új fogalmak meghatározását teheti szükségessé A feltárt nem funkcionális követelményeket a Kiegészítő Követelmények dokumentumban gyűjtjük össze

29 Követelmények közötti összefüggések kezelése
A követelményekhez rendelt tulajdonságok beállításával: Erőforrásokat rendelhetünk az egyes feladatokhoz Értékelhetjük a pillanatnyi helyzetet Mérőszámokat határozhatunk meg Kezelhetjük a projekt kockázatait Megbecsülhetjük a költségeket Kezelhetjük a projekt hatáskörét A követelmények közötti függőségek beállításával pedig követni tudjuk, hogy milyen kapcsolat van az egyes követelmények (követelmény-típusok) között hogyan hat egyes követelmények megváltozása a többi követelményre

30 A rendszer meghatározása

31 A rendszer meghatározása - Cél
A projekt tagjainak pontos képet adni a rendszerről Az összegyűjtött felhasználói igények elemzése A Projekt Elképzelés finomítása a rendszer fő tulajdonságainak és az ezekhez kapcsolódó tulajdonságok pontosításával Az elkészített használati eset modell finomítása Az összegyűjtött információk dokumentálása

32 A rendszer meghatározása - feladatok
A meglévő követelmények elemzése alapján: újabb funkcionális és nem funkcionális követelmények összegyűjtése, meghatározása a használati esetek lépésenkénti leírása (az adott használati eset működésének rövid leírása)

33 A rendszer meghatározása
Kapcsolódó tevékenységek: Szereplők és használati esetek megkeresése a használati esetek lépésenkénti leírása kiegészítő követelmények meghatározása Követelmények közötti összefüggések kezelése Fogalomtár készítése Projekt Elképzelés kidolgozása

34 Használati eset készítés
Csomagok kialakítása: navigáció egységei logikailag összetartozó modell elemek csoportosítása felelősségek kiosztásának egységei függőségek kezelése Az Use Case nézet csomagjai: részrendszerekhez kapcsolódóak pl. számlázás egy szerepkörhöz kapcsolódóak pl. vevő használati esetei egyéb logikai csoportok pl. használati esetek, szereplők

35 Szereplők és használati esetek megkeresése
Használati esetek és szereplők kapcsolata: Minden használati esetet csak egy szereplő kezdeményezhet. Ilyenkor a nyíl vezet a szereplőtől a használati esethez Egy használati eset végrehajtásában több szereplő is részt vehet, ilyenkor nyíl nélküli vonal köti össze a szereplőt és a használati esetet Amit itt látunk az RUP. Az UML elég keveset mond a nyilak értelmezéséről. Így az akár adatáramlást is jelenthet. Kezdeményezõ Szereplõ Használati eset Résztvevõ szereplõ Irányított asszociáció

36 Szereplők és használati esetek megkeresése. Áttekintés - Példa

37 A rendszer hatáskörének kezelése

38 A rendszer hatáskörének kezelése - Cél
A tulajdonságok, szolgáltatások és követelmények finomítása és csoportosítása alapján meghatározni azokat a funkciókat, amelyeket az adott iterációban akarunk megvalósítani A legjellemzőbb, központi funkciót megvalósító használati esetek, forgatókönyvek meghatározása A kezelendő követelmény tulajdonságok és függőségek meghatározása

39 A rendszer hatáskörének kezelése - feladatok
A rendszer hatáskörét a követelmények egy halmaza jelöli ki. A hatáskör meghatározása az iteratív és inkrementális fejlesztés során egy folyamatos tevékenység. A követelmények tulajdonságainak használata (prioritás, kockázat, költség) hasznos technika lehet a rendszer hatáskörének kezelésében. Az itt beállított értékek alapján lehet meghatározni az rendszerfelépítmény szempontjából lényeges használati eseteket (tervezni az iterációt).

40 A rendszer hatáskörének kezelése
Kapcsolódó tevékenységek: Használati esetek csoportosítása Ennek a tevékenységnek a feladata kiválasztani azokat a használati eseteket, amelyeket az adott iterációban meg fogunk valósítani. Ezeket kell majd elemezni és tervezni és ezeket fogjuk először implementálni. Követelmények közötti összefüggések kezelése Projekt Vízió kidolgozása

41 Használati esetek csoportosítása
Azoknak a használati eseteknek és forgatókönyveknek a kiválasztása, amelyek elemzését az aktuális iterációban el akarjuk végezni amelyek fontos, központi műveleteket valósítanak meg amelyek a rendszerfelépítmény szempontjából jelentősek A csoportosítás a rendszerépítész (architect) feladata.

42 Használati esetek csoportosítása
Azoknak a használati eseteknek vagy forgatókönyveknek a kiválasztása, amelyeket az adott iterációban elemezni és tervezni kell. A döntési szempont lehet: A forgatókönyv fontossága: kritikus, fontos, kiegészítő A megszüntethető kockázat: teljesítmény, felhasználhatóság, megfelelőség A rendszerfelépítményre gyakorolt hatása Egyéb műszaki igények, például demo készítése. A Szoftver Architektúra Dokumentum használati eset nézetének elkészítése A rendszerfelépítmény szempontjából kritikus használati esetek

43 A rendszer definíciójának finomítása

44 A rendszer definíciójának finomítása - Cél
Részletesen leírjuk a használati esetek működésének folyamatát Részletezzük a nem funkcionális követelményeket Amennyiben további részletezésre van szükség, akkor elkészítjük a Szoftver Követelmény Specifikációt (Software Requirement Specification) Modellezzük a felhasználói felületet és prototípust készítsünk

45 A rendszer definíciójának finomítása - feladatok
Az adott iterációban megvalósítandó használati esetek részletezése Nem funkcionális követelmények részletezése Felhasználói felület részletes tervezése Felhasználói felület prototípus elkészítése együttműködve a felhasználókkal Szoftver Követelmény Specifikáció elkészítése

46 A rendszer definíciójának finomítása
Kapcsolódó tevékenységek: Használati eset részletezése A használati esetekhez korábban elkészített eseményfolyam leírás alapján a működés további részletezése. A részletes működés ábrázolása tevékenységdiagram segítségével. A szoftver követelmények részletezése Azoknak a dokumentumoknak az összegyűjtése és rendszerezése, amelyek a rendszerrel szembeni követelményeket tartalmazzák. Itt a korábban dokumentált követelményeket kell egységes formában megjeleníteni.

47 A rendszer definíciójának finomítása
A felhasználói felület modellezése A kiválasztott használati esetek végrehajtásához szükséges felhasználói felület megtervezése. A felhasználói felület osztályainak (határosztályok) azonosítása és tervezése. Felhasználói felület prototípusának elkészítése Amennyiben a projekt során úgy döntöttünk, hogy készítünk prototípust

48 Használati eset részletezése
A használati eset folyamatának részletes leírása a lépésenkénti leírásból kiindulva: Hogyan kezdődik a használati eset? (Például: A használati eset akkor kezdődik, amikor a felhasználó kiválasztja a Jelentés menüpontot.) Hogyan ér véget a használati eset? (Például: A használati eset véget ér, ha a felhasználó jóváhagyja a megadott adatokat. ) Milyen kölcsönhatások történnek a felhasználó és a használati eset között? (Például: A felhasználó megnyomja az OK gombot, a használati eset megjeleníti a kiválasztható időszakokat…) Milyen adatok cserélődnek a használati eset és a felhasználó között? (Például: A felhasználó megadja a nevét és jelszavát…) Milyen ismétlődő viselkedést hajt végre a használati eset? Ez algoritmikus viselkedésre utal, de ha lehet, akkor nem ciklusokkal kifejezve. (Például: a használati eset mindaddig kéri az időszakot, amíg az aktuális dátumnál kisebbet nem kap…)

49 Használati eset részletezése
Folyamatok részletezése: Egy használati eset is sokféleképpen hajtódhat végre: mit választ a felhasználó a belső objektumok állapota milyen Az összes választható, alternatív esetet le kell írni. Célszerűen külön szakaszba. Különösen, ha nagyon nagy az választható szakasz a kivételes, hibás eseteket kezeli a folyamat - így tisztább marad az alapfolyamat az alfolyamat több helyről is elindulhat Például: ATM, Pénzfelvét használati eset: „Az ügyfél által felvenni kívánt összeget összehasonlítjuk a számlaegyenleggel. Ha az egyenleg kisebb ennél az összegnél, akkor erről informáljuk az ügyfelet és a használati eset véget ér. Egyébként …”

50 Használati eset részletezése - Példa
1. Jelentkezés tanfolyamra 1.1 Rövid leírás A Jelentkező az OktatóCég tanfolyami kínálatából kiválasztja az őt érdeklő tanfolyamot, és elküldi a jelentkezését. 2. Folyamatok 2.1 Alapfolyamat A használati eset akkor kezdődik, amikor a Jelentkező kiválasztja a Regisztráció funkciót.

51 Használati eset részletezése - Példa
A Jelentkező az alábbi lehetőségek közül választhat: Régi ügyfél: ekkor megadja a nevét és a jelszavát. Új ügyfél: A-1 Ha a Jelentkezőnek nem sikerült érvényes jelszót megadnia, vagy új ügyfélként nem fejezte be a regisztrációt, akkor a használati eset véget ér. A rendszer megjeleníti a különböző tematikájú tanfolyamok listáját. A Jelentkező választ egy tanfolyamot. A rendszer megjeleníti az adott tematikájú tanfolyamhoz tartozó időpontok listáját. A Jelentkező kiválaszt egy időpontot.

52 Használati eset részletezése - Példa
A rendszer ellenőrzi, hogy van-e szabad hely a kiválasztott időpontban kezdődő tanfolyamon. Ha nincs, akkor erről üzenetet küld, és a használati eset véget ér. Ha van hely a kiválasztott időpontban a rendszer a Jelentkezőtől jóváhagyást kér a jelentkezés rögzítésére, majd rögzíti azt (melyik tanfolyamra, mely időpontban ki jelentkezett), és elküldi a Számlázási Rendszernek a jelentkező (név, cím) és a tanfolyam (megnevezés, ár) adatait.

53 Használati eset részletezése - Példa
2.2 Alternatív folyamatok 2.2.1 Új ügyfél A-1 A rendszer bekéri a felhasználó nevét, címét, -címét (ez nem kötelező). A névből a rendszer egy bejelentkezési nevet képez, ezt kiírja, és megkérdezi a jelszót. A jelszót a Jelentkezőnek – a hibás gépelés okozta problémák elkerülésére – kétszer kell megadnia. A rendszer mindaddig kérdezi a jelszót, amíg a Jelentkező kétszer egymás után meg nem adja ugyanazt a szöveget. Ekkor a rendszer rögzíti a Jelentkező adatait. Következő alkalommal az ügyfél a “régi” ügyfélként tud a rendszerrel kapcsolatba kerülni a most megkapott bejelentkezési névvel és megadott jelszóval

54 Használati eset részletezése – Tevékenység-diagramok
A folyamatok szerkezetét tevékenység- (activity) diagramok segítségével szemléltethetjük. Tevékenységdiagram Több különböző technikát is ötvöz Folyamat ábra Petri háló Állapotdiagram Hasznos munkafolyamatok, illetve párhuzamos folyamatok modellezésére is. Felfogható egy olyan különleges állapotdiagramnak, amelynél az állapot átmenetek nem zéró idő alatt zajlanak le és egyszerre több tevékenységet is lehet végezni az átmenet alatt. Nincs előzménye a 3 amigo munkásságában Jim Odell - eseménydiagram SDL Petri hálók Rose-ban is új.

55 Használati eset részletezése - Tevékenységdiagramok
Aktivitás, tevékenység (activity) Valamilyen tevékenység, amit meg kell csinálni Valamely osztály művelete lesz belőle Szekvencia: a tevékenységet egy másik tevékenység követ Alapértelmezett a szekvenciális végrehajtás Tanfolyam választása Bejelentkezés Valamilyen tevékenység, amit meg kell csinálni Koncepcionális szinten (most ott tartunk) Valamilyen osztály egy művelete lesz belőle Specifikációs, implementációs szinten

56 Használati eset részletezése - Tevékenységdiagramok
A vezérlés több szálra bontható A tevékenységek végrehajtási sorrendje közömbös Időzítő vonal (synchronization bar) Kifejezhető vele a vezérlés több szálra bontása vagy időzítés, azaz több párhuzamos szál befejezéséig történő várakozás A párhuzamosság gyakran lényeges szerepű az üzleti folyamatok modellezésében, mivel több folyamat nem feltétlenül adott sorrendben hajtódik végre.

57 Használati eset részletezése - tevékenységdiagramok
Jóváhagyás Rögzítés Számlázási rendszer értesítése Igazolás nyomtatása

58 Használati eset részletezése – Tevékenységdiagramok
Egyetlen feltétel definiálása az átmenethez Döntés: több egymásba ágyazott feltétel kifejezése Készletek feltérképezése [ nincs darált kávé ] Üveg elovétele [ van cola ] [ nincs cola ] [ van darált kávé ] Tanfolyam választása Jóváhagyás Üzenet [ van szabad hely ] [ nincs szabad hely ] A szinkronizációs vonal „és”, a döntés „vagy” jellegű elágazás

59 Használati eset részletezése – Tevékenységdiagramok
[ összeg <= 5000 ] Vásárlási összeg Ügyfél számlájának kiszámítása terhelése [ összeg > 5000 ] Jogosultság ellenőrzése

60 Használati eset részletezése - Tevékenységdiagramok
A tevékenységek kezdetét a start szimbólum jelöli A működés félbeszakad: ha a vezérlés eléri a tevékenység-diagram egy stop szimbólumát A működés befejeződik: ha minden tevékenység befejeződött és nincs hátra más végrehajtandó tevékenység

61 Példa Készletek feltérképezése Darált kávé rakása a filterbe
Víz öntése a tartályba Csésze elővétele Gép bekapcsolása Filter berakása a gépbe Főzés Kávé kitöltése Ital elfogyasztása [ nincs darált kávé ] Üveg elovétele [ van cola ] [ nincs cola ] [ van darált kávé ]

62 Példa Regisztráció kiválasztása [ régi ügyfél ] [ új ügyfél ]
Bejelentkezés [ sikertelen ] Új ügyfél regisztrációja Tanfolyamválasztás Üzenet [ megtelt ] Jóváhagyás [ van szabad hely ] Rögzítés Számlázási rendszer értesítése Igazolás nyomtatása [ régi ügyfél ] [ új ügyfél ] Itt sehol sem kellene döntés gomb!

63 Használati eset részletezése
Használati eset diagram készítése a kapcsolatok illusztrálására Az adott használati eset milyen szereplőkkel működik együtt, és milyen más használati esetekkel van kapcsolata Speciális (nem funkcionális) követelmények leírása Válaszidő x másodperc Ha a szereplő y ideig nem válaszol, meg kell szakítani a tevékenységet Az összes adatot titkosítva kell elküldeni Ezek a használati eset diagramok elég kicsik és kevés információt hordoznak!

64 Használati eset részletezése
Kommunikációs protokoll leírása Ha a szereplő másik rendszer vagy különleges hardver, akkor pontosan fel kell térképezni a kommunikáció módját (standard protokoll, különleges kommunikáció) Elő- és utófeltételek leírása Nem az indító vagy befejező események, hanem azok a feltételek, amelyeknek igaznak kell lenniük a használati eset indulása előtt, illetve befejeződése után Például előfeltétel: A tanfolyamot már jóváhagyták A felhasználó bejelentkezett a rendszerbe

65 A szoftver követelmények részletezése
Cél: A szoftverrel szembeni követelményeket megjelenítő termékek (artifact) összegyűjtése, részletezése és egységbe szervezése Amennyiben a követelmények kezelését eszközök segítségével végeztük, automatikusan összegyűjthetjük ezek tartalmát egy egységes dokumentumba Szoftver Követelmény Specifikáció dokumentum

66 A felhasználói felület modellezése
Használati eset forgatókönyv (storyboard) készítése az egyes használati esetekhez létrehozunk egy használati eset forgatókönyvet. ebben elsősorban a felhasználói felület megjelenését modellezzük valamint a szereplő és a felület közötti kölcsönhatásokat

67 A felhasználói felület modellezése
Azoknak a határosztályoknak az azonosítása, amelyek a használati eset megvalósításához szükségesek A határosztályok és a szereplők közötti kapcsolatok leírása bonyolult esetben ezt speciális kölcsönhatás- (interakciós) diagrammal ábrázolhatjuk ilyenkor csak a szereplő és a felhasználói felület határosztályai (boundary) közötti párbeszédet írjuk le A határosztályok felelősségeinek meghatározása tulajdonságai (megjelenő párbeszédelemek) eljárásai kapcsolatai...

68 Felhasználói felület prototípusának elkészítése
A prototípus megtervezése elsődleges ablakok azonosítása A prototípus megvalósítása különböző technikák Visszajelzések összegyűjtése és elemzése projekt tagjaitól, felhasználóktól

69 A felhasználói igények változásainak követése

70 A felhasználói igények változásainak követése - Cél
A bejelentett változtatási igények kiértékelése és a meglévő követelmények halmazára gyakorolt hatásának meghatározása A használati eset modell részletezése A megfelelő követelmény tulajdonságok és függőségek beállítása Annak ellenőrzése, hogy a követelményelemzés munkafolyamat során előállt eredmények megfelelnek-e a felhasználók elvárásainak

71 A felhasználói igények változásainak követése - feladatok
Ezt a munkafolyamat részletet a teljes fejlesztés során végezni kell A függőségek beállítása segíthet annak eldöntésében, hogy egy követelményben bekövetkezett változás milyen más követelményekre (termékekre) milyen hatással van Feltárt információk alapján strukturálni kell a használati eset modellt Az azonosított követelményeket ellenőrizni (szemlézni, áttekinteni) kell (review)

72 A felhasználói igények változásainak követése
Kapcsolódó tevékenységek: Használati eset modell részletezése A használati esetek értelmezését megkönnyítő kapcsolatok meghatározása Pl. ha több használati eset is megvalósít valamilyen közös részfeladatot, Pl. ha egy használati esetnek több választható vagy kivételes lefutása is lehet. Követelmények közötti összefüggések kezelése Követelmények áttekintése Ebben a lépésben kell valamennyi előállt eredményt ellenőrizni. Meg kell vizsgálni, hogy az eddigiekben jó irányban haladtunk-e.

73 Használati eset modell részletezése
Absztrakt használati eseteket vezethetünk be bizonyos viselkedések kiemelésére: Közös viselkedés Választható viselkedés Kivételes viselkedés Későbbi iterációkban fejlesztendő használati esetek, vagy szolgáltatások Attól absztrakt, hogy önmagában nem hajtódik végre, sőt kezdeményezni sem lehet. Egy szereplőnek csak alap UC-vel lehet kapcsolata.

74 Használati eset modell részletezése <<extend>> kapcsolat
Használati eset különböző változatait írhatjuk le: az egyik használati eset hasonlít a másikra, de annál több Gyűjtsük össze a “Milyen hiba lehet?”, “Hogyan történhet másképp?” kérdésekre a válaszokat Vegyük fel ezeket a változatokat a kiindulási használati eset kiterjesztéseinek A változat végrehajtása feltételes. (A feltételt a leírásban meg kell fogalmazni.) Jelölés: <<extend>> Normál használati eset Variáció

75 Használati eset modell részletezése <<include>> kapcsolat
A több használati esetben előforduló viselkedést kiemelhetjük Végrehajtása feltétel nélküli A rész használati eset az úgynevezett kiterjesztési pontnál (extension point) kerül bele a normál használati eset forgatókönyvébe. Jelölés: Használata elbonyolítja a leírást. Elveszhet a felhasználócentrikusság. <<include>> Normál használati eset Rész használati eset

76 Használati eset modell részletezése - Példa
<<include>> Jelentkezés tanfolyamra Tanfolyamok listájának Jelentkező megtekintése <<extend>> <<extend>> Regisztrált személy jelentkezése Új jelentkező

77 Használati eset modell részletezése - Öröklődés
Egy használati esetet többféleképpen is specializálhatunk, ilyenkor az új (leszármazott) használati esetek az eredeti (ős) használati eset egyes adott formáit definiálják. A leszármazottak öröklik az ősük struktúráját, viselkedését, kapcsolatait. A leszármazottak további viselkedést adhatnak az ős viselkedéséhez, illetve felülbírálhatják azt Jelölés: Kerüljük az öröklést is! Gondoljunk a felhasználóra! Õs használati eset Leszármazott használati eset

78 Használati eset modell részletezése - Öröklődés
Ha több szereplő is betöltheti ugyanazt a szerepet egy használati eset végrehajtása során, akkor a közös vonásaikat ki kell emeljük egy (absztrakt) szereplőbe. A leszármazott szereplő ugyanazokat a használati eseteket kezdeményezheti, mint az őse, de annál többet is tehet. Jelölés: Egy használati esetet csak egy szereplő kezdeményezhet! Nyilván nem az első körben alakulnak ki ezek a kapcsolatok. Õs szerepkör Leszármazott szerepkör

79 Követelmények áttekintése
Formális ellenőrzés: megegyezik-e az általunk kialakított modell a felhasználó elvárásaival Az összes termék ellenőrzése több menetben alapelképzelés, felhasználói igények, használati eset modell, szereplők, használati esetek, nem-funkcionális követelmények, fogalomszótár, követelmény-tulajdonságok

80 Követelményelemzés - tevékenységek

81 Követelmény - elemzés - termékek


Letölteni ppt "Követelmény-elemzés (általános célkitűzések)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések